Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchova dítěte s problémovým chováním

Výchova dítěte s problémovým chováním

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kaňková
Šetření:03. 12. 2014 - 03. 12. 2014
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou VOŠ sociálně pedagogické a teologické. Tento dotazník se týká výchoy dítěte s problémovým chováním a je směřován rodičům těchto dětí. Dotazník je anonymní a výsledky z dotazníkového šetření použiji na mou ročníkovou práci - praktickou část. Prosím o pravdivé vyplnění dotazníku. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Kolik let je vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10327,27 %27,27 %  
11-14327,27 %27,27 %  
0-2218,18 %18,18 %  
3-5218,18 %18,18 %  
15 a více19,09 %9,09 %  

Graf

2. Jsem _______ dítěte s problémovým chováním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka872,73 %72,73 %  
otec327,27 %27,27 %  

Graf

3. Dohromady mám ___ dětí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1436,36 %36,36 %  
2327,27 %27,27 %  
více než 5218,18 %18,18 %  
419,09 %9,09 %  
319,09 %9,09 %  

Graf

4. Jaké projevy problémového chování Vaše dítě vykazuje? (Možno zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
agresivní nebo antisociální chování654,55 %54,55 %  
rušivé chování654,55 %54,55 %  
destruktivní chování436,36 %36,36 %  
emocionální a závislé chování327,27 %27,27 %  
problémové stravovací návyky218,18 %18,18 %  
neúčast v sociálních a školních aktivitách218,18 %18,18 %  
je to strašněj zmrd19,09 %9,09 %  

Graf

5. Radíte se o výchovných postupech se druhým rodičem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas436,36 %36,36 %  
ano, radíme se pravidelně436,36 %36,36 %  
vůbec327,27 %27,27 %  

Graf

6. Jak prvotně řešíte situaci, když dítě začne projevovat problémové chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se mu po dobrém domluvit a vysvětlit mu nevhodnost jeho chování872,73 %72,73 %  
zvýším hlas19,09 %9,09 %  
nijak zvlášť neřeším19,09 %9,09 %  
zbiju ho jak zmrda a pak ho popalim19,09 %9,09 %  

Graf

7. Vysvětlujete dítěti, co má žádoucí chování obnášet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas545,45 %45,45 %  
ano, často436,36 %36,36 %  
vůbec218,18 %18,18 %  

Graf

8. Když se dítě zachová správně v dané problémové situaci, jak reagujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostane odměnu327,27 %27,27 %  
pochválím ho slovně + dostane odměnu327,27 %27,27 %  
pochválím ho slovně327,27 %27,27 %  
nereaguji19,09 %9,09 %  
dostane přez držku že se chova jako gay19,09 %9,09 %  

Graf

9. Máte nějaký konkrétní systém pochval? (Např. přidělování hvězdiček, za určitý počet odměna apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoužívám a ani se nechystám327,27 %27,27 %  
nepoužívám, ale chystám se218,18 %18,18 %  
ano, používám stále218,18 %18,18 %  
ano, používám občas218,18 %18,18 %  
používal/a jsem, ale neosvědčilo se218,18 %18,18 %  

Graf

10. Využíváte ve výchově u dítěte izolaci od rušivého prostředí?(Izolujete ho od toho, co podporuje jeho probl. chování)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, někdy545,45 %45,45 %  
zřídkakdy327,27 %27,27 %  
vůbec218,18 %18,18 %  
použil/a jsem jednou19,09 %9,09 %  

Graf

11. Snažíte se o prevenci nežádoucího problémového chování? (Promluva s dítětem, zákaz některých činností aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy545,45 %45,45 %  
spíše ano327,27 %27,27 %  
ano, často218,18 %18,18 %  
vůbec19,09 %9,09 %  

Graf

12. Četl/a jste nějakou odbornou publikaci, která má dát rady při výchově dítěte s problémovým chováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, četl/a jsem jednu436,36 %36,36 %  
ano, četl/a jsem jich více327,27 %27,27 %  
ne, nečetl/a a nechystám se218,18 %18,18 %  
ne, nečetl/a jsem, ale chystám se218,18 %18,18 %  

Graf

13. Vyhledal/a jste odbornou pomoc kvůli problémovému chování vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevyhledal/a a ani se nechystám545,45 %45,45 %  
ne, nevyhledal/a, ale chystám se436,36 %36,36 %  
ano, vyhledal/a218,18 %18,18 %  

Graf

14. Myslíte si, že pro výchovu dítěte s problémovým chováním je důležité dodržovat určité zásady a řád ve výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano545,45 %45,45 %  
spíše ano218,18 %18,18 %  
nevím218,18 %18,18 %  
určitě ne218,18 %18,18 %  

Graf

15. Dodržujete řád a zásady při výchově dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pořád545,45 %45,45 %  
ano, občas436,36 %36,36 %  
ne218,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaňková, K.Výchova dítěte s problémovým chováním (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vychova-ditete-s-problemovym.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.