Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchova jedinců s poruchou autistického spektra

Výchova jedinců s poruchou autistického spektra

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Ovečková
Šetření:18. 03. 2024 - 10. 04. 2024
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny, 

 

chtěla bych Vás požádat touto cestou o vyplnění dotazníku, který se váže k mé bakalářské práci. Zabere to minutku a velmi mi to pomůže. Práce se věnuje dětem s Poruchou autistického spektra. Budu velmi vděčná za všechny respondenty. Děkuji za ochotu a přeji klidný zbytek dne. 

Odpovědi respondentů

1. Pocházíte ze Středočeského kraje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

2. Kolik let je Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20125 %25 %  
8125 %25 %  
19125 %25 %  
5125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:13
Minimum:5
Maximum:20
Variační rozpětí:15
Rozptyl:58
Směrodatná odchylka:7.62
Medián:13.5
Modus:20

Graf

3. Je Vaše dítě již na 2. stupni ZŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %100 %  

Graf

4. Kdy byla Vašemu dítěti diagnostikována daná porucha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před vstupem do školy375 %75 %  
Během druhého stupně125 %25 %  

Graf

5. Vaše dítě má diagnostikovaný...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aspergerův syndrom375 %75 %  
Dětský autismus125 %25 %  

Graf

6. Měl/a jste z počátku pocit, že se snažíte diagnózu vytěsnit či popřít?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

7. Jak přijali diagnózu Vaši blízcí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3375 %75 %  
5125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Změnily se Vaše hodnoty po potvrzení diagnózy u dítěte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

9. V čem se Vaše hodnoty změnily?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdraví, moc a bezmoc150 %25 %  
Větší pochopení 150 %25 %  

Graf

10. Ovlivnila diagnóza Váš pracovní život?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

11. Máte i intaktního (zdravého) potomka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

12. Uveďte prosím rozdíly ve výchově intaktního a diagnostikovaného potomka?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochopení 150 %25 %  
Větší omlouvání diagnostikovaného dítěte 150 %25 %  

Graf

13. Měl/a jste někdy pocit, že nevěnujete tolik času intaktnímu potomkovi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

14. Jaká opatření jsou přijata v domácnosti k podpoře dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společné rodinné aktivity375 %75 %  
Individuální terapie pro dítě375 %75 %  
Podpora od sourozenců125 %25 %  

Graf

15. Jakými způsoby podporujete rozvoj komunikačních dovedností u dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Verbální komunikace4100 %100 %  
Hry a aktivity zaměřené na komunikaci375 %75 %  
Alternativní a augmentativní komunikace125 %25 %  

Graf

16. Jaké obtíže v komunikaci má dítě nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porozumnění verbálním instrukcím250 %50 %  
Navazování a udržování sociálních vztahů250 %50 %  
příliš doslovené chápání vyřčeného, vztahovačnost125 %25 %  
Vyjadřování vlastních potřeb125 %25 %  

Graf

17. Jak vnímáte spolupráci mezi školou a rodinou v kontextu podpory dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrná375 %75 %  
Dobrá125 %25 %  

Graf

18. Jaká forma podpory byla poskytnuta Vašemu dítěti ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asistent pedagoga250 %50 %  
až před maturitou se podařilo vyjednat úlevy při maturitní zkoušce (samostatná místnost, více času na přípravu), momentálně na univerzitě velmi vstřícný přístup125 %25 %  
Individuální vzdělávací plán125 %25 %  
Žádná, nechodí do školy 125 %25 %  

Graf

19. Jakými způsoby se školy snaží přizpůsobit vzdělávání pro dítě s PAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvláštní pedagogická podpora250 %50 %  
Vytváření bezpečného prostředí125 %25 %  
Nechodí do školy 125 %25 %  

Graf

20. Jaké jsou největší výzvy, kterým čelíte při integraci dítěte s PAS do školního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek odborné podpory250 %50 %  
Nedostatečné empatické jednání ze strany kantorů125 %25 %  
Vše se zatím dobře zvládá.125 %25 %  
Nechodí do školy 125 %25 %  

Graf

21. Co by podle Vás mohlo být zlepšeno ve vzdělávání a podpoře dětí s poruchou autistického spektra?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více specialistů ve Středočeském kraji 150 %25 %  
Pochopení 150 %25 %  

Graf

22. Máte nějaké konkrétní rady pro rodiče a učitele, jak lépe podporovat dítě s poruchou autistického spektra?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řešit věci s láskou a individuálně. 1100 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Ovečková, D.Výchova jedinců s poruchou autistického spektra (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vychova-jedincu-s-poruchou-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.