Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchova s pomocí internetu

Výchova s pomocí internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Tichý
Šetření:11. 02. 2016 - 28. 02. 2016
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):60 / 58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, děkujeme, že se zúčastníte výzkumu, který se věnuje tématu vyhledávání pomoci s výchovnými problémy prostřednictvím internetu. Online poradenství se v dnešní době stává stále častějším zdrojem informací, rádi bychom se proto dověděli něco více o tom, k řešení jakých výchovných otázek jej nyní matky využívají, jaké jsou jejich zkušenosti a jakou cestu pro nalezení odpovědí zvolili v souvislosti s některými osobnostními charakteristikami. 

Jste-li matkou a máte zkušenost s využíváním některé z forem internetového poradenství (online diskuse rodičů, čtení odborných článků, rady odborníků na internetu, apod.) za účelem řešení problémů s výchovou Vašeho dítěte, můžete přejít k vyplňování samotného dotazníku. Jeho vyplnění trvá přibližně 15 minut.

 

Ještě jednou díky za Váš čas a ochotu.

                                                                                                                      Mgr. Jakub Tichý

Odpovědi respondentů

1. Rok narození:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1970220 %20 %  
1985110 %10 %  
1980110 %10 %  
1981110 %10 %  
1963110 %10 %  
1966110 %10 %  
1986110 %10 %  
1996110 %10 %  
1990110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1978.7
Minimum:1963
Maximum:1996
Variační rozpětí:33
Rozptyl:120.68
Směrodatná odchylka:10.99
Medián:1980.5
Modus:1970

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské440 %40 %  
Středoškolské s maturitou330 %30 %  
Vyšší odborná škola110 %10 %  
Základní110 %10 %  
Středoškolské bez maturity110 %10 %  

Graf

3. Žiji v partnerském vztahu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

4. Kolik roků Váš vztah přibližně trvá? (pokud v partnerském vztahu nežijete, otázku přeskočte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
62112,5 %10 %  
14112,5 %10 %  
8112,5 %10 %  
25112,5 %10 %  
12112,5 %10 %  
1112,5 %10 %  
7112,5 %10 %  
2112,5 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:16.38
Minimum:1
Maximum:62
Variační rozpětí:61
Rozptyl:397.41
Směrodatná odchylka:19.94
Medián:10
Modus:62

Graf

5. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2770 %70 %  
1330 %30 %  

Graf

6. Kolikáté v pořadí narození bylo vaše dítě, kvůli kterému jste vyhledávala výchovné rady na internetu? (pokud to bylo u více dětí, vyberte případ, kdy jste internetové poradenství potřebovala nejvíce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1660 %60 %  
2440 %40 %  

Graf

7. Kolik bylo v době hledání informací dítěti, ohledně kterého jste potřebovala poradit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 3 roky330 %30 %  
12 – 17 let220 %20 %  
6 – 11 let220 %20 %  
1 rok a méně220 %20 %  
více110 %10 %  

Graf

8. Která z následujících možností nejlépe vystihuje důvod Vašeho vyhledání internetového poradenství v oblasti výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové poradenství jsem považovala za nejjednodušší způsob, jak získat co nejvíce názorů880 %80 %  
Neměla jsem se na koho jiného obrátit110 %10 %  
Potřebovala jsem si potvrdit radu, kterou jsem již dostala110 %10 %  

Graf

9. Pokud jste označila možnost „z jiného důvodu“, můžete jej, prosím, stručně popsat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

10. Označte, jaký druh poradenství jste ohledně výchovných problémů využila (může být i více):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studovala jsem články týkající se mého problému880 %80 %  
Četla jsem zveřejněné rady odborníků660 %60 %  
Četla jsem si diskuze ostatních rodičů550 %50 %  
Komunikovala jsem s odborníkem prostřednictvím emailu220 %20 %  
Do diskusí rodičů jsem aktivně vložila svůj dotaz220 %20 %  
Komunikovala jsem s odborníkem po telefonu110 %10 %  
Navštívila jsem odborníka osobně110 %10 %  

Graf

11. Stručně, prosím, popište výchovný problém, ohledně kterého jste vyhledávala radu v rámci internetového poradenství.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dítě lhalo a chodilo za školu

Hledání odborné poradenství,cociální,pravnícké a jíné.

Hyperaktivita.

Nevyhledává.q

Pomočování

typické projevy počínající puberty

Vsechno mozne

vztahy mezi rodiči a dětmi po rozvodu

vztekani, neposlusnost

Zhoršení prospěch, nekázeň ve škole

12. Která z následujících vět nejlépe charakterizuje úsilí, které jste pro vyhledání potřebné informace či rady prostřednictvím internetu vynaložila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo to jednoduché, rychle jsem našla to, co jsem hledala.440 %40 %  
Bylo to pro mě hodně obtížné, dlouho jsem nemohla nalézt takové informace, které jsem potřebovala.330 %30 %  
Vyhledání potřebných informací či rad bylo pro mě obtížnější, trvalo mi to déle, než jsem čekala.330 %30 %  

Graf

13. Jak byste ohodnotila kvalitu informací, které jste na internetu nalezla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ucházející660 %60 %  
dobré220 %20 %  
výborné110 %10 %  
chudé110 %10 %  

Graf

14. Získala jste informaci či radu, kterou jste chtěla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano770 %70 %  
spíše ne330 %30 %  

Graf

15. V jakém rozsahu naplnilo internetové poradenství vaše potřeby (očekávání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen některé z mých potřeb byly naplněny550 %50 %  
většina z mých potřeb byla naplněna330 %30 %  
téměř všechny moje potřeby byly naplněny110 %10 %  
žádná z mých potřeb nebyla naplněna110 %10 %  

Graf

16. Kdyby někdo z vašich známých potřeboval podobnou pomoc, doporučila byste mu navštívené stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano770 %70 %  
spíše ne220 %20 %  
určitě ne110 %10 %  

Graf

17. Jak jste spokojená s množstvím pomoci, které se Vám dostalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojená660 %60 %  
velmi spokojená220 %20 %  
spíše nespokojená220 %20 %  

Graf

18. Pomohly Vám online rady či informace vypořádat se efektivněji s Vašimi problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pomohly660 %60 %  
ne, nepomohly330 %30 %  
ano, pomohly výborně110 %10 %  

Graf

19. Jak jste obecně spokojená se službami, které Vám internetové poradenství v oblasti výchovy poskytlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojený550 %50 %  
spíše nespokojený330 %30 %  
velmi spokojený220 %20 %  

Graf

20. Pokud byste hledala opět radu ohledně výchovy dětí, obrátila byste se znovu na jednu z forem internetového poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano550 %50 %  
Spíše ne330 %30 %  
Určitě ano220 %20 %  

Graf

21. Vyjádřete, prosím, míru souhlasu s následujícími položkami – jak moc Vás vystihují: Když se o to opravdu usilovně snažím, pak mohu vždy zvládat nesnadné problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nevystihuje440 %40 %  
spíše vystihuje440 %40 %  
velmi vystihuje220 %20 %  

Graf

22. Když se někdo postaví proti mně, mohu nalézt způsob, jak dosáhnout toho, čeho dosáhnout chci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nevystuhuje440 %40 %  
spíše vystihuje440 %40 %  
velmi vystihuje220 %20 %  

Graf

23. Je pro mne poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, které si postavím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vystihuje440 %40 %  
spíše nevystihuje330 %30 %  
vůbec nevystihuje220 %20 %  
velmi vystihuje110 %10 %  

Graf

24. Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat nečekané situace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec nevystihuje440 %40 %  
spíše vystihuje440 %40 %  
velmi vystihuje220 %20 %  

Graf

25. Důvěřuji si plně, že mohu efektivně zvládat neočekávané situace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi vystihuje330 %30 %  
spíše vystihuje330 %30 %  
spíše nevystihuje220 %20 %  
vůbec nevystihuje220 %20 %  

Graf

26. Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak mohu nalézt řešení téměř pro každý problém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vystihuje660 %60 %  
vůbec nevystihuje220 %20 %  
spíše nevystihuje110 %10 %  
velmi vystihuje110 %10 %  

Graf

27. Když se dostanu do obtíží, umím zůstat klidná, protože se mohu plně spolehnout na svou schopnost zvládat těžkosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nevystihuje440 %40 %  
spíše vystihuje330 %30 %  
velmi vystihuje220 %20 %  
vůbec nevystihuje110 %10 %  

Graf

28. Když stojím před určitým problémem, pak mě napadá hned několik způsobů, jak se s ním vypořádat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vystihuje550 %50 %  
velmi vystihuje220 %20 %  
spíše nevystihuje220 %20 %  
vůbec nevystihuje110 %10 %  

Graf

29. Když se dostanu do tísnivé situace, podaří se mi obvykle vymyslet, co by se dalo dělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vystihuje440 %40 %  
velmi vystihuje440 %40 %  
vůbec nevystihuje110 %10 %  
spíše nevystihuje110 %10 %  

Graf

30. Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopna vypořádat se s tím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vystihuje550 %50 %  
spíše nevystihuje330 %30 %  
velmi vystihuje110 %10 %  
vůbec nevystihuje110 %10 %  

Graf

31. Na sedmibodové stupnici, prosím, vyznačte, jak moc pro Vás dané věty platí nebo neplatí: Téměř ve všech ohledech se můj život blíží mému ideálu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neplatí vs. platí1-2-3-4-5-6-74.32.81

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

32. Podmínky mého života jsou uspokojivé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neplatí vs. platí1-2-3-4-5-6-74.84.96

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

33. Se svým životem jsem spokojená.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neplatí vs. platí1-2-3-4-5-6-74.63.24

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

34. Až dosud jsem v životě získala důležité věci, které jsem chtěla.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neplatí vs. platí1-2-3-4-5-6-753.6

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

35. Kdybych mohla žít svůj život znovu, téměř nic bych nezměnila.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neplatí vs. platí1-2-3-4-5-6-73.84.56

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

36. Zamyslete se, prosím, nad posledními dvěma týdny a na škále označte, jak často Vás během posledních dvou týdnů obtěžovaly následující problémy: Malý zájem nebo potěšení cokoli dělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik dní770 %70 %  
vůbec ne220 %20 %  
více než polovinu dní110 %10 %  

Graf

37. Pocity smutku, deprese, beznaděje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik dní550 %50 %  
vůbec ne330 %30 %  
více než polovinu dní110 %10 %  
téměř každý den110 %10 %  

Graf

38. Obtížné usínání nebo přerušovaný spánek, nebo naopak nadměrný spánek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř každý den550 %50 %  
vůbec ne440 %40 %  
více než polovinu dní110 %10 %  

Graf

39. Pocity únavy nebo nedostatku energie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř každý den440 %40 %  
více než polovinu dní330 %30 %  
vůbec ne220 %20 %  
několik dní110 %10 %  

Graf

40. Nechutenství nebo naopak přejídání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne770 %70 %  
téměř každý den220 %20 %  
několik dní110 %10 %  

Graf

41. Špatný pocit ze sebe sama, pocity selhání nebo pocity viny vůči sobě či své rodině.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne550 %50 %  
několik dní330 %30 %  
téměř každý den220 %20 %  

Graf

42. Obtížné soustředění se na věci jako je čtení novin nebo sledování televize.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne660 %60 %  
několik dní220 %20 %  
téměř každý den110 %10 %  
více než polovinu dní110 %10 %  

Graf

43. Pohybujete se nebo mluvíte tak pomalu, že si toho ostatní lidé mohli všimnout. Nebo naopak – jste tak neklidná nebo neposedná, že se pohybujete mnohem více než obvykle.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne880 %80 %  
několik dní110 %10 %  
více než polovinu dní110 %10 %  

Graf

44. Myšlenky, že by Vám bylo lépe, kdybyste byla mrtvá nebo si nějakým způsobem ublížila.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne880 %80 %  
několik dní110 %10 %  
téměř každý den110 %10 %  

Graf

45. Pokud jste označila nějaké problémy, jak moc Vám ztěžovaly Vaši práci, péči o domácnost, nebo vycházení s ostatními lidmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu mi bránily660 %60 %  
vůbec mi nebránily330 %30 %  
extrémně mi bránily110 %10 %  

Graf

46. Dotazník se již blíží ke konci. U následujících položek, prosím, vyjádřete míru souhlasu s jednotlivými tvrzeními: Při jednání s cizími lidmi je lépe být opatrný, dokud se neprokáže, že jsou důvěryhodní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-54.20.96

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

47. V dnešním konkurenčním prostředí musí být člověk ostražitý, jinak vás pravděpodobně někdo využije.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-54.20.96

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

48. Pokud ochabne síla policie bojující s kriminalitou, společnost přestane fungovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-53.70.81

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

49. Člověk by jiným neměl důvěřovat, dokud je řádně nepozná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-53.91.09

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

50. Většina lidí zalže, může-li z toho mít prospěch.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-54.50.45

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

51. Když vám někdo složí poklonu, je to proto, že od vás chce něco získat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-53.11.89

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

52. Když s lidmi spolupracujete, využijí vás.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-53.11.69

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

53. Lidé jednají nepoctivě, mají-li k tomu příležitost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-53.90.69

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

54. Poprosíme vás, abyste ohodnotily každé tvrzení (1 - silně nesouhlasím až 7 - silně souhlasím) tak, aby to nejlépe vystihovalo míru spokojenosti, kterou prožíváte ve svém současném vztahu. Pokud nyní v partnerském vztahu nežijete, následujících 6 položek přeskočte. Máme dobrý vztah:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-5-6-75.63.84

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

55. Vztah s mým partnerem je velmi stabilní.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-5-6-75.63.44

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

56. Vztah s mým partnerem je velmi silný.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-5-6-75.63.64

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

57. Vztah s mým partnerem mě dělá šťastnou.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-5-6-75.63.84

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

58. Cítím, že s partnerem tvoříme dobrý „tým“.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
silně nesouhlasím vs. silně souhlasím1-2-3-4-5-6-75.43.84

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

59. Když uvážíte vše dohromady, jaký „stupeň spokojenosti“ (1-10) nejlépe vystihuje váš vztah?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10330 %30 %  
1220 %20 %  
8220 %20 %  
5110 %10 %  
9110 %10 %  
6110 %10 %  

Graf

60. Toto byly poslední položky dotazníku. Nyní můžete mít pocit, že jsme se Vás nezeptali na něco důležitého, co byste nám chtěla sdělit. Pro tyto informace máte prostor ve volném poli níže.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Co probůh zkoumáte ? Využívání poraden na i netu či psychický stav obyvatelstva ? ;-)

Díky. Snad jen - ne každý, kdo se za odborníka považuje, jím skutečně je. Na všelijaké “Cvachy“ narazíte všude.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tichý, J.Výchova s pomocí internetu (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vychova-s-pomoci-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.