Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchova v rodině

Výchova v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Silvie Tomášková
Šetření:30. 04. 2013 - 07. 05. 2013
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

jsem studentkaVŠ oboru Speciální pedagogika a výsledky průzkumu budou použity pro mou seminární práci na téma rodinná výchova. Moc děkuji za Váš čas a spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á1762,96 %62,96 %  
ženatý/vdaná933,33 %33,33 %  
ovdovělý/á13,7 %3,7 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-251555,56 %55,56 %  
26-45933,33 %33,33 %  
46-65311,11 %11,11 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1348,15 %48,15 %  
Středoškolské s maturitou1244,44 %44,44 %  
Střední s výučním listem13,7 %3,7 %  
Základní13,7 %3,7 %  

Graf

4. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2696,3 %96,3 %  
muž13,7 %3,7 %  

Graf

5. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné1555,56 %55,56 %  
1725,93 %25,93 %  
2518,52 %18,52 %  

Graf

6. Jaký styl výchovy nejvíce uplatňujete ve výchově?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický (náročnost a zároveň vstřícnost, kooperativnost, otevřenost)1770,83 %62,96 %  
liberální (volný, dítě má možnost se téměř ve všem samo rozhodovat)28,33 %7,41 %  
libe a demo14,17 %3,7 %  
autoritativní (výchovný, dominantní náročný rodič)14,17 %3,7 %  
demokratickýxautoritativní14,17 %3,7 %  
liberální a demokratický14,17 %3,7 %  
všeho14,17 %3,7 %  

Graf

7. Jaký styl výchovy uplatňovali vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický1348,15 %48,15 %  
autoritativní933,33 %33,33 %  
liberální311,11 %11,11 %  
převážně demokraticky, někdy ale autoritativní.13,7 %3,7 %  
všeho13,7 %3,7 %  

Graf

8. Přiřaďte čísla k jednotlivým bodům týkajícím se cílů výchovy , podle toho, jakou důležitost jim přikládáte:

0- nedůležité, 5- absolutně důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
solidarita3.5931.13
sebevědomí3.9261.032
národní hrdost2.372.011
udržování tradic2.5192.176
dodržování pravidel4.0740.883
víra v Boha0.8151.929
materiální hodnoty2.1111.506
pracovitost3.8890.395
sport2.8892.543
průbojnost3.5191.287
úcta ke stáří3.9630.999
úcta k rodičům4.1850.818
úcta k vrstevníkům3.7780.617
ekologie3.5561.432

Graf

9. Které tři z výše uvedených cílů, byste rádi ve výchově naplnili vy jako rodiče?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

dodržování pravidel, pracovitos, úcta k rodičům

dodržování pravidel, pracovitost,úcta ke stáří

dodržování pravidel, solidarita,sebevědomí

dodržování pravidel, úcta k rodičům a starým, sebevědomí

ekologie, solidarita, dodržování pravidel

národní hrdost, sport, úcta k rodičům

Pracovitost, dodržování pravidel, úctu k okolí.

Pracovitost, úcta k rodičům a starším a nemocným...

pracovitost,dodržování pravidel, úcta k rodičům

sebevědomí, průbojnost, solidarita, úcta k lidem

seběvědomí, solidarita

solidarita, dodržování pravidel, pracovitost

solidarita, pracovitost, úcta ke stáří

solidarita, sebevědomí, pracovitost

sport, úcta k rodičům, tradice,

Ty, u kterých jsem vyplnila 4 nebo 5 - důležité a absolutně důležité

úcta k ostatním, sebevědomí, dodržování pravidel

úcta k rodině, vrstevníkům, pracovitost

úcta ke stáří, pracovitost, sebevědomí

Úcta ke stáří, úcta k rodičům, průbojnost.

úcta ke stáří, úcta k rodičům, solidarita

úcta, sbevědomí,solidarita

úcta, spotr, pracovitost

udržování tradic, ústa k rodičům a dodržování pravidel

víra v Boha, úcta (a solidarita) k lidem (ke starým, k rodičům i vrstevníkům), seběvědomí a ekologie.. Je těžké vybrat jen tři body..

10. Které tři z výše uvedených cílů by podle Vás měli být naplněny především ve škole

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???:

dodržování pravidel, pracovitost, úcta k vrstevníkům

dodržování pravidel, úcta ke starším, ekologie

ekologi, úcta k vrstevníkům, sport

ekologie , sport,úcta k vrstevníkům

ekologie, pravidla, národní hrdost

ekologie, sport, národní hrdost

ekologie, úcta k vrstevníkům, sport

národní hodnoty, pracoivtost, úcta ke stáří

národní hrdost, dodržování pravidel, pracovitost

Nuemím na to odpovědět. Výchova dítěte je především na rodičích. Škola se na výchově puze podílí, proto nevím určit, které z cílů je především na škole - možná sport, sebevědomí..ale to by měl přece dělat i rodič.

Pracovitost, dodržování pravidel, úctu k okolí.

pracovitost,dodržování pravidel,národní hrdost

sebevědomí, pracovitost, úcta

Sport, národní hrdost, ekologie.

sport, pracovitost, ucta

sport, úcta ke starším, úcta k vrstevníkům

škola moc nepomůže

úcta

úcta k učitelům, pracovitost, svědomitost

úcta k vrstevníkům, dodržování pravidel, ekologie,

Úcta k vrstevníkům, ekologie, národní hrdost

úcta k vrstevníkům, ekologie, solidarita

úcta k vrstevníkům, pracovitost, ekologie

úcta k vrstevnikum, průbojnost, dodrzovani pravidel

úcta k vrstevníkům, sport, průbojnost

11. Znají vaše děti některé z těchto etických pravidel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné642,86 %22,22 %  
desatero Božích přikázání321,43 %11,11 %  
nevím214,29 %7,41 %  
jiné17,14 %3,7 %  
společenské normy17,14 %3,7 %  
Moje děťátko je zatím moc malé, ale v budoucnu určitě Desatero.17,14 %3,7 %  
moje17,14 %3,7 %  

Graf

12. Myslíte že máte na výchovu dostatek času?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %37,04 %  
moc ne, trávím hodně času v práci321,43 %11,11 %  
moc ne, děti mají mnoho povinností a zájmů17,14 %3,7 %  
Díkybohu mám práci a zároveň čas na syna také..vždy by samozřejmě bylo třeba "více času", ale v rámci možností jsem spokojený..17,14 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomášková, S.Výchova v rodině (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vychova-v-rodine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.