Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchova z pohledu současných rodičů

Výchova z pohledu současných rodičů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Dvořáková
Šetření:25. 01. 2023 - 08. 02. 2023
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je zjistit, jaký výchovný styl převládá u současných rodičů. Jaké odměny a tresty rodiče používají, pokud je používají.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6565 %65 %  
Muž3535 %35 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2999 %9 %  
3399 %9 %  
3288 %8 %  
3766 %6 %  
3566 %6 %  
3155 %5 %  
3055 %5 %  
3455 %5 %  
3955 %5 %  
2844 %4 %  
ostatní odpovědi 49
42
44
23
50
45
21
46
38
36
48
27
20
53
22
47
25
24
12
26
93
19
1
3838 %38 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.22
Minimum:21
Maximum:49
Variační rozpětí:28
Rozptyl:42.83
Směrodatná odchylka:6.54
Medián:33
Modus:29

Graf

3. Vychováváte dvě a více dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5151 %51 %  
ano, dvě děti4545 %45 %  
ano, více než dvě děti44 %4 %  

Graf

4. Jaký máte vztah s dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vztah založený na komunikaci, vzájemném respektu, dodržujeme vytyčené hranice ...9292 %92 %  
vztah nadřazený dítěti, dítě musí nekompromisně poslouchat a plnit úkoly55 %5 %  
vztah podřazený dítěti, dítě neúkoluji, dělám vše pro jeho spokojenost33 %3 %  

Graf

5. Jak dítě vychováváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě se může svobodně rozhodovat. Má nastavené určité hranice. Důležitá je vzájemná komunikace.7272 %72 %  
dávám dítěti příkazy, zákazy. Dítě mě musí poslouchat, musí si včas a správně plnit povinnosti.1212 %12 %  
nechávám dítěti volnost, netrestám ho, samo si přijde na to, co je správné či špatné66 %6 %  
Dítě má své úkoly, jednoduché a povinnosti, má tabulku úkolů a vždy když má splněno za ten den, označuje si,tak je pak za to odměněn. Jednoduché úkoly, uklízet pokoj, čistit zuby aj takovéhle jednoduché úkoly 11 %1 %  
Má nastavené hranice, musí si plnit své povinnosti, necháváme ho aby mohl přijít sám na to co je správné a co špatné11 %1 %  
Dítě vedu k plnění povinností, ale formou hry, komunikací aj. 11 %1 %  
Zatím moc ne, je mu 6 měsíců 11 %1 %  
Dávám příkazy a zákazy,musí poslouchat,ale snažím se vysvětlovat,proč to po nich chci.Snazim se být důsledná spolu s tatínkem děti.I když občas to zkrátka nejde.11 %1 %  
Netlačit.11 %1 %  
Dite ma volnost a důvěru, ale také má povinnosti které musí plnit a na plnění těch povinnosti stojí volnost a důvěra 11 %1 %  
nemám děti11 %1 %  
kombinace příkazů, svobodné vůle dítěte a komunikace. 11 %1 %  
Ne11 %1 %  

Graf

6. Jak trestáte dítě? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netrestám, ale vysvětluji, proč se to nedělá apod.5858 %58 %  
verbální trest - křik, vyhubování ...4545 %45 %  
netrestám, snažím se, aby dítě chyby napravilo, v rámci jeho schopností a možností3636 %36 %  
zákaz - zákaz sledování televize, domácí vězení ...2828 %28 %  
fyzický trest - pohlavek, "pár na zadek" ...2323 %23 %  
Počítám do 3 11 %1 %  
Snažím se vysvětlovat, někdy ale zakricim, hubuji. 11 %1 %  
Snažím se netrestat - ani fyzicky, ani verbálně, ale ne vždy se mi to daří, občas mi nervy ujedou. 11 %1 %  
Záleží na situaci, některé vyžadují napomenutí a některé pár na zadek 11 %1 %  
Záleží na tom co provede, neposlechne na 5 vysvětlení. Tak dostane lehce aby si to uvědomil. 11 %1 %  
Podle situace 11 %1 %  
Zákaz tabletu, televize, někdy pár na zadek je potřeba ale výjimečně11 %1 %  
snažím se vysvětlit, proč se to nedělá, někdy je potřeba "pár na zadek"11 %1 %  
Netrestam, ale nekdy v emocich kricim. Neni to ale cilene trestani ditete. Spise nezvladnuti vlastnich emoci11 %1 %  
Viz minulá odpověď 11 %1 %  
Fyzický trest volím až když není pro mě jiná možnost nebo jednoduše "vybuchnu".Zároveň po zklidnění na obou stranách stranách si vše vysvětlíme,co udělat jinak příště.11 %1 %  
Klidem .11 %1 %  
Záleží co dítě provádí a na okolnostech. Většinou se to snažím několikrát vysvětlit, ale pokud nezabere vysvětlování, sáhnu po další metodě. 11 %1 %  
V první chvíli vyhubování, pak se snažím vysvětlit.11 %1 %  
kombinace zákazů a vysvětlování11 %1 %  
trestam, vysvětluji, proč se to nedělá 11 %1 %  
pokud něco zakážu, to už musí být velmi zle11 %1 %  
Ono hodně záleží na situaci. Vždy se snažím nejprve napomenout, vysvětlit proč to co dělá, je špatně, ale někdy už je to prostě za hranou. 11 %1 %  

Graf

7. Jak dítě odměňujete? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
duševní odměna - pochvala, ocenění ...8181 %81 %  
materiální odměna - hračky, sladkosti ...4646 %46 %  
neodměňuji, dítě pouze podporuji2424 %24 %  
Povolím Viz. zákaz otázka 711 %1 %  
Kombinace pochvaly slovní a někdy materiální,podle úkolů či chování jeho11 %1 %  
Opět záleží na situaci. Dle situace používáme všechny zmíněné 11 %1 %  
Podle situace 11 %1 %  
Neni to cilene odmenovani za nejakou provedenou cinnost. Ocenujeme, dostava i darky. Ale ne neco za neco. 11 %1 %  
Objímám, ocením snahu, občas sladkost.11 %1 %  
Láskou 11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak trestáte dítě? (více možných odpovědí)

  • odpověď verbální trest - křik, vyhubování ...:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzický trest - pohlavek, "pár na zadek" ... na otázku 6. Jak trestáte dítě? (více možných odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta:

2. Jaký je váš věk?

3. Vychováváte dvě a více dětí?

4. Jaký máte vztah s dítětem?

5. Jak dítě vychováváte?

6. Jak trestáte dítě? (více možných odpovědí)

7. Jak dítě odměňujete? (více možných odpovědí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta:

2. Jaký je váš věk?

3. Vychováváte dvě a více dětí?

4. Jaký máte vztah s dítětem?

5. Jak dítě vychováváte?

6. Jak trestáte dítě? (více možných odpovědí)

7. Jak dítě odměňujete? (více možných odpovědí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková, I.Výchova z pohledu současných rodičů (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://vychova-z-pohledu-souasnych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.