Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výchovné prostředí a drogy

Výchovné prostředí a drogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Jochimová
Šetření:15. 04. 2011 - 18. 04. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, průzkum použiji pro svou diplomovou práci s názvem Vliv výchovného prostředí na vznik a rozvoj toxikomanie. Práce má odpovědět na otázku, zda má rodinné prostředí vliv na vztah jedince k drogám.  

Pokud je Vám mezi 20 a 30 lety a máte jakoukoliv zkušenost s měkkými drogami, prosím o vyplnění krátkého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Zkusil/a jste někdy v životě měkkou drogu(marihuana, hašiš, extáze ...) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3572,92 %72,92 %  
Ne1327,08 %27,08 %  

Graf

2. Jak častým uživatelem těchto drog jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkusil/a jsem měkkou drogu jen jednou či dvakrát2057,14 %41,67 %  
užívám měkké drogy příležitostně (několikrát za rok) 1131,43 %22,92 %  
užívám měkké drogy pravidelně411,43 %8,33 %  

Graf

3. S jakou konkrétní drogou máte nejvíc zkušeností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuana, hašiš3394,29 %68,75 %  
jiná droga514,29 %10,42 %  
extáze, LSD38,57 %6,25 %  

Graf

4. Jakému užívání drog dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kolektivu s přáteli3497,14 %70,83 %  
o samotě v soukromí38,57 %6,25 %  

Graf

5. Prožil/a jste své dětství v úplné rodině (s otcem i matkou)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2365,71 %47,92 %  
ne1234,29 %25 %  

Graf

6. Vzpomínáte rád/a na své dětství ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2880 %58,33 %  
nevím411,43 %8,33 %  
ne38,57 %6,25 %  

Graf

7. Vyberte, která z následujících možností nejvíce popisuje Vaše dětství.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mé dětství mělo období dobré i horší1645,71 %33,33 %  
veselé a šťastné dětství1337,14 %27,08 %  
klidné a spokojené dětství 822,86 %16,67 %  
žádná z uvedených možností12,86 %2,08 %  

Graf

8. Vyberte tu z možností, která nejvíce odpovídá výchově vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče byli tolerantní, vyrůstal jsem bez nějakých velkých omezení2160 %43,75 %  
žádná z uvedených možností822,86 %16,67 %  
rodiče na mě neměli moc času411,43 %8,33 %  
rodiče byli přísní, výchova tvrdá38,57 %6,25 %  
rodiče se o mě nijak nezajímali25,71 %4,17 %  
nevyrůstal jsem s rodiči12,86 %2,08 %  

Graf

9. Jaká byla Vaše puberta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neřekl/a bych, že bych o hodně vybočoval/a z průměru2160 %43,75 %  
nijak moc se na mě neprojevila1028,57 %20,83 %  
byla velice bouřlivá a vzpurná514,29 %10,42 %  

Graf

10. Měl/a jste v období dospívání hodně přátel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1542,86 %31,25 %  
spíše souhlasím1337,14 %27,08 %  
spíše nesouhlasím411,43 %8,33 %  
nesouhlasím25,71 %4,17 %  
nevím12,86 %2,08 %  

Graf

11. Jaká je Vaše povaha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše otevřená, veselá, v kolektivu oblíbená, rád/a poznáváte nové lidi2365,71 %47,92 %  
spíše uzavřená, s několika blízkými přáteli, nevyhledáváte větší společnost925,71 %18,75 %  
spíše samotářská25,71 %4,17 %  
žádná z uvedených možností25,71 %4,17 %  

Graf

12. Jste podle svého názoru na drogách závislý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3497,14 %70,83 %  
ano12,86 %2,08 %  

Graf

13. Ovlivňují drogy Váš život pozitivně, jsou pro něj přínosem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2270,97 %45,83 %  
ano516,13 %10,42 %  
nevím412,9 %8,33 %  

Graf

14. Ovlivňují drogy Váš život negativně, tak že ho omezují nebo kazí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2374,19 %47,92 %  
ano516,13 %10,42 %  
nevím39,68 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jochimová, M.Výchovné prostředí a drogy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vychovne-prostredi-a-drogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.