Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výdaje domácností v ČR

Výdaje domácností v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kábelová
Šetření:11. 03. 2013 - 24. 03. 2013
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.62
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 Jsem studentkou vysoké školy a data získaná vyplněním následujícího dotazníku mi pomohou s vypracováním mé bakalářské práce.

Snažím se zjistit průměrné spotřební a nespotřební výdaje českých domácností a jejich případnou změnu spojenou s hospodářskou krizí.

Plně si uvědomuji, že Vaše odpovědi na otázky jsou důvěrné, nebudou tedy spojovány s Vaší osobou a budou zahrnuty do souhrnného statistického zpracování.

 

Předem Vám děkuji za vyplnění.

 

Zuzana Kábelová

Odpovědi respondentů

1. Ovlivnila ekonomická krize Vaše chování při nákupu potravin a základního nepotravinářského zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5934,91 %34,91 %  
Určitě ano4727,81 %27,81 %  
Spíše ne4426,04 %26,04 %  
Určitě ne1810,65 %10,65 %  
Nevím10,59 %0,59 %  

Graf

2. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více vyhledávám slevy, akce atd.7664,96 %44,97 %  
Nakupuji levnější zboží2622,22 %15,38 %  
Potraviny a nealkoholické nápoje nakupuji méně než dříve1512,82 %8,88 %  

Graf

3. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje za celou domácnost? Tyto výdaje NEZAHRNUJÍ hotová jídla, stravování ve škole, závodní jídelně či restauraci. Jedná se např. o nákupy masa, ovoce, zeleniny, mléčných produktů, pečiva, polotovarů, minerálních vod apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 501 – 5 000 Kč5834,32 %34,32 %  
2 001 – 3 500 Kč4426,04 %26,04 %  
5 001 – 6 500 Kč3017,75 %17,75 %  
500 – 2 000 Kč2011,83 %11,83 %  
6 501 a více1710,06 %10,06 %  

Graf

4. Změnilo se Vaše nákupní chování při nákupu oblečení a obuvi v souvislosti s ekonomickou krizí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nakupuji jako dříve5834,32 %34,32 %  
Ano, více vyhledávám slevy, akce atd.4828,4 %28,4 %  
Ano, oblečení a obuv nakupuji méně než dříve3923,08 %23,08 %  
Ano, nakupuji levnější zboží2414,2 %14,2 %  

Graf

5. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ výdaje na oblečení a obuv za celou domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501 – 1 000 Kč6035,5 %35,5 %  
1 001 – 2 000 Kč4124,26 %24,26 %  
Méně než 500 Kč3822,49 %22,49 %  
2 001 – 3 000 Kč2213,02 %13,02 %  
3 001 – 4 000 Kč42,37 %2,37 %  
4 001 Kč a více42,37 %2,37 %  

Graf

6. Změnilo se Vaše nákupní chování spojené s výdaji na rekreaci, kulturu a sport s nástupem ekonomické krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tento druh zboží a služeb nakupuji méně než dříve6437,87 %37,87 %  
Ne, nakupuji jako dříve6035,5 %35,5 %  
Ano, více vyhledávám slevy, akce atd.3420,12 %20,12 %  
Ano, nakupuji levnější zboží116,51 %6,51 %  

Graf

7. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ výdaje na rekreaci, kulturu a sport za celou domácnost? Tyto výdaje zahrnují například vstupné na kulturní a zábavní podniky, poplatky za rozhlas a televizi, audio a foto zařízení, karavany, lodě, cvičební pomůcky, výrobky pro rekreaci včetně údržby všech výrobků, noviny, knihy a dovolené s komplexními službami.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 001 – 10 000 Kč3118,34 %18,34 %  
10 001 – 15 000 Kč2917,16 %17,16 %  
Méně než 5 000 Kč2917,16 %17,16 %  
40 001 Kč a více2011,83 %11,83 %  
15 001 – 20 000 Kč2011,83 %11,83 %  
20 001 – 25 000 Kč1911,24 %11,24 %  
25 001 – 30 000 Kč158,88 %8,88 %  
30 001 – 40 000 Kč63,55 %3,55 %  

Graf

8. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ výdaje na ubytování a stravování za celou domácnost? Tyto výdaje tvoří například jídla a nápoje v restauracích, dodávaná hotová jídla, jídla v závodních a školních jídelnách, ubytování v hotelech, pensionech, turistických ubytovnách, kempech, ubytování pro studenty, kursy organizované školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 001 – 10 000 Kč3923,08 %23,08 %  
Méně než 5 000 Kč3017,75 %17,75 %  
15 001 – 20 000 Kč2917,16 %17,16 %  
30 001 Kč a více2615,38 %15,38 %  
25 001 – 30 000 Kč1911,24 %11,24 %  
10 001 – 15 000 Kč169,47 %9,47 %  
20 001 – 25 000 Kč105,92 %5,92 %  

Graf

9. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ nespotřební* výdaje za celou domácnost? * Např. investiční výdaje na pořízení, výstavbu a rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata, daň z nemovitosti, dědická daň, peněžní dary příbuzným, alimenty, pokuty, vydání na soukromé podnikání hrazená z rozpočtu domácnosti apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 10 000 Kč7145,22 %42,01 %  
25 001 a více3824,2 %22,49 %  
15 001 – 20 000 Kč2113,38 %12,43 %  
10 001 – 15 000 Kč1610,19 %9,47 %  
20 001 – 25 000 Kč117,01 %6,51 %  

Graf

10. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ spotřební* výdaje za celou domácnost? * Průměrná spotřební vydání zahrnují výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje; alkoholické nápoje a tabák; odívání a obuv; bydlení, voda, energie, paliva; bytové vybavení, zařízení domácnosti; zdraví; doprava; pošty a telekomunikace; rekreace a kultura; vzdělávání; stravování a ubytování; ostatní zboží a služby. Nezahrnují investiční výdaje na výstavbu, resp. rekonstrukci domu nebo bytu a výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 001 – 10 000 Kč4727,81 %27,81 %  
20 001 a více Kč4023,67 %23,67 %  
10 001 – 15 000 Kč3218,93 %18,93 %  
15 001 – 20 000 Kč2917,16 %17,16 %  
Méně než 5 000 Kč2112,43 %12,43 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12674,56 %74,56 %  
Muž4325,44 %25,44 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23169,47 %9,47 %  
22148,28 %8,28 %  
24148,28 %8,28 %  
27116,51 %6,51 %  
2895,33 %5,33 %  
2695,33 %5,33 %  
4084,73 %4,73 %  
2174,14 %4,14 %  
3252,96 %2,96 %  
4152,96 %2,96 %  
ostatní odpovědi 33
39
30
25
38
43
31
46
35
29
36
49
48
34
44
45
42
55
14
54
48.6
18
20
59
53
57
52
37
13
50
47
16
70
7142,01 %42,01 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.88
Minimum:21
Maximum:50
Variační rozpětí:29
Rozptyl:68.14
Směrodatná odchylka:8.25
Medián:28
Modus:23

Graf

13. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitní zkouškou6940,83 %40,83 %  
Vysoká škola6136,09 %36,09 %  
Vyšší odborné127,1 %7,1 %  
Gymnázium127,1 %7,1 %  
Vyučen/a127,1 %7,1 %  
Základní31,78 %1,78 %  

Graf

14. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec8550,3 %50,3 %  
Student4325,44 %25,44 %  
Podnikatel1810,65 %10,65 %  
Nezaměstnaný63,55 %3,55 %  
rodičovská dovolená21,18 %1,18 %  
na rodičovské dovolené21,18 %1,18 %  
mateřská21,18 %1,18 %  
Mateřská dovolená10,59 %0,59 %  
RD + DPČ + student VS10,59 %0,59 %  
Invalidní10,59 %0,59 %  
brigada10,59 %0,59 %  
péče o osobu blízkou10,59 %0,59 %  
rentiér10,59 %0,59 %  
pracující studentka10,59 %0,59 %  
student a zaměstnanec10,59 %0,59 %  
absolvent VŠ10,59 %0,59 %  
materska10,59 %0,59 %  
již v důchodu10,59 %0,59 %  

Graf

15. Počet obyvatel města, ve kterém bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 500 0003822,49 %22,49 %  
Do 10002615,38 %15,38 %  
1001 – 50002313,61 %13,61 %  
50 001 – 100 0002011,83 %11,83 %  
10 001 – 25 0002011,83 %11,83 %  
100 001 – 500 000169,47 %9,47 %  
25 001 – 50 000148,28 %8,28 %  
5001 – 10 000116,51 %6,51 %  
5001 – 10 000              5001 – 10 000      end_of_the_skype_highlighting10,59 %0,59 %  

Graf

16. Kolik členů žije ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25230,77 %30,77 %  
44627,22 %27,22 %  
34224,85 %24,85 %  
11710,06 %10,06 %  
5 a více127,1 %7,1 %  

Graf

17. Jaký je Váš přibližný čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 000 Kč a více4325,44 %25,44 %  
15 001 – 25 000 Kč3923,08 %23,08 %  
Do 7 000 Kč3420,12 %20,12 %  
10 001 – 15 000 Kč3218,93 %18,93 %  
7 001 – 10 000 Kč2112,43 %12,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Změnilo se Vaše nákupní chování při nákupu oblečení a obuvi v souvislosti s ekonomickou krizí?

  • odpověď Ne, nakupuji jako dříve:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 1. Ovlivnila ekonomická krize Vaše chování při nákupu potravin a základního nepotravinářského zboží?

6. Změnilo se Vaše nákupní chování spojené s výdaji na rekreaci, kulturu a sport s nástupem ekonomické krize?

  • odpověď Ne, nakupuji jako dříve:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 1. Ovlivnila ekonomická krize Vaše chování při nákupu potravin a základního nepotravinářského zboží?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ovlivnila ekonomická krize Vaše chování při nákupu potravin a základního nepotravinářského zboží?

2. Pokud ano, jakým způsobem?

3. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje za celou domácnost? Tyto výdaje NEZAHRNUJÍ hotová jídla, stravování ve škole, závodní jídelně či restauraci. Jedná se např. o nákupy masa, ovoce, zeleniny, mléčných produktů, pečiva, polotovarů, minerálních vod apod.

4. Změnilo se Vaše nákupní chování při nákupu oblečení a obuvi v souvislosti s ekonomickou krizí?

5. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ výdaje na oblečení a obuv za celou domácnost?

6. Změnilo se Vaše nákupní chování spojené s výdaji na rekreaci, kulturu a sport s nástupem ekonomické krize?

7. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ výdaje na rekreaci, kulturu a sport za celou domácnost? Tyto výdaje zahrnují například vstupné na kulturní a zábavní podniky, poplatky za rozhlas a televizi, audio a foto zařízení, karavany, lodě, cvičební pomůcky, výrobky pro rekreaci včetně údržby všech výrobků, noviny, knihy a dovolené s komplexními službami.

8. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ výdaje na ubytování a stravování za celou domácnost? Tyto výdaje tvoří například jídla a nápoje v restauracích, dodávaná hotová jídla, jídla v závodních a školních jídelnách, ubytování v hotelech, pensionech, turistických ubytovnách, kempech, ubytování pro studenty, kursy organizované školou.

9. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ nespotřební* výdaje za celou domácnost? * Např. investiční výdaje na pořízení, výstavbu a rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata, daň z nemovitosti, dědická daň, peněžní dary příbuzným, alimenty, pokuty, vydání na soukromé podnikání hrazená z rozpočtu domácnosti apod.

10. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ spotřební* výdaje za celou domácnost? * Průměrná spotřební vydání zahrnují výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje; alkoholické nápoje a tabák; odívání a obuv; bydlení, voda, energie, paliva; bytové vybavení, zařízení domácnosti; zdraví; doprava; pošty a telekomunikace; rekreace a kultura; vzdělávání; stravování a ubytování; ostatní zboží a služby. Nezahrnují investiční výdaje na výstavbu, resp. rekonstrukci domu nebo bytu a výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata.

11. Pohlaví:

12. Věk

13. Dosažené vzdělání:

14. Zaměstnání:

15. Počet obyvatel města, ve kterém bydlíte:

16. Kolik členů žije ve Vaší domácnosti?

17. Jaký je Váš přibližný čistý měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ovlivnila ekonomická krize Vaše chování při nákupu potravin a základního nepotravinářského zboží?

2. Pokud ano, jakým způsobem?

3. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje za celou domácnost? Tyto výdaje NEZAHRNUJÍ hotová jídla, stravování ve škole, závodní jídelně či restauraci. Jedná se např. o nákupy masa, ovoce, zeleniny, mléčných produktů, pečiva, polotovarů, minerálních vod apod.

4. Změnilo se Vaše nákupní chování při nákupu oblečení a obuvi v souvislosti s ekonomickou krizí?

5. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ výdaje na oblečení a obuv za celou domácnost?

6. Změnilo se Vaše nákupní chování spojené s výdaji na rekreaci, kulturu a sport s nástupem ekonomické krize?

7. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ výdaje na rekreaci, kulturu a sport za celou domácnost? Tyto výdaje zahrnují například vstupné na kulturní a zábavní podniky, poplatky za rozhlas a televizi, audio a foto zařízení, karavany, lodě, cvičební pomůcky, výrobky pro rekreaci včetně údržby všech výrobků, noviny, knihy a dovolené s komplexními službami.

8. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ výdaje na ubytování a stravování za celou domácnost? Tyto výdaje tvoří například jídla a nápoje v restauracích, dodávaná hotová jídla, jídla v závodních a školních jídelnách, ubytování v hotelech, pensionech, turistických ubytovnách, kempech, ubytování pro studenty, kursy organizované školou.

9. Jaké jsou Vaše průměrné ROČNÍ nespotřební* výdaje za celou domácnost? * Např. investiční výdaje na pořízení, výstavbu a rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata, daň z nemovitosti, dědická daň, peněžní dary příbuzným, alimenty, pokuty, vydání na soukromé podnikání hrazená z rozpočtu domácnosti apod.

10. Jaké jsou Vaše průměrné MĚSÍČNÍ spotřební* výdaje za celou domácnost? * Průměrná spotřební vydání zahrnují výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje; alkoholické nápoje a tabák; odívání a obuv; bydlení, voda, energie, paliva; bytové vybavení, zařízení domácnosti; zdraví; doprava; pošty a telekomunikace; rekreace a kultura; vzdělávání; stravování a ubytování; ostatní zboží a služby. Nezahrnují investiční výdaje na výstavbu, resp. rekonstrukci domu nebo bytu a výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata.

11. Pohlaví:

12. Věk

13. Dosažené vzdělání:

14. Zaměstnání:

15. Počet obyvatel města, ve kterém bydlíte:

16. Kolik členů žije ve Vaší domácnosti?

17. Jaký je Váš přibližný čistý měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kábelová, Z.Výdaje domácností v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vydaje-domacnosti-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.