Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výdaje na cestování

Výdaje na cestování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vašíčková
Šetření:16. 03. 2016 - 22. 03. 2016
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník se týká výdajů na cestování v závislosti na příjmech. Výsledky jsou anonymní a použiji je ke zpracování školního projektu. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4263,64 %61,76 %  
muž2436,36 %35,29 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3551,47 %51,47 %  
pracující2739,71 %39,71 %  
důchodce45,88 %5,88 %  
jiné22,94 %2,94 %  

Graf

3. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000913,24 %13,24 %  
2000057,35 %7,35 %  
045,88 %5,88 %  
200045,88 %5,88 %  
800045,88 %5,88 %  
1500034,41 %4,41 %  
2500034,41 %4,41 %  
1000034,41 %4,41 %  
300034,41 %4,41 %  
250022,94 %2,94 %  
ostatní odpovědi 18000
1000
14000
7000
30000
6000
20.000
13700
23000
1200
4000
35000
13000
-1
24000
10111011011000000
10500
26000
50000
11000
100000
12000
17000
2841,18 %41,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:11055.16
Minimum:0
Maximum:35000
Variační rozpětí:35000
Rozptyl:79171340.14
Směrodatná odchylka:8897.83
Medián:8000
Modus:5000

Graf

4. Jaký typ dovolené preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letní dovolená6495,52 %94,12 %  
zimní dovolená34,48 %4,41 %  

Graf

5. Kolik v průměru zaplatíte za jeden den dovolené?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10001927,94 %27,94 %  
500710,29 %10,29 %  
200068,82 %8,82 %  
80057,35 %7,35 %  
150057,35 %7,35 %  
300034,41 %4,41 %  
40022,94 %2,94 %  
1000022,94 %2,94 %  
250022,94 %2,94 %  
500022,94 %2,94 %  
ostatní odpovědi 750
3.500
4000
0
3500
540
150
200
1200
100
8000
9500
100010
230
6000
1522,06 %22,06 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1691.45
Minimum:150
Maximum:9500
Variační rozpětí:9350
Rozptyl:3156507.69
Směrodatná odchylka:1776.66
Medián:1000
Modus:1000

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste:

  • odpověď student:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2500 - 5000 > na otázku 3. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jste:

3. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

4. Jaký typ dovolené preferujete?

5. Kolik v průměru zaplatíte za jeden den dovolené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jste:

3. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

4. Jaký typ dovolené preferujete?

5. Kolik v průměru zaplatíte za jeden den dovolené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vašíčková, V.Výdaje na cestování (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vydaje-na-cestovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.