Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výdaje na kulturu

Výdaje na kulturu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Potůček
Šetření:26. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je sběr dat pro ověření vztahu čistý příjem vs. výdaje na kulturu.

Čistým příjmem se zde myslí celkový příjem jednotlivce, může obsahovat i finanční dary, stipendia, kapesné atd.

Kulturou se zde myslí návštěvy kin, divadel, muzeí, galerií, koncertů apod., nikoliv však návštěvy diskoték, barů a podobných zařízení.

Jedná se o veřejný průzkum.

Děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4572,58 %72,58 %  
muž1727,42 %27,42 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254979,03 %79,03 %  
26 - 35711,29 %11,29 %  
36 - 4534,84 %4,84 %  
více než 6523,23 %3,23 %  
56 - 6511,61 %1,61 %  

Graf

3. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5182,26 %82,26 %  
Zaměstnanec58,06 %8,06 %  
Důchodce23,23 %3,23 %  
invalidní důchod11,61 %1,61 %  
Farač11,61 %1,61 %  
nic11,61 %1,61 %  
OSVČ11,61 %1,61 %  

Graf

4. Váš celkový čistý měsíční příjem v Kč (včetně stipendií, kapesného, atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000812,9 %12,9 %  
800069,68 %9,68 %  
200069,68 %9,68 %  
100058,06 %8,06 %  
700046,45 %6,45 %  
1000046,45 %6,45 %  
300034,84 %4,84 %  
250023,23 %3,23 %  
1700023,23 %3,23 %  
150023,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 20000
15000
6000
7.300
4000
200
12500
16500
10
500
8600
800
7500
13000
14000
9000
24000
2032,26 %32,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6292.86
Minimum:500
Maximum:17000
Variační rozpětí:16500
Rozptyl:21036311.69
Směrodatná odchylka:4586.54
Medián:5000
Modus:5000

Graf

5. Vaše měsíční výdaje na kulturu

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001625,81 %25,81 %  
1000914,52 %14,52 %  
069,68 %9,68 %  
200058,06 %8,06 %  
20058,06 %8,06 %  
10046,45 %6,45 %  
80034,84 %4,84 %  
30034,84 %4,84 %  
25023,23 %3,23 %  
60011,61 %1,61 %  
ostatní odpovědi 3000
400
900
20
1500
70
5000
750
812,9 %12,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:615
Minimum:0
Maximum:2000
Variační rozpětí:2000
Rozptyl:264040
Směrodatná odchylka:513.85
Medián:500
Modus:500

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Váš věk

3. Povolání

4. Váš celkový čistý měsíční příjem v Kč (včetně stipendií, kapesného, atd.)

5. Vaše měsíční výdaje na kulturu

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Váš věk

3. Povolání

4. Váš celkový čistý měsíční příjem v Kč (včetně stipendií, kapesného, atd.)

5. Vaše měsíční výdaje na kulturu

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Potůček, J.Výdaje na kulturu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vydaje-na-kulturu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.