Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyhledávání informací a vypracování rodokmenu

Vyhledávání informací a vypracování rodokmenu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Janita Procházková
Šetření:15. 05. 2014 - 23. 05. 2014
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,připravuji projekt a ráda bych znala Váš názor,proto Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Vyhledáváte rádi různé informace na internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8992,71 %92,71 %  
ne44,17 %4,17 %  
jak kdy11,04 %1,04 %  
když něco potřebuji11,04 %1,04 %  
ano i ne11,04 %1,04 %  

Graf

2. Nechali byste si od někoho za úplatu vyhledat některé informace nebo data ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná4951,04 %51,04 %  
ne2323,96 %23,96 %  
ano2121,88 %21,88 %  
ano, třeba rešerši na odborné téma, zřejmě ne tak citlivé informace, jako jsou rodové či rodinné záležitosti11,04 %1,04 %  
pouze v případě povinnosti dané zákonem11,04 %1,04 %  
Nemám přístup do placených licencovaných zdrojů, pokud by mi někdo zajistil přístup, proč ne.11,04 %1,04 %  

Graf

3. Zajímají Vás informace o Vašich předcích ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8992,71 %92,71 %  
ne55,21 %5,21 %  
ano, zatím se mi podařilo dohledat 47 přímých předků11,04 %1,04 %  
ano i ne11,04 %1,04 %  

Graf

4. Vyhledáváte si sami ( nebo se chystáte v budoucnu si vyhledat ) informace o Vašich předcích ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4445,83 %45,83 %  
možná3435,42 %35,42 %  
ne1717,71 %17,71 %  
chystám se11,04 %1,04 %  

Graf

5. Využili byste pro vyhledání a získání informací o Vašich předcích ( případně vyhotovení rodokmenu ) služeb některé specializované firmy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná4546,88 %46,88 %  
ano2728,13 %28,13 %  
ne2222,92 %22,92 %  
maximálně pro pořízení kopií starých matrik či pozemkových knih11,04 %1,04 %  
Rodokmeny už máme zpracované mým dědečkem.11,04 %1,04 %  

Graf

6. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7275 %75 %  
muž2425 %25 %  

Graf

7. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304142,71 %42,71 %  
51-601717,71 %17,71 %  
do 201515,63 %15,63 %  
31-401212,5 %12,5 %  
41-501010,42 %10,42 %  
nad 6011,04 %1,04 %  

Graf

8. Vaše dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4647,92 %47,92 %  
vysokoškolské3738,54 %38,54 %  
základní1111,46 %11,46 %  
středoškolské bez maturity22,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyhledáváte rádi různé informace na internetu ?

2. Nechali byste si od někoho za úplatu vyhledat některé informace nebo data ?

3. Zajímají Vás informace o Vašich předcích ?

4. Vyhledáváte si sami ( nebo se chystáte v budoucnu si vyhledat ) informace o Vašich předcích ?

5. Využili byste pro vyhledání a získání informací o Vašich předcích ( případně vyhotovení rodokmenu ) služeb některé specializované firmy ?

6. Jste :

7. Kolik je Vám let ?

8. Vaše dosažené vzdělání :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyhledáváte rádi různé informace na internetu ?

2. Nechali byste si od někoho za úplatu vyhledat některé informace nebo data ?

3. Zajímají Vás informace o Vašich předcích ?

4. Vyhledáváte si sami ( nebo se chystáte v budoucnu si vyhledat ) informace o Vašich předcích ?

5. Využili byste pro vyhledání a získání informací o Vašich předcích ( případně vyhotovení rodokmenu ) služeb některé specializované firmy ?

6. Jste :

7. Kolik je Vám let ?

8. Vaše dosažené vzdělání :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, J.Vyhledávání informací a vypracování rodokmenu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyhledavani-informaci-a-vypr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.