Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyhledávání zaměstnání

Vyhledávání zaměstnání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Hovorková
Šetření:08. 02. 2010 - 21. 02. 2010
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Lenka Hovorková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia - obor vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského. Tento dotazník poslouží jako praktiská část mé bakalářské práce na téma Veřejné služby zaměstnanosti a agentury práce. Dotazník je zcela anonymní. Tímto Vás chci požádat o pomoc při vyplnění tohoto dotazníku.

Předem Vám velice děkuji za vyplnění a Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Máte v současné době zaměstnání ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11990,84 %90,84 %  
ne129,16 %9,16 %  

Graf

2. Jaké cesty pro hledání zaměstnání jste použil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na doporučení známých6952,67 %52,67 %  
v inzerci4232,06 %32,06 %  
přes personální / pracovní agenturu1511,45 %11,45 %  
přes úřad práce53,82 %3,82 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy zaměstnán/a přes agenturu práce ? Spokojenost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10378,63 %78,63 %  
ano - spokojen / a2116,03 %16,03 %  
ano - nespokojen / a75,34 %5,34 %  

Graf

4. Využil/a jste služby úřadu práce ? Spokojenost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8161,83 %61,83 %  
ano - nespokojen / a2720,61 %20,61 %  
ano - spokojen / a2317,56 %17,56 %  

Graf

5. Myslíte si, že služby úřadu práce ohledně zprostředkování zaměsntnání jsou dostačující ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4937,4 %37,4 %  
ne 4030,53 %30,53 %  
nevím2619,85 %19,85 %  
spíše ano1511,45 %11,45 %  
ano10,76 %0,76 %  

Graf

6. Máte v současné době zaměstnání ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11790,7 %89,31 %  
ne129,3 %9,16 %  

Graf

7. Pracujete podle svého oboru ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5341,41 %40,46 %  
ne 3829,69 %29,01 %  
spíše ano3325,78 %25,19 %  
spíše ne43,13 %3,05 %  

Graf

8. Vaše ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9975,57 %75,57 %  
1914,5 %14,5 %  
VOŠ129,16 %9,16 %  
10,76 %0,76 %  

Graf

9. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10277,86 %77,86 %  
muž 2922,14 %22,14 %  

Graf

10. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 305340,46 %40,46 %  
31 - 405038,17 %38,17 %  
41 - 502317,56 %17,56 %  
50 - a více53,82 %3,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte v současné době zaměstnání ?

 • odpověď ne:
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Máte v současné době zaměstnání ?

4. Využil/a jste služby úřadu práce ? Spokojenost ?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Myslíte si, že služby úřadu práce ohledně zprostředkování zaměsntnání jsou dostačující ?

6. Máte v současné době zaměstnání ?

 • odpověď ne:
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máte v současné době zaměstnání ?

7. Pracujete podle svého oboru ?

 • odpověď ne :
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máte v současné době zaměstnání ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Máte v současné době zaměstnání ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v současné době zaměstnání ?

2. Jaké cesty pro hledání zaměstnání jste použil/a ?

3. Byl/a jste někdy zaměstnán/a přes agenturu práce ? Spokojenost ?

4. Využil/a jste služby úřadu práce ? Spokojenost ?

5. Myslíte si, že služby úřadu práce ohledně zprostředkování zaměsntnání jsou dostačující ?

6. Máte v současné době zaměstnání ?

7. Pracujete podle svého oboru ?

8. Vaše ukončené vzdělání

9. Vaše pohlaví

10. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v současné době zaměstnání ?

2. Jaké cesty pro hledání zaměstnání jste použil/a ?

3. Byl/a jste někdy zaměstnán/a přes agenturu práce ? Spokojenost ?

4. Využil/a jste služby úřadu práce ? Spokojenost ?

5. Myslíte si, že služby úřadu práce ohledně zprostředkování zaměsntnání jsou dostačující ?

6. Máte v současné době zaměstnání ?

7. Pracujete podle svého oboru ?

8. Vaše ukončené vzdělání

9. Vaše pohlaví

10. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hovorková, L.Vyhledávání zaměstnání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyhledavani-zamestnani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.