Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyhodnocení výcviku

Vyhodnocení výcviku

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. srpna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Hyánek
Šetření:08. 11. 2020 - 15. 11. 2020
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit k bakalářské práci týkající se knoceptu Competency Based u leteckého výcviku.

Odpovědi respondentů

1. V současné době probíhá Váš letecký výcvik ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3160,78 %60,78 %  
ano2039,22 %39,22 %  

Graf

2. Vyhovuje Vám definice osnovy pomocí časové dotace?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2854,9 %54,9 %  
nevím1223,53 %23,53 %  
ne1121,57 %21,57 %  

Graf

3. Měl/a jste pocit zlepšování svých dovedností i při provádění samostatných letů bez přímé kontroli instruktora?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4180,39 %80,39 %  
nevím611,76 %11,76 %  
nesouhlasím47,84 %7,84 %  

Graf

4. Byli pro Vás sólo lety důležité z ohledu vybudování sebedůvěry ve své schopnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4588,24 %88,24 %  
nevím59,8 %9,8 %  
ne11,96 %1,96 %  

Graf

5. Preferovali byste možnost většího náletu hodin jak SPIC ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1836,73 %35,29 %  
nevím1836,73 %35,29 %  
ne1326,53 %25,49 %  

Graf

6. Byl pro Vás důležitý jednotilivý přístup instruktorů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, někteří uměli předat více vědomostí4894,12 %94,12 %  
Ne, všichni mě naučili to samé35,88 %5,88 %  

Graf

7. Kdyby jste si mohli zvolit, vybrali byste výcvik:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Competency based (splnění dovedností)3877,55 %74,51 %  
Evidence based (nálet hooding)1020,41 %19,61 %  
Nevím, je mi to jedno510,2 %9,8 %  

Graf

8. Pocítili jste během výcviku u některých lekcí příliž krátkou časovou dotaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale málokdy2345,1 %45,1 %  
Ne2345,1 %45,1 %  
Ano, často59,8 %9,8 %  

Graf

9. Pomohla Vám zpětná vazba od instruktora ke zlepšení dovedností?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4180,39 %80,39 %  
Spíš ano713,73 %13,73 %  
Ne23,92 %3,92 %  
Spíš ne11,96 %1,96 %  

Graf

10. Chtěl po Vás během výcviku instruktor zpětnou vazbu na jeho výuku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3670,59 %70,59 %  
Ano1529,41 %29,41 %  

Graf

11. Vyberte 3 kompetence, které považujete jako nejdůležitější pro pilota:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopnost rozhodovat a řešit problémy4182 %80,39 %  
Přehled o situaci3774 %72,55 %  
Vedení letounu po trati- manuální3162 %60,78 %  
Komunikace2142 %41,18 %  
Workload management1530 %29,41 %  
Schopnost vést a být součástí teamu612 %11,76 %  
Vedení letounu po trati - užití automatických systémů24 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V současné době probíhá Váš letecký výcvik ?

2. Vyhovuje Vám definice osnovy pomocí časové dotace?

3. Měl/a jste pocit zlepšování svých dovedností i při provádění samostatných letů bez přímé kontroli instruktora?

4. Byli pro Vás sólo lety důležité z ohledu vybudování sebedůvěry ve své schopnosti?

5. Preferovali byste možnost většího náletu hodin jak SPIC ?

6. Byl pro Vás důležitý jednotilivý přístup instruktorů?

7. Kdyby jste si mohli zvolit, vybrali byste výcvik:

8. Pocítili jste během výcviku u některých lekcí příliž krátkou časovou dotaci?

9. Pomohla Vám zpětná vazba od instruktora ke zlepšení dovedností?

10. Chtěl po Vás během výcviku instruktor zpětnou vazbu na jeho výuku?

11. Vyberte 3 kompetence, které považujete jako nejdůležitější pro pilota:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V současné době probíhá Váš letecký výcvik ?

2. Vyhovuje Vám definice osnovy pomocí časové dotace?

3. Měl/a jste pocit zlepšování svých dovedností i při provádění samostatných letů bez přímé kontroli instruktora?

4. Byli pro Vás sólo lety důležité z ohledu vybudování sebedůvěry ve své schopnosti?

5. Preferovali byste možnost většího náletu hodin jak SPIC ?

6. Byl pro Vás důležitý jednotilivý přístup instruktorů?

7. Kdyby jste si mohli zvolit, vybrali byste výcvik:

8. Pocítili jste během výcviku u některých lekcí příliž krátkou časovou dotaci?

9. Pomohla Vám zpětná vazba od instruktora ke zlepšení dovedností?

10. Chtěl po Vás během výcviku instruktor zpětnou vazbu na jeho výuku?

11. Vyberte 3 kompetence, které považujete jako nejdůležitější pro pilota:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hyánek , T.Vyhodnocení výcviku (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vyhodnoceni-vycviku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.