Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyhoření - pouze pedagogové

Vyhoření - pouze pedagogové

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Samková
Šetření:02. 02. 2014 - 20. 02. 2014
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Pedagogické fakulty v Brně, a v tomto roce pracuji na své diplomové práci. Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku, jehož data budou použita ve zmíněné diplomové práci. Šetření je zcela anonymní.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Níže jsou uvedená tvrzení, kterými obvykle lidé vyjadřují svůj vztah k práci a k sobě. Zakroužkuj tvrzení, která nejvíc vystihují tvoje psychické rozpoložení.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2080 %80 %  
Muž520 %20 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26312 %12 %  
45312 %12 %  
23312 %12 %  
2514 %4 %  
3714 %4 %  
4914 %4 %  
4814 %4 %  
3014 %4 %  
3414 %4 %  
12345614 %4 %  
ostatní odpovědi 29
52
78
62
28
24
53
47
33
936 %36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:38.61
Minimum:23
Maximum:78
Variační rozpětí:55
Rozptyl:207.79
Směrodatná odchylka:14.42
Medián:34
Modus:26

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
728 %28 %  
Vysokoškolské624 %24 %  
Vysokoškolské (Mgr.)14 %4 %  
2x VŠ včetně Ph.D.14 %4 %  
14 %4 %  
mám14 %4 %  
vysokoškolské - učitelství pro ZŠ14 %4 %  
14 %4 %  
Vysoká škola - Pedagogická fakulta14 %4 %  
VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta14 %4 %  
ostatní odpovědi Vysokoškolské technické Ing.
Bc.
vysokoskolske
bakalářské
416 %16 % 

Graf

4. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagog312 %12 %  
Speciální pedagog28 %8 %  
Učitel28 %8 %  
učitelka angličtiny na 1. stupni14 %4 %  
Pedagog na gymnáziu14 %4 %  
pedagog VŠ14 %4 %  
učitelka14 %4 %  
14 %4 %  
Učitel na SOU14 %4 %  
zaměstnanec14 %4 %  
ostatní odpovědi mám
učitelka 2. stupně ZŠ
učtel
Pedagogická pracovnice na VŠ
školitel, instruktor, autorizovaná osoba
Učitelka 1. stupně
Interní školitel
profesorka na gymnáziu
Učitel na střední odborné škole
studentka pedag. oboru, soukromá učitelka
učitelka v jazykové škole
1144 %44 % 

Graf

5. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město1352 %52 %  
malé město832 %32 %  
obec416 %16 %  

Graf

6. Jsem přepracován/přepracovaná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1872 %72 %  
velmi často416 %16 %  
málokdy312 %12 %  

Graf

7. Na konci dne jsem hodně unavený/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1664 %64 %  
velmi často832 %32 %  
málokdy14 %4 %  

Graf

8. V hodně věcech se cítím podobně, jako moji žáci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1456 %56 %  
nikdy520 %20 %  
velmi často416 %16 %  
málokdy28 %8 %  

Graf

9. Osobně se angažuji do věcí mých žáků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy936 %36 %  
velmi často624 %24 %  
někdy520 %20 %  
nikdy520 %20 %  

Graf

10. Když ráno vstávám a mám před sebou celý den, cítím se unavený/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1248 %48 %  
málokdy728 %28 %  
velmi často624 %24 %  

Graf

11. Mám špatný pocit, protože jsem se nezachoval hezky ke svým žákům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1144 %44 %  
málokdy728 %28 %  
někdy624 %24 %  
velmi často14 %4 %  

Graf

12. Velmi dobře chápu chování mých žáků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1248 %48 %  
velmi často1040 %40 %  
málokdy312 %12 %  

Graf

13. Vnímám své žáky jako "věci"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2288 %88 %  
velmi často28 %8 %  
málokdy14 %4 %  

Graf

14. Každodenní práce s lidmi je pro mne velmi namáhavá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1560 %60 %  
velmi často416 %16 %  
málokdy416 %16 %  
nikdy28 %8 %  

Graf

15. Radím si celkem dobře s problémy mých žáků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1560 %60 %  
velmi často936 %36 %  
málokdy14 %4 %  

Graf

16. Cítím z práce vyčerpání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1560 %60 %  
málokdy624 %24 %  
velmi často416 %16 %  

Graf

17. Myslím, že díky své práci mám dobrý vliv na jiné lidi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často1040 %40 %  
někdy832 %32 %  
málokdy520 %20 %  
nikdy28 %8 %  

Graf

18. Od té doby, co mám tohle zaměsnání, jsem méně empatický vůči jiným lidem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy936 %36 %  
nikdy832 %32 %  
někdy520 %20 %  
velmi často312 %12 %  

Graf

19. Bojím se, že moje práce otupuje moje cítění

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1040 %40 %  
někdy520 %20 %  
velmi často520 %20 %  
málokdy520 %20 %  

Graf

20. Mám hodně energie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1144 %44 %  
málokdy936 %36 %  
velmi často416 %16 %  
nikdy14 %4 %  

Graf

21. Jsem zklamán/a u mé práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1040 %40 %  
málokdy624 %24 %  
nikdy520 %20 %  
velmi často416 %16 %  

Graf

22. Cítím, že má práce je pro mne velmi náročná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1456 %56 %  
málokdy520 %20 %  
velmi často312 %12 %  
nikdy312 %12 %  

Graf

23. Nezajímá mne, co se přihodí některým žákům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1040 %40 %  
málokdy832 %32 %  
někdy520 %20 %  
velmi často28 %8 %  

Graf

24. Přímá práce s lidmi je pro mne příliš náročná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1248 %48 %  
málokdy832 %32 %  
nikdy312 %12 %  
velmi často28 %8 %  

Graf

25. Snadno vytvořím mezi žáky uvolněnou atmosféru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často1456 %56 %  
někdy1040 %40 %  
málokdy14 %4 %  

Graf

26. Po práci s mými žák se cítím spokojený/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1352 %52 %  
velmi často1144 %44 %  
málokdy14 %4 %  

Graf

27. V tomto zaměstnání jsem dosáhl/a úspěchu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1248 %48 %  
velmi často1040 %40 %  
málokdy28 %8 %  
nikdy14 %4 %  

Graf

28. Pracuji z posledních sil

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy1456 %56 %  
někdy728 %28 %  
velmi často312 %12 %  
kdy14 %4 %  

Graf

29. V těžkých situacích se umím ovládat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často1664 %64 %  
někdy520 %20 %  
málokdy312 %12 %  
nikdy14 %4 %  

Graf

30. Cítím, že mně žáci nebo jejich rodiče viní za některé ze svých problémů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy936 %36 %  
někdy624 %24 %  
nikdy624 %24 %  
velmi často416 %16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Samková, A.Vyhoření - pouze pedagogové (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyhoreni-pouze-pedagogove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.