Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyjádření k situaci obce Nová Ves okres Sokolov

Vyjádření k situaci obce Nová Ves okres Sokolov

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Nováková
Šetření:13. 02. 2015 - 22. 02. 2015
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obec Nová Ves, Starý Dvůr a Louka se nachází v trojúhelníku mezi městy Sokolov, Karlovy Vary a Mariánskými Lázněmi. V průměru cca 20km od města. Je obklopena CHKO Slavkovským lesem a nádhernou přírodou. Obce čítají cca 270 obyvatel. V místě jsou dva obchody. Zanedbaná infrastruktura a vysoký podíl nezaměstnanosti. Autobusové spojení jezdí v pracovní dny 4x denně. Do Bečova nad Teplou (cca 5,5 km odkud je také možný spoj do větších měst) , kam také docházejí děti do základní školy. Tam se také nachází obvodní praktický lékař. Obec je dostupná pouze po silnici III.třídy. Není zde restaurace, kromě knihovny, hřiště, rybolovu, obchodů a občasných kulturních akcí OÚ žádné místo kde se mohou lidé sdružovat. Věková populace se pohybuje v rozmezí 36-42 let. Zastupitelstvo pracuje na Rozvojovém plánu obce, kterého je součástí tento průzkumný dotazník. Velmi mám pomůžete, když jej vyplníte. Otázka zní: Umíte si nyní představit, že bydlíte v Nové Vsi? V úvahu budou brány i hypotetické představy.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Označte vhodné tvrzení. Doplňte o vlastní poznatek. U některých otázek je možnost více odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v obci Nová Ves okr. Sokolov případně v obci Louka či Starý Dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano562,5 %62,5 %  
Ne337,5 %37,5 %  

Graf

2. Co vás přimělo k odchodu z Nové Vsi okr. Sokolov ( i hypoteticky) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezaměstnanost266,67 %25 %  
Obecní vybavenost133,33 %12,5 %  
Spoluobčané133,33 %12,5 %  

Graf

3. Je podle vás rozvoj i v malých obcích důležitý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano675 %75 %  
Ne225 %25 %  

Graf

4. Představte si, že v obci existuje následující, co z toho byste využíval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost zaměstnání (práce)562,5 %62,5 %  
praktický lékař562,5 %62,5 %  
jídelna, restaurace450 %50 %  
osobní nebo duševní rozvoj450 %50 %  
info centrum a podporu turistického ruchu450 %50 %  
nákupy v obecní bio farmě, zahradě450 %50 %  
obecní policie450 %50 %  
výstavy, knihovnu337,5 %37,5 %  
tělocvičnu, za účelem kulturního a sportovního vyžití337,5 %37,5 %  
možnost podnikat337,5 %37,5 %  
Mateřská školka225 %25 %  
klubovnu, za účelem sociálního sdružování ( s kamarády)225 %25 %  
virtuálně vzdělávací místnost112,5 %12,5 %  
technický, přírodovědný, nebo jiný kroužek112,5 %12,5 %  

Graf

5. Máte zájem pomoc obci s jejím rozvojem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano675 %75 %  
Ne225 %25 %  
vest vzdělovací kroužek112,5 %12,5 %  

Graf

6. Jaký typ zaměstnání preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
duševní práci562,5 %62,5 %  
podnikání225 %25 %  
fyzickou, manuální práci225 %25 %  

Graf

7. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena675 %75 %  
muž225 %25 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33-52 let337,5 %37,5 %  
17-25 let337,5 %37,5 %  
52 a více let225 %25 %  

Graf

9. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké450 %50 %  
základní225 %25 %  
střední225 %25 %  

Graf

10. Jste zaměstnán(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zaměstnán337,5 %37,5 %  
jsem nezaměstnaný225 %25 %  
Jiné112,5 %12,5 %  
jsem podnikatel112,5 %12,5 %  
jsem student112,5 %12,5 %  

Graf

11. Do jaké platové třídy patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-9000 Kč337,5 %37,5 %  
9500-12000 Kč337,5 %37,5 %  
více než 20000 Kč112,5 %12,5 %  
15500-19500 Kč112,5 %12,5 %  

Graf

12. Počet dětí které máte ve výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0675 %75 %  
4 a více112,5 %12,5 %  
3112,5 %12,5 %  

Graf

13. Je pro vás vzhledem k bydlení lepší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klidná část obce675 %75 %  
samota112,5 %12,5 %  
rušná čás obce112,5 %12,5 %  

Graf

14. Je pro vás důležité žít v blízkosti přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
je mi to jedno225 %25 %  

Graf

15. Co říkáte na tvrzení: Ruch města může člověk vyhledat vždy, ale klid který poskytuje bydlení v malé obci, ve městě nenajdete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravda450 %50 %  
spíše lež225 %25 %  
spíše pravda112,5 %12,5 %  
lež112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, H.Vyjádření k situaci obce Nová Ves okres Sokolov (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyjadreni-k-situaci-v-obci-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.