Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výkon vazby a trestu odnětí svobody

Výkon vazby a trestu odnětí svobody

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Putnová
Šetření:16. 03. 2015 - 27. 03. 2015
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o pár minut, k vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je anonymní a získané údaje použiji k psaní bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž, či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8770,73 %70,73 %  
Muž3629,27 %29,27 %  

Graf

2. Zajímal/a jste se někdy o chod věznice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7056,91 %56,91 %  
ne5343,09 %43,09 %  

Graf

3. Myslíte si, že věznice v ČR fungují správně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5847,15 %47,15 %  
nevím4536,59 %36,59 %  
ano1915,45 %15,45 %  
nev10,81 %0,81 %  

Graf

4. Myslíte si, že v ČR existuje institut pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených matek s dětmi?

Dítě žije společně s matkou ve specializovaném oddělení věznice.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7762,6 %62,6 %  
ne2520,33 %20,33 %  
nevím2117,07 %17,07 %  

Graf

5. Kolik myslíte, že je v ČR těchto zařízení?

Návaznost na předchozí otázku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14334,96 %34,96 %  
23730,08 %30,08 %  
02318,7 %18,7 %  
31512,2 %12,2 %  
454,07 %4,07 %  

Graf

6. Myslíte si, že existence těchto zařízení je přínosem pro děti, které v nich společně s matkami žijí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5544,72 %44,72 %  
ano4637,4 %37,4 %  
nevím2217,89 %17,89 %  

Graf

7. Byl/a jste vy, nebo někdo z Vaší rodiny, či přátel ve výkonu trestu odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8266,67 %66,67 %  
ano4133,33 %33,33 %  

Graf

8. Souhlasíte s možností vzdělávání vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6754,47 %54,47 %  
spíše souhlasím4032,52 %32,52 %  
spíše nesouhlasím97,32 %7,32 %  
nesouhlasím64,88 %4,88 %  
nevím10,81 %0,81 %  

Graf

9. Měla by být u práce schopných odsouzených povinná docházka do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10988,62 %88,62 %  
nevím86,5 %6,5 %  
ne64,88 %4,88 %  

Graf

10. Projevuje se podle Vás u odsouzených, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody, jeho nápravný účinek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4738,21 %38,21 %  
nevím2721,95 %21,95 %  
spíše souhlasím2217,89 %17,89 %  
nesouhlasím2217,89 %17,89 %  
souhlasím43,25 %3,25 %  
nev10,81 %0,81 %  

Graf

11. Je podle Vás kapacita věznic dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7863,41 %63,41 %  
nevím2822,76 %22,76 %  
ano1713,82 %13,82 %  

Graf

12. Je podle Vás režim ve věznici dostatečně přísný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4536,59 %36,59 %  
spíše nesouhlasím3730,08 %30,08 %  
nevím2217,89 %17,89 %  
spíše souhlasím129,76 %9,76 %  
souhlasím64,88 %4,88 %  
nev10,81 %0,81 %  

Graf

13. Na co by podle Vás měli mít vězni právo, nebo naopak, na co by mít právo neměli?

Práva vězňů jsou upravena zákonem a ne všichni s nimi souhlasí, proto zde uveďte čistě Váš názor, bez ohledu na to, co je dané v zákoně.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

---

.

.

.

..

...

3*denně jídlo,8hodin spánku,8hodin pracovat,cca 2-3 hod.na sebe. Pokud se chovají slušně,bezproblémově,vydělávají,měli by se mít o něco lépe než ti co jsou na opačné straně,a zdravotní péče by mělabýt daleko lepší.

Ano: častější možnost balíčků. návštěv, sprcha každý den Ne: internet

Celý koncept trestu a vězení je špatně. Prioritou musí být odškodnění oběti.

co?

Častější návštěvy a korespondence, finanční částky od rodiny by měli zůstávat pouze jim a né dozorcům, kteří si je často nechávají. Je zde dost nekvalitní jídlo a nedostatečná zdravotní péče.

dostávat nové věci, pokud si stávající úmyslně poškodily.

držet krok a hubu viz věznice v USA

chodit domů za rodinou pod dohledem

já bych se asi řídila podle toho jak závažný trest si odsouzený musí odsedět....

jak v USA

Jedna věc je zákon, druhá věc je praxe. Práva a povinnosti stanovené zákonem jsou dostačující, s jejich skutečnou realizací je ale problém.

Jelikož by vězení mělo být trestem a nápravným zařízením, tak by vězni měli mít pouze základní práva (strava, postel, hygiena, maximálně umožnit vzdělávání). Volnočasové aktivity jako posilovna apod. vidím jako rozmařilost a plýtvání penězi.

Jídlo 3x denně

jídlo a pití 3x denně, vycházky 1x za den, telefonát jednou týdně, právo na právníka, právo se vzdělávat.

jídlo, hygiena, spánek

Jidlo, piti, hygiena

jídlo, spánek, pohyb

Jídlo, wc, sprcha, možnost zavolat si rodině, návštěvy. Rozhodně bez televize na pokoji. A také bych zpřísnil režim - práce, pochůzky... Aktuální stav, kdy si vězeň ve vězení sežene kontakty na "kamarádíčky" a naučí se novým fintám. díky posilovně si podstatně zvedne fyzičku a díky pravidelné teplé stravě s televizí na pokoji se má jako prase v žitě bych dal jasné DOST! Ano, ve všech věznicích to akto nefunguje, ale jsou takové, kde se má vězeň lépe jak na svobodě... Tak ať se práce daří. --- V dotazníku mi chybělo označit věkovou hranici a vzdělání To si myslím, že je docela důležitý faktor pro hodnocení.

Jídlo, základní zdravotní ošetření, postel a deku a pokud by byli vzorni a plnili by své povinnosti tak i baliček a krátkou návštěvu.

Jsem přesvědčena, že vězení by mělo být trestem a ne snadným řešením sociální situace. Zdravotní péče, ubytování a strava v drtivé většině na náklady státu, pracovní zařazení za odměnu. V některých věznicích jsou finančně zajištěným vězňům dostupné drogy, léky na předpis i mobilní telefony přímo z rukou ostrahy. Již jsem se opakovaně setkala s názorem, že až na kvalitu stravy, nedostatek cigaret a nemožnost opustit budovu byl vlastně výkon trestu daleko lepší než živoření v pražských nočních ulicích. Práva bych omezila a režim věznic plošně zpřísnila.

Měli by chodit do práce. A když nebudou chtít? Právo na nic.

Měli by mít právo na častější návštěvy příbuzných, dostupnost informací, být více v kontaktu s vnějším světem.

Měli by mít právo na stravu. Neměli by mít možnosti jako vlastnit mobilní telefon.

měli by mít právo na to dostat každý den výprask, aby je už nenapadlo znovu spáchat nějaký zločin

Meli by mit pravo na vzdelavani a Pracovni.

měli by mít právo návštěv

Měli by mít právo práce a vzdělávání. Nic jiného.

Meli by mit vice moznosti sve chybi napravit

Měli by studovat i pracovat, aby se naučili něčemu, čím by se mohli živit po výkonu trestu.

mělli by mít právo na jídlo, pití a hygienu

Mělo by se zásadně rozlišovat mezi vazbou a věznicí - vzhledem k dotazníku se zde jedná spíše o věznici - měli by být upravenu právo na koupel - četněji.

Mít volnočasové aktivity ve věznici

Možnost odpracovat si své závazky a vydělat si něco do nového začátku.

Musí pracovat!

myslm,že by měli mit povoleny častější návštěvy.

Na jídlo, spánek, práci a dle typu spáchaného činu - na motlidbu, skupinová sezení, terapie, kde by se mohli kát ze svých prohřešků.

Na jídlo, vodu, nocleh, zdravotní péči, vycházky na vzduch....

na nic

na nic

Na příděl jídla pouze v minimálním možném množství a dojít si na záchod, zbytek dne ať pracují a vytváří nějaký zisk, a ne aby na ně daňový poplatníci dělali v práci! Vězení má být trest, a ne dovolená.

Na setkání s rodinou, telefon.

Na skromné jídlo, návštěvy, hygienické prostředky...

na teplé jídlo max.1x denně, na teplou sprchu 1x denně, na zdravotní péči jako kdokoliv jiný

Na vice hodin navstev

Na všechno co není trestné..

Na základní věci jako jídlo, pití, ošacení a zdravotní péči.

Na zaměstnání s tim spojenou mzdu,vzdělávání.

návštěvy, kontakt s rodinou - kontrolovaně a za "odměnu"

neměli by dostávat žádné výhody (TV, knihy, penize, vycházky) pokud se nezapojili do práce či vzdělávání ve věznici

Neměli by mít právo na vycházky

neměli by mit právo na vycházky a to ani v nejnižším stupni ostrahy a hlavně by meli mit povinnost pracovat !!

Neměli by mít právo odmítnout práci, pokud tomu jejich stav dovoluje.

Neměli by mít právo se dostat k mobilním telefonům, drogám atd.

Neměli by opouštět věznice, ve výkonu trestu, bez ohledu na závažnost činu.

Netuším, jak odpovědět. Vyházela bych z věznic televize, počítače a podobné. Nač jim suplovat obývací pokoj ve věznici?

nevím

Nevím

nevím

Nevim

Nevím.

neznám práva věznů

Nic

Nic víc, spíš jim ty práva řádně omezit! Je to pro ně vyloženě dovolená a ne trest... Toť můj názor.

Odsouzený podle mě nemá právo na nic, pokud může ať jde pracovat, může být rád za postel a jídlo

Podle toho za co sedi. Za zabiti, tyranu, znasilneni a pod. tak na nic a za mensi podvody atd. tak na navstevy, zavolani domu, aby jim donesli nejake osobni veci

Posilovna,televize zrušit

Pouze základní práva (spánek, hygiena...) Současné věznice jsou spíše jako hotely než jako nápravná zařízení.

pracovat, sportovat, dale se vzdelavat, u lehcih prestupku navstevy rodiny

Práva: strava, přístup k literatuře, právo na vzdělání, podle závažnosti zločinu omezené právo na TV a podobné legrace, návštěvy rodiny. Nevím, na co mají právo v reálu, takže těžko říci, na co by právo mít neměli.

Práva? Porušením zakona práva ztratit a nastoupit velmi tvrdý kriminál, ne relaxační zařízení jako teď, aby neměli chuť se tam vracet (33x soudně trestaný recidivista atd. je asi výsměch “justice“), plus tvrdá práce i kdyby to mělo být přenášení balvanů tam a zpět, předpokladem je ale mimo jiné normálně fungující justice, která nepáchá trestnou činnost, což v tomhle Absurdistánu není - škoda !

Právo - voda, jidlo spánek 6h/den 2h/osobní volno za 14dní hodina s příbuznými. neměli - posilovna, radio, tv, cokoliv vlastnit krom 3 předmětů ...

Právo kontaktovat se s rodinou, základní potřeby, právo komunikovat s právníkem nebo mít přístup k odborné(právnické) literatuře, právo na práci pokud jsou jí schopni.

Právo na kontakt s rodinou (pod dohledem). Jinak si myslím, že čím horší trestný čin, tím by měli mít vězni tvrdší podmínky ve vězení. Žádná televize, rádio, pohodlná postel, plno jídla. Ne! Pokud jde o vrahy, násilníky apod., mělo by se tak s nimi i zacházet. Pokud jde o nějaké přestupky, krádeže, podvody aj., mohou mít více "volnosti" a práv. Myslím si, že 90% vězňů je nenapravitelných. Pokud někdo jednou zabil - úmyslně, je vrahem až do smrti, je to v něm a navždy zůstane. Takoví lidé by práva mít neměli-jen základní (právo na lékaře, na svobodu projevu, jídlo, spánek atd... nic víc, nic míň!)

Právo na práci, právo na soukromí

pravo na praci, samovzdelavani

právo na stravu, odpočinek, hygienu a zdravotní péči, vzdělání, práci neměli by mít právo volit, právo na individuální majetek a úpravy interiéru, zábavu, vycházky a dovolené

právo na stravu, ošacení, střechu nad hlavou

Právo na to, když rodina pošle finance na účet vězně, na ně věznice nemohla sáhnout. Právo na soukromé návštěvy s partnery. Právo dostávat od rodiny balíky častěji jak za 1/2 roku.

právo na určitou míru soukromí, vzdělání, práci, styk s rodinou. Neměli by zůstat bez práce.

Právo na vzdělání

Pravo na vzdělání, ne právo na komunikaci z vnějším světem

Právo na získání kvalifikaca a odborné pomoci - dluhová problematika, závislosti, agrese atd.

Právo na: častější návštěvy přátel a rodiny

Právo vzdělávat se a právo provádět jakoukoli zaměstnaneckou činnost ve vězení.

přemýšlel jsem o tom, vyjma trestů např. za autonehody bych udělal vězení jako tomu bylo v americké Arizoně=peklo na zemi !

psychologickou péči

Rozhodně by měli mít povinnost pracovat, aby byla jejich výdělkem uhrazena škoda, náklady trestního řízení a jejich pobyt ve věznici, případně další pohledávky, které mají odsouzení mimo VTOS, což by krom všech výhod výše uvedených měl být prostředek k jejich návratu do běžného života po propuštění na svobodu.

sex se svým partnerem

Skoro na nic

souhlasím se zákonem

Strava, fotky rodiny, knihovna

Strava, teplá voda, čisté oblečení

tak na to neumím odpovědět

Tos by se měl přehodnotit tak, aby všechny jeho složky dávaly smysl. V současné době si většina vězňů nastoupením do výkonu trestu spíše polepší. Není tam teda žádná represe a z ní vycházející nutnost zamezení páchání další trestní činnosti.

Toto je velmi široké téma na jednoduchou odpověď...

Vězení je vězení, ne hotel

Vězni a právo? Dle mého názoru na nic :D Ve vězení jsou z důvodu toho, že spáchali nějaký určitý zločin, a proto si myslím, že jediné jejich právo by se mělo vztahovat na jídlo, spánek a hygienu. Vše ostatní bych jim zatrhla :D

Vězni by neměli mít žádná práva,jim je líp než mnoha lidem na svobodě. Měli by být na cele sami,pouze jedna postel a nic víc,a k jídlu aby dostali jen vodu a suchý chleba. A obnovila bych trest smrti.

Věznice by měla být obecně přísnější a menší komfort, zvláště u závažnějších trestných činů. Přece jen, měl by to být trest, a ne hotel.

více návštěv, možnost nákupů apod.

Více práv by měli mít spíše dozorci, vězni jich mají dle mého názoru až příliš...

Vlastní knihy, počítače, komunikace, vzdělání, četba,...

vse je jiz dostatecne upraveno zakonem

Všichni by měli pracovat, protože pro většinu není vězení trest

vůbec netuším

vydělávání peněz i při výkonu trestů a hrazení svých nákladů při pobytu ve věznici (abychom to všechno neživily my) :)

Vzdělání, jinak nic. Měli by pracovat, ale ne být zaměstnaní a pobírat za to mzdu. Měli by vykonávat veřejně prospěšné a jiné - náročné - práce.

Vzdelani, moznost pracovat

Vzdělání, práce

vzdělání, práce

základní lidská práva

Základní osobní věci, vzdělávání, čtení, pohybové aktivity, jídlo, práce, pravidelné návštěvy.

Záleží co provedli. Za smrt či řízení v opilosti,distribuci drog,znásilnění nebo úmyslné ublížení na zdraví bych jim vzala všechna práva a nechala bych je doživotně zavřít na samotku.

zaměstnání

Žádný přístup k internetu, nejsou na dovolené.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Myslíte si, že věznice v ČR fungují správně?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 10. Projevuje se podle Vás u odsouzených, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody, jeho nápravný účinek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž, či žena?

2. Zajímal/a jste se někdy o chod věznice?

3. Myslíte si, že věznice v ČR fungují správně?

4. Myslíte si, že v ČR existuje institut pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených matek s dětmi?

5. Kolik myslíte, že je v ČR těchto zařízení?

6. Myslíte si, že existence těchto zařízení je přínosem pro děti, které v nich společně s matkami žijí?

7. Byl/a jste vy, nebo někdo z Vaší rodiny, či přátel ve výkonu trestu odnětí svobody?

8. Souhlasíte s možností vzdělávání vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody?

9. Měla by být u práce schopných odsouzených povinná docházka do zaměstnání?

10. Projevuje se podle Vás u odsouzených, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody, jeho nápravný účinek?

11. Je podle Vás kapacita věznic dostačující?

12. Je podle Vás režim ve věznici dostatečně přísný?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž, či žena?

2. Zajímal/a jste se někdy o chod věznice?

3. Myslíte si, že věznice v ČR fungují správně?

4. Myslíte si, že v ČR existuje institut pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených matek s dětmi?

5. Kolik myslíte, že je v ČR těchto zařízení?

6. Myslíte si, že existence těchto zařízení je přínosem pro děti, které v nich společně s matkami žijí?

7. Byl/a jste vy, nebo někdo z Vaší rodiny, či přátel ve výkonu trestu odnětí svobody?

8. Souhlasíte s možností vzdělávání vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody?

9. Měla by být u práce schopných odsouzených povinná docházka do zaměstnání?

10. Projevuje se podle Vás u odsouzených, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody, jeho nápravný účinek?

11. Je podle Vás kapacita věznic dostačující?

12. Je podle Vás režim ve věznici dostatečně přísný?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Putnová, M.Výkon vazby a trestu odnětí svobody (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vykon-trestu-a-odneti-svobod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.