Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výkonnost organizací

Výkonnost organizací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin S.
Šetření:10. 02. 2016 - 28. 02. 2016
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vážení respondenti,

právě se k Vám dostal dotazník, který je určen vedoucím pracovníkům všech profesí. Jeho smyslem je zmapovat vliv manažerské činnosti na výkonnost současných organizací. Získané údaje budou využity při zpracování studentské závěrečné práce. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění trvá jen několik minut. Pokud jste tedy ve vedoucí pozici, prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů. U každé otázky označte pouze jednu z nabízených možností.

Předem děkuji za spolupráci.

MS, student Business Institutu

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5658,95 %58,95 %  
žena3941,05 %41,05 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-503738,95 %38,95 %  
31-402526,32 %26,32 %  
51-602425,26 %25,26 %  
21-3077,37 %7,37 %  
61 a více22,11 %2,11 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5557,89 %57,89 %  
středoškolské2223,16 %23,16 %  
vyšší odborné1818,95 %18,95 %  

Graf

4. Kolik let působíte ve vedoucí pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-152324,21 %24,21 %  
6-102324,21 %24,21 %  
5 a méně2122,11 %22,11 %  
16-201515,79 %15,79 %  
21-2588,42 %8,42 %  
26 a více55,26 %5,26 %  

Graf

5. Na jaké úrovni řízení jste aktuálně zařazen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední4850,53 %50,53 %  
základní2627,37 %27,37 %  
vrcholové2122,11 %22,11 %  

Graf

6. Kolik máte přímo podřízených pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-53941,05 %41,05 %  
11-152324,21 %24,21 %  
6-102324,21 %24,21 %  
21 a více55,26 %5,26 %  
16-2044,21 %4,21 %  
011,05 %1,05 %  

Graf

7. Které činnosti se věnujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizování3941,05 %41,05 %  
vedení lidí2728,42 %28,42 %  
plánování1920 %20 %  
kontrolování1010,53 %10,53 %  

Graf

8. Jaké je Vaše vzdělání v oblasti managementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné4446,32 %46,32 %  
kurzy3233,68 %33,68 %  
samostudium1920 %20 %  

Graf

9. Kterou činnost vykonáváte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizování4244,21 %44,21 %  
plánování2122,11 %22,11 %  
vedení lidí1920 %20 %  
kontrolování1313,68 %13,68 %  

Graf

10. Do jakého sektoru patří organizace, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státního (veřejného)6366,32 %66,32 %  
soukromého (privátního)3233,68 %33,68 %  

Graf

11. Kterou činností lze nejlépe rozvíjet výkonnost organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
efektivním organizováním3840 %40 %  
zodpovědným vedením lidí2930,53 %30,53 %  
kvalitním plánováním1818,95 %18,95 %  
důsledným kontrolováním1010,53 %10,53 %  

Graf

12. Jak přistupujete k manažerské práci a plnění stanovených cílů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formálně (dle předpisů, pravidel a norem)6063,16 %63,16 %  
neformálně (na základě představ a intuice)3536,84 %36,84 %  

Graf

13. Dosahují manažeři při používání plánů lepších výsledků než bez nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4446,32 %46,32 %  
určitě ano3031,58 %31,58 %  
spíše ne1616,84 %16,84 %  
určitě ne55,26 %5,26 %  

Graf

14. Plánování umožňuje Vaší organizaci zejména

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimalizovat plýtvání časem, penězi a materiálem4345,26 %45,26 %  
slaďovat pracovní aktivity a nastavovat pracovní normy2728,42 %28,42 %  
redukovat nejistotu a obavy z neočekávaných změn1717,89 %17,89 %  
určovat rizikové činnosti a omezovat jejich negativní dopad88,42 %8,42 %  

Graf

15. Jakou měrou ovlivňuje plánování výkonnost Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně4850,53 %50,53 %  
málo2627,37 %27,37 %  
velmi1920 %20 %  
vůbec22,11 %2,11 %  

Graf

16. Představují organizační změny příležitost pro rozšiřování podnikových aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4648,42 %48,42 %  
určitě ano2728,42 %28,42 %  
spíše ne2122,11 %22,11 %  
určitě ne11,05 %1,05 %  

Graf

17. Organizování je ve Vaší organizaci používáno nejvíce k

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přidělování úkolů, pravomocí a odpovědností6972,63 %72,63 %  
seskupování pracovníků do různých útvarů1414,74 %14,74 %  
nastavování vztahů nadřízenosti a podřízenosti88,42 %8,42 %  
rozmísťování materiálních a finančních prostředků44,21 %4,21 %  

Graf

18. Jakou měrou ovlivňují organizační změny výkonnost Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně5153,68 %53,68 %  
málo3132,63 %32,63 %  
velmi1111,58 %11,58 %  
vůbec22,11 %2,11 %  

Graf

19. Je přizpůsobivost chování k podřízeným a kolegům vizitkou úspěšného manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3738,95 %38,95 %  
určitě ano3334,74 %34,74 %  
spíše ne2021,05 %21,05 %  
určitě ne55,26 %5,26 %  

Graf

20. Vedoucí pracovník především

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řeší společně s podřízenými pracovní záležitosti a problémy5557,89 %57,89 %  
dává podřízeným pokyny a očekává jejich splnění3334,74 %34,74 %  
naslouchá potřebám podřízených a povzbuzuje je v práci55,26 %5,26 %  
spoléhá na to, že podřízení si sami určí náplň a postup práce22,11 %2,11 %  

Graf

21. Jakou měrou ovlivňuje styl chování manažerů výkonnost Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně4951,58 %51,58 %  
málo2627,37 %27,37 %  
velmi1616,84 %16,84 %  
vůbec44,21 %4,21 %  

Graf

22. Posiluje kontrolní činnost schopnost organizace realizovat své záměry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3941,05 %41,05 %  
spíše ano3536,84 %36,84 %  
spíše ne1818,95 %18,95 %  
určitě ne33,16 %3,16 %  

Graf

23. Kontrolování slouží ve Vaší organizaci nejčastěji k

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dohlížení na správné provádění pracovních činností4648,42 %48,42 %  
porovnávání skutečných a plánovaných výsledků práce2223,16 %23,16 %  
získávání informací pro zabezpečení lepšího rozhodování1920 %20 %  
ověřování, zda je používaný systém kontroly plně funkční88,42 %8,42 %  

Graf

24. Jakou měrou ovlivňuje kontrolování výkonnost Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně5153,68 %53,68 %  
málo2728,42 %28,42 %  
velmi1414,74 %14,74 %  
vůbec33,16 %3,16 %  

Graf

25. Co nejvíce omezuje růst výkonnosti ve Vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné sdílení informací4143,16 %43,16 %  
nejednoznačně vytyčené cíle3233,68 %33,68 %  
složitá organizační struktura2122,11 %22,11 %  
absence preventivních opatření11,05 %1,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď vysokoškolské:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi seskupování pracovníků do různých útvarů na otázku 17. Organizování je ve Vaší organizaci používáno nejvíce k

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik let působíte ve vedoucí pozici?

5. Na jaké úrovni řízení jste aktuálně zařazen(a)?

6. Kolik máte přímo podřízených pracovníků?

7. Které činnosti se věnujete nejčastěji?

8. Jaké je Vaše vzdělání v oblasti managementu?

9. Kterou činnost vykonáváte nejraději?

10. Do jakého sektoru patří organizace, ve které pracujete?

11. Kterou činností lze nejlépe rozvíjet výkonnost organizace?

12. Jak přistupujete k manažerské práci a plnění stanovených cílů?

13. Dosahují manažeři při používání plánů lepších výsledků než bez nich?

14. Plánování umožňuje Vaší organizaci zejména

15. Jakou měrou ovlivňuje plánování výkonnost Vaší organizace?

16. Představují organizační změny příležitost pro rozšiřování podnikových aktivit?

17. Organizování je ve Vaší organizaci používáno nejvíce k

18. Jakou měrou ovlivňují organizační změny výkonnost Vaší organizace?

19. Je přizpůsobivost chování k podřízeným a kolegům vizitkou úspěšného manažera?

20. Vedoucí pracovník především

21. Jakou měrou ovlivňuje styl chování manažerů výkonnost Vaší organizace?

22. Posiluje kontrolní činnost schopnost organizace realizovat své záměry?

23. Kontrolování slouží ve Vaší organizaci nejčastěji k

24. Jakou měrou ovlivňuje kontrolování výkonnost Vaší organizace?

25. Co nejvíce omezuje růst výkonnosti ve Vaší organizaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik let působíte ve vedoucí pozici?

5. Na jaké úrovni řízení jste aktuálně zařazen(a)?

6. Kolik máte přímo podřízených pracovníků?

7. Které činnosti se věnujete nejčastěji?

8. Jaké je Vaše vzdělání v oblasti managementu?

9. Kterou činnost vykonáváte nejraději?

10. Do jakého sektoru patří organizace, ve které pracujete?

11. Kterou činností lze nejlépe rozvíjet výkonnost organizace?

12. Jak přistupujete k manažerské práci a plnění stanovených cílů?

13. Dosahují manažeři při používání plánů lepších výsledků než bez nich?

14. Plánování umožňuje Vaší organizaci zejména

15. Jakou měrou ovlivňuje plánování výkonnost Vaší organizace?

16. Představují organizační změny příležitost pro rozšiřování podnikových aktivit?

17. Organizování je ve Vaší organizaci používáno nejvíce k

18. Jakou měrou ovlivňují organizační změny výkonnost Vaší organizace?

19. Je přizpůsobivost chování k podřízeným a kolegům vizitkou úspěšného manažera?

20. Vedoucí pracovník především

21. Jakou měrou ovlivňuje styl chování manažerů výkonnost Vaší organizace?

22. Posiluje kontrolní činnost schopnost organizace realizovat své záměry?

23. Kontrolování slouží ve Vaší organizaci nejčastěji k

24. Jakou měrou ovlivňuje kontrolování výkonnost Vaší organizace?

25. Co nejvíce omezuje růst výkonnosti ve Vaší organizaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

S., M.Výkonnost organizací (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vykonnost-organizaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.