Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vymáhání, exekuce

Vymáhání, exekuce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bartůňková
Šetření:02. 03. 2023 - 28. 03. 2023
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych uvedla pár úvnodích slov k dotazníku. Dotazníkové šetření na toto téme dělám z důvodu, že jsem se do exekuce dostala před necelým rokem. Jsem studentka vysoké školy a ráda bych touto cestou oslovila i široké okolí, protože mě velmi zajímá jaké dojmy máte právě Vy! 

Dotazník je šměřován lidem, kteří mají osobní zkušenost či mají někoho ve svém blízkém okolí a mají na takovou situaci svůj názor. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3950,65 %50,65 %  
žena3849,35 %49,35 %  

Graf

2. Věkové rozmezí respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-292937,66 %37,66 %  
30-392532,47 %32,47 %  
40-49911,69 %11,69 %  
50-5979,09 %9,09 %  
60-6967,79 %7,79 %  
70 a více11,3 %1,3 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání3849,35 %49,35 %  
vysokoškolské vzdělání3038,96 %38,96 %  
vyšší odborné vzdělání56,49 %6,49 %  
základní vzdělání45,19 %5,19 %  

Graf

4. Kategorie respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4558,44 %58,44 %  
student1316,88 %16,88 %  
nezaměstnaný56,49 %6,49 %  
OSVČ56,49 %6,49 %  
mateřská dovolená56,49 %6,49 %  
důchodce45,19 %5,19 %  

Graf

5. Máte osobní zkušenost s exekucí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6280,52 %80,52 %  
ano1519,48 %19,48 %  

Graf

6. Využil respondent právní rady v této situaci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4178,85 %53,25 %  
ano1121,15 %14,29 %  

Graf

7. Jaká byla příčina vedoucí k exekuci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod1152,38 %14,29 %  
opakované půjčky733,33 %9,09 %  
náhlé finanční problémy733,33 %9,09 %  
neznalost svých práv14,76 %1,3 %  
důvěřivost k věřitelům14,76 %1,3 %  

Graf

8. Spokojenost respondenta s postupem v exekučním řízení:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne833,33 %10,39 %  
ne833,33 %10,39 %  
nevím312,5 %3,9 %  
spíše ano312,5 %3,9 %  
ano28,33 %2,6 %  

Graf

9. Předcházíte této situaci a hradíte si své závazky vždy včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6077,92 %77,92 %  
na poslední chvíli810,39 %10,39 %  
dle finančních možností v daném období79,09 %9,09 %  
ne22,6 %2,6 %  

Graf

10. Vede novela zákona ke zkvalitnění exekučních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5470,13 %70,13 %  
nesouhlasím1823,38 %23,38 %  
souhlasím56,49 %6,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věkové rozmezí respondenta:

  • odpověď 20-29:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Kategorie respondenta:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta:

2. Věkové rozmezí respondenta:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kategorie respondenta:

5. Máte osobní zkušenost s exekucí?

6. Využil respondent právní rady v této situaci?

7. Jaká byla příčina vedoucí k exekuci?

9. Předcházíte této situaci a hradíte si své závazky vždy včas?

10. Vede novela zákona ke zkvalitnění exekučních služeb?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta:

2. Věkové rozmezí respondenta:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kategorie respondenta:

5. Máte osobní zkušenost s exekucí?

6. Využil respondent právní rady v této situaci?

7. Jaká byla příčina vedoucí k exekuci?

9. Předcházíte této situaci a hradíte si své závazky vždy včas?

10. Vede novela zákona ke zkvalitnění exekučních služeb?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bartůňková, T.Vymáhání, exekuce (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://vymahani-exekuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.