Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vymáhání

Vymáhání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kučíková
Šetření:31. 10. 2011 - 06. 11. 2011
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  touto cestou Vás prosím o vyplnění dotazníku.

Jsem studentkou FSE UJEP v Ústí nad Labem a píši diplomovou práci na téma "Jednotlivé nástroje vymáhání v kontextu zákona o správě daní a poplatků a jejich efektivita". Tento dotazník tedy poslouží jako podklad k mé práci.

Předem velice děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Od 1.1.2011 vstoupil v platnost Daňový řád, který plně nahradil zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Myslíte si, že byla tato změna potřebná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2565,79 %65,79 %  
ne1334,21 %34,21 %  

Graf

2. Proč se domníváte, že byla změna potřebná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla potřebná, ale možná trošku jiným směrem.

Daný zákon je více konkrétní k dané problematice. Již bylo nutné zavést takový zákon, který by urychlil, ale zároveň zjednodušil výběr daní.

metery v zákonech

Mnoho podvodných podnikatelů šetřících na zaměstnancích a daních.

Myslím, že aktualizace je nutná.

Původní byl zastaralý a komplikovaný.

snížení administrativy, snaha netlačit na plátce (v případě odvolání se nutnost zaplatit daň odsouvá)

V daňovém systémů je příšerný binec

všechny novinky, které jsou přehlednější a umožňují rychlejší "reagování", jsou potřebné a lepší

Z důvodu zastaralosti a nepřesnosti původního zákona.

zastaralý, potřeba inovace. není tam tolik nových věcí, spíše je opsaný a doplněný o drobnosti.

Změna jako taková potřebná byla, neboť zákon očividně neplnil to, co bylo cílem.

3. Myslíte si, že tato změna legislativy bude mít požadovaný efekt? Cílem daňového řádu je přispět k rychlejšímu a spravedlivějšímu výběru daní. Daňový řád nově sjednocuje a upřesňuje terminologii, je rozsáhlejší a méně odkazuje na další legislativy než zákon o správě daní a poplatků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2155,26 %55,26 %  
ne1744,74 %44,74 %  

Graf

4. Prosím o případné zdůvodnění Vaší odpovědi.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

došlo ke zkrácení lhůty pro zaplacení daně a státní správa stále nebude jako rovnocený partner

doufám v to

na výběr daní má hlavní vliv daňové zákony a ne daňový řád (je to jen proces výběru daní). nesjednovuje terminologii, ale mění zažíté termíny.

není stoprocentní

nevím

Odpověď ano, tedy že změna legislativy bude mít požadovaný efekt bude patrné až po delší době používání tohoto zákona, ale již sjednocení a upřesnění terminologie je krok ku předu.

Opet na tyto zmeny doplati jen prosti obcane.

Ráda bych odpověděla nevím, protože to se ukáže až po čase...nyní je těžké hovořit.

sice malý, ale přece jen krok správným směrem

snad ano

Spíš nevím, vzhledem k tomu, jak to probíhalo a probíhá u jiných zákonů a změn.

Stejného výsledku by bylo dosaženo při ponechání původního ZSDP, ten by byl pouze novelizován o judikaturu soudů. Ušetřilo by se 500 000 000 Kč (což je oficiální údaj ze stránek MFČR o nákladech spojených s implementací nového daňového řádu).

už byla známa negativa předchozího

V našem zákoníků je spoustu mezer, ve kterých se vždy najde nějaká skulinka a uniknou.

Zabývání se méně palčivými problémy v legislativě už tak poukazuje na neschopnost vlády. V tomto směru u mě převládají spíše předsudky, pokud bych se s původní a novou verzí zákona seznámila opravdu důkladně, možná by to můj názor změnilo.

Změna byla už více než potřebná a zákon se prozatím jeví jako moderní právní norma.

5. Myslíte si, že by bylo potřebné vytvořit samostatný zákon pro vymáhání? V nynějším zpracování tvoří problematika věnovaná vymáhání téměř pětinu textu. Dle zákona o správě daní a poplatků se postupovalo výhradně dle občanského soudního řádu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2052,63 %52,63 %  
ne1847,37 %47,37 %  

Graf

6. Které z nástrojů pro vymožení nedoplatku na dani by měl dle Vás používat finanční úřad přednostně. Při předpokladu, že víte, že musí dodržovat určité zásady a jednou z nich je hospodárnost. Tedy to, aby náklady na vymáhání byly co nejnižší.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
daňová exekuce provedená vlastními silami1847,37 %47,37 %  
přihlášení do insolvečního řízení615,79 %15,79 %  
vymáhání pomocí návrhu na nařízení soudní exekuce615,79 %15,79 %  
přihlášení do veřejné dražby410,53 %10,53 %  
vymáhání prostřednictvím soudu410,53 %10,53 %  

Graf

7. Jaký typ daňové exekuce (jedná se o exekuci prováděnou přímo finančním úřadem) považujete za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srážky ze mzdy2155,26 %55,26 %  
prodej nemovitostí718,42 %18,42 %  
přikázání pohledávky (jedná se o přikázání pohledávky z bankovního účtu nebo jiné pohledávky)718,42 %18,42 %  
prodej movitých věcí37,89 %7,89 %  

Graf

8. Jaký typ z výčtu je dle Vás nejvhodnějším prostředkem daňové exekuce pro fyzickou osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srážky ze mzdy3078,95 %78,95 %  
přikázání pohledávky (jedná se o přikázání pohledávky z bankovního účtu nebo jiné pohledávky)513,16 %13,16 %  
prodej nemovitostí25,26 %5,26 %  
prodej movitých věcí12,63 %2,63 %  

Graf

9. Jaký typ z výčtu je dle Vás nejvhodnějším prostředkem daňové exekuce pro právnickou osobu (firmu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přikázání pohledávky (jedná se o přikázání pohledávky z bankovního účtu nebo jiné pohledávky)2565,79 %65,79 %  
prodej movitých věcí615,79 %15,79 %  
prodej nemovitostí410,53 %10,53 %  
srážky ze mzdy37,89 %7,89 %  

Graf

10. Jaký si myslíte, že má daňová exekuce dopad na dlužníka v rámci zásahu do osobních práv?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bez komentáře.

daně jsou loupež

Dopad má jistě velký, sníží se mu tím příjmy a jeho majetek, ale pokud má dluhy, musí je uhradit.

exekutoři by měli jednat slušně a moc do osobních práv nezasahovat. Tedy pokud to není nutné .. u někoho to po dobrém moc nejde ...

je pro něj levnější neboť neplatí exekutora, ale na osobu to může mít katastrofální dopady, ale pokud už daně přizná, měl by je zaplatit a nebo se dohodnout na nějakých splátkách, či oddložení daně

kazdy by mel pocitat s tim, ze ma platit dane, pokud tak necini, nemel by byt prekvapen ze jeho osobni prava byla omezena, mima prav ma kazdy i sve povinnosti a nesmi na to zapominat.

menší než exekuce soudní

možná velký ale může si za to sám

může se dostat do bankrotu

Myslím, že žádný - každý by měl platit za své "účty".

na lidskou psychiku

Na osobní práva nemá vliv. Osoba má povinnosti odvádět daně. Je to jen nástroj na vymožení této povinnosti.

nebude

Negativní

nemyslím si, že se jedná o zásah do osobních práv, člověk ví, že bude následovat trest

nevím

nevím

nevím

omezí mu práva,ale dokud se mu na ně nesáhne,nebývá dlužník ochoten zaplatit

Omezuje jeho vlastnická práva.

Placení daní je všeobecný konsensus, je nutné je platit, a proto zastavám názor, že daňová exekuce by měla být, a to že zasáhne do osobních práv je jasné a logické.

podle občanského zákoníku mu musí stejně nechat k dispozici věci nutné k žití (sporák, postel, kamna), každopádně mu to ztíží život

Pokud dluží a nesplácí, zásah do osobních práv není

Pokud jde o cileny podvod,tak bych to neresil.

ponížení člověka z hlediska sociálního statusu.

Pro dlužníka katastrofální, u FO jde ve většině případů o celoživotní odepsání člověka.

Problematika exekuce je velmi nepříjemná a zasahuje velmi do lidského jednání a života vůbec. Člověk v takovéto situaci se musí poradit, jak nejlépe postupovat, aby nepáchal jinou trestnou činnost např.: práce na černo, nepřiznávání mzdy v plné výši apod. Dopad exekuce na člověka je enormní a často vede ke zkratovitému jednání, sebevraždám, když si daný člověk myslí, že se nachází v bezvýchodné situaci. Zásah do osobních práv je velký.

relativně velký vliv, ale daně se musí platit

Spravedlivý.

správný a motivační

Svým dluhem omezuje dlužník práva zase někoho jiného, takže omezení jeho osobních práv díky dňové exikuci je jen následek jeho předchozího jednání.

Tím, že už náklady spojené s exekucí bývají tak vysoké, mi přijde exekuce jako spíše trest za nedoplatek než způsob jak získat dluh zpět.

To netuším.

určitě velký, ale pakliže nechce své dluhy řešit, musí se s tímto zásahem smířit

velký

Záleží na typu dlužníka. 1. dlužník, který nemá žádný majetek, práci apod. - bere jen soc. dávky v podstatě nic neztratí (pokud mu dávky nezabaví) - jeho situace se nemění, žije si dál dle svého (pokud nepůjde do vězení) 2. dlužník který má příjem, majetek apod. - je z čeho brát - jeho život to změní, jeho osobní práva jsou omezena 3. pokud dluží firma - zlikviduje se, jednatelé založí jinou firmu a zvesela podnikají dál

žádný

žádný

11. Co byste považoval/a za optimální řešení v problematice vymáhání z hlediska fiskální efektivity?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

Ani neexistuje univezrální řešení, protože záleží o jak velkou částku se jedná, a zda jde o fyzickou či právnickou osobu.

Bez komentáře.

Bohužel mne nenapadají ty správná slova

daňoví poplatníci (ať už firmy nebo občané) by měli být bráni individuálně, jak se říká případ od případu .. některé jednání daň. úřadů jsou "drsná", s někt. institucemi se neustále jedná "jako v rukavičkách" a ti by zasloužili "drsnější" přístup ... prostě individuální přístup :)

domnívám se, že srážky ze mzdy či exekuce podnikatelského bankovního účtu jsou vhodnou variantou

důchod

exekuce hmotneho a nehmotneho majetku - ovsem u hmotneho musi byt bran potaz na jeho "vydrazitelnost" (viz zabavene kulmy, feny atp.) u takoveho zbozi by se melo ustoupit od drazeni, ale mely by byt proste oceneny a prodany v k tomu urcenem prostoru ("vyprodejová prodejna financniho uradu") Nema cenu takove "nevydrazitelne veci" skladovat a neziskat za ne nic, a mit pouze skladovaci naklady.

honzíka

Já osobně bych navýšila náklady na vymáhání (více zaměstnanců exekučních oddělení finančních úřadů), aby se řešili více případu a důkladněji. Pokud má FÚ 2 takové zaměstnance, kdy asi na dlužníka příjde řada, jak často se aktualizuje, jestli je zaměstnaný... Na základě tohoto navýšení nákladů by se jednak zvýšila vymožená částka a také by to fungovalo jako prevence. Když neplatíš - bude exekuce.

minimalizace počtu a výše daní

Možná problém není ve vymáhání, ale v nastavení daní. V každé pohádce král, který jen zvyšuje daně, nezískává na daních víc, ale začnou mu odcházet poddaní, nebo se před placením daní schovávají...stát by neměl být lupič, ale dobrý hospodář.

Ne tak časté změny daňových sazeb a jasná pravidla známá široké veřejnosti.

nedostat se do těchto problémů

nechápu otázku, fiskální efektivita, co je tím míněno?

nechat stávající řešení

neivm

nejsem si jistá, zda plně chápu otázku

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim.

Nevím.

raději hrozit soudně a vymáhat až při poslední možnosti - nejefektivnejší spolupráce s exekutorem

řešit co možná nejdřív

Souhlasim se srážkami ze mzdy.

Vymáhání vlastními silami jednotlivých úřadů/institucí.

Vždy je důležitá prevence. Nenásilnou formou upozorňovat lidi na to, co se stane, když nebudou "poctivými" plátci daní. Jaké jsou alternativy při neschopnosti platit. Na koho se mohou obrátit, neboť neznalost v oblasti práv a zákonů je obrovská, ikdyž neznalost zákona neomlouvá!

zabavení osobního majetku

Zajímavý je institut oddlužení, hlavně pro FO. U PO by spíše postih měl být spojen s nemožností společníků, kteří zadlužili jednu společnost, založit společnost jinou.

Zjednodušení daňového systému.

Zkrátit dobu vymáhání. Méně administrativy.

12. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2565,79 %65,79 %  
muž1334,21 %34,21 %  

Graf

13. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let1744,74 %44,74 %  
26 - 30 let1539,47 %39,47 %  
41 a více let37,89 %7,89 %  
31 - 40 let37,89 %7,89 %  

Graf

14. Jaká je Vaše současná sociální pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 15, zaměstnaný/áotázka č. 16, podnikatel či OSVČ → konec dotazníku, mateřská (rodičovská) dovolená → konec dotazníku, důchodce → konec dotazníku, nezaměstnaný/á → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1847,37 %47,37 %  
zaměstnaný/á1744,74 %44,74 %  
mateřská (rodičovská) dovolená25,26 %5,26 %  
nezaměstnaný/á12,63 %2,63 %  

Graf

15. Jste pracující student?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1266,67 %31,58 %  
ano, jsem zaměstnanec633,33 %15,79 %  

Graf

16. Pokud jste zaměstnaný/á v jaké pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovník finančního úřadu317,65 %7,89 %  
pracovník v oblasti práva211,76 %5,26 %  
projektový manažer15,88 %2,63 %  
asistent ředitelky eko a person.úseku15,88 %2,63 %  
pracovník v oblasti výroby15,88 %2,63 %  
účetní oddělení15,88 %2,63 %  
marketingová produkční 15,88 %2,63 %  
účetní15,88 %2,63 %  
účetnictví15,88 %2,63 %  
nic15,88 %2,63 %  
administrativa15,88 %2,63 %  
pracovník v oblasti daní15,88 %2,63 %  
pozemní stavby, mistr15,88 %2,63 %  
telekomunikace15,88 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučíková, M.Vymáhání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vymahani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.