Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výše příspěvku na penzijní připojištění

Výše příspěvku na penzijní připojištění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Mazal
Šetření:08. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Cílem průzkumu je zjistit, které faktory mohou ovlivňovat výši příspěvku na penzijní připojištění.

Předem děkuji za Vaše cenné odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je výše Vašeho měsíčního příspěvku penzijního připojištění? (myšleno celková výše, tzn. Vaše dobrovolná plus případný příspěvek Vašeho zaměstnavatele)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01625 %25 %  
200812,5 %12,5 %  
500710,94 %10,94 %  
30069,38 %9,38 %  
10057,81 %7,81 %  
150046,25 %6,25 %  
134,69 %4,69 %  
250023,13 %3,13 %  
15011,56 %1,56 %  
132011,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi 600
800
510
850
700
950
550
650
770
1000
2000
1117,19 %17,19 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:383.67
Minimum:0
Maximum:1500
Variační rozpětí:1500
Rozptyl:185614.75
Směrodatná odchylka:430.83
Medián:200
Modus:0

Graf

2. Jaká je výše Vašeho měsíčního čistého příjmu ze zaměstnání? (Jste-li student, důchodce, nezaměstnaný, na mateřské, vyplňte nulou)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0914,06 %14,06 %  
20000710,94 %10,94 %  
1500057,81 %7,81 %  
2200057,81 %7,81 %  
1300034,69 %4,69 %  
2500034,69 %4,69 %  
3200023,13 %3,13 %  
1000023,13 %3,13 %  
1450023,13 %3,13 %  
1800023,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 30000
18200
12000
15.600
24000
15.500
17000
13500
23000
36000
18500
31000
200
18800
17800
33000
32.000
22500
16000
14600
35000
7000
6500
2437,5 %37,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:15666.61
Minimum:0
Maximum:32000
Variační rozpětí:32000
Rozptyl:82448341.85
Směrodatná odchylka:9080.11
Medián:17400
Modus:0

Graf

3. Vlastníte nebo uvažujete o nějakých dlouhodobých investicích (cenné papíry, akcie, dluhopisy, podílové fondy, starožitnosti, atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5382,81 %82,81 %  
ano1117,19 %17,19 %  

Graf

4. Máte obavu ze ztráty ukládaných peněžních prostředků na penzijní fondy v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4062,5 %62,5 %  
ne1523,44 %23,44 %  
nevím914,06 %14,06 %  

Graf

5. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3757,81 %57,81 %  
žena2742,19 %42,19 %  

Graf

6. Váš věk (zadejte celé číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32914,06 %14,06 %  
3557,81 %7,81 %  
3346,25 %6,25 %  
4046,25 %6,25 %  
3446,25 %6,25 %  
3046,25 %6,25 %  
3634,69 %4,69 %  
3734,69 %4,69 %  
5734,69 %4,69 %  
2734,69 %4,69 %  
ostatní odpovědi 42
43
47
25
49
54
39
38
58
52
26
29
31
62
50
19
2234,38 %34,38 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.24
Minimum:26
Maximum:57
Variační rozpětí:31
Rozptyl:61.13
Směrodatná odchylka:7.82
Medián:35
Modus:32

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vaše pohlaví

  • odpověď muž:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 22000 - 32000 > na otázku 2. Jaká je výše Vašeho měsíčního čistého příjmu ze zaměstnání? (Jste-li student, důchodce, nezaměstnaný, na mateřské, vyplňte nulou)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je výše Vašeho měsíčního příspěvku penzijního připojištění? (myšleno celková výše, tzn. Vaše dobrovolná plus případný příspěvek Vašeho zaměstnavatele)

2. Jaká je výše Vašeho měsíčního čistého příjmu ze zaměstnání? (Jste-li student, důchodce, nezaměstnaný, na mateřské, vyplňte nulou)

3. Vlastníte nebo uvažujete o nějakých dlouhodobých investicích (cenné papíry, akcie, dluhopisy, podílové fondy, starožitnosti, atd.)?

4. Máte obavu ze ztráty ukládaných peněžních prostředků na penzijní fondy v budoucnosti?

5. Vaše pohlaví

6. Váš věk (zadejte celé číslo)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je výše Vašeho měsíčního příspěvku penzijního připojištění? (myšleno celková výše, tzn. Vaše dobrovolná plus případný příspěvek Vašeho zaměstnavatele)

2. Jaká je výše Vašeho měsíčního čistého příjmu ze zaměstnání? (Jste-li student, důchodce, nezaměstnaný, na mateřské, vyplňte nulou)

3. Vlastníte nebo uvažujete o nějakých dlouhodobých investicích (cenné papíry, akcie, dluhopisy, podílové fondy, starožitnosti, atd.)?

4. Máte obavu ze ztráty ukládaných peněžních prostředků na penzijní fondy v budoucnosti?

5. Vaše pohlaví

6. Váš věk (zadejte celé číslo)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mazal, J.Výše příspěvku na penzijní připojištění (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyse-prispevku-na-penzijni-pripojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.