Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > výše studentských nájmů

výše studentských nájmů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kovář
Šetření:14. 05. 2014 - 20. 05. 2014
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):8 / 4.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v podnájmu v Brně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2655,32 %55,32 %  
Ano2144,68 %44,68 %  

Graf

2. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující student836,36 %17,02 %  
Lehce pracující student836,36 %17,02 %  
Nepracující student418,18 %8,51 %  
Pracující nestudent29,09 %4,26 %  

Graf

3. Kolik je Vás celkem na bytě?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2523,81 %10,64 %  
5419,05 %8,51 %  
3314,29 %6,38 %  
829,52 %4,26 %  
429,52 %4,26 %  
629,52 %4,26 %  
729,52 %4,26 %  
1114,76 %2,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.58
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.15
Směrodatná odchylka:2.04
Medián:5
Modus:2

Graf

4. Kolik je Vás na pokoji?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21466,67 %29,79 %  
1523,81 %10,64 %  
329,52 %4,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.84
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Platíte i přes prázdniny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stejně jako po celý rok, ale přitom v bytě přes prázdniny většinou nejsem1047,62 %21,28 %  
Ano, stejně jako po celý rok a také v bytě přes prázdniny většinou jsem733,33 %14,89 %  
Ne314,29 %6,38 %  
Ano, ale sníženou sazbu14,76 %2,13 %  

Graf

6. Kolik platíte za měsíční nájem včetně veškerých služeb? (vč. inkasa, internetu atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
260029,52 %4,26 %  
1300014,76 %2,13 %  
800014,76 %2,13 %  
290014,76 %2,13 %  
330014,76 %2,13 %  
230014,76 %2,13 %  
350014,76 %2,13 %  
310014,76 %2,13 %  
247514,76 %2,13 %  
231314,76 %2,13 %  
ostatní odpovědi 18000
4000
3000
5000
9500
2400
6000
2000
2200
7000
1047,62 %21,28 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4483.58
Minimum:2200
Maximum:13000
Variační rozpětí:10800
Rozptyl:8797137.26
Směrodatná odchylka:2966
Medián:3100
Modus:2600

Graf

7. Myslíte si, že je cena férová? (prosím objektivně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1885,71 %38,3 %  
Ne, myslím, že platím víc než ostatní za stejný komfort29,52 %4,26 %  
Ne, myslím, že ostatní za stejný komfort platí víc14,76 %2,13 %  

Graf

8. Jak byste ohodnotil/a tento byt? (kvalita, komfort, dostupnost do města/školy/zaměstnání/obchodu, vybavenost ...). Hodnocení: 1-10 (1-nejhorší, 10-nejlepší)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7733,33 %14,89 %  
8419,05 %8,51 %  
9314,29 %6,38 %  
1029,52 %4,26 %  
629,52 %4,26 %  
314,76 %2,13 %  
214,76 %2,13 %  
514,76 %2,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.26
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.54
Směrodatná odchylka:1.59
Medián:7
Modus:7

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Bydlíte v podnájmu v Brně?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 4. Kolik je Vás na pokoji?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, stejně jako po celý rok, ale přitom v bytě přes prázdniny většinou nejsem na otázku 5. Platíte i přes prázdniny?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Myslíte si, že je cena férová? (prosím objektivně)

6. Kolik platíte za měsíční nájem včetně veškerých služeb? (vč. inkasa, internetu atd.)

 • odpověď < 2000 - 2400 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Bydlíte v podnájmu v Brně?

8. Jak byste ohodnotil/a tento byt? (kvalita, komfort, dostupnost do města/školy/zaměstnání/obchodu, vybavenost ...). Hodnocení: 1-10 (1-nejhorší, 10-nejlepší)

 • odpověď < 2 - 6 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Bydlíte v podnájmu v Brně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte v podnájmu v Brně?

3. Kolik je Vás celkem na bytě?

4. Kolik je Vás na pokoji?

5. Platíte i přes prázdniny?

6. Kolik platíte za měsíční nájem včetně veškerých služeb? (vč. inkasa, internetu atd.)

7. Myslíte si, že je cena férová? (prosím objektivně)

8. Jak byste ohodnotil/a tento byt? (kvalita, komfort, dostupnost do města/školy/zaměstnání/obchodu, vybavenost ...). Hodnocení: 1-10 (1-nejhorší, 10-nejlepší)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte v podnájmu v Brně?

3. Kolik je Vás celkem na bytě?

4. Kolik je Vás na pokoji?

5. Platíte i přes prázdniny?

6. Kolik platíte za měsíční nájem včetně veškerých služeb? (vč. inkasa, internetu atd.)

7. Myslíte si, že je cena férová? (prosím objektivně)

8. Jak byste ohodnotil/a tento byt? (kvalita, komfort, dostupnost do města/školy/zaměstnání/obchodu, vybavenost ...). Hodnocení: 1-10 (1-nejhorší, 10-nejlepší)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kovář, P.výše studentských nájmů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyse-studentskych-najmu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.