Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita služeb železničních dopravců

Kvalita služeb železničních dopravců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Jedličková
Šetření:04. 11. 2014 - 10. 11. 2014
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude použit pro seminární práci pro studenty VŠB-TU Ostrava. Jedná se o hodnocení kritérií a důležitosti služeb železničních dopravců. V dotazníku se hodnotí jednotlivé služby podle důležitosti pomocí tří hodnot 1, 3  a 9 (1- méně důležitý, 3- středně důležitý  9-hodně důležitý).

 

Odpovědi respondentů

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

1. Frekvence odjezdů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
98483,17 %83,17 %  
31413,86 %13,86 %  
132,97 %2,97 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

2. Fronty u jízdného (počet prodejen)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35554,46 %54,46 %  
93534,65 %34,65 %  
11110,89 %10,89 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

3. Rychlost přepravy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
97069,31 %69,31 %  
32928,71 %28,71 %  
121,98 %1,98 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

4. Čistota prostředí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
95251,49 %51,49 %  
34645,54 %45,54 %  
132,97 %2,97 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

5. Bezbariérový přístup

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14241,58 %41,58 %  
33938,61 %38,61 %  
92019,8 %19,8 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

6. Možnost občerstvení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34342,57 %42,57 %  
13130,69 %30,69 %  
92726,73 %26,73 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

7. Vstřícnost personálu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34746,53 %46,53 %  
94443,56 %43,56 %  
1109,9 %9,9 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

8. Možnost připojení k internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35655,45 %55,45 %  
92827,72 %27,72 %  
11716,83 %16,83 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

9. Možnost napájení elektronických zařízení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35655,45 %55,45 %  
92827,72 %27,72 %  
11716,83 %16,83 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

10. Informace o trase jízdy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
94443,56 %43,56 %  
34241,58 %41,58 %  
11514,85 %14,85 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

11. Kapacita míst k sezení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
95049,5 %49,5 %  
34039,6 %39,6 %  
11110,89 %10,89 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

12. Asistence při nástupu do vlaku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15655,45 %55,45 %  
33938,61 %38,61 %  
965,94 %5,94 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

13. Prostor pro kola a kočárky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34746,53 %46,53 %  
13635,64 %35,64 %  
91817,82 %17,82 %  

Graf

1- méně důležitý, 3- středně důležitý 9-hodně důležitý

14. On-line objednávání jízdenek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34847,52 %47,52 %  
93534,65 %34,65 %  
11817,82 %17,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Bezbariérový přístup

  • odpověď 1:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 2. Fronty u jízdného (počet prodejen)

12. Asistence při nástupu do vlaku

  • odpověď 1:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 10. Informace o trase jízdy
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. Kapacita míst k sezení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Frekvence odjezdů

2. Fronty u jízdného (počet prodejen)

3. Rychlost přepravy

4. Čistota prostředí

5. Bezbariérový přístup

6. Možnost občerstvení

7. Vstřícnost personálu

8. Možnost připojení k internetu

9. Možnost napájení elektronických zařízení

10. Informace o trase jízdy

11. Kapacita míst k sezení

12. Asistence při nástupu do vlaku

13. Prostor pro kola a kočárky

14. On-line objednávání jízdenek

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Frekvence odjezdů

2. Fronty u jízdného (počet prodejen)

3. Rychlost přepravy

4. Čistota prostředí

5. Bezbariérový přístup

6. Možnost občerstvení

7. Vstřícnost personálu

8. Možnost připojení k internetu

9. Možnost napájení elektronických zařízení

10. Informace o trase jízdy

11. Kapacita míst k sezení

12. Asistence při nástupu do vlaku

13. Prostor pro kola a kočárky

14. On-line objednávání jízdenek

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jedličková, M.Kvalita služeb železničních dopravců (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyska-167.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.