Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výšky

Výšky

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anička Stránská
Šetření:28. 04. 2009 - 05. 05. 2009
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

vyplněním toho to dotazníku mi pomůžeš v sociologickém výzkumu na ZSV do školy. Předem Ti velice děkuji;-) Anička

Odpovědi respondentů

1. Bojíš se výšek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11965,03 %65,03 %  
ano6434,97 %34,97 %  

Graf

2. Máš rád/a lanové aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11763,93 %63,93 %  
ne6636,07 %36,07 %  

Graf

3. Máš rád/a nízké lanové lávky(do 1,5 nad zamí)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13677,27 %74,32 %  
ne4022,73 %21,86 %  

Graf

4. Máš rád/a vysoké lanové lávky (vyšší jak 1,5m)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11162,01 %60,66 %  
ne6837,99 %37,16 %  

Graf

5. Rád/a lezu např.:na umělých stěnách, skalách...

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9352,25 %50,82 %  
ne8547,75 %46,45 %  

Graf

6. Lezeš raději na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělá stěna7259,02 %39,34 %  
skála4637,7 %25,14 %  
boulderovka43,28 %2,19 %  

Graf

7. Jsi:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12569,83 %68,31 %  
muž5430,17 %29,51 %  

Graf

8. Kolik ti je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2514579,67 %79,23 %  
25-35179,34 %9,29 %  
0-15158,24 %8,2 %  
45-5531,65 %1,64 %  
35-4521,1 %1,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Rád/a lezu např.:na umělých stěnách, skalách...

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Máš rád/a lanové aktivity?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bojíš se výšek?

2. Máš rád/a lanové aktivity?

3. Máš rád/a nízké lanové lávky(do 1,5 nad zamí)?

4. Máš rád/a vysoké lanové lávky (vyšší jak 1,5m)?

5. Rád/a lezu např.:na umělých stěnách, skalách...

6. Lezeš raději na:

7. Jsi:

8. Kolik ti je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bojíš se výšek?

2. Máš rád/a lanové aktivity?

3. Máš rád/a nízké lanové lávky(do 1,5 nad zamí)?

4. Máš rád/a vysoké lanové lávky (vyšší jak 1,5m)?

5. Rád/a lezu např.:na umělých stěnách, skalách...

6. Lezeš raději na:

7. Jsi:

8. Kolik ti je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stránská, A.Výšky (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vysky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.