Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výskyt kyberšikany ve společnosti

Výskyt kyberšikany ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Heidenreich
Šetření:02. 05. 2015 - 07. 05. 2015
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milá respondentko, milý respondente,

tento dotazník si klade za cíl zmapovat výskyt kyberšikany v dnešní společnosti.

Úkolem je ověřit několik základních hypotéz - např., že oběťmi kyberšikany se stávají častěji dívky, než chlapci, či že osoby, které sdílejí na internetu své osobní onformace jsou častější obětí kyberšikany, než osoby, které tyto informace nesdílejí.

Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou veřejně k dispozici a budou mj. použity v diplomové práci autora na téma Kyberšikana.

Uvádějte prosím pravdivé informace - dotazník je zcela anonymní! Zdržte se prosím vulgárních či jiných nevhodných výrazů.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9451,37 %51,65 %  
Muž8948,63 %48,9 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let12367,21 %67,58 %  
15-20 let3217,49 %17,58 %  
30-65 let1910,38 %10,44 %  
méně než 15 let84,37 %4,4 %  
více než 65 let10,55 %0,55 %  

Graf

3. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studentem VŠ nebo VOŠ9049,18 %49,45 %  
Pracující/Nezaměstnaný5932,24 %32,42 %  
Žákem SŠ, SOU nebo Gymnázia2714,75 %14,84 %  
Žákem ZŠ63,28 %3,3 %  
Důchodce10,55 %0,55 %  

Graf

4. Setkali jste se už s pojmem kyberšikana? Pokud ano, tak kde poprvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 6, Ano - v médiích (internet, tisk, televize, rozhlas)otázka č. 5, Ano - ve škole, na pracovištiotázka č. 5, Ano - od rodiny či známýchotázka č. 5, Ano - jindeotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - v médiích (internet, tisk, televize, rozhlas)11361,75 %62,09 %  
Ano - ve škole, na pracovišti4424,04 %24,18 %  
Ne147,65 %7,69 %  
Ano - jinde63,28 %3,3 %  
Ano - od rodiny či známých63,28 %3,3 %  

Graf

5. Víte co znamená pojem kyberšikana? Zvolte odpověď, která podle Vás nejlépe vystihuje význam tohoto pojmu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o druh šikany, při které je využíváno informačních a komunikačních technologií (např. internetu či mobilních telefonů)16698,22 %91,21 %  
Jde o fyzické či psychické týrání slabšího jedince, ke kterému dochází např. ve škole či zaměstnání10,59 %0,55 %  
Je to podvodná technika, která má za pomocí elektronických prostředků vylákat z oběti citlivé údaje10,59 %0,55 %  
Jedná se o nevyžádané a často obtěžující zprávy10,59 %0,55 %  

Graf

6. Kolik hodin denně trávíte v průměru na počítači s přístupem na internet či mobilním telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nepoužívám ho každý denotázka č. 7, Méně než 1 hodinu denněotázka č. 7, Méně než 3 hodiny denněotázka č. 7, Více než 3 hodiny denněotázka č. 7, Nevlastním (nepoužívám) počítač ani mobilní telefonotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 3 hodiny denně14076,5 %76,92 %  
Méně než 3 hodiny denně3418,58 %18,68 %  
Nepoužívám ho každý den52,73 %2,75 %  
Méně než 1 hodinu denně31,64 %1,65 %  
Nevlastním (nepoužívám) počítač ani mobilní telefon10,55 %0,55 %  

Graf

7. K jakému účelu/jakým účelům používáte internet či mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Badoo, Lidé, atd.)15283,52 %83,52 %  
Emaily14780,77 %80,77 %  
Webové stránky14579,67 %79,67 %  
Hovory / SMS zprávy14278,02 %78,02 %  
Instant Messaging (Facebook chat, Skype, Whatsapp, Google Hangouts, Jabber, atd.)11060,44 %60,44 %  
Služby pro sdílení videa (YouTube, Vimeo, atd.)9652,75 %52,75 %  
Online hry4625,27 %25,27 %  
Chat / Diskusní fóra4122,53 %22,53 %  
Blogy2413,19 %13,19 %  
Porno42,2 %2,2 %  
Práce42,2 %2,2 %  
Studium21,1 %1,1 %  
Pornografie10,55 %0,55 %  
Práce do školy10,55 %0,55 %  
zdroj informací10,55 %0,55 %  
studium - stránky školy10,55 %0,55 %  
Kalendář, poznámky...10,55 %0,55 %  
Povídání s přáteli skrz komunikační prostředky (Mumble, TS3)10,55 %0,55 %  
plnění školních poviností10,55 %0,55 %  
Práca10,55 %0,55 %  
Zaměstnání10,55 %0,55 %  
Práca, Úlohy10,55 %0,55 %  
vyhledávání informací10,55 %0,55 %  
eshopy10,55 %0,55 %  
informace10,55 %0,55 %  
endomondo,munzee, počasí, čtení knih10,55 %0,55 %  
pracovně10,55 %0,55 %  
nakupování10,55 %0,55 %  
wowko10,55 %0,55 %  

Graf

8. Sdílíte na internetu Vaše osobní informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11563,19 %63,19 %  
Ne6736,81 %36,81 %  

Graf

9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jméno a příjmení11094,83 %60,44 %  
Fotografie a videa9481,03 %51,65 %  
Email, IM (Facebook chat, Skype, Whatsapp, Google Hangouts, Jabber, atd.)8775 %47,8 %  
Datum narození7463,79 %40,66 %  
Zájmy a záliby7060,34 %38,46 %  
Místo studia či zaměstnání6656,9 %36,26 %  
Rodinný stav, vztahy aj.5446,55 %29,67 %  
Telefonní číslo1412,07 %7,69 %  
Adresu bydliště1311,21 %7,14 %  
Údaje o Vaší rodině54,31 %2,75 %  
Protože jsem podnikatel, tak je obchodní rejstřík sdílí za mě10,86 %0,55 %  
Velikost prsou10,86 %0,55 %  

Graf

10. Stali jste se někdy Vy sami svědkem/obětí/agresorem kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, Ano - Byl(a) jsem svědkem kyberšikany v mém okolíotázka č. 11, Ano - Stal(a) jsem se obětí kyberšikanyotázka č. 11, Ano - Sám jsem byl(a) agresorem kyberšikanyotázka č. 12, Ano - Byl(a) jsem již obětí i agresorem kyberšikanyotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12467,76 %68,13 %  
Ano - Byl(a) jsem svědkem kyberšikany v mém okolí3619,67 %19,78 %  
Ano - Stal(a) jsem se obětí kyberšikany179,29 %9,34 %  
Ano - Sám jsem byl(a) agresorem kyberšikany52,73 %2,75 %  
Ano - Byl(a) jsem již obětí i agresorem kyberšikany10,55 %0,55 %  

Graf

11. Jakého druhu kyberšikany jste se stal(a) svědkem/obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flaming - provokování, slovní napadání či zesměšňování3566,04 %19,23 %  
Pomlouvání, vyloučení2750,94 %14,84 %  
Krádež identity - nabourání se do uživatelského účtu či profilu2445,28 %13,19 %  
Vydávání se za někoho jiného - tvorba falešného účtu či profilu2139,62 %11,54 %  
Kyberstalking - Pronásledování a obtěžování oběti pomocí prostředků el. komunikace1426,42 %7,69 %  
Sexting - Sdílení textového nebo vizuálního materiálu se sexuální tématikou1120,75 %6,04 %  
Odhalování cizích tajemství1018,87 %5,49 %  
Happy slapping - Záměrné pořizování videozáznamu, které má za cíl pobavit publikum a ublížit oběti59,43 %2,75 %  
Kybergrooming - Snaha agresora přimět oběť k osobnímu setkání (za nekalým účelem)59,43 %2,75 %  

Graf

12. Jakého druhu kyberšikany jste se dopustil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flaming - provokování, slovní napadání či zesměšňování787,5 %3,85 %  
Vydávání se za někoho jiného - tvorba falešného účtu či profilu450 %2,2 %  
Pomlouvání, vyloučení225 %1,1 %  
Krádež identity - nabourání se do uživatelského účtu či profilu225 %1,1 %  
Odhalování cizích tajemství112,5 %0,55 %  
Kyberstalking - Pronásledování a obtěžování oběti pomocí prostředků el. komunikace112,5 %0,55 %  

Graf

13. Jakými prostředky byla kyberšikana proti Vám nebo jiné osobě vedena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Badoo, Lidé, atd.)4075,47 %21,98 %  
Hovory / SMS zprávy2037,74 %10,99 %  
Instant Messaging (Facebook chat, Skype, Whatsapp, Google Hangouts, Jabber, atd.)1324,53 %7,14 %  
Emaily1018,87 %5,49 %  
Chat / Diskusní fóra1018,87 %5,49 %  
Webové stránky815,09 %4,4 %  
Online hry59,43 %2,75 %  
Služby pro sdílení videa (YouTube, Vimeo, atd.)59,43 %2,75 %  
Blogy59,43 %2,75 %  
zvraceny.cz11,89 %0,55 %  
ve třídě11,89 %0,55 %  

Graf

14. Jakými prostředky jste kyberšikanu prováděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Badoo, Lidé, atd.)466,67 %2,2 %  
Webové stránky233,33 %1,1 %  
Emaily116,67 %0,55 %  
Instant Messaging (Facebook chat, Skype, Whatsapp, Google Hangouts, Jabber, atd.)116,67 %0,55 %  
Hovory / SMS zprávy116,67 %0,55 %  
Sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Badoo, Lidé, atd.)116,67 %0,55 %  
Chat / Diskusní fóra116,67 %0,55 %  

Graf

15. Jaká je nejpravděpodobnější příčina toho, že jste se stal(a) Vy nebo jiná osoba obětí kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zášť, závist3158,49 %17,03 %  
Získání obdivu ostatních, zviditelnění se, začlenění se do kolektivu2445,28 %13,19 %  
Nuda - pro pobavení agresora a ostatních2445,28 %13,19 %  
Demonstrace síly, vyvolání strachu v oběti2037,74 %10,99 %  
Odplata, msta1732,08 %9,34 %  
Závislost na oběti - rozpad partnerství, přátelství aj.1732,08 %9,34 %  
Kulturní, rasové či sociální rozdíly611,32 %3,3 %  
duševní nemoc11,89 %0,55 %  
nemám potuchy11,89 %0,55 %  
chtěl evidentně sex11,89 %0,55 %  

Graf

16. Z jaké příčiny jste někoho kyberšikanoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nuda - pro pobavení agresora a ostatních583,33 %2,75 %  
Závislost na oběti - rozpad partnerství, přátelství aj.116,67 %0,55 %  
Odplata, msta116,67 %0,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonní číslo na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?

3. Jste

 • odpověď Pracující/Nezaměstnaný:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-65 let na otázku 2. Kolik je Vám let?

8. Sdílíte na internetu Vaše osobní informace?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Adresu bydliště na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografie a videa na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místo studia či zaměstnání na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodinný stav, vztahy aj. na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonní číslo na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zájmy a záliby na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jméno a příjmení na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Email, IM (Facebook chat, Skype, Whatsapp, Google Hangouts, Jabber, atd.) na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Datum narození na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?

9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?

 • odpověď Datum narození:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Adresu bydliště na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
 • odpověď Email, IM (Facebook chat, Skype, Whatsapp, Google Hangouts, Jabber, atd.):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonní číslo na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
 • odpověď Fotografie a videa:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonní číslo na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodinný stav, vztahy aj. na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Adresu bydliště na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
 • odpověď Jméno a příjmení:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místo studia či zaměstnání na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonní číslo na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Email, IM (Facebook chat, Skype, Whatsapp, Google Hangouts, Jabber, atd.) na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Datum narození na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodinný stav, vztahy aj. na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografie a videa na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Sdílíte na internetu Vaše osobní informace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zájmy a záliby na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Adresu bydliště na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?
 • odpověď Zájmy a záliby:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonní číslo na otázku 9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?

13. Jakými prostředky byla kyberšikana proti Vám nebo jiné osobě vedena?

 • odpověď Sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Badoo, Lidé, atd.):
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vydávání se za někoho jiného - tvorba falešného účtu či profilu na otázku 11. Jakého druhu kyberšikany jste se stal(a) svědkem/obětí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jste

4. Setkali jste se už s pojmem kyberšikana? Pokud ano, tak kde poprvé?

5. Víte co znamená pojem kyberšikana? Zvolte odpověď, která podle Vás nejlépe vystihuje význam tohoto pojmu.

6. Kolik hodin denně trávíte v průměru na počítači s přístupem na internet či mobilním telefonu?

7. K jakému účelu/jakým účelům používáte internet či mobilní telefon?

8. Sdílíte na internetu Vaše osobní informace?

9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?

10. Stali jste se někdy Vy sami svědkem/obětí/agresorem kyberšikany?

11. Jakého druhu kyberšikany jste se stal(a) svědkem/obětí?

13. Jakými prostředky byla kyberšikana proti Vám nebo jiné osobě vedena?

15. Jaká je nejpravděpodobnější příčina toho, že jste se stal(a) Vy nebo jiná osoba obětí kyberšikany?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jste

4. Setkali jste se už s pojmem kyberšikana? Pokud ano, tak kde poprvé?

5. Víte co znamená pojem kyberšikana? Zvolte odpověď, která podle Vás nejlépe vystihuje význam tohoto pojmu.

6. Kolik hodin denně trávíte v průměru na počítači s přístupem na internet či mobilním telefonu?

7. K jakému účelu/jakým účelům používáte internet či mobilní telefon?

8. Sdílíte na internetu Vaše osobní informace?

9. Jaké informace o Vaší osobě sdílíte na internetu?

10. Stali jste se někdy Vy sami svědkem/obětí/agresorem kyberšikany?

11. Jakého druhu kyberšikany jste se stal(a) svědkem/obětí?

13. Jakými prostředky byla kyberšikana proti Vám nebo jiné osobě vedena?

15. Jaká je nejpravděpodobnější příčina toho, že jste se stal(a) Vy nebo jiná osoba obětí kyberšikany?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Heidenreich, F.Výskyt kyberšikany ve společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vyskyt-kybersikany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.