Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy chování u dětí a mladistvých

Poruchy chování u dětí a mladistvých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Vršková
Šetření:04. 12. 2012 - 08. 12. 2012
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):27 / 21.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí,

dotazník je určen pro děti a mládež navštěvující základní školu, popřípadě i studenty středních škol či učilišť. Vyplněním dotazníku mi pomůžete dokončit mou bakalářskou práci, kde se snažím zmapovat výskyt poruch chování, především lhaní, krádeží a záškoláctví.

 

Předem moc děkuji.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mail:vrskova.simona@seznam.cz

Odpovědi respondentů

1. Jsi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka2663,41 %63,41 %  
chlapec1536,59 %36,59 %  

Graf

2. Kolik je ti let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16921,95 %21,95 %  
18819,51 %19,51 %  
17614,63 %14,63 %  
15512,2 %12,2 %  
14512,2 %12,2 %  
1337,32 %7,32 %  
1024,88 %4,88 %  
1924,88 %4,88 %  
712,44 %2,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.78
Minimum:10
Maximum:18
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.45
Směrodatná odchylka:1.86
Medián:16
Modus:16

Graf

3. Chodíš do...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na SŠ nebo učiliště2868,29 %68,29 %  
6 až 9 třídy1024,39 %24,39 %  
1 až 5 třídy37,32 %7,32 %  

Graf

4. S kým bydlíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s matkou i otcem2765,85 %65,85 %  
s matkou1126,83 %26,83 %  
Střídavá péče12,44 %2,44 %  
s otcem12,44 %2,44 %  
intr12,44 %2,44 %  

Graf

5. Kolik máš sourozenců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoho2048,78 %48,78 %  
dva921,95 %21,95 %  
tři a více614,63 %14,63 %  
žádného614,63 %14,63 %  

Graf

6. Kolik času trávíš doma s rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak akorát2560,98 %60,98 %  
velmi málo, ale nevadí mi to, mám alespoň více volnosti717,07 %17,07 %  
hodně512,2 %12,2 %  
málo a vadí mi to49,76 %9,76 %  

Graf

7. Jaký je váš vzájemný vztah s rodiči (popřípadě jen s matkou nebo jen s otcem)?? (Pokud nemáš ani jednoho rodiče, nevyplňuj)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozumíme si dobře2048,78 %48,78 %  
jak kdy – občas si rozumíme, občas ne1946,34 %46,34 %  
nerozumíme si vůbec24,88 %4,88 %  

Graf

8. Jak se doma cítíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy, někdy to nestojí za nic, ale většinou jsem doma rád(a)2253,66 %53,66 %  
dobře, doma to mám rád(a)1639,02 %39,02 %  
doma se neustále hádají, nemám tam klid, raději jsem venku37,32 %7,32 %  

Graf

9. Pracují tví rodiče? (V případě, že nemáš oba rodiče, vyplň poslední políčko)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba rodiče pracují3380,49 %80,49 %  
pracuje pouze otec37,32 %7,32 %  
pracuje pouze matka24,88 %4,88 %  
nepracuje ani jeden24,88 %4,88 %  
máma pracuje12,44 %2,44 %  

Graf

10. Jak trávíš převážně svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC2765,85 %65,85 %  
společně s kamarády, partou2663,41 %63,41 %  
zájmové kroužky, koníčky1126,83 %26,83 %  
sport819,51 %19,51 %  
společně s rodinou614,63 %14,63 %  
Jiné512,2 %12,2 %  
dost často se nudím512,2 %12,2 %  

Graf

11. Co děláš ve volném čase s kamarády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen tak se couráme po venku3585,37 %85,37 %  
Navštěvujeme se doma (hry na počítači, sledování TV, apod.)1639,02 %39,02 %  
Jiné1126,83 %26,83 %  
Sportujeme717,07 %17,07 %  

Graf

12. Který z těchto špatných činů jsi někdy dělal(a) se svými kamarády? Označ max. 4 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pití alkoholu/kouření cigaret3175,61 %75,61 %  
Záškoláctví1536,59 %36,59 %  
Ničení cizí věcí1229,27 %29,27 %  
Užívání jiných drog1126,83 %26,83 %  
Krádež921,95 %21,95 %  
nikdy jsem nedělal/a žádnou z těcho věcí614,63 %14,63 %  
Šikana24,88 %4,88 %  
Jiné24,88 %4,88 %  
Prodej drog12,44 %2,44 %  

Graf

13. Komu se svěřuješ, když máš nějaký problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarádovi/kamarádce2765,85 %65,85 %  
Rodičům (matce nebo otci)921,95 %21,95 %  
nikomu49,76 %9,76 %  
Spíše nikomu12,44 %2,44 %  

Graf

14. Říkáš někdy něco, co není pravda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen občas, když není jiná možnost3073,17 %73,17 %  
Skoro nikdy, vždy se snažím říkat pravdu819,51 %19,51 %  
Často, když mi to pomůže, nevidím v tom problém37,32 %7,32 %  

Graf

15. V jakých situacích lžeš nebo si vymýšlíš nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma rodičům kvůli škole/kamarádům1946,34 %46,34 %  
Jiné1331,71 %31,71 %  
Ve škole učitelům1229,27 %29,27 %  
V partě, abych mě brali37,32 %7,32 %  
Na internetu, abych byl zajímavý a měl spoustu kamarádů37,32 %7,32 %  

Graf

16. Máš špatné svědomí, když lžeš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mrzí mě to2048,78 %48,78 %  
Ne, myslím, že někdy to bez lží nejde1741,46 %41,46 %  
Je mi to jedno49,76 %9,76 %  

Graf

17. Kradl(a) jsi někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2868,29 %68,29 %  
Ano1331,71 %31,71 %  

Graf

18. Kde jsi kradl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V obchodě1066,67 %24,39 %  
Jiné426,67 %9,76 %  
Rodičům16,67 %2,44 %  
Kamarádovi (kamarádce)16,67 %2,44 %  

Graf

19. Jaké povahy byla ukradená věc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jakákoliv jiná věc (hračka, šperky, knihy, apod.)1184,62 %26,83 %  
Peníze215,38 %4,88 %  
Oblečení215,38 %4,88 %  

Graf

20. V jaké hodnotě byla nejdražší ukradená věc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-200,-Kč753,85 %17,07 %  
Do 50,-Kč430,77 %9,76 %  
nad 500,-Kč17,69 %2,44 %  
200-500,-Kč17,69 %2,44 %  

Graf

21. Jaké důvody tě vedly ke krádeži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen tak, z nudy753,85 %17,07 %  
Ukradenou věc jsem potřeboval(a)646,15 %14,63 %  
Snaha vytáhnout se před kamarády, nějak na sebe upozornit215,38 %4,88 %  

Graf

22. Jaké jsi měl bezprostřední pocity po krádeži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ulevilo se mi, že jsem nebyl(a) přistižen(a) při činu753,85 %17,07 %  
Žádné, bylo mi jedno323,08 %7,32 %  
Hned jsem toho litoval(a)323,08 %7,32 %  

Graf

23. Baví tě škola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy, něco mě baví a něco ne1446,67 %34,15 %  
Ano1033,33 %24,39 %  
Ne620 %14,63 %  

Graf

24. Chodíš za školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdy jsem za školou nebyl(a) → konec dotazníku, Zkusil(a) jsem to párkrát, ale bojím seotázka č. 25, Ano, za školu občas chodímotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem za školou nebyl(a)2253,66 %53,66 %  
Ano, za školu občas chodím1229,27 %29,27 %  
Zkusil(a) jsem to párkrát, ale bojím se717,07 %17,07 %  

Graf

25. Kvůli čemu jsi byl(a) za školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl(a) jsem špatnou náladu, nechtělo se mi1684,21 %39,02 %  
Jiné526,32 %12,2 %  
rodinné problémy15,26 %2,44 %  
bál(a) jsem se špatné známky15,26 %2,44 %  

Graf

26. Zjistili rodiče, že chodíš za školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a nelíbilo se jim to1157,89 %26,83 %  
Netuší vůbec nic631,58 %14,63 %  
Zjistili, že jsem byl(a) za školou a dokonce mi napsali omluvenku210,53 %4,88 %  

Graf

27. Jak obvykle trávíš čas za školou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někde ve městě1157,89 %26,83 %  
s partou947,37 %21,95 %  
doma842,11 %19,51 %  
v restauraci/hospodě631,58 %14,63 %  
s přítelem/přítelkyní421,05 %9,76 %  
Jiné315,79 %7,32 %  
u lékaře15,26 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Kradl(a) jsi někdy?

  • odpověď Ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jakákoliv jiná věc (hračka, šperky, knihy, apod.) na otázku 19. Jaké povahy byla ukradená věc?

25. Kvůli čemu jsi byl(a) za školu?

  • odpověď měl(a) jsem špatnou náladu, nechtělo se mi:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, za školu občas chodím na otázku 24. Chodíš za školu?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi někde ve městě na otázku 27. Jak obvykle trávíš čas za školou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi?

2. Kolik je ti let?

3. Chodíš do...

4. S kým bydlíš?

5. Kolik máš sourozenců?

6. Kolik času trávíš doma s rodinou?

7. Jaký je váš vzájemný vztah s rodiči (popřípadě jen s matkou nebo jen s otcem)?? (Pokud nemáš ani jednoho rodiče, nevyplňuj)

8. Jak se doma cítíš?

9. Pracují tví rodiče? (V případě, že nemáš oba rodiče, vyplň poslední políčko)

10. Jak trávíš převážně svůj volný čas?

11. Co děláš ve volném čase s kamarády?

12. Který z těchto špatných činů jsi někdy dělal(a) se svými kamarády? Označ max. 4 možnosti.

13. Komu se svěřuješ, když máš nějaký problém?

14. Říkáš někdy něco, co není pravda?

15. V jakých situacích lžeš nebo si vymýšlíš nejčastěji?

16. Máš špatné svědomí, když lžeš?

17. Kradl(a) jsi někdy?

18. Kde jsi kradl/a?

19. Jaké povahy byla ukradená věc?

23. Baví tě škola?

24. Chodíš za školu?

25. Kvůli čemu jsi byl(a) za školu?

26. Zjistili rodiče, že chodíš za školu?

27. Jak obvykle trávíš čas za školou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi?

2. Kolik je ti let?

3. Chodíš do...

4. S kým bydlíš?

5. Kolik máš sourozenců?

6. Kolik času trávíš doma s rodinou?

7. Jaký je váš vzájemný vztah s rodiči (popřípadě jen s matkou nebo jen s otcem)?? (Pokud nemáš ani jednoho rodiče, nevyplňuj)

8. Jak se doma cítíš?

9. Pracují tví rodiče? (V případě, že nemáš oba rodiče, vyplň poslední políčko)

10. Jak trávíš převážně svůj volný čas?

11. Co děláš ve volném čase s kamarády?

12. Který z těchto špatných činů jsi někdy dělal(a) se svými kamarády? Označ max. 4 možnosti.

13. Komu se svěřuješ, když máš nějaký problém?

14. Říkáš někdy něco, co není pravda?

15. V jakých situacích lžeš nebo si vymýšlíš nejčastěji?

16. Máš špatné svědomí, když lžeš?

17. Kradl(a) jsi někdy?

18. Kde jsi kradl/a?

19. Jaké povahy byla ukradená věc?

23. Baví tě škola?

24. Chodíš za školu?

25. Kvůli čemu jsi byl(a) za školu?

26. Zjistili rodiče, že chodíš za školu?

27. Jak obvykle trávíš čas za školou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vršková, S.Poruchy chování u dětí a mladistvých (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyskyt-poruch-chovani-u-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.