Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení vyslovitelnosti názvů měst

Hodnocení vyslovitelnosti názvů měst

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oskar Novák
Šetření:12. 10. 2012 - 15. 10. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník obsahuje 22 názvů měst, Vaším úkolem (pokud se ho rozhodnete přijmout) bude na škále 1 – 5 hodnotit jejich vyslovitelnost.
Dotazník je vhodný pro všechny respondenty. 

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3060 %60 %  
muž2040 %40 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23816 %16 %  
22510 %10 %  
25510 %10 %  
1848 %8 %  
2848 %8 %  
1936 %6 %  
2436 %6 %  
3836 %6 %  
2624 %4 %  
2924 %4 %  
ostatní odpovědi 40
31
15
27
34
56
39
52
42
30
21
1122 %22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.13
Minimum:18
Maximum:42
Variační rozpětí:24
Rozptyl:38.34
Směrodatná odchylka:6.19
Medián:24.5
Modus:23

Graf

4. Jaký je Váš mateřský jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
český4896 %96 %  
slovenský12 %2 %  
rectina12 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:

 • odpověď Al Haddadine=1 - snadno vyslovitelné:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
 • odpověď Al Haddadine=2:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kherbet Char=3 na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
 • odpověď Dar Baachtar=1 - snadno vyslovitelné:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kfar Remmane=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Harf Miziara=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kasr Fissane=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kfar Chellam=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
 • odpověď Haret Hamzeh=1 - snadno vyslovitelné:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Al Haddadine=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kfar Nabrakh=2 na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kfar Remmane=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toula Jebbeh=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Koucheh=2 na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ras Baalbeck=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
 • odpověď Kasr Fissane=1 - snadno vyslovitelné:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
 • odpověď Kfar Chellam=1 - snadno vyslovitelné:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
 • odpověď Kfar Remmane=1 - snadno vyslovitelné:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
 • odpověď Ras Baalbeck=1 - snadno vyslovitelné:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kfar Remmane=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masnah Zahra=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toula Jebbeh=1 - snadno vyslovitelné na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:

2. Jste:

 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kherbet Char=2 na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deir Achayer=3 na otázku 1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:

2. Jste:

3. Věk:

4. Jaký je Váš mateřský jazyk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ohodnoťte, prosím, následující názvy měst podle jejich vyslovitelnosti:

2. Jste:

3. Věk:

4. Jaký je Váš mateřský jazyk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, O.Hodnocení vyslovitelnosti názvů měst (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyslovitelnost-mesta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.