Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vysoká škola a ekonomická náročnost

Vysoká škola a ekonomická náročnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Matlák
Šetření:19. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazníkové šetření na předmět KPM/SOC

Odpovědi respondentů

1. Do školy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dojíždím méně než 20 Kmotázka č. 3, Dojíždím více než 20 Kmotázka č. 3, Bydlím v místě školyotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dojíždím více než 20 Km2136,21 %36,21 %  
Bydlím v místě školy2136,21 %36,21 %  
Dojíždím méně než 20 Km1627,59 %27,59 %  

Graf

2. Bydlím v místě školy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodiči1152,38 %18,97 %  
V pronajatém bytě/domě838,1 %13,79 %  
Na koleji29,52 %3,45 %  

Graf

3. Vysoká škola je pro mne finančně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše náročná2644,83 %44,83 %  
Spíše nenáročná2339,66 %39,66 %  
Zcela nenáročná58,62 %8,62 %  
Nejsem si jist/a23,45 %3,45 %  
Velmi náročná23,45 %3,45 %  

Graf

4. Při vysoké škole jsem nucen/a si vydělávat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3560,34 %60,34 %  
Ne2339,66 %39,66 %  

Graf

5. Jsem nucen/a si vydělávat z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlepšení osobní finanční situace2674,29 %44,83 %  
jiné514,29 %8,62 %  
Zajištění dostatečných finančních prostředků ke studiu411,43 %6,9 %  

Graf

6. Druh mého pracovního poměru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostná brigáda1954,29 %32,76 %  
Částečný úvazek925,71 %15,52 %  
Plný úvazek720 %12,07 %  

Graf

7. Nutnost pracovat mi komplikuje mé studium

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím1440 %24,14 %  
Spíše nesouhlasím1440 %24,14 %  
Zcela nesouhlasím514,29 %8,62 %  
Zcela souhlasím25,71 %3,45 %  

Graf

8. Pobírám stipendium od školy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3154,39 %53,45 %  
ano2645,61 %44,83 %  

Graf

9. Dostává se mi finanční podpory od mých rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4884,21 %82,76 %  
Ne915,79 %15,52 %  

Graf

10. Finanční pomoc od rodičů pokryje výdaje spojené se studiem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2143,75 %36,21 %  
Zcela ano1939,58 %32,76 %  
Spíše ne714,58 %12,07 %  
Zcela ne12,08 %1,72 %  

Graf

11. V případě zavedení školného ve výši 10 tis./semestr by můj současný příjem pokryl náklady na studium:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2035,09 %34,48 %  
Zcela ne1526,32 %25,86 %  
Spíše ano1221,05 %20,69 %  
Zcela ano1017,54 %17,24 %  

Graf

12. Při zavedení školného bych byl/a ochoten/a platit za semestr maximálně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 000 až 5 0001729,82 %29,31 %  
5 000 až 8 0001017,54 %17,24 %  
1 000 až 3 0001017,54 %17,24 %  
8 000 až 10 000610,53 %10,34 %  
Do 1 00058,77 %8,62 %  
Nic58,77 %8,62 %  
Jiné47,02 %6,9 %  

Graf

13. Při zavedení školného bych řešil/a financování studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení počtu, intenzity výdělečných činností2849,12 %48,28 %  
Finanční podpora rodičů1628,07 %27,59 %  
Jiné610,53 %10,34 %  
Nenastoupení do studia58,77 %8,62 %  
Využití státní půjčky23,51 %3,45 %  

Graf

14. V případě zavedení školného před mým nástupem na studia by tato situace ovlivnila mé rozhodnutí o nastoupení na VŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1831,58 %31,03 %  
Zcela ne1831,58 %31,03 %  
Spíše ne1424,56 %24,14 %  
Zcela ano58,77 %8,62 %  
Nevím23,51 %3,45 %  

Graf

15. Myslím si, že zavedení školného přímo souvisí se zkvalitněním vzdělávacího systému, důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2442,11 %41,38 %  
Zcela ne1933,33 %32,76 %  
Spíše ano1221,05 %20,69 %  
Zcela ano11,75 %1,72 %  
Nevím11,75 %1,72 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4578,95 %77,59 %  
Muž1221,05 %20,69 %  

Graf

17. Ročník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52136,84 %36,21 %  
41221,05 %20,69 %  
31221,05 %20,69 %  
11017,54 %17,24 %  
223,51 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do školy:

 • odpověď Bydlím v místě školy:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S rodiči na otázku 2. Bydlím v místě školy:

4. Při vysoké škole jsem nucen/a si vydělávat

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlepšení osobní finanční situace na otázku 5. Jsem nucen/a si vydělávat z důvodu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostná brigáda na otázku 6. Druh mého pracovního poměru
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše nesouhlasím na otázku 7. Nutnost pracovat mi komplikuje mé studium
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše souhlasím na otázku 7. Nutnost pracovat mi komplikuje mé studium

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do školy:

2. Bydlím v místě školy:

3. Vysoká škola je pro mne finančně

4. Při vysoké škole jsem nucen/a si vydělávat

5. Jsem nucen/a si vydělávat z důvodu:

6. Druh mého pracovního poměru

7. Nutnost pracovat mi komplikuje mé studium

8. Pobírám stipendium od školy

9. Dostává se mi finanční podpory od mých rodičů?

10. Finanční pomoc od rodičů pokryje výdaje spojené se studiem:

11. V případě zavedení školného ve výši 10 tis./semestr by můj současný příjem pokryl náklady na studium:

12. Při zavedení školného bych byl/a ochoten/a platit za semestr maximálně:

13. Při zavedení školného bych řešil/a financování studia:

14. V případě zavedení školného před mým nástupem na studia by tato situace ovlivnila mé rozhodnutí o nastoupení na VŠ:

15. Myslím si, že zavedení školného přímo souvisí se zkvalitněním vzdělávacího systému, důvod:

16. Pohlaví

17. Ročník

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do školy:

2. Bydlím v místě školy:

3. Vysoká škola je pro mne finančně

4. Při vysoké škole jsem nucen/a si vydělávat

5. Jsem nucen/a si vydělávat z důvodu:

6. Druh mého pracovního poměru

7. Nutnost pracovat mi komplikuje mé studium

8. Pobírám stipendium od školy

9. Dostává se mi finanční podpory od mých rodičů?

10. Finanční pomoc od rodičů pokryje výdaje spojené se studiem:

11. V případě zavedení školného ve výši 10 tis./semestr by můj současný příjem pokryl náklady na studium:

12. Při zavedení školného bych byl/a ochoten/a platit za semestr maximálně:

13. Při zavedení školného bych řešil/a financování studia:

14. V případě zavedení školného před mým nástupem na studia by tato situace ovlivnila mé rozhodnutí o nastoupení na VŠ:

15. Myslím si, že zavedení školného přímo souvisí se zkvalitněním vzdělávacího systému, důvod:

16. Pohlaví

17. Ročník

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matlák, D.Vysoká škola a ekonomická náročnost (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vysoka-skola-a-ekonomicka-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.