Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vysokoškoláci a regionální kapely

Vysokoškoláci a regionální kapely

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Hantychová
Šetření:01. 05. 2011 - 12. 05. 2011
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí vysokoškoláci,
prosím vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jeho tématem jsou studenti vysokých škol a jejich vztah ke koncertům regionálních kapel.

Regionální kapelou se zde rozumí kapela, která není propagována v celostátních masových médiích a je známá především v regionu, ze kterého pochází.
Dotazník obsahuje 12 otázek a zabere přibližně 5 – 7 minut. Výsledky výzkumu budou následně využity i pro potřeby rockové kapely Vyhoukaná SOWA.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Regionální kapelou se zde rozumí kapela, která není propagována v celostátních masových médiích a je známá především v regionu, ze kterého pochází.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete koncerty regionálních kapel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8865,67 %65,67 %  
ne4634,33 %34,33 %  

Graf

2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za rok5157,95 %38,06 %  
1x měsíčně1921,59 %14,18 %  
1x ročně1112,5 %8,21 %  
několikrát za měsíc44,55 %2,99 %  
nevím22,27 %1,49 %  
každý týden11,14 %0,75 %  

Graf

3. Do jak vzdáleného místa jste ochotni jet kvůli koncertu regionální kapely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně do sousedního města nebo vesnice ve vzdálenosti do 20 km4854,55 %35,82 %  
maximálně do místa, kam mohu dojet na kole nebo městskou hromadnou dopravou2427,27 %17,91 %  
na vzdálenosti nezáleží1011,36 %7,46 %  
nevím66,82 %4,48 %  

Graf

4. Jakou částku jste ochotni zaplatit za vstup na koncert regionální kapely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 50 Kčotázka č. 5, 71 – 100 Kčotázka č. 5, nad 100 Kčotázka č. 5, na výši vstupného nezáležíotázka č. 5, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71 – 100 Kč5663,64 %41,79 %  
do 50 Kč1719,32 %12,69 %  
nad 100 Kč910,23 %6,72 %  
na výši vstupného nezáleží55,68 %3,73 %  
nevím11,14 %0,75 %  

Graf

5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za rok4855,17 %35,82 %  
1x měsíčně2225,29 %16,42 %  
několikrát za měsíc1112,64 %8,21 %  
1x ročně44,6 %2,99 %  
každý týden22,3 %1,49 %  

Graf

6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
počasí2.9091.151
výše vstupného3.1930.724
možnost uplatnit studentskou slevu2.7051.254
nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)2.6021.058
výběr předkapely2.6481.228
den a čas konání3.7270.767
místo konání3.2730.994
jiné akce, které se konají ve stejnou dobu3.251.142
televizní pořady, které bych kvůli koncertu neviděl/a1.4891.023

Graf

7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas7079,55 %52,24 %  
ne1112,5 %8,21 %  
nevím55,68 %3,73 %  
ano, často22,27 %1,49 %  

Graf

8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen občas6068,18 %44,78 %  
ano, vždy1314,77 %9,7 %  
nikdy89,09 %5,97 %  
nevím77,95 %5,22 %  

Graf

9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé7585,23 %55,97 %  
sociální sítě6978,41 %51,49 %  
plakáty na venkovních výlepových plochách6573,86 %48,51 %  
plakáty na nástěnkách (ve škole, na koleji atd.)3135,23 %23,13 %  
internetové portály zaměřené na kulturu a volnočasové aktivity2528,41 %18,66 %  
internetové stránky místních kulturních zařízení (klub, divadlo, galerie, kulturní dům atd.)2528,41 %18,66 %  
internetové stránky umělců a uměleckých souborů (kapela, pěvecký sbor, taneční skupina, výtvarník atd.)1719,32 %12,69 %  
noviny1618,18 %11,94 %  
tištěné informační brožury zaměřené na kulturní dění1415,91 %10,45 %  
e-mailové nebo sms pozvánky1213,64 %8,96 %  
přímo od kapel11,14 %0,75 %  
vyhledavače11,14 %0,75 %  
www.bandzone.cz11,14 %0,75 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9369,4 %69,4 %  
muž4130,6 %30,6 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 – 256750 %50 %  
18 – 215238,81 %38,81 %  
26 a více1511,19 %11,19 %  

Graf

12. Váš průměrný měsíční příjem (veškeré finanční prostředky, které máte k dispozici)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5000 Kč7958,96 %58,96 %  
5001 – 7000 Kč2518,66 %18,66 %  
více než 9000 Kč1914,18 %14,18 %  
7001 – 9000 Kč118,21 %8,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštěvujete koncerty regionálních kapel?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát za rok na otázku 2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi maximálně do místa, kam mohu dojet na kole nebo městskou hromadnou dopravou na otázku 3. Do jak vzdáleného místa jste ochotni jet kvůli koncertu regionální kapely?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi maximálně do sousedního města nebo vesnice ve vzdálenosti do 20 km na otázku 3. Do jak vzdáleného místa jste ochotni jet kvůli koncertu regionální kapely?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na vzdálenosti nezáleží na otázku 3. Do jak vzdáleného místa jste ochotni jet kvůli koncertu regionální kapely?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 71 – 100 Kč na otázku 4. Jakou částku jste ochotni zaplatit za vstup na koncert regionální kapely?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 50 Kč na otázku 4. Jakou částku jste ochotni zaplatit za vstup na koncert regionální kapely?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát za měsíc na otázku 5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát za rok na otázku 5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi den a čas konání=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi den a čas konání=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné akce, které se konají ve stejnou dobu=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné akce, které se konají ve stejnou dobu=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné akce, které se konají ve stejnou dobu=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo konání=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo konání=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo konání=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi počasí=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi počasí=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi počasí=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi televizní pořady, které bych kvůli koncertu neviděl/a=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi televizní pořady, které bych kvůli koncertu neviděl/a=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr předkapely=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr předkapely=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr předkapely=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr předkapely=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výše vstupného=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výše vstupného=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výše vstupného=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen občas na otázku 8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vždy na otázku 8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi e-mailové nebo sms pozvánky na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové portály zaměřené na kulturu a volnočasové aktivity na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky místních kulturních zařízení (klub, divadlo, galerie, kulturní dům atd.) na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky umělců a uměleckých souborů (kapela, pěvecký sbor, taneční skupina, výtvarník atd.) na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi plakáty na nástěnkách (ve škole, na koleji atd.) na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi plakáty na venkovních výlepových plochách na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální sítě na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tištěné informační brožury zaměřené na kulturní dění na otázku 9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.

2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?

 • odpověď několikrát za rok:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.

6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.

 • odpověď den a čas konání=4:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo konání=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
 • odpověď televizní pořady, které bych kvůli koncertu neviděl/a=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné akce, které se konají ve stejnou dobu=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr předkapely=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.

7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?

 • odpověď ano, občas:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát za měsíc na otázku 5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výše vstupného=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vždy na otázku 8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?

8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?

 • odpověď ano, ale jen občas:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo konání=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?

9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.

 • odpověď plakáty na venkovních výlepových plochách:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr předkapely=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
 • odpověď přátelé:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát za měsíc na otázku 5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi den a čas konání=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo konání=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo konání=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vždy na otázku 8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné akce, které se konají ve stejnou dobu=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výše vstupného=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=2 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr předkapely=1 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi počasí=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
 • odpověď sociální sítě:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi počasí=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká akční nabídka (drink zdarma atd.)=3 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost uplatnit studentskou slevu=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výše vstupného=4 na otázku 6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete koncerty regionálních kapel?

2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?

3. Do jak vzdáleného místa jste ochotni jet kvůli koncertu regionální kapely?

4. Jakou částku jste ochotni zaplatit za vstup na koncert regionální kapely?

5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?

6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.

7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?

8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?

9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.

10. Pohlaví

11. Věk

12. Váš průměrný měsíční příjem (veškeré finanční prostředky, které máte k dispozici)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete koncerty regionálních kapel?

2. Jak často tyto koncerty navštěvujete?

3. Do jak vzdáleného místa jste ochotni jet kvůli koncertu regionální kapely?

4. Jakou částku jste ochotni zaplatit za vstup na koncert regionální kapely?

5. Jak často jste ochotní chodit na koncerty, kde byste zaplatili vstupné, které jste označili v předchozí otázce?

6. Vyberte, jak silně ovlivní vaše rozhodnutí, zda koncert navštívit, následující faktory. Vybírat lze z těchto možností: 1. vůbec neovlivní, 2. spíše neovlivní, 3. spíše ovlivní, 4. velmi ovlivní, 5. nevím.

7. Chodíte i na koncerty kapel, o kterých jste zatím nikdy neslyšeli, případně je znáte pouze podle názvu?

8. Zjišťujete si předem informace o účinkujících?

9. Z jakých zdrojů získáváte informace o kulturním dění v místě vašeho pobytu? Vyberte maximálně 5 zdrojů, které jsou pro vás nejvýznamnější.

10. Pohlaví

11. Věk

12. Váš průměrný měsíční příjem (veškeré finanční prostředky, které máte k dispozici)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hantychová, M.Vysokoškoláci a regionální kapely (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vysokoskolaci-a-koncerty-reg.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.