Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vysokoškoláci a sport

Vysokoškoláci a sport

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kožíšková
Šetření:14. 03. 2010 - 02. 04. 2010
Počet respondentů:751
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, velice bych uvítala pomoc s vyplněním následujícího dotazníku, jehož tématem je zájem vysokoškolských studentů o sport.

Výsledky tohoto šetření mi pomohou při tvorbě seminární práce předmětu Globalizace ekonomiky sportu. Věřím však, že se výsledky tohoto dotazníku budou hodit i dalším studentům při tvorbě seminárních prací.

Předem děkuji všem respondentům, kteří se průzkumu zúčastní :-)

 

Jana Kožíšková

Odpovědi respondentů

1. Jakou vysokou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE 25734,13 %34,22 %  
UK9011,95 %11,98 %  
ČZU628,23 %8,26 %  
TUL577,57 %7,59 %  
ČVUT405,31 %5,33 %  
Masarykova univerzita293,85 %3,86 %  
Západočeská univerzita293,85 %3,86 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně263,45 %3,46 %  
Univerzita Hradec Králové253,32 %3,33 %  
Univerzita Pardubice192,52 %2,53 %  
Univerzita Palackého182,39 %2,4 %  
Jiná172,26 %2,26 %  
Vysoká škola báňská172,26 %2,26 %  
Ostravská univerzita162,12 %2,13 %  
Univerzita Tomáše Bati111,46 %1,46 %  
VŠCHT60,8 %0,8 %  
Univerzita Obrany60,8 %0,8 %  
Mendelova univerzita40,53 %0,53 %  
Jihočeská univerzita40,53 %0,53 %  
Policejní akademie30,4 %0,4 %  
Vysoké učení technické30,4 %0,4 %  
Vysoká škola polytechnická Jihlava20,27 %0,27 %  
Vysoká škola obchodní20,27 %0,27 %  
Vysoká škola finanční a správní20,27 %0,27 %  
VŠFS20,27 %0,27 %  
Slezská univerzita20,27 %0,27 %  
VŠO20,27 %0,27 %  
Vysoká škola obchodní v Praze20,27 %0,27 %  
Veterinární a farmaceutická univerzita10,13 %0,13 %  
Středočeský vysokoškolský institut Kladno10,13 %0,13 %  
Vysoká škola obchodí10,13 %0,13 %  
SVŠES10,13 %0,13 %  
ale uz nestuduje, tak snad to neva10,13 %0,13 %  
Soukromá jazyková škola10,13 %0,13 %  
University of New Orleans10,13 %0,13 %  
Univerzita J. A. Komenského Praha10,13 %0,13 %  
Pražská konzervatoř10,13 %0,13 %  
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.10,13 %0,13 %  
Univerzita Karlova10,13 %0,13 %  
Vysoká škola hotelová10,13 %0,13 %  
University of Colorado at Boulder, USA10,13 %0,13 %  
Vysoká škola obchodní, o.p.s, Praha10,13 %0,13 %  
Škoda Auto Vysoká škola10,13 %0,13 %  
zemědělka10,13 %0,13 %  
Univerzita Jana Amose Komenského10,13 %0,13 %  
škola sociálně právní10,13 %0,13 %  
Vysoká skola hotelová10,13 %0,13 %  
MUP10,13 %0,13 %  
Literární akademie Josefa Škvoreckého10,13 %0,13 %  
VSFS10,13 %0,13 %  
Université Paris 1310,13 %0,13 %  
1 lékařská fakulta UK10,13 %0,13 %  

Graf

2. Jaký je Váš studijní obor na dané škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomie30340,24 %40,35 %  
technický obor12416,47 %16,51 %  
pedagogika628,23 %8,26 %  
humanitní obor567,44 %7,46 %  
práva233,05 %3,06 %  
medicína222,92 %2,93 %  
státní správa182,39 %2,4 %  
biologie182,39 %2,4 %  
cestovní ruch121,59 %1,6 %  
Informatika101,33 %1,33 %  
geografie81,06 %1,07 %  
umění70,93 %0,93 %  
fyzika a chemie60,8 %0,8 %  
mezinárodní obchod50,66 %0,67 %  
sportovní management50,66 %0,67 %  
Molekularni biologie50,66 %0,67 %  
fyzioterapie40,53 %0,53 %  
účetnictví a finanční řízení podniku30,4 %0,4 %  
farmacie30,4 %0,4 %  
psychologie30,4 %0,4 %  
podniková ekonomika a management30,4 %0,4 %  
diplomacie30,4 %0,4 %  
architektura30,4 %0,4 %  
zootechnika30,4 %0,4 %  
tělesná výchova a sport20,27 %0,27 %  
mezinárodní vztahy20,27 %0,27 %  
daně20,27 %0,27 %  
Finance20,27 %0,27 %  
Informační technologie20,27 %0,27 %  
přírodní vědy20,27 %0,27 %  
chemie20,27 %0,27 %  
Marketingová komunikace20,27 %0,27 %  
architektura a stavitelství20,27 %0,27 %  
ekonomika a management20,27 %0,27 %  
management20,27 %0,27 %  
přírodověda20,27 %0,27 %  
informační management20,27 %0,27 %  
matematika20,27 %0,27 %  
chov koní20,27 %0,27 %  
adiktologie20,27 %0,27 %  
Management cestovního ruchu20,27 %0,27 %  
biotechnologie léčiv10,13 %0,13 %  
textil10,13 %0,13 %  
nábytek10,13 %0,13 %  
veterinární lékařství10,13 %0,13 %  
Sociální politika a sociální práce10,13 %0,13 %  
Ekonomika a sport10,13 %0,13 %  
marketingove komunikace10,13 %0,13 %  
filologie10,13 %0,13 %  
sinologie, cestovní ruch10,13 %0,13 %  
Služby v letecké dopravě10,13 %0,13 %  
Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání10,13 %0,13 %  
informatiky10,13 %0,13 %  
obchod10,13 %0,13 %  
finance a účetnictví10,13 %0,13 %  
matematické metody10,13 %0,13 %  
Podnikání a administrativa10,13 %0,13 %  
Zahradní architektura10,13 %0,13 %  
Komunikace a ridici technologie10,13 %0,13 %  
MO10,13 %0,13 %  
od každýho něco - architektura10,13 %0,13 %  
angličtina10,13 %0,13 %  
žurnalistika10,13 %0,13 %  
statistika10,13 %0,13 %  
experimentální biologie10,13 %0,13 %  
TVS10,13 %0,13 %  
mezinárodní management10,13 %0,13 %  
divadelní herectví10,13 %0,13 %  
statistika a pojišťovnictví10,13 %0,13 %  
Konstrukce a dopravní stavby10,13 %0,13 %  
molekulární biologie a biochemie organismů10,13 %0,13 %  
sociální geografie a regionální rozvoj10,13 %0,13 %  
Informační systémy a technologie10,13 %0,13 %  
hotelnictví a gastronomie10,13 %0,13 %  
Služby letecké dopravy v cestovním ruchu10,13 %0,13 %  
Vojenský management10,13 %0,13 %  
kvantitativní metody10,13 %0,13 %  
sociologie10,13 %0,13 %  
tělesná kultura10,13 %0,13 %  
zemědělství tropů a subtropů10,13 %0,13 %  
cestovní ruch10,13 %0,13 %  
Rostlinná produkce10,13 %0,13 %  
letecká doprava v cestovním ruchu10,13 %0,13 %  
odborná biologie10,13 %0,13 %  
mechatronika10,13 %0,13 %  
Sociální a charitativní práce10,13 %0,13 %  
Manažerská studia - Řízení lidských zdrojů10,13 %0,13 %  
sociální práce10,13 %0,13 %  
prirodoveda10,13 %0,13 %  
textilní marketing10,13 %0,13 %  
tělocvik a zeměpis10,13 %0,13 %  
Zemedelský10,13 %0,13 %  
komunikace v médiích10,13 %0,13 %  
politoligie10,13 %0,13 %  
informatika a management10,13 %0,13 %  
Veřejná správa a regionální rozvoj10,13 %0,13 %  
podniková ekonomika10,13 %0,13 %  
učitelství SŠ - chemie, TV10,13 %0,13 %  
sociální patologie a prevence10,13 %0,13 %  
logistika a management10,13 %0,13 %  
Řízení podniku a podnikové finance10,13 %0,13 %  
Informacni technologie10,13 %0,13 %  

Graf

3. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [více než 3x týdněotázka č. 4, 2x - 3x týdněotázka č. 4, jednou týdněotázka č. 4, méně častootázka č. 4, vůbecotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x - 3x týdně27336,25 %36,35 %  
více než 3x týdně22630,01 %30,09 %  
jednou týdně15420,45 %20,51 %  
méně často7610,09 %10,12 %  
vůbec243,19 %3,2 %  

Graf

4. Jste registrovaný/á v nějakém klubu nebo soutěži?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne43659 %58,06 %  
ano30341 %40,35 %  

Graf

5. Využíváte možnosti sportování na Vaší univerzitě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39552,81 %52,6 %  
ne32743,72 %43,54 %  
ne, univerzita nevlastní sportovní prostory ani nenabízí žádné sportovní kurzy263,48 %3,46 %  

Graf

6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lyžování (sjezd, snowboard, běžky apod.)36148,39 %48,07 %  
plavání28838,61 %38,35 %  
cyklistika28037,53 %37,28 %  
posilování27637 %36,75 %  
aerobik nebo tanec18925,34 %25,17 %  
in-line bruslení18825,2 %25,03 %  
squash16522,12 %21,97 %  
fotbal13317,83 %17,71 %  
volejbal11915,95 %15,85 %  
tenis11615,55 %15,45 %  
badminton8311,13 %11,05 %  
horolezení7710,32 %10,25 %  
atletika7510,05 %9,99 %  
florbal749,92 %9,85 %  
poker668,85 %8,79 %  
basketbal547,24 %7,19 %  
bojové sporty405,36 %5,33 %  
hokej354,69 %4,66 %  
jiný314,16 %4,13 %  
kanoistika273,62 %3,6 %  
spinning152,01 %2 %  
golf152,01 %2 %  
gymnastika141,88 %1,86 %  
motorismus131,74 %1,73 %  
házená101,34 %1,33 %  
orientační běh81,07 %1,07 %  
běh70,94 %0,93 %  
běhání50,67 %0,67 %  
hokejbal50,67 %0,67 %  
bowling50,67 %0,67 %  
stolní tenis40,54 %0,53 %  
softball40,54 %0,53 %  
nohejbal30,4 %0,4 %  
pilates30,4 %0,4 %  
jezdectví30,4 %0,4 %  
futsal20,27 %0,27 %  
šerm20,27 %0,27 %  
turistika20,27 %0,27 %  
tanec20,27 %0,27 %  
jízda na koni20,27 %0,27 %  
hasičský sport20,27 %0,27 %  
joga20,27 %0,27 %  
pěší turistika20,27 %0,27 %  
agility10,13 %0,13 %  
chodenie po schodoch :)10,13 %0,13 %  
joga, tae-bo10,13 %0,13 %  
spinning, jumping10,13 %0,13 %  
power joga10,13 %0,13 %  
ultimate frisbee10,13 %0,13 %  
dělám 20 let balet, to ostatní spíše rekreačně10,13 %0,13 %  
běh, spinning10,13 %0,13 %  
šachy... :)10,13 %0,13 %  
Stolní fotbálek10,13 %0,13 %  
HEAT10,13 %0,13 %  
sofball10,13 %0,13 %  
Šipky10,13 %0,13 %  
tae bo10,13 %0,13 %  
aquaaerobik, spinning10,13 %0,13 %  
jumping10,13 %0,13 %  
aquaaerobic10,13 %0,13 %  
vytrvalostní běh10,13 %0,13 %  
plavání s ploutvemi10,13 %0,13 %  
lukostřelba10,13 %0,13 %  
serm10,13 %0,13 %  
lední bruslení10,13 %0,13 %  
závodně kuželky10,13 %0,13 %  
FRISBEE10,13 %0,13 %  
brankář ve florbale10,13 %0,13 %  
powerlifting (silový trojboj) 10,13 %0,13 %  
kroket, petanque,10,13 %0,13 %  
šipky, bowling, kulečník10,13 %0,13 %  
nic10,13 %0,13 %  
ricochet10,13 %0,13 %  
freestyle BMX10,13 %0,13 %  
rugby10,13 %0,13 %  
frisbee ultimate10,13 %0,13 %  
jóga, břišní tance10,13 %0,13 %  
bosu10,13 %0,13 %  
chodim všude pěšky a nevozim si zadek :-)10,13 %0,13 %  
kiteboarding10,13 %0,13 %  
turistika, jezdectví10,13 %0,13 %  
fitness10,13 %0,13 %  
Freestyle mountain biking10,13 %0,13 %  
jezdecký sport10,13 %0,13 %  
žádnému10,13 %0,13 %  
jogging, veslování, orientační běh10,13 %0,13 %  
jumping, H.E.A.T.10,13 %0,13 %  
turistika, ping-pong10,13 %0,13 %  
aktuálně se nevěnuji, protože nemám čas ani chuť10,13 %0,13 %  
basketu jsem se někdy kdysi věnoval.10,13 %0,13 %  
gaučing :-)10,13 %0,13 %  
běh, chůze10,13 %0,13 %  
spining10,13 %0,13 %  
zumba, pilates10,13 %0,13 %  
cvičení na míči10,13 %0,13 %  
BMX flatland10,13 %0,13 %  
Judo10,13 %0,13 %  
h.e.a.t program, spinning10,13 %0,13 %  
běh,10,13 %0,13 %  
alpinning10,13 %0,13 %  
břišní tanec,pilates,zumba10,13 %0,13 %  
pesi turistika10,13 %0,13 %  
kondicni beh10,13 %0,13 %  
aqua aerobik10,13 %0,13 %  
posilovna10,13 %0,13 %  
Ping pong10,13 %0,13 %  
silový trojboj10,13 %0,13 %  

Graf

7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hokej43858,17 %58,32 %  
lyžování (sjezd, snowboard, běžky apod.)32543,16 %43,28 %  
fotbal30440,37 %40,48 %  
atletika26435,06 %35,15 %  
tenis18324,3 %24,37 %  
motorismus12616,73 %16,78 %  
poker648,5 %8,52 %  
cyklistika597,84 %7,86 %  
basketbal567,44 %7,46 %  
aerobik nebo tanec496,51 %6,52 %  
plavání466,11 %6,13 %  
volejbal455,98 %5,99 %  
florbal405,31 %5,33 %  
bojové sporty405,31 %5,33 %  
gymnastika354,65 %4,66 %  
házená233,05 %3,06 %  
krasobruslení212,79 %2,8 %  
žádný192,52 %2,53 %  
golf182,39 %2,4 %  
jiný172,26 %2,26 %  
horolezení131,73 %1,73 %  
nesleduji101,33 %1,33 %  
kanoistika101,33 %1,33 %  
squash91,2 %1,2 %  
žádné50,66 %0,67 %  
badminton50,66 %0,67 %  
in-line bruslení30,4 %0,4 %  
posilování30,4 %0,4 %  
curling20,27 %0,27 %  
stolní tenis20,27 %0,27 %  
softball20,27 %0,27 %  
nesleduju20,27 %0,27 %  
orientační běh20,27 %0,27 %  
sport téměř nesleduji10,13 %0,13 %  
nesledujem10,13 %0,13 %  
nebaví mě sledovat sporty v tv, radši sportuji :)10,13 %0,13 %  
nekoukám10,13 %0,13 %  
ultimate frisbee10,13 %0,13 %  
skokdy do vody10,13 %0,13 %  
adrenalinové sporty10,13 %0,13 %  
box10,13 %0,13 %  
v podstatě jen OH10,13 %0,13 %  
šipky10,13 %0,13 %  
sport nesleduji, pouze velké akce jako MS nebo OH10,13 %0,13 %  
žádný a když už tak krasobruslení10,13 %0,13 %  
hokejbal10,13 %0,13 %  
F110,13 %0,13 %  
dostihy10,13 %0,13 %  
vzpírání10,13 %0,13 %  
české reprezentanty 10,13 %0,13 %  
olympiádu10,13 %0,13 %  
powerlifting (silový trojboj) 10,13 %0,13 %  
jezdectví10,13 %0,13 %  
dostihy, krasobruslení10,13 %0,13 %  
snooker, kulecnik10,13 %0,13 %  
no tv10,13 %0,13 %  
kuželky10,13 %0,13 %  
tohle me nebavi10,13 %0,13 %  
krasokorculovanie10,13 %0,13 %  
co se srovna naskytne10,13 %0,13 %  
baseball, softball10,13 %0,13 %  
Americký fotbal10,13 %0,13 %  
moc nesleduji, jen vyjímečně10,13 %0,13 %  
hasičský sport10,13 %0,13 %  
Radeji sportuji aktivne, takze v TV skoro nic.10,13 %0,13 %  
Nesleduji žádné sporty.10,13 %0,13 %  
nic10,13 %0,13 %  
téměř nesleduji s vyjímkou OH10,13 %0,13 %  
na TV se nedívám10,13 %0,13 %  
Televizi vůbec nesleduji a nevlastním (chválabohu)10,13 %0,13 %  
K vašim finančním otázkám č. 9, 11, 12, 14 níže:10,13 %0,13 %  
NULA Kč. Pošetile předpokládáte, že každý za sport10,13 %0,13 %  
a sportovní akce něco utratí, že tam nulovou varia10,13 %0,13 %  
ntu opomíjíte? ;-)10,13 %0,13 %  
Australský fotbal10,13 %0,13 %  
nesleduji, považuji to za vrchol lenosti :)10,13 %0,13 %  
BMX flatland10,13 %0,13 %  
snooker, krasobrusleni10,13 %0,13 %  
zadny, sport v TV me nezajima10,13 %0,13 %  

Graf

8. Jak často navštěvujete jako divák sportovní akce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za půl roku32042,5 %42,61 %  
nikdy19826,29 %26,36 %  
jednou za měsíc11615,41 %15,45 %  
jednou za 14 dní597,84 %7,86 %  
jednou týdně516,77 %6,79 %  
více než 2x týdně91,2 %1,2 %  

Graf

9. Kolik měsíčně utratíte za vstupné na sportovní akce

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 Kč52374,18 %69,64 %  
101 Kč - 200 Kč10815,32 %14,38 %  
201 Kč - 400 Kč507,09 %6,66 %  
401 Kč - 600 Kč182,55 %2,4 %  
701 Kč a více30,43 %0,4 %  
601 Kč - 700 Kč30,43 %0,4 %  

Graf

10. Jakou značku sportovní obuvi upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nike25433,73 %33,82 %  
adidas22229,48 %29,56 %  
jiná709,3 %9,32 %  
reebok658,63 %8,66 %  
puma648,5 %8,52 %  
new ballance324,25 %4,26 %  
oasics283,72 %3,73 %  
hi-tec243,19 %3,2 %  
mizuno202,66 %2,66 %  
SALOMON192,52 %2,53 %  
žádnou151,99 %2 %  
je mi to jedno101,33 %1,33 %  
neupřednosťnuji70,93 %0,93 %  
Umbro50,66 %0,67 %  
yonex40,53 %0,53 %  
head30,4 %0,4 %  
žádnou neupřednostňuji30,4 %0,4 %  
neupřednostňuji žádnou30,4 %0,4 %  
Botas30,4 %0,4 %  
brooks30,4 %0,4 %  
skechers20,27 %0,27 %  
neupřednostňuju20,27 %0,27 %  
and120,27 %0,27 %  
nemám preference20,27 %0,27 %  
Prestige20,27 %0,27 %  
hanwag20,27 %0,27 %  
žádná20,27 %0,27 %  
nepreferuji značku, ale model10,13 %0,13 %  
neřeším značku, ale jak se v botách cítím10,13 %0,13 %  
Columbia10,13 %0,13 %  
Salming10,13 %0,13 %  
Unihoc10,13 %0,13 %  
salamon10,13 %0,13 %  
neuprednostňujem10,13 %0,13 %  
nepoužívám10,13 %0,13 %  
zadna preference10,13 %0,13 %  
nemám na ni, takže ťamani10,13 %0,13 %  
Adidas indoor obuv, puma kopačky10,13 %0,13 %  
Dr. Martens10,13 %0,13 %  
nezáleží na značce, ale na kvalitě a ceně10,13 %0,13 %  
neupřednostňuji žádnou značku10,13 %0,13 %  
sportovni obuv nevedu10,13 %0,13 %  
nepreferuji10,13 %0,13 %  
žádné10,13 %0,13 %  
nejsem metro, mám jedny cvičky na tři roky10,13 %0,13 %  
Ynacku neresim, proste, co mi dobre sedne10,13 %0,13 %  
DC10,13 %0,13 %  
žádné nepotřebuji10,13 %0,13 %  
neupřednostňuji, ale musí jít o značku...10,13 %0,13 %  
STEEL10,13 %0,13 %  
nemám oblíbenou10,13 %0,13 %  
dle konktretniho kusu10,13 %0,13 %  
nemam vybranou jen jednu značku10,13 %0,13 %  
keen10,13 %0,13 %  
botas, salomon, merell10,13 %0,13 %  
ty boty, co mi padnou, značka je mi jedno10,13 %0,13 %  
cokoliv je pohodlnýho a za rozumnou cenu10,13 %0,13 %  
obyč. neznačkové botasky10,13 %0,13 %  
north face10,13 %0,13 %  
obuv na turistiku - asolo apod.10,13 %0,13 %  
babolat10,13 %0,13 %  
Heller10,13 %0,13 %  
Sprandi10,13 %0,13 %  
neupřednostňji nic10,13 %0,13 %  
saltic10,13 %0,13 %  
lowa10,13 %0,13 %  
neupřednostňuji značku, ale vlastnosti10,13 %0,13 %  
nekupujem si znackovu obuv10,13 %0,13 %  
salomon, mizuno10,13 %0,13 %  
la sportiva, quicksilver10,13 %0,13 %  
Armani10,13 %0,13 %  
nevyhledávám značkovou obuv10,13 %0,13 %  
značky neřeším10,13 %0,13 %  
Vans, Adio10,13 %0,13 %  
nezáleží na značce, ale na kvalitě10,13 %0,13 %  
La Sportiva10,13 %0,13 %  
Rock Pillars10,13 %0,13 %  
je mi to jedno, záleží na kvalitě boty10,13 %0,13 %  
alpine pro 10,13 %0,13 %  
na značce nezáleži, hlavně aby byly pohodlné10,13 %0,13 %  
viking10,13 %0,13 %  
merrell10,13 %0,13 %  
Wilson10,13 %0,13 %  
neřeším značku10,13 %0,13 %  
rossignol10,13 %0,13 %  
Je mně to srdečně jedno.10,13 %0,13 %  
žádná :)10,13 %0,13 %  
convese10,13 %0,13 %  
nenosím sportovní obuv10,13 %0,13 %  
Zamberlain10,13 %0,13 %  
cyklistická obuv, Shimano10,13 %0,13 %  
nekoukám na značku,ale na kvalitu10,13 %0,13 %  
neupřednostňuju žádnou10,13 %0,13 %  
garmont10,13 %0,13 %  
je mi to fuk10,13 %0,13 %  
nezááleží na značce10,13 %0,13 %  
nemam vyhranenou znacku10,13 %0,13 %  
nevím, neupřednostnuji značkové10,13 %0,13 %  
značky jsou pro idioty. navíc nesportuji a 10,13 %0,13 %  
proto sportovní obuv nepotřebuji a nevlastním10,13 %0,13 %  
nemám favorita10,13 %0,13 %  
scott10,13 %0,13 %  
nepreferuji konkrétní značku10,13 %0,13 %  
converse10,13 %0,13 %  
Odessa10,13 %0,13 %  
DC, osiris, adio10,13 %0,13 %  
neuprednostnuji zadnou10,13 %0,13 %  
nezáleží mi na značce10,13 %0,13 %  

Graf

11. Kolik ročně utratíte za nákup sportovního vybavení a zboží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3.000Kč31342,99 %41,68 %  
3.001Kč - 6.000Kč22130,36 %29,43 %  
6.001Kč - 9.000Kč11015,11 %14,65 %  
12.001Kč a více486,59 %6,39 %  
9.001Kč - 12.000Kč 364,95 %4,79 %  

Graf

12. Kolik měsíčně utratíte za své sportovní aktivity? (vstupné do bazénu, tenis, squash apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 300Kč27938,38 %37,15 %  
301Kč - 600Kč25034,39 %33,29 %  
601Kč - 1.000Kč12016,51 %15,98 %  
1.501Kč a více425,78 %5,59 %  
1.001Kč - 1.500Kč364,95 %4,79 %  

Graf

13. Uvítal/a byste vznik ligové soutěže, jejímiž účastníky by byly týmy za jednotlivé univerzity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, myslím si, že tato soutěž u nás chybí41354,85 %54,99 %  
Nedokáži odpovědět24232,14 %32,22 %  
Ne, myslím si, že by o tuto soutěž nebyl zájem729,56 %9,59 %  
je mi to jedno20,27 %0,27 %  
něco podobného již existuje10,13 %0,13 %  
To je jedno! Školní týmy mě nazjímají.10,13 %0,13 %  
U nás toto existuje, alespoň co vím. (tenis)10,13 %0,13 %  
nezajem10,13 %0,13 %  
už ex. např. VŠ liga10,13 %0,13 %  
pokud vím, tak ve fotbale něco takového je (bylo)10,13 %0,13 %  
Ne10,13 %0,13 %  
zájem by byl, ale ne z mé strany10,13 %0,13 %  
Ano, i když mě osobně to nezajímá10,13 %0,13 %  
ve florbale už univerzitní florbalová liga je10,13 %0,13 %  
myslím,že takové soutěže u nás existujií10,13 %0,13 %  
Soutěží je dostatek, stačí se zajímat :-)10,13 %0,13 %  
já mam pocit, že něco takového trochu existuje10,13 %0,13 %  
Ano,ale nemyslím,že tu tato soutěž vysloveně chybí10,13 %0,13 %  
mně osobně je to jedno, neměla bych na to čas10,13 %0,13 %  
uvítala bych zařazení šachu10,13 %0,13 %  
Taková soutěž u některých sportů existuje.10,13 %0,13 %  
Ne, neměl bych o ní zájem10,13 %0,13 %  
Ano, jistě. Závodím v této ligové soutěži v USA10,13 %0,13 %  
Ne, je mi to jedno10,13 %0,13 %  
Mám pocit, že něco takového již existuje10,13 %0,13 %  
VŠ liga přece existuje v různých sportech10,13 %0,13 %  
myslím, že to už existuje10,13 %0,13 %  
chceme i jine sporty nez fotbal10,13 %0,13 %  
nezajímá mě to10,13 %0,13 %  
turnaje mezi Vš v určitých sportech jsou. to stačí10,13 %0,13 %  
Do takhle krátkýho okýnka se nedá odpovědět, smůla10,13 %0,13 %  
a co univerziada ? 10,13 %0,13 %  
ani ne,nemělo by to vysokou úroveň10,13 %0,13 %  
na UTB toto existuje např. hokej10,13 %0,13 %  
jako divák bych uvítala, jako sportovec není čas10,13 %0,13 %  
v případě existence soutěží je malá informovanost10,13 %0,13 %  
nemám ráda skup.sporty, rivalitu, boj o vítězství10,13 %0,13 %  
Vůbec mě to nezajímá10,13 %0,13 %  
chtělo by to průzkům, jestli by byl zájem, 10,13 %0,13 %  
je mi to jedno, sportuji jen pro sebe10,13 %0,13 %  

Graf

14. Kolik ročně věnujete na sportovní dovolenou? (hory, voda, turistika)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.001Kč - 5.000Kč20028,13 %26,63 %  
5.001Kč - 10.000Kč18526,02 %24,63 %  
do 1.000Kč16423,07 %21,84 %  
10.001Kč - 20.000Kč12217,16 %16,25 %  
20.0001Kč a více405,63 %5,33 %  

Graf

15. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha19626,03 %26,1 %  
Liberecký kraj8911,82 %11,85 %  
Středočeský kraj7710,23 %10,25 %  
Ústecký kraj759,96 %9,99 %  
Královehradecký kraj729,56 %9,59 %  
Pardubický kraj395,18 %5,19 %  
Vysočina344,52 %4,53 %  
Moravskoslezský kraj314,12 %4,13 %  
Zlínský kraj303,98 %3,99 %  
Jihočeský kraj243,19 %3,2 %  
Jihomoravský kraj243,19 %3,2 %  
Olomoucký kraj243,19 %3,2 %  
Plzeňský kraj212,79 %2,8 %  
Karlovarský kraj172,26 %2,26 %  

Graf

16. Jaký je Váš měsíční příjem včetně "kapesného od rodičů"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5.000Kč29739,44 %39,55 %  
5.001Kč - 8.000Kč23431,08 %31,16 %  
8.001Kč - 12.000Kč11014,61 %14,65 %  
15.000Kč a více7610,09 %10,12 %  
12.001Kč - 15.000Kč364,78 %4,79 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena44559,1 %59,25 %  
muž30840,9 %41,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš studijní obor na dané škole?

 • odpověď technický obor:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČVUT na otázku 1. Jakou vysokou školu studujete?

4. Jste registrovaný/á v nějakém klubu nebo soutěži?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)

7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)

 • odpověď fotbal:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi fotbal na otázku 6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)
 • odpověď hokej:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hokej na otázku 6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)

8. Jak často navštěvujete jako divák sportovní akce

 • odpověď nikdy:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesleduji na otázku 7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)

17. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi hokej na otázku 6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fotbal na otázku 6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)
 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi cestovní ruch na otázku 2. Jaký je Váš studijní obor na dané škole?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi aerobik nebo tanec na otázku 6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi medicína na otázku 2. Jaký je Váš studijní obor na dané škole?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi krasobruslení na otázku 7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita Palackého na otázku 1. Jakou vysokou školu studujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi aerobik nebo tanec na otázku 7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou vysokou školu studujete?

2. Jaký je Váš studijní obor na dané škole?

3. Jak často sportujete?

4. Jste registrovaný/á v nějakém klubu nebo soutěži?

5. Využíváte možnosti sportování na Vaší univerzitě?

6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)

7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)

8. Jak často navštěvujete jako divák sportovní akce

9. Kolik měsíčně utratíte za vstupné na sportovní akce

10. Jakou značku sportovní obuvi upřednostňujete?

11. Kolik ročně utratíte za nákup sportovního vybavení a zboží?

12. Kolik měsíčně utratíte za své sportovní aktivity? (vstupné do bazénu, tenis, squash apod.)

13. Uvítal/a byste vznik ligové soutěže, jejímiž účastníky by byly týmy za jednotlivé univerzity?

14. Kolik ročně věnujete na sportovní dovolenou? (hory, voda, turistika)

15. Z jakého kraje pocházíte?

16. Jaký je Váš měsíční příjem včetně "kapesného od rodičů"?

17. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou vysokou školu studujete?

2. Jaký je Váš studijní obor na dané škole?

3. Jak často sportujete?

4. Jste registrovaný/á v nějakém klubu nebo soutěži?

5. Využíváte možnosti sportování na Vaší univerzitě?

6. Jakým sportům se nejčastěji věnujete? (maximálně 5)

7. Které sporty sledujete nejčastěji v televizi nebo jako divák na sportovišti? (maximálně 5)

8. Jak často navštěvujete jako divák sportovní akce

9. Kolik měsíčně utratíte za vstupné na sportovní akce

10. Jakou značku sportovní obuvi upřednostňujete?

11. Kolik ročně utratíte za nákup sportovního vybavení a zboží?

12. Kolik měsíčně utratíte za své sportovní aktivity? (vstupné do bazénu, tenis, squash apod.)

13. Uvítal/a byste vznik ligové soutěže, jejímiž účastníky by byly týmy za jednotlivé univerzity?

14. Kolik ročně věnujete na sportovní dovolenou? (hory, voda, turistika)

15. Z jakého kraje pocházíte?

16. Jaký je Váš měsíční příjem včetně "kapesného od rodičů"?

17. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kožíšková, J.Vysokoškoláci a sport (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vysokoskolaci-a-sport.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.