Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vysokoškolské vzdělání na soukromé a státní škole.

Vysokoškolské vzdělání na soukromé a státní škole.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Rosol
Šetření:21. 07. 2011 - 25. 07. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Primární cíl dotazníku je p sběr dat pro potřeby mé seminární práce, která je vypracovávána na téma marketingový výzkum zabývající se vysokoškolským vzděláním na soukromých a státních školách. Cílem práce je sběr dat od studentů převážně bakalářských programů. O tom co je vedlo studovat tu školu, kterou studují a následně i jejich pokračování ve studiu v magisterských oborech. Dále si dotazník klade za cíl, aby zjistil, jaké vysoké školy jsou veřejně známé a jaký je názor na soukromé a státní školství respondentů.

Odpovědi respondentů

1. Jaké státní vysoké školy znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze7997,53 %97,53 %  
UK - Univerzita Karlova v Praze7795,06 %95,06 %  
VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze7693,83 %93,83 %  
MU - Masarykova univerzita6681,48 %81,48 %  
ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze6377,78 %77,78 %  
AMU - Akademie muzických umění v Praze6175,31 %75,31 %  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně6074,07 %74,07 %  
ZČU - Západočeská unverzita v Plzni5871,6 %71,6 %  
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava5365,43 %65,43 %  
VUT - Vysoké učení technické v Brně5061,73 %61,73 %  
Vysoká škola chemicko technologická v Praze4859,26 %59,26 %  
JČU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích4454,32 %54,32 %  
Univerzita Hradec Králové4353,09 %53,09 %  
UP - Univerzita Palackého v Olomouci4353,09 %53,09 %  
POLAČ - Policejní akademie České republiky v Praze 3644,44 %44,44 %  
TU - Technická univerzita v Liberci3644,44 %44,44 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem3340,74 %40,74 %  
Univerzita Pardubice3239,51 %39,51 %  
OU - Ostravská univerzita v Ostravě3138,27 %38,27 %  
SU - Slezská univerzita v Opavě3138,27 %38,27 %  
Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze2834,57 %34,57 %  
VFU - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno2024,69 %24,69 %  
Univerzita obrany v Brně1417,28 %17,28 %  
Vysoká škola polytechnická Jihlava911,11 %11,11 %  

Graf

2. Jaké soukromé vysoké školy znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠEM - Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. 6377,78 %77,78 %  
UJAK - Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.6377,78 %77,78 %  
BIVS - Bankovní institut vysoká škola, a.s.5162,96 %62,96 %  
MUP - Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.3543,21 %43,21 %  
Unicorn College, s.r.o.3340,74 %40,74 %  
VŠMIE - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.3239,51 %39,51 %  
VSO - Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s3138,27 %38,27 %  
SAVS - Škoda Auto Vysoká škola2935,8 %35,8 %  
UNYP - University of New York in Prague, s.r.o. 2834,57 %34,57 %  
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.2024,69 %24,69 %  
VSTVS - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 1417,28 %17,28 %  
VSKE - Vysoká škola Karla Engliše, a.s.1214,81 %14,81 %  
VŠP - Vysoká škola podnikání, a.s.1113,58 %13,58 %  
Evropský polytechnický institut, s.r.o.56,17 %6,17 %  
VSERS - Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.44,94 %4,94 %  
VIAP - Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.44,94 %4,94 %  
Vysoká škola logistiky, o.p.s. 44,94 %4,94 %  
VSZ - Vysoká škola zdravotnická, o.p.s44,94 %4,94 %  
ESMA - Czech Management Institute Praha44,94 %4,94 %  
VSAP - Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. 33,7 %3,7 %  
SVSE - SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO22,47 %2,47 %  

Graf

3. Studovali byste vysokou soukromou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4150,62 %50,62 %  
Ne4049,38 %49,38 %  

Graf

4. Proč byste nestudovali vysokou soukromou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem přesvědčen o kvalitě výuky.2255 %27,16 %  
Nevlastním dostatek finančních prostředků.1127,5 %13,58 %  
Soukromé školy nemají takovou přestiž jako státní.615 %7,41 %  
Finanční důvody i obava o kvalitu. Zbytečnost.12,5 %1,23 %  

Graf

5. Jaké byste byli ochotni platit maximální školné na soukromé vysoké škole za celý akademický rok.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 001 - 40 0001946,34 %23,46 %  
40 001 - 50 000819,51 %9,88 %  
20 001 - 30 000819,51 %9,88 %  
0 - 20 00037,32 %3,7 %  
50 001 - 60 00024,88 %2,47 %  
30 001 - 40 000              30 001 - 40 000      end_of_the_skype_highlighting12,44 %1,23 %  

Graf

6. Přešli byste na jinou vysokou školu po ukončení bakalářského programu v případě, že by vám na jiné škole více vyhovoval magisterský obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, i na soukromou VŠ4150,62 %50,62 %  
Ano, ale jen na státní VŠ3239,51 %39,51 %  
Ne, nepřestupoval bych.56,17 %6,17 %  
Nevím33,7 %3,7 %  

Graf

7. Souhlasíte s tím, že na soukromých vysokých školách může vyučovat profesorská elita z důvodu, že soukromé školy na rozdíl od státních jsou schopné tyto odborníky zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, těmto odborníkům jde spíše o prestiž a výzkum, který je spíše na státních školách4251,85 %51,85 %  
Ano, tito odborníci jsou nedostatečně placeni na státních školách.2935,8 %35,8 %  
Ne, tito odborníci jsou dobře placeni na státních školách.1012,35 %12,35 %  

Graf

8. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6074,07 %74,07 %  
Muž2125,93 %25,93 %  

Graf

9. Váš aktuální stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Uchazeč o studium na VŠotázka č. 10, Student bakalářského oboru na soukromé školeotázka č. 10, Student bakalářského oboru na státní školeotázka č. 10, Student magisterského oboru na soukromé školeotázka č. 10, Student magisterského oboru na státní školeotázka č. 10, Ostatní → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student bakalářského oboru na soukromé škole2733,33 %33,33 %  
Student bakalářského oboru na státní škole2429,63 %29,63 %  
Student magisterského oboru na státní škole1113,58 %13,58 %  
Ostatní911,11 %11,11 %  
Uchazeč o studium na VŠ56,17 %6,17 %  
Student magisterského oboru na soukromé škole56,17 %6,17 %  

Graf

10. Jaký obor studujete/studovali jste.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický obor4259,15 %51,85 %  
Jiný1115,49 %13,58 %  
Technický obor79,86 %8,64 %  
Informační obor79,86 %8,64 %  
Sociální obor45,63 %4,94 %  
Medicínský obor34,23 %3,7 %  
Umělecký obor22,82 %2,47 %  
Pedagogický obor22,82 %2,47 %  
Právnický obor11,41 %1,23 %  
Chemicko potravinářský obor11,41 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké státní vysoké školy znáte?

 • odpověď Univerzita Hradec Králové:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student magisterského oboru na státní škole na otázku 9. Váš aktuální stav
 • odpověď VUT - Vysoké učení technické v Brně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita obrany v Brně na otázku 1. Jaké státní vysoké školy znáte?
 • odpověď Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student magisterského oboru na státní škole na otázku 9. Váš aktuální stav

2. Jaké soukromé vysoké školy znáte?

 • odpověď BIVS - Bankovní institut vysoká škola, a.s.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student bakalářského oboru na soukromé škole na otázku 9. Váš aktuální stav
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 - 40 000 na otázku 5. Jaké byste byli ochotni platit maximální školné na soukromé vysoké škole za celý akademický rok.

3. Studovali byste vysokou soukromou školu?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 - 40 000 na otázku 5. Jaké byste byli ochotni platit maximální školné na soukromé vysoké škole za celý akademický rok.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student bakalářského oboru na soukromé škole na otázku 9. Váš aktuální stav
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, i na soukromou VŠ na otázku 6. Přešli byste na jinou vysokou školu po ukončení bakalářského programu v případě, že by vám na jiné škole více vyhovoval magisterský obor?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem přesvědčen o kvalitě výuky. na otázku 4. Proč byste nestudovali vysokou soukromou školu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevlastním dostatek finančních prostředků. na otázku 4. Proč byste nestudovali vysokou soukromou školu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student magisterského oboru na státní škole na otázku 9. Váš aktuální stav

6. Přešli byste na jinou vysokou školu po ukončení bakalářského programu v případě, že by vám na jiné škole více vyhovoval magisterský obor?

 • odpověď Ano, i na soukromou VŠ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student bakalářského oboru na soukromé škole na otázku 9. Váš aktuální stav
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Studovali byste vysokou soukromou školu?

7. Souhlasíte s tím, že na soukromých vysokých školách může vyučovat profesorská elita z důvodu, že soukromé školy na rozdíl od státních jsou schopné tyto odborníky zaplatit?

 • odpověď Ne, těmto odborníkům jde spíše o prestiž a výzkum, který je spíše na státních školách:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem přesvědčen o kvalitě výuky. na otázku 4. Proč byste nestudovali vysokou soukromou školu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student magisterského oboru na státní škole na otázku 9. Váš aktuální stav

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké státní vysoké školy znáte?

2. Jaké soukromé vysoké školy znáte?

3. Studovali byste vysokou soukromou školu?

4. Proč byste nestudovali vysokou soukromou školu?

5. Jaké byste byli ochotni platit maximální školné na soukromé vysoké škole za celý akademický rok.

6. Přešli byste na jinou vysokou školu po ukončení bakalářského programu v případě, že by vám na jiné škole více vyhovoval magisterský obor?

7. Souhlasíte s tím, že na soukromých vysokých školách může vyučovat profesorská elita z důvodu, že soukromé školy na rozdíl od státních jsou schopné tyto odborníky zaplatit?

8. Jste

9. Váš aktuální stav

10. Jaký obor studujete/studovali jste.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké státní vysoké školy znáte?

2. Jaké soukromé vysoké školy znáte?

3. Studovali byste vysokou soukromou školu?

4. Proč byste nestudovali vysokou soukromou školu?

5. Jaké byste byli ochotni platit maximální školné na soukromé vysoké škole za celý akademický rok.

6. Přešli byste na jinou vysokou školu po ukončení bakalářského programu v případě, že by vám na jiné škole více vyhovoval magisterský obor?

7. Souhlasíte s tím, že na soukromých vysokých školách může vyučovat profesorská elita z důvodu, že soukromé školy na rozdíl od státních jsou schopné tyto odborníky zaplatit?

8. Jste

9. Váš aktuální stav

10. Jaký obor studujete/studovali jste.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rosol, J.Vysokoškolské vzdělání na soukromé a státní škole. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vysokoskolske-vzdelani-na-so.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.