Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vysokoškolské vzdělání žen v Íránu, Turecku a Libanonu

Vysokoškolské vzdělání žen v Íránu, Turecku a Libanonu

Pijete energetické nápoje?
Zúčastněte se prosím průzkumu k diplomové práci Daniela Svěchoty

(veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Baběrad
Šetření:21. 12. 2014 - 10. 01. 2015
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma Vysokoškolské vzdělání žen v Íránu, Turecku a Libanonu. Získaná data využiji ke zpracování své odborné středoškolské práce.

Předem děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o země Blízkého východu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okrajově6352,5 %52,94 %  
Ano3529,17 %29,41 %  
Ne2218,33 %18,49 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8066,67 %67,23 %  
muž4033,33 %33,61 %  

Graf

3. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6957,5 %57,98 %  
pracující4335,83 %36,13 %  
v domácnosti65 %5,04 %  
důchodce21,67 %1,68 %  

Graf

4. Nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4537,5 %37,82 %  
vysokoškolské4235 %35,29 %  
základní3125,83 %26,05 %  
středoškolské s výučním listem21,67 %1,68 %  

Graf

5. Víte, který z těchto států je sekulární?

Stát, který není vázán na jednu náboženskou ideologii a dává občanům svobodu vyznání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turecko7360,83 %61,34 %  
Nevím2420 %20,17 %  
Libanon2117,5 %17,65 %  
Írán21,67 %1,68 %  

Graf

6. Ve které zemi je nejvyšší podíl vysokoškolských studentek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turecko8570,83 %71,43 %  
Libanon2319,17 %19,33 %  
Írán1210 %10,08 %  

Graf

7. Myslíte si, že ženy mají v těchto zemích přístup ke vzdělání?

Pokud ano, označte zemi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turecko10891,53 %90,76 %  
Libanon5647,46 %47,06 %  
Írán3025,42 %25,21 %  

Graf

8. Platí v Turecku islámské právo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8470 %70,59 %  
Ano3630 %30,25 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-304235 %35,29 %  
19-213125,83 %26,05 %  
15-182117,5 %17,65 %  
31-451714,17 %14,29 %  
46-5586,67 %6,72 %  
56-6510,83 %0,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zaměstnání

  • odpověď student:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Nejvýše dosažené vzdělání
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 9. Věk
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-21 na otázku 9. Věk

7. Myslíte si, že ženy mají v těchto zemích přístup ke vzdělání?

  • odpověď Írán:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Írán na otázku 6. Ve které zemi je nejvyšší podíl vysokoškolských studentek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o země Blízkého východu?

2. Jste muž nebo žena?

3. Zaměstnání

4. Nejvýše dosažené vzdělání

5. Víte, který z těchto států je sekulární?

6. Ve které zemi je nejvyšší podíl vysokoškolských studentek?

7. Myslíte si, že ženy mají v těchto zemích přístup ke vzdělání?

8. Platí v Turecku islámské právo?

9. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o země Blízkého východu?

2. Jste muž nebo žena?

3. Zaměstnání

4. Nejvýše dosažené vzdělání

5. Víte, který z těchto států je sekulární?

6. Ve které zemi je nejvyšší podíl vysokoškolských studentek?

7. Myslíte si, že ženy mají v těchto zemích přístup ke vzdělání?

8. Platí v Turecku islámské právo?

9. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baběrad, J.Vysokoškolské vzdělání žen v Íránu, Turecku a Libanonu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vysokoskolske-vzdelani-zen-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.