Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výstavy uměleckých děl

Výstavy uměleckých děl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bara Mullerova
Šetření:01. 12. 2012 - 08. 12. 2012
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaký je vztah respondentů k návštěvám výstav uměleckých děl, co je pro ně na výstavách atraktivní a jaké faktory mají vliv na návštěvnost výstav. Dotazník je určen všem respondentům bez omezení, kteří jsou ochotni se podílet na tomto krátkém výzkumu. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete výstavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pravidelně vícekrát do měsíceotázka č. 2, Jednou za dva až tři měsíceotázka č. 2, Velmi příležitostněotázka č. 2, Vůbec → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi příležitostně5254,17 %54,17 %  
Jednou za dva až tři měsíce2627,08 %27,08 %  
Pravidelně vícekrát do měsíce1111,46 %11,46 %  
Vůbec77,29 %7,29 %  

Graf

2. Proč se rozhodnete jít na výstavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleduji dění a vybírám si sám3943,82 %40,63 %  
Na doporučení přátel2629,21 %27,08 %  
Dozvím se o ní z reklam a médií2426,97 %25 %  

Graf

3. Jaký druh výstavy je pro vás zajímavý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na druhu nezáleží4044,94 %41,67 %  
Fotografické výstavy2528,09 %26,04 %  
Malba a sochařství1415,73 %14,58 %  
Interaktivní a jiné „méně obvyklé“ výstavy77,87 %7,29 %  
jiné33,37 %3,13 %  

Graf

4. Jak často chodíte na vernisáže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi zřídka3842,7 %39,58 %  
Párkrát do roka2426,97 %25 %  
Vůbec2224,72 %22,92 %  
Přibližně jednou měsíčně55,62 %5,21 %  

Graf

5. Jste ochotni zaplatit vstupenku na vernisáž (zahrnuje kulturní program, catering atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná, pokud mě akce opravdu zajímá4853,93 %50 %  
Ano2123,6 %21,88 %  
Ne, vernisáž má být zdarma1617,98 %16,67 %  
Nevím44,49 %4,17 %  

Graf

6. Kolik jste ochotni zaplatit za vstupenku na výstavu fotografií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maximálně 200 Kč4449,44 %45,83 %  
Maximálně 80 Kč3337,08 %34,38 %  
Více1213,48 %12,5 %  

Graf

7. Je pro Vás při výběru výstavy důležitá značka umělce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, více mě zajímá obsah výstavy4651,69 %47,92 %  
Někdy ano3943,82 %40,63 %  
Ano, navštěvuji především výstavy slavných umělců44,49 %4,17 %  

Graf

8. Je pro Vás důležitá vzdálenost výstavy od Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy ano, když mě ale výstava opravdu zaujme, jsem ochoten cestovat5561,8 %57,29 %  
Ano, navštěvuji pouze výstavy ve svém blízkém okolí2426,97 %25 %  
Ne, jezdím na výstavy i do jiných měst1011,24 %10,42 %  

Graf

9. Ovlivní Vaši návštěvu fakt, že je výtěžek věnován charitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4044,94 %41,67 %  
Ano2528,09 %26,04 %  
Možná2426,97 %25 %  

Graf

10. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné na výstavu, pokud je výtěžek z ní věnován charitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4449,44 %45,83 %  
Možná2831,46 %29,17 %  
Ne1719,1 %17,71 %  

Graf

11. Ovlivní Vaše rozhodnutí navštívit výstavu, když víte, že je výstava prodejní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, umělecká díla nekupuji4550,56 %46,88 %  
Ne, o případné koupi uvažuji až po shlédnutí výstavy2730,34 %28,13 %  
Možná, pokud umělce už znám a plánuji koupi jeho díla předem1617,98 %16,67 %  
Ano, kupuji umělecká díla pro sebe i jako dárky11,12 %1,04 %  

Graf

12. Jaký den zvolíte pro návštěvu výstavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na dnu nezáleží6269,66 %64,58 %  
Víkend1820,22 %18,75 %  
Všední den910,11 %9,38 %  

Graf

13. Je pro Vás zajímavé navštívit výstavu s ohledem na doprovodné programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná, pokud na výstavu plánuji jít tak přizpůsobím den své návštěvy doprovodnému programu4550,56 %46,88 %  
Ne, obvykle mě zajímá pouze výstava samotná2528,09 %26,04 %  
Ano, doprovodný program může být důvodem, proč jdu na výstavu1921,35 %19,79 %  

Graf

14. Jaké doprovodné programy jsou pro Vás nejlákavější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudební, taneční a jiná vystoupení3134,83 %32,29 %  
Besedy a debaty s autorem2629,21 %27,08 %  
Workshopy a jiné, kde si mohu sám něco vyzkoušet2325,84 %23,96 %  
žádné33,37 %3,13 %  
kombinace všeho uvedeného výše11,12 %1,04 %  
Všechny , které jsou "na úrovni" a korespondují s výstavou.11,12 %1,04 %  
nejlákavější se mi zdá kombinace všech tří uvedených možností.11,12 %1,04 %  
musí mne to oslovit, nejčastěji originalita11,12 %1,04 %  
vše11,12 %1,04 %  
vše výše uvedené11,12 %1,04 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6674,16 %68,75 %  
Muž2325,84 %23,96 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-264955,06 %51,04 %  
27-402528,09 %26,04 %  
57 a výše77,87 %7,29 %  
41-5644,49 %4,17 %  
1-1844,49 %4,17 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5258,43 %54,17 %  
3235,96 %33,33 %  
55,62 %5,21 %  

Graf

18. Jak velké je město, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více- hl. m.Praha5258,43 %54,17 %  
10-100 tisíc obyvatel1617,98 %16,67 %  
Do 10 tisíc obyvatel1516,85 %15,63 %  
100-400 tisíc obyvatel66,74 %6,25 %  

Graf

19. Pohybujete se v oboru výstavnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8089,89 %83,33 %  
Ano910,11 %9,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často navštěvujete výstavy?

  • odpověď Velmi příležitostně:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 4. Jak často chodíte na vernisáže?

9. Ovlivní Vaši návštěvu fakt, že je výtěžek věnován charitě?

  • odpověď Ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné na výstavu, pokud je výtěžek z ní věnován charitě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete výstavy?

2. Proč se rozhodnete jít na výstavu?

3. Jaký druh výstavy je pro vás zajímavý?

4. Jak často chodíte na vernisáže?

5. Jste ochotni zaplatit vstupenku na vernisáž (zahrnuje kulturní program, catering atd.)?

6. Kolik jste ochotni zaplatit za vstupenku na výstavu fotografií?

7. Je pro Vás při výběru výstavy důležitá značka umělce?

8. Je pro Vás důležitá vzdálenost výstavy od Vašeho bydliště?

9. Ovlivní Vaši návštěvu fakt, že je výtěžek věnován charitě?

10. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné na výstavu, pokud je výtěžek z ní věnován charitě?

11. Ovlivní Vaše rozhodnutí navštívit výstavu, když víte, že je výstava prodejní?

12. Jaký den zvolíte pro návštěvu výstavy?

13. Je pro Vás zajímavé navštívit výstavu s ohledem na doprovodné programy?

14. Jaké doprovodné programy jsou pro Vás nejlákavější

15. Jste:

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jak velké je město, ve kterém žijete?

19. Pohybujete se v oboru výstavnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete výstavy?

2. Proč se rozhodnete jít na výstavu?

3. Jaký druh výstavy je pro vás zajímavý?

4. Jak často chodíte na vernisáže?

5. Jste ochotni zaplatit vstupenku na vernisáž (zahrnuje kulturní program, catering atd.)?

6. Kolik jste ochotni zaplatit za vstupenku na výstavu fotografií?

7. Je pro Vás při výběru výstavy důležitá značka umělce?

8. Je pro Vás důležitá vzdálenost výstavy od Vašeho bydliště?

9. Ovlivní Vaši návštěvu fakt, že je výtěžek věnován charitě?

10. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné na výstavu, pokud je výtěžek z ní věnován charitě?

11. Ovlivní Vaše rozhodnutí navštívit výstavu, když víte, že je výstava prodejní?

12. Jaký den zvolíte pro návštěvu výstavy?

13. Je pro Vás zajímavé navštívit výstavu s ohledem na doprovodné programy?

14. Jaké doprovodné programy jsou pro Vás nejlákavější

15. Jste:

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jak velké je město, ve kterém žijete?

19. Pohybujete se v oboru výstavnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mullerova, B.Výstavy uměleckých děl (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vystavy-umeleckych-del.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.