Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výtvarné činnosti v mateřských školách

Výtvarné činnosti v mateřských školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Hrubá
Šetření:26. 01. 2012 - 25. 02. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledek použiji při zpracování mé diplomové práce s názvem "VÝTVARNÉ ČINNOSTI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH".
 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho provozujete učitelskou praxi v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 20 let6158,1 %58,1 %  
do 5 let2624,76 %24,76 %  
10 až 20 let1110,48 %10,48 %  
5 až 10 let76,67 %6,67 %  

Graf

2. Kolika třídní je vaše MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tří - čtyřtřídní3028,57 %28,57 %  
má více než 4 třídy2826,67 %26,67 %  
jednotřídní2523,81 %23,81 %  
dvojtřídní2220,95 %20,95 %  

Graf

3. Účastníte se výtvarné přehlídky a soutěže „Školka plná dětí“ pořádané v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, poprvé4139,05 %39,05 %  
ne, neznám tuto soutěž3331,43 %31,43 %  
ano, každoročně2422,86 %22,86 %  
ne, nepřipadá mi to důležité76,67 %6,67 %  

Graf

4. Učíte výtvarné činnosti ráda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8480 %80 %  
spíše ano1716,19 %16,19 %  
ne32,86 %2,86 %  
ano, studovala jsem tento obor10,95 %0,95 %  

Graf

5. Máte dle vašeho názoru dostatečné podmínky pro výtvarné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5047,62 %47,62 %  
ano4845,71 %45,71 %  
ne65,71 %5,71 %  
V prostředí školky ne, rodiče jsou ale ochotni pomůcky donést10,95 %0,95 %  

Graf

6. S jakými problémy se i tak potýkáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký počet dětí ve třídě (1 učitelka organizuje činnosti souběžně až pro 28 dětí)5653,33 %53,33 %  
nedostatečné prostorové podmínky (např. malý prostor, nemáte vlastní prostor pro průběžné výtvarné činnosti, nutnost po každé činnosti prostor uklidit a znovu připravovat rozdělané výtvarné práce)4340,95 %40,95 %  
organizační podmínky (např. časová tíseň, časová náročnost pro přípravu činností a následný úklid po výtvarných činnostech)3230,48 %30,48 %  
všechny uvedené problémy zvládám1918,1 %18,1 %  
nedostatečné materiální podmínky (např. nutnost šetřit výtvarným materiálem na úkor tvořivosti, nepořízení výtvarného materiálu z nedostatku financí, z nezájmu vedení o výtvarné potřeby…)1817,14 %17,14 %  
i dvouleté děti ve třídě (1 uč.)10,95 %0,95 %  
Volím práci ve skupinkách, postupně, ostatní děti ze třídy jsou zapojeny do jiných činností 10,95 %0,95 %  
pracuji ve speciální třídě, činnosti si plánuje tak, aby dětem vše co nejlépe vyhovovalo10,95 %0,95 %  
motivace vycházející z předchozích činností ( i den předem, děti se už další den do mš těší na Vv činnost, samotná práce ve skupinách 5 - 10 dětí10,95 %0,95 %  
prostorové, materiáoní podmínky velmi dobré, ale je nutné pro velký počet dětí pracovat v menších skupinkách, při složitějších technikách individuálně, několik dní10,95 %0,95 %  
vše zvládám, ale stále se s těmito problémy potýkám10,95 %0,95 %  

Graf

7. Jak získáváte většinu výtvarného materiálu pro výtvarné činnosti s dětmi v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajišťuje škola9792,38 %92,38 %  
sponzoři2523,81 %23,81 %  
rodiče dají určitý finanční obnos, ze kterého pak škola nakupuje2523,81 %23,81 %  
část výtvarného materiálu přinesou do MŠ rodiče10,95 %0,95 %  
rodiče nám nosí spoustu výtvarného materiálu, za což jsme vděční; občas nám vyjde nějaký projekt, grant 10,95 %0,95 %  
organizování vánočního a velikonočního trhu, z jehož výětžku nakoupíme výtvarný materiál10,95 %0,95 %  
proste každý dle svých možností10,95 %0,95 %  
rodiče nosí papíry na kreslení, darují keramickou hlínu...10,95 %0,95 %  
často využíváme "odpadový" materiál (látky, kartony, noviny, plast aj. a přírodnin10,95 %0,95 %  
rodiče dětí donesou požadovaný materiál10,95 %0,95 %  
rodiče dodají darem, korálky, vlny, z jedné strany popsané papíry...10,95 %0,95 %  
na keramické výrobky přispívají rodiče10,95 %0,95 %  
spoustu vlastních materiálů10,95 %0,95 %  

Graf

8. Jaké výtvarné materiály a pomůcky mají děti ve vaší MŠ možnost bez omezení používat v rámci volných činností?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

´všechny,co nenajdou ve svém koutku a máme doneseme

- pastelky, tužky, "voskovky", vodovky, fixy, nůžky, papíry, lepidlo - děti si půjčují samy - ostatní výtvarný materiál je dětem půjčen bez problémů

barvy - tamperové, vodové, prstové,na sklo....pastelky, fixy, křídy, papíry různé síly- barvy- struktury, vlnu, kůži, různý textil, různá lepidla(pasta, klovatina, tenyl...), hlínu, modelínu, sádru, přírodniny všeho druhu....

Barvy prstové, temperové, Jovi, vodové, pastelky. Fixy, fixy na textil. Voskovky, barevné písky, dekorativní materiály, nůžky, barevné papíry a lepenky, lepidla

Barvy prstové, vodové, pastelky, fixy, modelínu, voskovky - mohou si půjčit barevné papíry. nůžky, lepidla

barvy temperové, papíry, pastelky, lepidla

Barvy všeho druhu, pastely, křídy, voskovky, nůžky, modelovací hmotu, námětová tiskátka, kreativní pomůcky. Hadříky, drátky, korálky, molitany, houbičky, přírodniny, odstřižky…

barvy, paíry, nůžky, štětce, plastelíny a jiné modelovací hmoty, pately, křídy, lepidla, fixy, špachtle, přírodniny, zbytky látek, odstřižky, ....

běžné + zvláštní dle objednání z katalogů velkoobchodů např. na quilling, různé výřezy, oči, nohy zvířat, velurový, banánová a pod. papír, apod

Bílé papíry, pastelky, voskovky, ... lepidla.

celkem velký výběr,tak jak při řízené výtvarné činnosti, mohou nse domluvit s učitelkou a tam jim umožní i v průběhu her kreslení, modelování , malování, vystřihování atd

čisté papíry,omalovánky,voskové pastely, trojhranné pastely, trojhranné pastelky,fixy

kresba a malba různým výtvarným materiálem,modelování

kreslící potřeby, vodové barvy, prstové barvy, nůžky, lepidla, papíry, plastelina

modelína, pastelky,fixy, razítka, raznice, zažehlovací korálky, barvy na sklo, barevný papír

modelínu, samotvrdnoucí hlínu, různá tvořítka, voskovky, pastelky, fixy s různě širokou stopou, barvy-vodové, AGÁTA- s houbičkou, prstové barvy, papíry bílé i barevné, formáty A2-A5, nůžky normální i ozdobné, razidla, rudky, barevné a bílé křídy, tabuli, lepidla, razítka

modelování z plastelíny

Nabídka je široká, zkusili jsme již "od všeho kousek". Různorodého materiálu máme spoustu-malování, kreslení, keramika, modelování, malování na textil, sklo, smalt. Nenabízíme vždy vše najednou, ale postupně, podle zájmu, tématu a nápadu.

Nějběžnější je papír a pastelky, ale děti mohou používat i barevné papíry, barvy (temperové, vodové, prstové), lepidla, nůžky, přírodniny, plastelínu aj.

nevím

Nůžky, lepidla, barevné papíry, čtvrtky, vodové barvy, tempery, suché i voskové pastely, inkousty, krepové papíry, ...

nůžky, lepidla, papíry (většinou z jedné strany již použité), omalovánky (dostáváme od rodičů), pastelky. Ostatní potřeby využíváme jen společně.

nůžky, lepidlo, vodové barvy, voskové pastely, trojhranné pastelky, papír, modelínu

obyčejné papíry, barevné, vlnité, savé, průhledné..., prstové barvy, vodové barvy, tempery, tuše, inkoust, štětce, nůžky, tiskátka, pastely,modelína..., kamínky, korále, plstě, drátky, různé druhy pastelek, fixi, křídy...

Papír, nůžky, kresebný materiál, barvy, lepidla, přírodniny, modelovací hmotu, šablony, hlínu v keramické dílně, stavebnice...

papír,pastelky.voskovky,omalovánky,modelínu mozaiky,sestavování z víček z pet lahví,vystřihování a lepení.....

papíry (i barevné), časopisy, krepový papír, lepidlo, nůžky, modelínu, tuše, vodové barvy, pastelky, voskovky, progresa, tužky, fixy, přírodniny (kaštany, kamínky, žaludy, kukuřici aj. semínka atd.), drátky + na požádání dostanou při volných činnostech i další materiál: čtvrtky (i barevné), tempery apod.

PAPÍRY / SLABÉ, ČTVRTKY, BAREVNÉ /, RŮZNÁ LEPIDLA, PASTELKY, VOSKOVKY, FIXY, BARVY - JEN TO ZÁKLADNÍ

papíry různých velikostí, pastelky, fixy, vodové barvy, korálky, nůžky na vystřihování obrázků z časopisů, šablonky na obkreslování, folie na obrysy, lepidla na jakékoli lepení-co si v tu chvilku vymyslí vytvořit, křídy a tabule, papíry na skládání, textil na lepení, vata, folie na vystřihování, samolepící folie

Papiry, kartony, pastelky, tuzky, voskovky, tempery apod.

papíry, lepidla, vodovky, voskovky, modelínu, nůžky, barevné papíry, pastelky, prstové barvy - přihlížíme k věku dětí

pastel, voskovky, vodové barvy. tempery, tuže, uhel, razítka balicí papír, čtvrtky, barevný papír, lepidlo, atd.

pastelky

pastelky, fixy, papíry, nůžky, lepidlo

pastelky, fixy, pastely, vodové barvy, plastelína, bílý i barevný papír, lepidla, vystřihování z časopisů,

pastelky, fixy, vodové barvy, nůžky, lepidla

pastelky, fixy, voskové pastely, barvy...

pastelky, nůžky, lepidla, papír

pastelky, nužky, papíry, fix, voskovky, omalovánky, modelína

pastelky, obyč.tužky, vodovky, fixy, tempery, šablony na obkreslení, modelínu, nůžky, lepidla, papíry i barevné, pravítka

pastelky, papíry, voskovky

pastelky, vodové barvy, temperové barvy, barevné papíry, křídy, lepidlo

Pastelky, voskovky, fixy, bílé měkké papíry, omalovánky, prac.listy, vyjímečně lepidlo a nůžky - bohužel se vším jsme velmi omezeni množstvím.

pastelky, voskovky, křídy, tužky, nůžky, lepidlo, bílé a barevné papíry

pastelky, voskovky, lepidla, nůžky, fix

pastelky, voskovky, omalovánky, čisté papíry, razítka, modelína

pastelky, voskovky, vodové barvy, modelína, papíry bílé i barevné, nůžky, lepidla

pastelky, voskovnky, křídy, tuže, fixy, modelína, a další dle přání dětí

pastelky,lepidla,nůžky,modelína,volné barevné papíry...

pastelky,nůžky,lepidlo, barevné papíry,přírodniny,vodové barvy, pasteky a křídy, fixy, obyčejné tužky

pastelky,voskovky, temperové barvy, křídy, modelínu, vykrajovátka, kreativní štetce, spousty druhů papírů, nůžky, lepidlo, klovatinu,špejle, houbičky, barevné tuše

pastelvy, hlína, barvy, modelovací hmota

pastely, modelínu, nůžky,pískovničku

pastely, pastelky, fify, plastelínu, vodové barvy, nůžky, lepidla...

Pastely, tuše, křídy, modelína, šablonky

Rozmanité pastely, křídy, prstové barvy, barevné papíry, přírodní materiály, nůžky, lepidla, šablony, omalovánky, vystřihovánky, samolepící folie , modelovací hmoty- různé druhy/ kuličáci apod./apod.

různé barvy, papíry, hmoty, razítka, raznice,zbytky textilu, přírodní materiály,...

různé druhy -papíry, pastelky, barvy, štětce, křídy, lepidla, nůžky,

různé druhy barevných papírů, výkresů, pastelky, fixy, barvy, nůžky, lepidlo, štětce

různé druhy papírů, různé nůžky, lepidla, různé kreslící materiály, prstové i temperové barvy, vodovky, štětce, špejle, přírodniny, modelovací hmoty s různými tvořítky..., časopisy, molitanová a jiná tiskátka, razidla, další odpadový materiál jako jsou zbytky látek, kůže, vlna...

Různé druhy pastelů,tužek,fixů,modelínu, různé druhy papírů, odstřižků

různé druhy plastelín-kuličková, běžná, vlasnoručně vyrobená, barvy, štetce, lepidla, tiskátka, keramickou hlínu, různý druhotný materiál.polystyren, kousky dřeva, šišky, pecky,..; papíry, omalovánky, PC-program malování,...

různé formáty papírů, vodové barvy, tempery, prstové barvy, barvy na sklo, křídy, pastely, pastelky, fixy, práce s hygienicky vhodným odpadovým materiále, modelovací hmoty, slané těsto, přírodní materiál apod.

Silné trojhranné pastelky, voskové pastely, nůžky, lepidlo, papír, plastelínu

Stavebnice, lepení hraček, hrnčířský kruh, pastelky, různé dětské hry

temperové a vodové barvy, voskovky, trojhrané tužky a pastelky, suchý pastel,měkké papíry, nůžky, lepidlo na papír, raznice, plastelinu,

tužky, pastelky, modelína vodovky,lepidla,nůžky, raznice, šablony.....

tužky, pastely, barvy a štětce, různé druhy a velikosti papírů, plastelína, odpadový materiál - krabičky, zbytky látek, ..., nůžky, špejle, lepidla...

veškerý nabízený sortiment přes barvy, pastely, různobarevné papíry a látky na koláže, tuže, inkousty, barvy na látky...

Vodové a temperové barvy, pastelky, pastely, tuše, křídy, fixy, lepidla, modelínu, samotvrdnoucí hmoty, různé papíry a lepenky. Pokud děti chtějí, mohou si vzít i keramickou hlínu, ale při tom ji pomáhá vždy učitelka.

vodové barvy, temperové barvy, prstové barvy, barvy na sklo, barevné křídy, voskové pastely, barevné tuše, pastelky různého druhu, modelovací hmoty, modurit, ...

vodové barvy, tužky, pastelky, mastné pastely, nůžky, lepidla, barevné papíry, časopisy, čtvrtky, modelovací hmoty, volné prohlížení reprodukcí výtvarníků a knižních ilustrací

vodovky, tempery, pastelky, křídy

voskové a suché pastely, vodové a temperové barvy, pastelky, fixy, modelovací hmotu

voskovky, pastelky, omalovánky, nůžky,šablony, geom tvary, razítka, vysekávače tvarů, papíry různých formátů, modelovací hmoty

voskovky,křídy,pastelky,barvy temp.,vodové,prstové,lepidla,nůžky,barevné papíry,různý materiál pracovní, modelína

voskovky,pastelky,tužky,tuše,razítka,nůžky i ozdobné, razidla

všechny , které se používají při kreslení, malování, modelování, stříhání

všechny dostupné

všechny dostupné

9. Máte problémy s vymýšlením tématu, výtvarných technik a postupů pro výtvarné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8379,05 %79,05 %  
spíše ano98,57 %8,57 %  
ano43,81 %3,81 %  
nic32,86 %2,86 %  
Téma vznikne většinou náhodně dle zájmu dětí10,95 %0,95 %  
někdy10,95 %0,95 %  
někdy ano10,95 %0,95 %  
spíše ne, ale někdy se stane, že se nápad prostě neobjeví :-)10,95 %0,95 %  
jen občas10,95 %0,95 %  
s problémem vyhoření10,95 %0,95 %  

Graf

10. Máte ve škole k dispozici metodickou a odbornou výtvarnou literaturu, využíváte ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a využívám8984,76 %84,76 %  
ano a nevyužívám98,57 %8,57 %  
literaturu nemáme k dispozici32,86 %2,86 %  
ano, někdy využívám10,95 %0,95 %  
Artefiletika, výtvarná dílna, výtvarné činnosti v mš, výtvarné čarování10,95 %0,95 %  
něco málo, ale za moc nestojí :)10,95 %0,95 %  
máme svoji,kterou si půjčujeme10,95 %0,95 %  

Graf

11. Sledujete součastné trendy ve výtvarné výchově a výtvarném umění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, časopisy , knihy7773,33 %73,33 %  
ano, webové portály5653,33 %53,33 %  
inspiraci hledám u kolegyň (nástěnky, výstavky...)5653,33 %53,33 %  
ano, odborné přednášky, semináře, kurzy5249,52 %49,52 %  
ano, výstavy2523,81 %23,81 %  
nevyhledávám trendy, ale co mi líbí, pak to ráda předám dětem10,95 %0,95 %  
často mě inspiruje běžný život (př. výloha obchodu)10,95 %0,95 %  
studuji na UK Praha navazující magisterské studium PPP, takže využívám prakticky všechny z uvedených bodů, které tato otázka nabízí10,95 %0,95 %  
využíváme všechny dostupné cesty pro inspiraci 10,95 %0,95 %  
studium výtvarné výchovy10,95 %0,95 %  

Graf

12. Máte ve vaší MŠ výtvarný kroužek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemáme5047,62 %47,62 %  
ano, kroužek vede kolegyně2624,76 %24,76 %  
ano, kroužek vedu1817,14 %17,14 %  
je zřízen u ZUŠ 10,95 %0,95 %  
Výtvarné aktivity zařazujeme v průběhu celého dne a při odpoledním odpočinku, kdy děti nemají potřebu spánku.10,95 %0,95 %  
nemáme, ale výtvarné výchově věnujeme velkou pozornost10,95 %0,95 %  
už ne, vše jsme všlenili do ŠVP10,95 %0,95 %  
máme keramický kroužek10,95 %0,95 %  
není zapotřebí10,95 %0,95 %  
keramický kroužek10,95 %0,95 %  
keramický10,95 %0,95 %  
máme10,95 %0,95 %  
chtěla jsem vést, ale nebylo mi ze strany zaměstnavatele umožněno (z nedostatku financí mimo jiné)10,95 %0,95 %  
nemáme, máte vše zakomponované v ŠVP10,95 %0,95 %  

Graf

13. Co považujete za priority výtvarných činností v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvíjet dětskou fantazii, kreativitu, rozumové poznání9287,62 %87,62 %  
přispívat k rozvoji zručnosti a technické dovednosti6662,86 %62,86 %  
vytvořit jejich kladný vztah k výtvarným činnostem6460,95 %60,95 %  
rozvíjet individualitu každého dítěte6360 %60 %  
rozvíjet výtvarné myšlení a cítění6259,05 %59,05 %  
seznámit děti s co nejvíce výtv. technikami (kreslení, malování, modelování…)4441,9 %41,9 %  
zdařilý výsledek (pěkný obrázek, plastika)98,57 %8,57 %  
všechny uvedené možnosti - přispívají ke komplexnímu rozvoji osobnosti dítěte 10,95 %0,95 %  
úcta k materiálu i práci jiných i vlastní10,95 %0,95 %  
nabídnutí možnosti výtvarných činností dětem, kterým nevyhovuje povídání a jiné aktivity10,95 %0,95 %  
prostě všestranný rozvoj schopností, vědomostí, ale i citové stránky osobnosti dětí, prostě vše. 10,95 %0,95 %  
dobrý pocit z práce motivuje k chuti k dalším výtvarným činnostem10,95 %0,95 %  
vše je důležité, ale prioritně tyto odpovědi10,95 %0,95 %  

Graf

14. S jakým ohlasem výtvarných činností s vámi vedenými dětmi jste se setkala u rodičů a vedení školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Rodiče i vedení školy jsou spokojeni.

rodiče projevují velký zájem o tvořivé vedení dětí v kroužku " Šikulové" na naší MŠ, vedení školy tuto práci dokáže patřičně ocenit

- v loňském roce jsme vyhrály dvě druhá místa v krajském kole výtv. soutěže (v místním dvě první) - rodiče hodnotí činnosti kladně (vidí výsledky - zlepšení dětí ve výtv. činnostech, často dostanou domů výrobek dětí nebo je na nástěnce v MŠ) - děti činnosti velmi baví, rády pracují (často znovu udělají něco podobného i doma)

Byli spokojení, ale stejne jsme částecne omezeni rozpoctem, a tak si vsechny napady k realizaci dovest nemohu.

Děti i rodiče jsou rádi, když mohou sledovat svoje výtvarné práce na nástěnkách. V nejbližší době chystám uspořádat vernisáž jednomu chlapci, který moc rád kreslí a maluje, zvláště zvířátka.

Díla vystavuji v prostorách MŠ, každý si je může prohlédnout, ohlasy jsou vždy kladné, pořádáme výstavy i mimo prostory mateřské školy.

dobrým

i veřejnost, pro kterou pravidelně výstavky prací dětí pořádáme jsou velmi spokojeni s výsledky kroužku výtvarné výchovy „ Šikulové“. O kroužek je mezi dětmi velký zájem.

jen s kladným

jsem vedení, takže pochválím sebe sama; kolegyňky ale poměrně často zkouší některé techniky, které dělám; rodiče?-prostřednictvím dětí nebo ve společných dílničkách

kladné ohlasy

kladný ohlas na cokoliv děti vyrobí-snažíme se, aby to byla nejvíce jejich práce

Kladný ohlas na výstavky, na umístění ve výtvarných soutěžích.

kladným pořádáme námětovou výstavu v obci - práce dětí - různých technik (jednotřídní MŠ!)

kladným

Kladným

kladným

kladným :)

Kladným, některé děti získaly v minulosti i ocenění ve výtvarných soutěžích

Kladnými, rodiče se zapojují do dění v MŠ

někteří rodiče a návštěvníci chválí vystavené dětské práce v prostorech školy

Obě strany jsou spokojeny

Ohlas je kladný. Jen u některých rodičů mě mrzí, že si s dětmi o obrázcích a výtvorech nepovídají a nemají zájem se s dítětem bavit o tom,co na obrázku má. Naštěstí jich není tolik.

pochvala

POCHVALY, PŘEKVAPENÍ z toho co děti zvládnou v kladném slova smyslu. Vždy, když něco vytvoříme, dáme si to na výstavu a pak si jako jdeme do muzea a já jako uč. dělám průvodce a představuji všem jednotlivé výtvory. Samozřejmě se k tomu vyjádří i autor díla. Na konci přehlídky je malé občerstvení-bonbonek. Muzeum děláme tak 2-3za týden. Já jako uč. průvodce popisuji dílo - střídání barev, přetahování, smutný obr., tancující dílo, ledový obrázek plný modré barvy, svislé čáry, vratný tah, perspektiva, chybějící noha......už se tohoto muzea zúčastnilo i několik rodičů a mělo to dobré odezvy. To proto, že oni nevidí obrázek detailně, ale pořád pouze jako celek.

pouze s kladným

POUZE S KLADNÝM

pozitivní

pozitivním

pozitivním

pozitivním, zúčastňujeme se různých výtvarných soutěží.

Pozitivními

Práce se velice líbí, rodiče jsou někdy velmi překvapeni, co jejich dítě dokázalo.

pracuji na pozici ředitelky MŠ a reakce rodičů jsou velmi pozitivní

převážně s pozitivním ohlasem

Reflexe od rodičů je velmi příjemná, děti pochválí nad výtvarn. Prací si pohovoří. Umí pochválit i námět

Rodiče i vedení školy jsou s dětskými pracemi spokojeni.

rodiče jsou spokojeni, učastníme se i výstav a jiných akcí v rámci spolepráce MŠ a obce

rodiče mají velký zájem, vzrůstající zájem o výtvarný kroužek

rodiče mají vždy radost z vystavených prací, občas děláme výstavy prací pro veřejnost, rádi si je prohlížejí a porovnávají, vedení školy tyto činnosti maximálně podporuje

Rodiče pravidelně sledují výstavu dětských prací v prostorách třídy a školy rádi dětem připlatí za kroužek keramiky, na který chodíme do prostor školní družiny a spolupracují s námi i seniorky z klubu důchodců

Rodiče se velmi zajímají o výtvarné práce, prohlédnou si je, ale zdá se nám, že si s dětmi o vzniku výtv. práce a výsledku málo povídají. Většinou zazní: " Hm, to je hezké". Připravujeme pro rodiče i učitelky besedu na téma vývoj dětské kresby a co můžeme z dětských výtvarných prací ještě vyčíst.

rodiče si rádi prohlížejí práce svých dětí, ale u dětí, které mají nějaký handicap, opožděný vývoj... někteří rodiče tyto vystavené práce nepřijímají lehce

rodiče si rádi prohlížejí výtvarná díla, ohlasy jsou pozitivní

Rodiče velmi pozitivně hodnotí výtvarné činnosti dětí, protože nedokážís dětmi doma něco vytvořit. V červnuvystavujeme na vřídelní kolonádě obrázky dětí - vernisáž. Máme hodně svých výtvarných aktivit, časově už další nezvládneme.

rodičům se vždy velice líbí vystavené obrázky dětí v šatně, sklízíme obdiv

Ředitelka i rodiče velmi kladně hodnotí vystavené obrázky dětí a vytvořené prostorové kompozice.

S kladným ohlasem od rodičů a vedení se záporným - že mám výtvarný kroužek netradičních technik jen ve své třídě a z jiných tříd by měli zájem také. Jen upozorňuji, že v ostatních třídách mají výtvarné činnosti jako já, avšak já zde mám NAVÍC ještě kroužek pro skupinu dětí (zájemců)

S kladným ohlasem.

s velkým

s velmi kladným, kdy se rodiče např.diví, co jejich děti taky dokážou a zvládají. Od vedení školy mám stoprocentní podporu.

S velmi pozitivním

spokojenost s nápady

u vedení s pozitivním náhledem,u rodičů s podporou,zájmem a spoluprácí

vedení školy chválí výzdobu prostor školy dětskými pracemi, rodiče chválí vlastní dítě - jeho práci, osobně.

Vedení školy nijak nereaguje, pokud se nejedná například o vítězství v nějaké soitěži. Rodiče prohlížejí nástěnky pravidelně. Sami a nebo se svými dětmi. Většinou naše výrobky chválí. S negativním ohodnocením jsem se ještě nesetkala.

velkým, vedeme tvořivé dílničky v odpol.hodinách i s rodičemi dětí

velmi dobrý ohlas, výzdoba mš je pouze z dětských prací

velmi dobrým

velmi kladným

velmi kladným

velmi kladným, pokud hned nestihnu na nástěnku umístit obrázky, hned se ptají děti s rodiči, kdy je tam dám

velmi kladným, rodiče hodnotí pestrost, nápady

Většina hodnocené je kladných, jen někdy si rodiče nedokáží představit, jaká práce se za výtvorem skrývá. Často se o něco podobného pokusí rodiče doma, ale s jedním dítětem a to kolikrát v dost pasivní roli (více si při tom vyhraje samotný rodič). Nepochopí ten rozdíl, když je plná třída dětí a výtvor je čistáá práce dítěte, bez fyzického zásahu dospělého. Jednou se nám dokonce stalo, že druhý den, co jsme začali se zdobením kraslic, přišla rozzlobená maminka, že její dcera to ještě nemá hotové. :-)

Většinou kladné slovní hodnocení, rodiče si často práce dětí fotografují apod.

většinou kladný

většinou pochvala za nové nápady, techniky...

Výborné ohlasy od rodičů- proto velmi rádi přispějí materiálem (i mimo ten "povinný"), který po nich každý týden tématicky požaduji, protože jsou vidět "výsledky" a děti to moc baví...:)

Výtvarná dílka dětí pravidelně vystavujeme v prostorách MŠ, na nástěnkách v šatně - rodičům se výtvory líbí, chválí nám je, povídají si o tvoření s dětmi...

Výtvarné činnosti mají u nás dlouhodobou tradici, dosahujeme velmi dobrých výsledků i v různých soutěžích / i celostátních/, svými výrobky se veřejně prezentujeme a ohlas je kladný.

vždy s kladným – rodiče vždy 1x měsíčně výtvarně tvoří i s dětmi v MŠ v rámci akce „Odpoledne s rodiči“,

Zaměřuji se na artefiletiku, rodiče zpočátku netušili o co se jedná. Na nástěnce s pracemi vždy informuji o tom jak činnost probíhala (motivace,..). Rodiče hodnotí fungování kroužku kladně. Neděláme jenom artefiletiku, ale vytváříme i klasické 3D výtvory, které si děti odnášejí domů, hlavně před různými svátky. Nebo děti donesou dětský časopis, kde je něco zaujalo a společně si každý výrobek vytvoří.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho provozujete učitelskou praxi v MŠ?

2. Kolika třídní je vaše MŠ?

3. Účastníte se výtvarné přehlídky a soutěže „Školka plná dětí“ pořádané v Hradci Králové?

4. Učíte výtvarné činnosti ráda?

5. Máte dle vašeho názoru dostatečné podmínky pro výtvarné činnosti?

6. S jakými problémy se i tak potýkáte?

7. Jak získáváte většinu výtvarného materiálu pro výtvarné činnosti s dětmi v MŠ?

9. Máte problémy s vymýšlením tématu, výtvarných technik a postupů pro výtvarné činnosti?

10. Máte ve škole k dispozici metodickou a odbornou výtvarnou literaturu, využíváte ji?

11. Sledujete součastné trendy ve výtvarné výchově a výtvarném umění?

12. Máte ve vaší MŠ výtvarný kroužek?

13. Co považujete za priority výtvarných činností v MŠ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho provozujete učitelskou praxi v MŠ?

2. Kolika třídní je vaše MŠ?

3. Účastníte se výtvarné přehlídky a soutěže „Školka plná dětí“ pořádané v Hradci Králové?

4. Učíte výtvarné činnosti ráda?

5. Máte dle vašeho názoru dostatečné podmínky pro výtvarné činnosti?

6. S jakými problémy se i tak potýkáte?

7. Jak získáváte většinu výtvarného materiálu pro výtvarné činnosti s dětmi v MŠ?

9. Máte problémy s vymýšlením tématu, výtvarných technik a postupů pro výtvarné činnosti?

10. Máte ve škole k dispozici metodickou a odbornou výtvarnou literaturu, využíváte ji?

11. Sledujete součastné trendy ve výtvarné výchově a výtvarném umění?

12. Máte ve vaší MŠ výtvarný kroužek?

13. Co považujete za priority výtvarných činností v MŠ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrubá, E.Výtvarné činnosti v mateřských školách (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vytvarne-cinnosti-v-matersky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.