Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výtvarnické potřeby

Výtvarnické potřeby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Yvona Tichá
Šetření:29. 05. 2012 - 11. 06. 2012
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku za účelem průzkumu jaká je poptávka po prodejnách výtvarných potřeb a kreativních hobby potřeb.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7677,55 %77,55 %  
muž2222,45 %22,45 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 -254747,96 %47,96 %  
25 - 352424,49 %24,49 %  
35 - 451515,31 %15,31 %  
45 - více1212,24 %12,24 %  

Graf

3. Žijete v obci do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50.000 - a více5152,04 %52,04 %  
5.000 - 10.000 obyvatel1919,39 %19,39 %  
10.000 - 25.000 obyvatel1919,39 %19,39 %  
25.000 - 50.000 obyvatel99,18 %9,18 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou4545,92 %45,92 %  
vysokoškolské vzdělání3636,73 %36,73 %  
základní vzdělání1414,29 %14,29 %  
střední vzdělání bez maturity33,06 %3,06 %  

Graf

5. Je vaše vzdělání výtvarného charakteru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8990,82 %90,82 %  
ano99,18 %9,18 %  

Graf

6. Jaké výtvarné vzdělání máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední umělecká škoíla555,56 %5,1 %  
lidová škola umění222,22 %2,04 %  
výtvarný kroužek při ZŠ111,11 %1,02 %  
vysoká umělecká škola111,11 %1,02 %  

Graf

7. Věnujete se malování nebo jiné výtvarné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5657,14 %57,14 %  
ne4242,86 %42,86 %  

Graf

8. Myslíte si že malování pro radost je uklidňující terapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9495,92 %95,92 %  
ne44,08 %4,08 %  

Graf

9. Je výtvarnických prodejen dostatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6162,24 %62,24 %  
ne3737,76 %37,76 %  

Graf

10. Jak nakupujete výtvarnický materiál nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamenný obchod8283,67 %83,67 %  
E-shop1616,33 %16,33 %  

Graf

11. Při nákupu výtvarnických potřeb je pro vás důležité:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita zboží5758,16 %58,16 %  
cena3434,69 %34,69 %  
nižší kvalita - nižší cena77,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Žijete v obci do:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Je vaše vzdělání výtvarného charakteru?

7. Věnujete se malování nebo jiné výtvarné činnosti?

8. Myslíte si že malování pro radost je uklidňující terapie?

9. Je výtvarnických prodejen dostatek?

10. Jak nakupujete výtvarnický materiál nejraději?

11. Při nákupu výtvarnických potřeb je pro vás důležité:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Žijete v obci do:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Je vaše vzdělání výtvarného charakteru?

7. Věnujete se malování nebo jiné výtvarné činnosti?

8. Myslíte si že malování pro radost je uklidňující terapie?

9. Je výtvarnických prodejen dostatek?

10. Jak nakupujete výtvarnický materiál nejraději?

11. Při nákupu výtvarnických potřeb je pro vás důležité:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tichá, Y.Výtvarnické potřeby (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vytvarnicke-potreby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.