Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka a E-learning

Výuka a E-learning

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Růžička
Šetření:10. 06. 2011 - 24. 06. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.38
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

E- learning je fenoménem spojeným s rozvojem komunikačních technologií. Jakým způsobem se uplatňuje v praxi a jaké jsou Vaše zkušenosti s ním zkoumá tento dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Typ zkušeností s e-learningem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jako učitelotázka č. 2, Jako student (účastník kurzu)otázka č. 2, Žádná zkušenostotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako student (účastník kurzu)3071,43 %71,43 %  
Žádná zkušenost1126,19 %26,19 %  
Jako učitel12,38 %2,38 %  

Graf

2. Typ školení / kurzu při e-learningu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromé1651,61 %38,1 %  
Firemní1548,39 %35,71 %  

Graf

3. Způsob vedení výuky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interaktivní-(program aplikace) bez účasti lektora929,03 %21,43 %  
Interaktivní-(program aplikace) s účastí lektora (e-learning je použit podpůrně) 825,81 %19,05 %  
Neinteraktivní- texty na webu, zasláno mailem bez účasti lektora619,35 %14,29 %  
Neinteraktivní- texty na webu, zasláno mailem s občasnou účastí lektora (zkouška s lektorem)516,13 %11,9 %  
Interaktivní-(program aplikace) s občasnou účastí lektora (zkouška s lektorem)39,68 %7,14 %  

Graf

4. Výuka byla prováděna pomocí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webová aplikace2787,1 %64,29 %  
Přenosných médií (CD, DVD)39,68 %7,14 %  
Telekonferenčních programů, videohovorů13,23 %2,38 %  

Graf

5. Technické zabezpečení akce- možno volit více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Specializovaný software (aplikace) pro výuku1445,16 %33,33 %  
Obecně dostupný software freeware (aplikace)1032,26 %23,81 %  
Nejsem schopen určit1032,26 %23,81 %  
Speciální hardware 26,45 %4,76 %  

Graf

6. E-learningová výuka byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostupná po internetu bez omezení místa studia3096,77 %71,43 %  
omezena na přítomnost v jedné výukové místosti13,23 %2,38 %  

Graf

7. Hodnocení kvality technického vybavení (kvalita software, intuitivní ovládání, srozumitelnost, apod)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1445,16 %33,33 %  
výborný825,81 %19,05 %  
dobrý825,81 %19,05 %  
dostatečný13,23 %2,38 %  

Graf

8. Elektronická komunikace probíhala prostřednictvím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [písemné komunikace - e maily, textové dokumentyotázka č. 12, hlasové a písemné komunikaceotázka č. 10, videokomunikace a písemné komunikaceotázka č. 9, jinakotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
písemné komunikace - e maily, textové dokumenty2477,42 %57,14 %  
hlasové a písemné komunikace39,68 %7,14 %  
jinak26,45 %4,76 %  
videokomunikace a písemné komunikace26,45 %4,76 %  

Graf

9. Kvalita obrazového přenisu byla

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý150 %2,38 %  
chvalitebný150 %2,38 %  

Graf

10. Kvalita hlasového připojení byla

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý240 %4,76 %  
chvalitebný240 %4,76 %  
výborný120 %2,38 %  

Graf

11. Hodnocení kvality lektora (výukového programu , aplikace)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný342,86 %7,14 %  
chvalitebný228,57 %4,76 %  
dobrý228,57 %4,76 %  

Graf

12. Naposled jsem navštěvoval/a kurz v trvání (ne jen e- learning)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 měsíce1228,57 %28,57 %  
0-5 pracovních dní921,43 %21,43 %  
Nechodím na kurzy819,05 %19,05 %  
Více511,9 %11,9 %  
11-20 pracovních dní37,14 %7,14 %  
6-10 pracovních dní37,14 %7,14 %  
4-6 měsíců24,76 %4,76 %  

Graf

13. Typ posledního navštíveného kurzu / školení

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazkový1638,1 %38,1 %  
Humanitní předměty (dějiny, filozofie)1126,19 %26,19 %  
PC programování921,43 %21,43 %  
Kombinované (součástí studia bylo více předmětů)716,67 %16,67 %  
Technické předměty (Mat, Fyz, BI, CH)716,67 %16,67 %  
PC kancelářské aplikace716,67 %16,67 %  
Umělecký (kreslení, hudba, tanec, apod.)12,38 %2,38 %  

Graf

14. Frekvence kurzu, kterou preferuji (nejen e-learning)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 hodiny týdně1535,71 %35,71 %  
1 hodina týdně921,43 %21,43 %  
Nechodím na kurzy614,29 %14,29 %  
Více614,29 %14,29 %  
3 hodiny týdně 511,9 %11,9 %  
Méně než 1 hodina týdně12,38 %2,38 %  

Graf

15. Seřaďte od nejdůležitějšího po nejméně důležité kritéria výběru kurzu (ne jen e-learning)

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Cena25.263
Vzdálenost od místa bydliště3.6327.548
Získání certifikátu, akreditace, titulu3.2116.693
Navázání kontaktů57.158
Kvalita lektorů1.8682.535
Technické zabezpečení kurzů (aplikace učebnice vlastní materiály, prostředí)3.5536.879
Frekvence kurzu (kolikrát týdně, měsíčně)4.2115.061
Časová náročnost zvládnutí učiva4.6845.321

Graf

16. Může být e-learning pro Vás časovým přínosem (není nutno dojíždět)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3583,33 %83,33 %  
Ne716,67 %16,67 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2354,76 %54,76 %  
1638,1 %38,1 %  
37,14 %7,14 %  

Graf

18. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302150 %50 %  
31-40921,43 %21,43 %  
16-20716,67 %16,67 %  
41-5049,52 %9,52 %  
více12,38 %2,38 %  

Graf

19. Váš čistý příjem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 Kč-12 000 Kč1639,02 %38,1 %  
30 001 a více819,51 %19,05 %  
18001 Kč - 24 000 Kč819,51 %19,05 %  
12 001 Kč-18 000 Kč614,63 %14,29 %  
24 001 Kč - 30 000 Kč37,32 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Výuka byla prováděna pomocí

  • odpověď Webová aplikace:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem schopen určit na otázku 5. Technické zabezpečení akce- možno volit více odpovědí

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Typ zkušeností s e-learningem

2. Typ školení / kurzu při e-learningu

4. Výuka byla prováděna pomocí

5. Technické zabezpečení akce- možno volit více odpovědí

6. E-learningová výuka byla

7. Hodnocení kvality technického vybavení (kvalita software, intuitivní ovládání, srozumitelnost, apod)

8. Elektronická komunikace probíhala prostřednictvím

12. Naposled jsem navštěvoval/a kurz v trvání (ne jen e- learning)

13. Typ posledního navštíveného kurzu / školení

14. Frekvence kurzu, kterou preferuji (nejen e-learning)

15. Seřaďte od nejdůležitějšího po nejméně důležité kritéria výběru kurzu (ne jen e-learning)

16. Může být e-learning pro Vás časovým přínosem (není nutno dojíždět)

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

18. Váš věk

19. Váš čistý příjem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Typ zkušeností s e-learningem

2. Typ školení / kurzu při e-learningu

4. Výuka byla prováděna pomocí

5. Technické zabezpečení akce- možno volit více odpovědí

6. E-learningová výuka byla

7. Hodnocení kvality technického vybavení (kvalita software, intuitivní ovládání, srozumitelnost, apod)

8. Elektronická komunikace probíhala prostřednictvím

12. Naposled jsem navštěvoval/a kurz v trvání (ne jen e- learning)

13. Typ posledního navštíveného kurzu / školení

14. Frekvence kurzu, kterou preferuji (nejen e-learning)

15. Seřaďte od nejdůležitějšího po nejméně důležité kritéria výběru kurzu (ne jen e-learning)

16. Může být e-learning pro Vás časovým přínosem (není nutno dojíždět)

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

18. Váš věk

19. Váš čistý příjem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžička, J.Výuka a E-learning (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuka-a-e-learning.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.