Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka cizích jazyků a jejich následné využití při návštěvě zahraničí

Výuka cizích jazyků a jejich následné využití při návštěvě zahraničí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Horniecká
Šetření:01. 12. 2012 - 03. 12. 2012
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):21 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Ráda bych Vás požádalo o vyplnění dotazníku, který slouží pro zpracování bakalářské práce na téma “ Cestováním k sebevzdělávání “.
Tento průzkum je zaměřen na samostatnou i školní výuku cizích jazyků a jejich následné využití při návštěvě zahraničí.
Dotazník je určen pro osoby, které mluví minimálně jedním cizím jazykem, kromě slovenštiny, a alespoň občas cestují do zahraničí.

 

Dotazník je zcela anonymní a bude použit výhradně pro účely bakalářské práce.
 

Odpovědi respondentů

1. Jakým popřípadě jakými cizími jazyky alespoň částečně mluvíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina2195,45 %95,45 %  
němčina1045,45 %45,45 %  
španělština731,82 %31,82 %  
ruština522,73 %22,73 %  
francouzština313,64 %13,64 %  
italština313,64 %13,64 %  
jiné29,09 %9,09 %  

Graf

2. Který jazyk využíváte při komunikaci v zahraničí nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina1986,36 %86,36 %  
němčina29,09 %9,09 %  
španělština14,55 %4,55 %  

Graf

3. Jak často se při Vašem pobytu v zahraničí dorozumíváte cizí řečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně1881,82 %81,82 %  
méně29,09 %9,09 %  
1xtýden14,55 %4,55 %  
každý 2.den14,55 %4,55 %  

Graf

4. Jak hodnotíte ochotu místních obyvatel, ve Vámi navštívených zemích, ke komunikaci s cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi pozitivně1150 %50 %  
spíše pozitivně1150 %50 %  

Graf

5. Jak hodnotíte úroveň komunikace angličtinou jakožto světovým jazykem u místních obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně1463,64 %63,64 %  
velmi pozitivně313,64 %13,64 %  
spíše negativně313,64 %13,64 %  
velmi negativně29,09 %9,09 %  

Graf

6. Vnímáte rozdíly v úrovni znalosti angličtiny mezi mladšími a staršími obyvateli Vámi navštívených cizích zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1150 %50 %  
rozhodně ano731,82 %31,82 %  
spíše ne313,64 %13,64 %  
rozhodně ne14,55 %4,55 %  

Graf

7. Jedete-li do země, jejíž úřední jazyk není angličtina, snažíte se z něj něco naučit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 10, rozhodně neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne940,91 %40,91 %  
spíše ano836,36 %36,36 %  
rozhodně ano313,64 %13,64 %  
rozhodně ne29,09 %9,09 %  

Graf

8. Jaké pojmy se nejčastěji učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozdrav11100 %50 %  
dorozumívací fráze763,64 %31,82 %  
čísla654,55 %27,27 %  
názvy potravin436,36 %18,18 %  
navigační pojmy327,27 %13,64 %  
personální údaje218,18 %9,09 %  
jiné218,18 %9,09 %  

Graf

9. Které z naučených pojmů nakonec použijete při komunikaci s místními lidmi ve Vámi navštívených zemích, jejíž úřední jazyk není angličtina?“

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozdrav11100 %50 %  
dorozumívací fráze763,64 %31,82 %  
čísla436,36 %18,18 %  
navigační pojmy327,27 %13,64 %  
jiné327,27 %13,64 %  
názvy potravin218,18 %9,09 %  
personální údaje19,09 %4,55 %  

Graf

10. Vnímáte pozitivní reakce ze strany místních obyvatel, pokud se v cizí zemi snažíte hovořit národním jazykem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano940,91 %40,91 %  
rozhodně ano940,91 %40,91 %  
spíše ne418,18 %18,18 %  

Graf

11. Umíte používat uměle vytvořený jazyk esperanto?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2195,45 %95,45 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

12. Znáte někoho, kdo esperantem umí komunikovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1986,36 %86,36 %  
ano313,64 %13,64 %  

Graf

13. Kde jste se učil/a cizím jazykům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola2195,45 %95,45 %  
jazykový kurs1045,45 %45,45 %  
jsem samouk627,27 %27,27 %  
pobyt v cizí zemi min. 2 měsíce522,73 %22,73 %  
jiné29,09 %9,09 %  

Graf

14. Kterou z těchto možností jste využíval/a při výuce cizího jazyka nejdéle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola2090,91 %90,91 %  
jazykový kurs29,09 %9,09 %  

Graf

15. Který z těchto způsobů byl pro Vás z hlediska pokroku nejpřínosnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola940,91 %40,91 %  
jsem samouk418,18 %18,18 %  
pobyt v cizí zemi min. 2 měsíce418,18 %18,18 %  
jazykový kurs313,64 %13,64 %  
jiné29,09 %9,09 %  

Graf

16. Vnímáte v ČR rozdíly ve znalosti cizích jazyků mezi generacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1986,36 %86,36 %  
spíše ano29,09 %9,09 %  
spíše ne14,55 %4,55 %  

Graf

17. Jak hodnotíte úroveň výuky jazyků na českých školách v dobách Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativně940,91 %40,91 %  
spíše pozitivně836,36 %36,36 %  
velmi negativně313,64 %13,64 %  
velmi pozitivně29,09 %9,09 %  

Graf

18. Co Vám ve výuce cizích jazyků nejvíce chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Komunikace s rodilými mluvčími.

komunikace, dbani na vyslovnost

konverzace

konverzace, rozsirovani slovni zasoby, referaty a projekty

konverzace, slovní zásoba

Kvalifikovaní učitelé, kteří by dobře cizí jazyk ovládali.

ne

Není praktické využití

nic

praktické použití - čtení cizojazyčných textů (neupravených - zprávy apod.), poslech hudby, sledování filmů

praktické využití - příliš teorie a gramatiky

praktické využití, neschopnost učitelů

profesionalita pedagogů a s tím související špatná volba učebních metod a prostředků

profesionalita vyučujících

Rodilí mluvčí

slovní konverzace

Větší komunikace v daném jazyce

více běžné komunikace, rozhovory

více mluvení

více pobytů v zahraničí

Vzdělanost samotných učitelů

zábavnost

19. Co naopak na této výuce nejvíce oceňujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nic, v době, kdy jsem studovala na střední škole, byla výuka cizích jazyků tragická.

blkbkj

dostatečná kapacita hodin

Komunikaci

lpění na gramatice

na jazykových gymnáziích je úroveň jyzyků na velmi vysoké úrovni

nevím

nevím

Nic

nic. moc není praktická.

paradoxně obvykle perfektní gramatika

Procvičování gramatiky.

přínosnost

relativně ucházející výuku gramatiky a slovní zásoby, i když chybí procvičování v reálných situacích

slovní zásoba

Slovní zásobu

snaha o spravne zvladnuti gramatiky

snahu o kvalitní, spisovnou řeč

Učení se slov z různých odvětví (oborové jazyky)

vyuka gramatiky

využívání interaktivních metod

že zájemce se navzdory tomu všemu aspoň něco naučí a má základ pro další (samo)studium

20. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-26 let1777,27 %77,27 %  
27-40 let522,73 %22,73 %  

Graf

21. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1881,82 %81,82 %  
muž418,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (54,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horniecká, L.Výuka cizích jazyků a jejich následné využití při návštěvě zahraničí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuka-cizich-jazyku-a-jejich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.