Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka cizích jazyků na VŠPJ

Výuka cizích jazyků na VŠPJ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Vancová
Šetření:11. 05. 2010 - 11. 05. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Lenka Vancová a dělám marketingový výzkum pro VŠPJ. Můj výzkum se týká výuky cizích jazyků na VŠPJ. Mým cílem je zjistit názor studentů na kvalitu výuky. Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro moji seminární práci. Proto Vás touto cestou žádámm o spolupráci a vyplnění dotazníku o 20.otázkách. Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem či studentkou 1.ročníku oboru cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano50100 %100 %  

Graf

2. Jakou štřední školu jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní akademie1632 %32 %  
Ekonomická škola1224 %24 %  
Gymnázium816 %16 %  
Hotelová škola816 %16 %  
Škola obchodu a služeb48 %8 %  
Zemědělská akademie12 %2 %  
Cestovní ruch12 %2 %  

Graf

3. Proč jste šel/šla studovat obor cestovní ruch

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijímací zkoušky bez matematiky1632 %32 %  
Zájem o studium jazyků1530 %30 %  
Zájem o cestování1428 %28 %  
Nedostal/a jsem se na jinou VŠ510 %10 %  

Graf

4. Jak svoje znalosti cizích jazyků ze střední školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré2346 %46 %  
Velmi dobré1326 %26 %  
Ucházející714 %14 %  
Vynikající510 %10 %  
Špatné24 %4 %  

Graf

5. Ohodnoťte kvalitu výuky cizích jazyků na Vaší střední škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2142 %42 %  
dobrý1428 %28 %  
dostatečný1020 %20 %  
výborný510 %10 %  

Graf

6. Na stupnici 1-5 oznámkujte jako ve škole Vaši spokojenost s výukou cizích jazyků na VŠPJ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21836 %36 %  
31836 %36 %  
41224 %24 %  
124 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.83
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.59
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:3
Modus:2

Graf

7. Vyhovuje Vám způsob výuky cizích jazyků na VŠPJ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2040 %40 %  
nevím1530 %30 %  
ne1530 %30 %  

Graf

8. Co byste ve výuce cizích jazyků na VŠPJ změnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Angličtina pro začátečníky, konverzace - nedat to do jednoho dne - nemožné zaregistrovat vše!

hodinové dotace

chybí mi konverzace

lehčí testy, důkladné opakování gramatiky

lepší učebnice

lepší učebnice

lepší učebnice a materiály

ne

nedostaek zahraničníh lektorů

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

používání více PC

přístup učitelů

přístup učitelů

snížit tempo výuky, postupně , opakovat, jazyky od začátku

učebnice

učebnice

učenice, změna učitelů

učitele

učitele

ve výuce asi nic, vejška nás nemůže s daným počtem hodin týdně jazyk moc dobře naučit, to je spíš na každým jednotlivci jestli tomu věnuje svuj volnej čas nebo ne..spíš bych rozšířil nabídku jazyků

víc času, pomalejší tempo

víc hodin v týdnu

víc mluvit

víc mluvit

více hodin

více hodin

více hodin, více zahraničních lektorů

více konverzace s např. s rodilým mluvčím

více mluvit, zavést zpět ústní zkoušky

více vyučovacích hodin

zahraniční lektoři

zahraniční lektoři

zahraniční lektoři

změna některých vyučujících

změnit přístup učitelů

9. Postrádáte ve výuce cizích jazyků zahraniční lektory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3468 %68 %  
ne918 %18 %  
nevím714 %14 %  

Graf

10. Jste spokojeni s hodinovými dotacemi pro jazyky v týdnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3264 %64 %  
ano918 %18 %  
nevím918 %18 %  

Graf

11. Kolik hodin v týdnu považujete za optimální vyučovat jeden cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51938 %38 %  
41428 %28 %  
3918 %18 %  
6816 %16 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.52
Minimum:3
Maximum:6
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:5
Modus:5

Graf

12. Používáte moderní techniku ve vyučování cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2958 %58 %  
ne1122 %22 %  
nevím1020 %20 %  

Graf

13. Myslíte si, že by se měla používat častěji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3774 %74 %  
nevím816 %16 %  
ne510 %10 %  

Graf

14. Jste spokojeni s výběrem cizích jazyků na VŠPJ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2652 %52 %  
ne1836 %36 %  
nevím612 %12 %  

Graf

15. Vyhovuje Vám začínat s druhým jazykem až od druhého semestru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3366 %66 %  
ano1326 %26 %  
nevím48 %8 %  

Graf

16. Jaký je Váš nejoblíbenější cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Němčina1530 %30 %  
Angličtina1428 %28 %  
Španělština612 %12 %  
Ruština510 %10 %  
Italština48 %8 %  
Francouzština36 %6 %  
Chorvatština24 %4 %  
jedné slečny ze Španělštiny:)12 %2 %  

Graf

17. Kolik jazyků je dostačující znát pro pracovníka cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33162 %62 %  
21734 %34 %  
412 %2 %  
112 %2 %  

Graf

18. Jakou metodu ve výuce cizích jazyků upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Psaní3.82.08
Čtení3.50.97
Prezentace31.28
Gramatika2.461.288
Slovní zásoba2.242.622

Graf

19. Budete do budoucna chtít využít možnosti vycestovat díky Erasmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3468 %68 %  
nevím1530 %30 %  
ne12 %2 %  

Graf

20. Využili jste při cestě do zahraničí znalost cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano50100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem či studentkou 1.ročníku oboru cestovní ruch?

2. Jakou štřední školu jste studoval/a?

3. Proč jste šel/šla studovat obor cestovní ruch

4. Jak svoje znalosti cizích jazyků ze střední školy

5. Ohodnoťte kvalitu výuky cizích jazyků na Vaší střední škole?

6. Na stupnici 1-5 oznámkujte jako ve škole Vaši spokojenost s výukou cizích jazyků na VŠPJ?

7. Vyhovuje Vám způsob výuky cizích jazyků na VŠPJ?

8. Co byste ve výuce cizích jazyků na VŠPJ změnili?

9. Postrádáte ve výuce cizích jazyků zahraniční lektory?

10. Jste spokojeni s hodinovými dotacemi pro jazyky v týdnu?

11. Kolik hodin v týdnu považujete za optimální vyučovat jeden cizí jazyk?

12. Používáte moderní techniku ve vyučování cizích jazyků?

13. Myslíte si, že by se měla používat častěji?

14. Jste spokojeni s výběrem cizích jazyků na VŠPJ?

15. Vyhovuje Vám začínat s druhým jazykem až od druhého semestru?

16. Jaký je Váš nejoblíbenější cizí jazyk?

17. Kolik jazyků je dostačující znát pro pracovníka cestovního ruchu?

18. Jakou metodu ve výuce cizích jazyků upřednostňujete?

19. Budete do budoucna chtít využít možnosti vycestovat díky Erasmu?

20. Využili jste při cestě do zahraničí znalost cizího jazyka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem či studentkou 1.ročníku oboru cestovní ruch?

2. Jakou štřední školu jste studoval/a?

3. Proč jste šel/šla studovat obor cestovní ruch

4. Jak svoje znalosti cizích jazyků ze střední školy

5. Ohodnoťte kvalitu výuky cizích jazyků na Vaší střední škole?

6. Na stupnici 1-5 oznámkujte jako ve škole Vaši spokojenost s výukou cizích jazyků na VŠPJ?

7. Vyhovuje Vám způsob výuky cizích jazyků na VŠPJ?

8. Co byste ve výuce cizích jazyků na VŠPJ změnili?

9. Postrádáte ve výuce cizích jazyků zahraniční lektory?

10. Jste spokojeni s hodinovými dotacemi pro jazyky v týdnu?

11. Kolik hodin v týdnu považujete za optimální vyučovat jeden cizí jazyk?

12. Používáte moderní techniku ve vyučování cizích jazyků?

13. Myslíte si, že by se měla používat častěji?

14. Jste spokojeni s výběrem cizích jazyků na VŠPJ?

15. Vyhovuje Vám začínat s druhým jazykem až od druhého semestru?

16. Jaký je Váš nejoblíbenější cizí jazyk?

17. Kolik jazyků je dostačující znát pro pracovníka cestovního ruchu?

18. Jakou metodu ve výuce cizích jazyků upřednostňujete?

19. Budete do budoucna chtít využít možnosti vycestovat díky Erasmu?

20. Využili jste při cestě do zahraničí znalost cizího jazyka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vancová, L.Výuka cizích jazyků na VŠPJ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuka-cizich-jazyku-na-vspj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.