Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka dějin po roce 1989

Výuka dějin po roce 1989

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeňka Kulhavá
Šetření:11. 03. 2012 - 18. 03. 2012
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, studuji pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a pro svou diplomovou práci potřebuji zmapovat situaci, jak učitelé středních škol učí moderní dějiny po roce 1989. Vyplnění dotazníku potrvá asi 5 minut.

 

Mnohokrát Vám děkuji za pomoc.

Zdeňka Kulhavá

Odpovědi respondentů

1. Jaké učebnice Vaše škola doporučuje k výuce moderních dějin?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Kuklíkovi, Dějepis 4 Nejnovější dějiny, SPN Kuklíkovi, Dějiny 20. století, Práce

Robert Kvaček: České dějiny Jan a Jan Kuklíkovi: Dějiny 20. století

řadu vydanou SPN, jejíž koncepci dělal prof. Čornej

2. Jaké učebnice moderních dějin využíváte ve výuce Vy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Stejné + monografie významných politických osobností: T.G.M.,W. Churchil, A. Hitler, J.V. Stalin, M. Gorbačov, V. Havel atd.

viz výše

viž výše

3. Pracují s učebnicí i žáci? Pokud by to bylo možné, vyjádřete procentuálně jejich počet.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v hodině 100%, doma nevím133,33 %33,33 %  
Nepracují, mohou je používat k domácí přípravě. Nutím je aby četli historickou literaturu.133,33 %33,33 %  
ano s Dějepisem 4 v hodinách 100%, někteří i při domácí přípravě133,33 %33,33 %  

Graf

4. Proč ve výuce využíváte právě tuto učebnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oceňuji použití mapových, fotografických a jiných ilustračních vyobrazení v učebnici3100 %100 %  
Využívám ji k vlastním přípravám133,33 %33,33 %  
Oceňuji shrnutí a otázky v závěru kapitol133,33 %33,33 %  

Graf

5. Uveďte, prosím, jaká pozitiva vidíte ve zpracování moderních dějin v učebnici, kterou ve výuce využíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jasnost, stručnost, výstižnost

Stručná a přehledná fakta a údaje

žáci mají jeden základní a přehledný materiál, mohou se (při absenci) v látce orientovat, zájemci najdou doporučenou literaturu k jednotlivým tématům, pro procvičení jsou na konci tématu otázky a úkoly, jsou citovány prameny, drobným písmem jsou uvedeny zajímavosti a rozšiřující látka

6. Uveďte, prosím, jaká negativa vidíte ve zpracování moderních dějin v učebnici, kterou ve výuce využíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nejsem kompetentní hodnotit vědeckou odbornost učebnic.

nemám zásadná připomínky

příliš obsažný první díl některá témata poválečných dějin bych řadil jinak

7. V rámci své výuky dovedu látku až k tématům týkajícím se roku 1989:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

8. Ve své výuce zpravidla přesáhnu rok 1989:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

9. Ve svých hodinách využívám k přiblížení látky žákům i regionální dějiny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

10. Výuku mám naplánovanou tak, abych v rámci moderních dějin dosáhl/a roku a tématu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. ročník: 1648 2. ročník: 1918 3. ročník: 90. leta 20. století

V 2. pololetí oktávy nebo 4. ročníku se dostanu s učivem až do roku 2004 - vstup ČR do EU.

začátek 90.let - zánik federace, rozpad SSSR

11. Zpravidla ve výuce moderních dějin reálně dosáhnu roku a tématu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

alespoň v přehledu dosáhnu začátek 90.let

české dějiny: 1992/3 rozpad ČSFR svět: konec Studené války

Rok 2004 - vstup ČR do EU.

12. Uveďte, jaké faktory mají největší vliv na Vaši výuku, a tedy i na dovedení látky moderních dějin za rok 1989.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

moderní dějiny považuji za těžiště dějin, pravěkem opovrhuji a anitka a středověk odmítám učit předimenzovaě, jak se to v této zemá dělá

řada otázek je stále/znovu aktuální, při různých tématech (mimo pravidelný výklad) lze vztáhnout k dění nejnovějšímu

Studenti musí být informováni o nejnovějších dějinách. Sám jsem tyto dějiny prožíval jako student a později jako učitel a mohu je aplikovat na vlastní zkušenosti.

13. K výuce využívám mimo učebnici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mapu3100 %100 %  
Pracovní listy, které si vytvářím sám/sama266,67 %66,67 %  
Pracovní listy vytvořené jinou vzdělávací institucí266,67 %66,67 %  
Analýzu dokumentů (Ústava ČR a jiné, charty, mezinárodní smlouvy,…)266,67 %66,67 %  
Videoprojekci (dokumenty, zpravodajství, filmy)266,67 %66,67 %  
Besedy s osobnostmi (pamětníci, politici, vojáci,…)266,67 %66,67 %  
Novinové články266,67 %66,67 %  
Jinou literaturu (např. beletrii)266,67 %66,67 %  
Interaktivní tabuli133,33 %33,33 %  
Výukové programy na PC133,33 %33,33 %  
Edukační programy v rámci různých organizací133,33 %33,33 %  

Graf

14. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33133,33 %33,33 %  
58133,33 %33,33 %  
50133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:47
Minimum:33
Maximum:58
Variační rozpětí:25
Rozptyl:163
Směrodatná odchylka:12.77
Medián:50
Modus:33

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž266,67 %66,67 %  
žena133,33 %33,33 %  

Graf

16. Aprobace:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D-ZSV133,33 %33,33 %  
Dějepis - společenské vědy133,33 %33,33 %  
ČJ-D133,33 %33,33 %  

Graf

17. Léta praxe:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9133,33 %33,33 %  
35133,33 %33,33 %  
15133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:19.67
Minimum:9
Maximum:35
Variační rozpětí:26
Rozptyl:185.33
Směrodatná odchylka:13.61
Medián:15
Modus:9

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kulhavá, Z.Výuka dějin po roce 1989 (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vyuka-dejin-po-roce-1989.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.