Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka klavírních začátečníků

Výuka klavírních začátečníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Mihulková
Šetření:23. 03. 2014 - 06. 04. 2014
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dostává se Vám do rukou dotazník, který sbírá podklady pro výzkumnou část diplomové práce týkající se specifik počátečního klavírního vyučování v různém věku. Dotazník je určen pro učitele klavíru, ať už bývalé nebo aktivně činné, a je anonymní. Prosím Vás o vyplnění všech otázek, nemělo by Vám to zabrat více než osm minut Vašeho času.

                                                                                                                                                                            Děkuji mnohokrát.

Šárka Mihulková
studentka PedF UK v Praze

Odpovědi respondentů

Základní informace o Vás

1. Věk:

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 35 let1655,17 %55,17 %  
36 – 50 let620,69 %20,69 %  
méně než 20 let517,24 %17,24 %  
51 – 65 let26,9 %6,9 %  

Graf

2. Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2689,66 %89,66 %  
muž310,34 %10,34 %  

Graf

3. Vzdělání:

Vyberte jednu odpověď. V případě výběru možnosti „jiné“ uveďte prosím jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské: pedagogické1241,38 %41,38 %  
středoškolské931,03 %31,03 %  
vyšší odborné413,79 %13,79 %  
vysokoškolské: umělecké26,9 %6,9 %  
filozofická fakulta26,9 %6,9 %  

Graf

4. Pracoviště:

Vyberte jednu odpověď. V případě výběru možnosti „jiné“ uveďte prosím jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ZUŠ1344,83 %44,83 %  
neformální vzdělávání (soukromá výuka, kurzy, kroužky apod.)931,03 %31,03 %  
student26,9 %6,9 %  
vysoká škola26,9 %6,9 %  
konzervatoř13,45 %3,45 %  
zadne13,45 %3,45 %  
nezaměstnaná13,45 %3,45 %  

Graf

Výuka klavírních začátečníků

5. Vyučujete, nebo jste někdy vyučoval/a klavírní začátečníky?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2172,41 %72,41 %  
ne827,59 %27,59 %  

Graf

6. V jakém jsou/ byli věku?

Můžete zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 let1780,95 %58,62 %  
3 - 5 let1361,9 %44,83 %  
11 - 20 let1152,38 %37,93 %  
21 - 40 let838,1 %27,59 %  
starší než 40 let419,05 %13,79 %  

Graf

7. Které období je podle Vás nejobtížnější pro začátek klavírního vyučování z hlediska žáka?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozdější dospělost a stáří (více než 40 let)931,03 %31,03 %  
raná dospělost (20 – 40 let)931,03 %31,03 %  
předškolní věk (3 – 5 let)517,24 %17,24 %  
dospívání (11 – 20 let )413,79 %13,79 %  
školní věk (6 – 10 let)26,9 %6,9 %  

Graf

8. Proč si to myslíte?

Můžete zaškrtnout více odpovědí. V případě výběru možnosti „jiné důvody“ uveďte prosím jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro žáky je obtížné zvládnout koordinaci pohybů při hře.1862,07 %62,07 %  
Žáci mohou mít v klavírní hře řadu bloků, jako je stud apod.1758,62 %58,62 %  
Žáci mají málo času na cvičení.1241,38 %41,38 %  
Žákům může být nepříjemné vykonávání určitých činností (např. pěveckých, pohybových…).1241,38 %41,38 %  
Pro žáky je obtížné osvojit si čtení notového zápisu.931,03 %31,03 %  
Žáci mají problém shodnout se s učitelem.413,79 %13,79 %  
Pro žáky je náročné zvládnout hudebně-teoretickou problematiku.413,79 %13,79 %  
Pro žáky je obtížné s pedagogem komunikovat.310,34 %10,34 %  
Pro žáky je obtížné vyrovnat se s výrazovou stránkou a dalšími interpretačními aspekty hry.26,9 %6,9 %  
je obtížné udržet jeho zájem13,45 %3,45 %  
problém udržení pozornosti13,45 %3,45 %  
"tuhé" ruce13,45 %3,45 %  
žáci nad hrou někdy zbytečně moc přemýšlí13,45 %3,45 %  
Celková neuvolněnost - nepřirozené pohyby13,45 %3,45 %  
již získané špatné návyky13,45 %3,45 %  
pomalé myšlení, zapomínání13,45 %3,45 %  
zhoršené smysly, déle trvá, než něco pochopí nebo se naučí13,45 %3,45 %  
jsou unavení ze zaměstnání13,45 %3,45 %  

Graf

9. Liší se/ Lišil by se nějak Váš pedagogický přístup k začátečníkům různého věku?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2793,1 %93,1 %  
ne26,9 %6,9 %  

Graf

10. Jak?

Odpovězte stručně a výstižně vlastními slovy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Hravostí" výuky

celkový přístup, komunikace, vysvětlení jednotlivých technických prvků, vnímání hudby atd.

Dospělý začátečník ví, proč s klavírem začíná a nestává se, že by byl nucen rodiči. Dítě často ano, proto je důležitá motivace a větší systematičnost ze strany učitele.

je nutne prizpusobovat ucebni latku ruznym zakum v ruznem veku, jejich schopnostem a doposud ziskanych dovednostem

Každý člověk je individuál a tedy i každý klavírní začátečník. Pokud se jedná o začátečníka v rozmezí 5 - 10 let, musí být učitel kreativní a nápaditý, aby dítě zaujmul. U starších je to potom jednodušší.

Každý věk přináší jiné schopnosti učení a tomu je potřeba přizpůsobit výuku

Každý žák je individuální a pracuje se s ním podle toho. V dnešní době mám častěji předškolní (školkové) děti a práce s nimi je velice zajímavá a inspirativní i pro vyučujícího. S každým takovým žákem získávám i já nové zkušenosti a stále hledám nové metody a přístupy.

Každý žák potřebuje individuální přístup o to více pokud jde o žáka různého věku. S dospělým budu volit úplně jiný notový materiál a jinou strukturu hodiny. Příklad dítě: píseň podle sluchu, transpozice, zpěv, pohyb, hra...dospělí: známá melodie, teoreticky podpořená pro lepší pochopení a rovnou hra

Malé dítě nezná noty, je potřeba ho vyučovat formou hry, adolescent je třeba motivovat, musí hrát hodně věcí, které ho baví atd., dospělý je schopný se lépe sebezapřít a prokousávat se i méně zábavnými ale důležitými věcmi, ale zase může být omezen časově, protože se nejedná o jeho prioritu

malým dětem moc nevysvětlovat, starším už ano výběr skladeb - pro děti lidové písničky, pro starší něco modernějšího

míra autority sv kooperace, vyučovací styl

motivace se liší dle věku

Musím přece vždy zohlednit pedagogické postupy a metody práce s ohledem na věk žáka, úroveň jeho výkonnostního maxima apod.

nedá se komunikovat stejně s dítětem vě věku př. 5 let a ve věku 10 let (DÍTĚ JE VYSPĚLEJŠÍ, RYCHLEJI CHÁPE, RYCHLEJI SE UČÍ ATD...)

Podla individuality ziaka.

Přístup k dětem/dospělým Praktiky při výuce (zábavná forma pro děti)

Přistupem

přistupuji naprosto individuálně ke každému začátečníkovi s ohledem na jeho hudební předpoklady, schopnosti i možnosti

rozdíl je především v komunikaci a tempu výuky, dále v používaných materiálech

S malými dětmi víc hravá forma a více pohybu, se staršími pak více teorie a vysvětlování technických aspektů hry.

Se staršími žáky se dá o věcech mluvit, a mladšími je nutné vycházet z konkrétních činností. Pro mladší žáky je taky vhodné zařadit činnosti přímo nesouvisející s klavírem - zpěv, tanečky, pochodování apod.

Tak samozřejmě, že s malým žáčkem a žákem, kterému je třeba už 15 let, budu jednat jinak. Pro malé děti je důležité, aby udržely pozornost, mělo by je to bavit, měly by to považovat za "hru". U starších bych prosazovala trochu dospělejší přístup, vyžadovala bych po nich větší zodpovědnost k práci a hlubší přemýšlení o samotné hudbě.

U mladších začátečníků využívám hodně her a hru podle sluchu, čtení not a teorii se učíme až později. U starších začátečníků se noty učíme rovnou, stejně jako ostatní hudební teorii.

V komunikaci se studenty, výběrem školy, ze které by začínali hrát.

výběr materiálu se přizpůsobuje možnostem, schopnostem a intelektu žáka

Zavisi na charakteru, schopnostech daneho studenta

Zohlednením repertoáru a rychlostí postupu. U předškoláků postupovat po malých krůčcích s říkadly a lidovými písněmi a dostatkem času pro osvojení, intuiitivně, přes emocionální složku. U starších začátečníků zapojovat více s rozumovou složku, možno postupovat rychleji.

11. Které období je podle Vás nejobtížnější/ nejnáročnější pro začátek klavírního vyučování z hlediska pedagoga a jeho práce?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předškolní věk (3 – 5 let)1551,72 %51,72 %  
dospívání (11 – 20 let )517,24 %17,24 %  
pozdější dospělost a stáří (více než 40 let)413,79 %13,79 %  
školní věk (6 – 10 let)310,34 %10,34 %  
raná dospělost (21 – 40 let)26,9 %6,9 %  

Graf

12. Proč si to myslíte?

Můžete zaškrtnout více odpovědí. V případě výběru možnosti „jiné důvody“ uveďte prosím jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagog musí stále vymýšlet nové cesty, jak zvládnout jednu a tutéž problematiku.1655,17 %55,17 %  
Pedagog může mít problémy v komunikaci se žáky.1551,72 %51,72 %  
Pedagog může mít problémy s udržením autority1344,83 %44,83 %  
Pedagog se musí potýkat s nepřipraveností žáků.1137,93 %37,93 %  
Pedagog musí řešit problémy z běžného života žáků, které se netýkají vyučování.1034,48 %34,48 %  
Toto období je pro pedagoga nejnáročnější z hlediska přípravy na vyučování.1034,48 %34,48 %  
Pro pedagogy je obtížné žáky ke hře na klavír motivovat.931,03 %31,03 %  
Pedagog se musí potýkat s neochotou žáků vykonávat určité činnosti.827,59 %27,59 %  
Pedagog musí řešit problémy s horší motorickou tvárností žáka.620,69 %20,69 %  
Pedagog se musí v hodinách věnovat také látce hudební nauky.517,24 %17,24 %  
Učitel musí navázat dobrý vztah a komunikaci s rodiči, velká část ped. práce spočívá také na jejich bedrech.13,45 %3,45 %  
Záleží jen na vyučujícím, jestli žákovi položí dobré základy pro klavírní hru na celý život. Je nutné, aby si žák osvojit dobré zvyky hracího aparátu, aby v dalších letech nedocházelo k technickým blokům.13,45 %3,45 %  
Neustálá vytrvalost a důslednost v práci se žákem13,45 %3,45 %  
puberta13,45 %3,45 %  
pro pedagoga musí být těžké najít motivaci, když nejsou vidět pokroky13,45 %3,45 %  
malé děti neudrží pozornost, je těžké udržet je u smysluplné práce13,45 %3,45 %  
Pedagog musí řešit neshody s žáky při výběru repertoáru.13,45 %3,45 %  
Pedagogické úspěchy a pokroky žáka hodně závisí na domácí přípravě žáka, která je ale závislá na rodičích. Ty je problém instruovat, pokud sami nehráli na klavír.13,45 %3,45 %  

Graf

13. Jaké informace si zjišťujete o žákovi, než ho začnete učit?

Můžete zaškrtnout více odpovědí. V případě výběru možnosti „jiné důvody“ uveďte prosím jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zda má kde cvičit2275,86 %75,86 %  
úroveň jeho hudebních schopností1965,52 %65,52 %  
jeho motivaci ke hře na klavír1551,72 %51,72 %  
jeho cíle a představy o tom, co se chce na klavír naučit1551,72 %51,72 %  
jeho další hudební zájmy a aktivity1448,28 %48,28 %  
úroveň jeho hudebního talentu1344,83 %44,83 %  
jeho mimohudební zájmy a činnosti1241,38 %41,38 %  
zda netrpí specifickou poruchou učení nebo chování827,59 %27,59 %  
jeho předpoklady k tvořivé práci620,69 %20,69 %  
jakou má povahu, temperament620,69 %20,69 %  
míru jeho inteligence310,34 %10,34 %  
žádné310,34 %10,34 %  
fyzické předpoklady - např. velikost ruky, malá ruka není úplně vhodná..13,45 %3,45 %  
zda je pravák nebo levák13,45 %3,45 %  
jestli má doma vlastní nástroj 13,45 %3,45 %  
jaký je jeho preferovaný učební styl13,45 %3,45 %  
jestli ho v klavíru podporují rodiče13,45 %3,45 %  

Graf

14. Máte nějakou oblíbenou klavírní školu/y pro začátečníky a pro kterou věkovou skupinu/y byste ji doporučil/a?

Odpovězte stručně a výstižně vlastními slovy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

---

H. Kaschau: Americká škola, věk 6 - 8.

J.Thompson Easy course pianoforte I -VI.

Janžurová, Borová Nová klavírní škola I. -IV. díl

Janžurová/Borová- pro malé školáky Emons- malé školáky

John Thomson's Easiest piano course - školní věk 6 -10 let

Klavírní škola pro začátečníky, dopněná o další instruktivní literaturu (Album etud, Album klasiků apod.)

Klavírní školička - pro předškolní a raně školní děti

Klavírní školička - předškolní žáci Adult Piano Book (Thompson) - dospělí začátečníci

Klavírní školička (Janžurová, Borová) - do 6 let Nová klavírní škola 1. díl, od 6/7 let

Klavírní školička (předškoláci), Nová klavírní škola (školáci), pro pomalejší děti něco ze zahraničních škol (Thompson, Emonts)

Klavírní školička (předškolní děti, 1.stupeň)

Klavírní školička (předškolní žáci), doplňkové materiály z Amerických klavírních škol

Ne

Ne

ne

ne

ne, noty stahuju z internetu nebo hrajeme ze zpěvníků

nemám

nemám

Nepostupuji soustavě podle jedné klavírní školy, ale vybírám skladby každému žákovi individuálně podle věku, cíle a schopností..

nevím

Nova klavirni skola

Nová klavírní škola, Klavihrátky

osvedcila se mi kombinace dostupnych ucebnic - Nova klavirni skola, Klavirni skola pro zacatecniky, Thompson, Alfred's Piano Library a dalsi Z techto materialu cerpam pro siroke spektrum zaku

s každým pracuji individuálně

Velmi podařená a praktická je Klavírní školička ( Janžurová, Borová ) . Je určená pro nejmenší děti ( 4-6 let).

většinou hodně kombinuji...pro nejmenší Thompson (1,2,..), Nová klavírní škola I., Evropská klav. škola I.

Z. Janžurová - Nová klavírní škola, velmi vhodná pro věk 6 -8 let

15. Komentáře

Zde je prostor pro Vaše komentáře, nápady, návrhy, připomínky…

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

---

Výuku je vždy třeba uzpůsobit konkrétnímu žákovi.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mihulková, Š.Výuka klavírních začátečníků (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vyuka-klavirnich-zacatecniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.