Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > výuka náboženství naˇstředních školách a postoj středoškoláků k islámu

výuka náboženství naˇstředních školách a postoj středoškoláků k islámu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Červová
Šetření:13. 04. 2011 - 18. 04. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):23 / 19.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

tento dotazník je součástí mé práce na  předmět Terénní výzkum, ve kterém se budu zabývat tím, jestli středoškoláci chtějí nebo nechtějí náboženství na školách a z jakých důvodů, ale také jejich vztahem a postoji k islámu.

Na otázky prosím odpovídejte upřímně, nikdo nebude nikoho posuzovat:)

Předem děkuji za spolupráci, Bára Červová

Odpovědi respondentů

1. Vyučuje se na Vaší škole o náboženství (i v rámci občanské výcho

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2853,85 %53,85 %  
ano 2446,15 %46,15 %  

Graf

2. Vadí Vám to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2187,5 %40,38 %  
ano312,5 %5,77 %  

Graf

3. Vadí Vám to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2692,86 %50 %  
ano27,14 %3,85 %  

Graf

4. Mělo by být náboženství součástí výuky základních a středních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3465,38 %65,38 %  
ano1834,62 %34,62 %  

Graf

5. Myslíte si, že některý/á Váš/e učitel/ka je věřící?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3568,63 %67,31 %  
ne1631,37 %30,77 %  

Graf

6. Měl by učitel skrývat svůj názor na náboženství a víru v boha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3159,62 %59,62 %  
ano1121,15 %21,15 %  
nevím1019,23 %19,23 %  

Graf

7. Pokud je člověk věřící, má svoje přesvědčení dávat najevo i ve školním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3363,46 %63,46 %  
ano1936,54 %36,54 %  

Graf

8. Je nošení náboženských symbolů (např. přívěsky ve tvaru kříže) do školy nevhodné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4384,31 %82,69 %  
ano815,69 %15,38 %  

Graf

9. Co se Vám vybaví, když se řekne islám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fanatismus3057,69 %57,69 %  
násilí2344,23 %44,23 %  
přísnost2140,38 %40,38 %  
zajímavá kultura1426,92 %26,92 %  
ženská obřízka1121,15 %21,15 %  
morálka815,38 %15,38 %  
láska k bohu815,38 %15,38 %  
disciplína47,69 %7,69 %  
bohatství23,85 %3,85 %  
jedno z mnoha náboženství11,92 %1,92 %  
ideologie11,92 %1,92 %  
středověké poměry, nelogičnost, nelidskost11,92 %1,92 %  
násilné šíření víry11,92 %1,92 %  
nepřizpůsobivost11,92 %1,92 %  
Ramadán11,92 %1,92 %  
Buddha11,92 %1,92 %  
terorismus11,92 %1,92 %  
vira v Mohameda11,92 %1,92 %  
druh náboženství; možná násilí -> kvůli médiím11,92 %1,92 %  
neinformovanost veřejnosti, zavádějící informace o11,92 %1,92 %  
náboženství, které neschvaluju11,92 %1,92 %  
nerovnocenné postavení pohlaví11,92 %1,92 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy s muslimem/muslimkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2751,92 %51,92 %  
ne2548,08 %48,08 %  

Graf

11. Změnilo toto setkání Váš názor na islám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 13, anootázka č. 12, částečněotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2074,07 %38,46 %  
částečně622,22 %11,54 %  
ano13,7 %1,92 %  

Graf

12. Popřelo toto setkání to, co jste si o islámu mysleli dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, můj názor je více pozitivní342,86 %5,77 %  
ne342,86 %5,77 %  
ano,můj názor je více negativní114,29 %1,92 %  

Graf

13. Důvěřujete informacím, které o islámu podávají média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně3771,15 %71,15 %  
ne1019,23 %19,23 %  
ano59,62 %9,62 %  

Graf

14. Máte strach z islámu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2853,85 %53,85 %  
ano2446,15 %46,15 %  

Graf

15. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a proc jo?

A proč ano?

Bojím se fanatismu..

Byl jsem v zemi, kde je islám hlavní náboženství a zdejší lidé jsou mírumilovní.

Co to je za dotaz?

díky mediálnímu obrazu

fanatismus

I přesto, že jsme se o islámu ve škole učili, si stále nejsem jistá, co si o tomto náboženství myslet. Nevím toho tolik, abych si udělala úplnou představu a proto z islámu strach nemám.

je to náboženství jako každé jiné

Je založen na manipulaci, násilí a zotročování mas.

Jsou fanatici

Kvůli jejho postupnému zaplavovíní Evropy.

Mám strach jak z čeho. Spíše je to strach z neznáma.

Násilné a netolerující náboženství

násilný proud, nebezpečný, Korán přímo nabádá k násilí, "sekejte hlavy bezvěrcům..."

ne

Nejsem příznivec žádného náboženství.

Nemám

Nemám důvod.

nemám prostě

Nemám strach z Islámu, ale přímo z některých jeho extrémních odnoží a organizací. Islám sám o sobě je jedno z nejtolerantnějších náboženství.

nemám strach, není důvod

nemám...

není proč se bát

neproniká tolik do našich životů... běžných lidí

nevím

Nevím

nevím

nevím co od něj očekávat

nevím.. muj názor

obtížné přizpůsobení naší kultuře

pokud nikomu neubližují tak z nich nemusí mít nikdo strach

porušují základní lidská práva, bezpráví žen

proč ano? proč se bát náboženství??

Proč bych měla...

protože brzy nastane konec světa

Protože islám mi přijde jako jiné náboženství - má své klady i zápory.

protože je nebezpečný stejně jako jiné fanatické náboženství.

protože muslimové se šíří po celém světě jako mor

Protože není čeho se bát. Každý má právo být jak věřicí, tak i ateista:-)

Protože s tímto náboženstvím jsem do styku moc nepřišla

Protože věřím, že se nerozšíří natolik, aby pro mě byl problémem.

rozšiřuje se už i do západní Evropy (viz Německo, kde se staví velké množství mešit)

sleduji události z muslimských oblastí v Americe a v západní Evropě

Strach mi nepomůže.

Terorismus

terorismus

v ČR neohrožují

Vyznavači islámu jsou silně netolerantní, je to problematická nepřizpůsobivá kultura, jejich názory jsou zcestné, obhajoba činů nelogická, silně nesouhlasím s jejich jednáním s ženami či příslušníky jiného náboženství či ateisty, tresty nelogické a velmi nelidské či naopak žádné, ač je trest na místě. Děsí mne rostoucí nárůst islámské populace, nárůst jejich píslušníků v Evropě a především jejich netolerantní snaha rozšířit islám všude, jejich přesvědčení, že jsou zastánc jediné správné víry a že jsou oprávněni v jejím jménu mučit a zabíjet (př. terorist. útoky). Vykládají slova Koránu nejhorším možným způsobem, ač Korán sám o sobě v sobě nemá tolik nenávisti, jako mnozí jeho vyznavači. Nemám nic proti jednotlivci a nepovažuji se za rasistu. (pozn. k otázce 19 - zda jsou muslimské ženy spokojené - nejsem si jistá, jak odpovědět. Setkávám se s obojím, nevím, co převažuje, okolnosti apod. Nicméně jde-li o spokojenost, není to dle mého v pořádku, jde o zcestnou výchovu, prostředí ženu odmalinka učí, že takto je to správné a v pořádku, žena je ovlivněná a více nežádá a nechce - toto považuji za patologický jev, je to nepřirozené).

z každého fanatismu jde strach, je úplně jedno jestli to je islám, katolictví, socialismus nebo ekoligismus

z terorismu

že se rozšíří a zfanatizuje nás všechny,věřící jsou lidé bez vlastního názoru, co nemají vlastní vůli řešit věci logicky

16. Vadil by Vám muslimský soused?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3567,31 %67,31 %  
ano, z náboženských důvodů1121,15 %21,15 %  
ano611,54 %11,54 %  

Graf

17. Myslíte si, že by se muslimové, kteří žijí v Evropě, měli přizpůsobit křesťanské tradici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2751,92 %51,92 %  
ano2548,08 %48,08 %  

Graf

18. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

částečne

je to jejich tradice ktrerým věří

Je to jejich víra a nemůžeme jim jí brát

Je to jejich víra. Netvrdím, že by měli propagovat všechny svoje způsoby života. Ale částečně by se měli přizpůsobit zemi, ve které žijí.

Jejich tradice, pokud jsou standartní nijak nevadí. Islám by mel být kontrolován jako ostatní.

Jelikož i my se v islám. zemích přizpůsobujeme a respektujeme jejich zvyklostem, tolerance a přizpůsobivost by měla být vzájemná. Přijde mi přirozené respektovat kulturní zvyklosti v jiné zemi, ať už jsem v ní dočasným či trvalým hostem.

jiná kultura

jiný kraj, jiný mrav....přirovnám to k řízení auta na silnici...když navštívíme Anglii taky musíme jezdit opačně...jinak by v tom byl zmatek...

každý má právo na své vyznání

každý má svou víru

křesťanství je stejná blbost jako islám

Mají své náboženství, a pokud se v Evropě snažíme o demokracii, měli by mít možnost zvolit si své náboženství a řídit sw podle toho.

Mají svoji víru.

neměli by se přizpůsobovat, ale respektovat křesťanskou víru

nevím

nikoli křesťanské, ale tradici místa kam chtějí přijít.

odlišnost kultur tu vždy byla a i by měla být,i když s jejich kulturou v mnoha věcech nesouhlasím

Oni snad tolerují křesťany ve své zemi?

P5i3li sem a cht2j9 tadz 69t, tud96 se mus9 p5iyp;sobit kultu5e a spole4nosti

pokud chtějí žít v Evropě, měli by se přizpůsobit původní evropské kultuře ve které chtějí žít....stejně jako cizinci, když se přestěhují do cizího státu tak se musí přizpůsobit jazyku, kultuře a zvykům země kde chtějí žít

Pokud jedu k nim, přizpůsobuji se, i když jsem tam jen na dovolené. Jestliže zde chtějí žít, měli by se přizpůsobit zase oni, ne zase my!

pokud se přizpůsobit nechtějí, ať se vrátí do muslimské země, já sama bych se v muslimské zemi musela také přizpůsobit

pro dobro evropanů

proč by mělo být v čechách jen křesťanství? sfanatizovaný lidi jako sfanatizovaný lidi

protože by se měli přizpůsobovat všichni majoritní společnosti. tradice by měly být zachovány a chráněny, ale dodržování zákonů a morálky dané země/majoritní společnosti/úzusu je minimum přizpůsobení, k jakému by mělo dojít.

Protože by se měli snažit udržet si tradice a svou víru

protože Evropa je křesťanská

Protože když jsou celý život muslimy, tak by pro ně bylo těžké se přizpůsobit křesťanské tradici

Protože mají právo na své náboženství.

Protože po člověku, který by se chtěl integrovat do jejich společnosti, by žádali totéž a je to tak správně.

protože proč jim nutit něco čemu nevěří

protože tady jejich zaostalá, násilná a nebezpečná kultura nemá co dělat

Sem proti jakémukoliv náboženství.

stačí respekt

Tak jako kdybych já šla na východ, přizpuůsobila bych se a nenosila bych dráždivou minisukni.. A přizpusobila bych se...přiměřeně zahalovala... Atd..

Většina Evropanů nejsou křestani. Lidé by se měli respektovat a pokud se navzájem nijak neohrožují/neomezují, nemělo by jim jiné náboženství vadit.

všichni mají právo vyznávat své náboženství,ale nesmí to být dovedeno do krajnosti ( ubližování jiné osobě, omezování jiných )

19. Která tvrzení jsou podle Vás pravdivá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většina lidí má z příchodu islámu do Evropy strach3873,08 %73,08 %  
islám ponižuje ženy2955,77 %55,77 %  
příznivců islámu přibývá2853,85 %53,85 %  
násilí je výsledkem špatné interpretace Koránu2548,08 %48,08 %  
muslimské země jsou zaostalejší 2242,31 %42,31 %  
Korán vyzývá k násilí1630,77 %30,77 %  
islám je protikřesťanský a protižidovský1630,77 %30,77 %  
muslimské ženy jsou spokojené se svým postavením ve společnosti815,38 %15,38 %  
islám respektuje křesťanství a judaismus47,69 %7,69 %  

Graf

20. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3975 %75 %  
muž1325 %25 %  

Graf

21. Jaké je zaměření Vaší školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborně zaměřená střední škola (vč. ekonomických lyceí, jazykových gymnázií apod.)3261,54 %61,54 %  
všeobecné gymnázium1936,54 %36,54 %  
odborné učiliště11,92 %1,92 %  

Graf

22. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, ne → konec dotazníku, hledající → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4076,92 %76,92 %  
ano1019,23 %19,23 %  
hledající23,85 %3,85 %  

Graf

23. Jakého jste vyznání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
křesťanství330 %5,77 %  
bez vyznání110 %1,92 %  
řím.kat110 %1,92 %  
římskokatolické110 %1,92 %  
Prostě věřím110 %1,92 %  
římský katolík110 %1,92 %  
křesťan110 %1,92 %  
Bah´raí110 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vyučuje se na Vaší škole o náboženství (i v rámci občanské výcho

 • odpověď ano :
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Vadí Vám to?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Vadí Vám to?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Měl by učitel skrývat svůj názor na náboženství a víru v boha?

3. Vadí Vám to?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Vyučuje se na Vaší škole o náboženství (i v rámci občanské výcho
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Měl by učitel skrývat svůj názor na náboženství a víru v boha?

4. Mělo by být náboženství součástí výuky základních a středních škol?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Měl by učitel skrývat svůj názor na náboženství a víru v boha?

10. Setkali jste se někdy s muslimem/muslimkou?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Změnilo toto setkání Váš názor na islám?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyučuje se na Vaší škole o náboženství (i v rámci občanské výcho

2. Vadí Vám to?

4. Mělo by být náboženství součástí výuky základních a středních škol?

5. Myslíte si, že některý/á Váš/e učitel/ka je věřící?

6. Měl by učitel skrývat svůj názor na náboženství a víru v boha?

7. Pokud je člověk věřící, má svoje přesvědčení dávat najevo i ve školním prostředí?

8. Je nošení náboženských symbolů (např. přívěsky ve tvaru kříže) do školy nevhodné?

9. Co se Vám vybaví, když se řekne islám?

10. Setkali jste se někdy s muslimem/muslimkou?

11. Změnilo toto setkání Váš názor na islám?

13. Důvěřujete informacím, které o islámu podávají média?

14. Máte strach z islámu?

16. Vadil by Vám muslimský soused?

17. Myslíte si, že by se muslimové, kteří žijí v Evropě, měli přizpůsobit křesťanské tradici?

19. Která tvrzení jsou podle Vás pravdivá?

20. Jaké je Vaše pohlaví?

21. Jaké je zaměření Vaší školy?

22. Jste věřící?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyučuje se na Vaší škole o náboženství (i v rámci občanské výcho

2. Vadí Vám to?

4. Mělo by být náboženství součástí výuky základních a středních škol?

5. Myslíte si, že některý/á Váš/e učitel/ka je věřící?

6. Měl by učitel skrývat svůj názor na náboženství a víru v boha?

7. Pokud je člověk věřící, má svoje přesvědčení dávat najevo i ve školním prostředí?

8. Je nošení náboženských symbolů (např. přívěsky ve tvaru kříže) do školy nevhodné?

9. Co se Vám vybaví, když se řekne islám?

10. Setkali jste se někdy s muslimem/muslimkou?

11. Změnilo toto setkání Váš názor na islám?

13. Důvěřujete informacím, které o islámu podávají média?

14. Máte strach z islámu?

16. Vadil by Vám muslimský soused?

17. Myslíte si, že by se muslimové, kteří žijí v Evropě, měli přizpůsobit křesťanské tradici?

19. Která tvrzení jsou podle Vás pravdivá?

20. Jaké je Vaše pohlaví?

21. Jaké je zaměření Vaší školy?

22. Jste věřící?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Červová, B.výuka náboženství naˇstředních školách a postoj středoškoláků k islámu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuka-nabozenstvi-na-stredni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.