Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka náboženství na ZŠ-ano či ne?

Výuka náboženství na ZŠ-ano či ne?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Pálková
Šetření:20. 11. 2013 - 04. 12. 2013
Počet respondentů:284
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Toto dotazníkové šetření provádím v rámci své diplomové práce, která se zabývá výukou náboženství na základních školách v ČR.

Dotazník je určen pouze pro věkovou skupinu 15-30 let.  Děkuji, že budete toto věkové omezení respektovat.

Prosím Vás o pozorné přečtení níže uvedených otázek a o jejich pravdivé zodpovězení.

Jitka Pálková

Odpovědi respondentů

1. Navštěvoval/a jste na základní škole předmět náboženská výchova a pod záštitou které církve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nenavštěvoval/a22177,82 %77,82 %  
ano, pod záštitou Církve římskokatolické5720,07 %20,07 %  
ano, pod záštitou Českobratrské církve evangelické20,7 %0,7 %  
ano, pod záštitou Církve československé husitské20,7 %0,7 %  
ano, pod záštitou Křesťanských sborů10,35 %0,35 %  
ano, pod záštitou Apoštolské církve10,35 %0,35 %  

Graf

2. Je dle Vašeho názoru všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských pojmech/tradicích/kultuře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16758,8 %58,8 %  
ne10336,27 %36,27 %  
nevím144,93 %4,93 %  

Graf

3. Je dle Vašeho názoru důležité znát základy světových náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22980,63 %80,63 %  
ne4716,55 %16,55 %  
nevím82,82 %2,82 %  

Graf

4. Jsou dle Vašeho názoru Vaše vědomosti o křesťanství dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17461,27 %61,27 %  
ne7024,65 %24,65 %  
nevím4014,08 %14,08 %  

Graf

5. Jsou dle Vašeho názoru Vaše vědomosti ohledně základů světových náboženství dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14250 %50 %  
ne9934,86 %34,86 %  
nevím4315,14 %15,14 %  

Graf

6. Kde jste z převážné většiny získal/a své vědomosti o křesťanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze školy8228,87 %28,87 %  
samostudiem7325,7 %25,7 %  
z rodiny5117,96 %17,96 %  
jinde3612,68 %12,68 %  
z náboženské obce258,8 %8,8 %  
od přátel175,99 %5,99 %  

Graf

7. Kde jste z převážné většiny získal/a své vědomosti o základech světových náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze školy13045,77 %45,77 %  
samostudiem9934,86 %34,86 %  
jinde3311,62 %11,62 %  
od přátel124,23 %4,23 %  
z rodiny51,76 %1,76 %  
z náboženské obce51,76 %1,76 %  

Graf

8. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace ohledně křesťanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13547,54 %47,54 %  
ano10536,97 %36,97 %  
nevím4415,49 %15,49 %  

Graf

9. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace o základech světových náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16457,75 %57,75 %  
ano9132,04 %32,04 %  
nevím2910,21 %10,21 %  

Graf

10. Měla by se dle Vás na státní základní škole náboženská výchova vyučovat jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volitelný předmět (záleží na dobrovolnosti, zda se předmět zvolí, či nikoliv)12744,72 %44,72 %  
zcela bych tento předmět zrušil/a8429,58 %29,58 %  
povinně volitelný předmět (je nutná volba mezi náboženskou výchovou a jiným alternativním předmětem-např. etickou výchovou)6021,13 %21,13 %  
povinný předmět134,58 %4,58 %  

Graf

11. Jaký model výuky náboženství byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekonfesionální (všeobecné studium všech náboženství)17260,56 %60,56 %  
žádný, nesouhlasím s výukou náboženství8830,99 %30,99 %  
konfesionální (uvádí žáky do problematiky výhradně jediného náboženství)248,45 %8,45 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20170,77 %70,77 %  
muž8329,23 %29,23 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-24 let12945,42 %45,42 %  
25-30 let10637,32 %37,32 %  
15-19 let4917,25 %17,25 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské11640,85 %40,85 %  
vysokoškolské11339,79 %39,79 %  
základní3010,56 %10,56 %  
vyučen, střední odborné bez maturity144,93 %4,93 %  
vyšší odborné113,87 %3,87 %  

Graf

15. Kde žijete v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město21375 %75 %  
venkov7125 %25 %  

Graf

16. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání – ateista13346,83 %46,83 %  
Věřím, že existuje nějaká vyšší moc, nadpřirozeno.8630,28 %30,28 %  
Církev římskokatolická4716,55 %16,55 %  
Jiná církev či náboženská společnost82,82 %2,82 %  
Církev československá husitská31,06 %1,06 %  
Českobratrská církev evangelická20,7 %0,7 %  
Křesťanské sbory20,7 %0,7 %  
Církev adventistů sedmého dne10,35 %0,35 %  
Církev bratrská10,35 %0,35 %  
Církev řeckokatolická10,35 %0,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Je dle Vašeho názoru všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských pojmech/tradicích/kultuře?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Církev římskokatolická na otázku 16. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

9. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace o základech světových náboženství?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinný předmět na otázku 10. Měla by se dle Vás na státní základní škole náboženská výchova vyučovat jako:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace ohledně křesťanství?

11. Jaký model výuky náboženství byste preferoval/a?

 • odpověď nekonfesionální (všeobecné studium všech náboženství):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinně volitelný předmět (je nutná volba mezi náboženskou výchovou a jiným alternativním předmětem-např. etickou výchovou) na otázku 10. Měla by se dle Vás na státní základní škole náboženská výchova vyučovat jako:
 • odpověď žádný, nesouhlasím s výukou náboženství:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela bych tento předmět zrušil/a na otázku 10. Měla by se dle Vás na státní základní škole náboženská výchova vyučovat jako:

13. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15-19 let:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvoval/a jste na základní škole předmět náboženská výchova a pod záštitou které církve?

2. Je dle Vašeho názoru všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských pojmech/tradicích/kultuře?

3. Je dle Vašeho názoru důležité znát základy světových náboženství?

4. Jsou dle Vašeho názoru Vaše vědomosti o křesťanství dostačující?

5. Jsou dle Vašeho názoru Vaše vědomosti ohledně základů světových náboženství dostačující?

6. Kde jste z převážné většiny získal/a své vědomosti o křesťanství?

7. Kde jste z převážné většiny získal/a své vědomosti o základech světových náboženství?

8. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace ohledně křesťanství?

9. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace o základech světových náboženství?

10. Měla by se dle Vás na státní základní škole náboženská výchova vyučovat jako:

11. Jaký model výuky náboženství byste preferoval/a?

12. Pohlaví:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Kde žijete v současné době?

16. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvoval/a jste na základní škole předmět náboženská výchova a pod záštitou které církve?

2. Je dle Vašeho názoru všeobecně důležité orientovat se v základních křesťanských pojmech/tradicích/kultuře?

3. Je dle Vašeho názoru důležité znát základy světových náboženství?

4. Jsou dle Vašeho názoru Vaše vědomosti o křesťanství dostačující?

5. Jsou dle Vašeho názoru Vaše vědomosti ohledně základů světových náboženství dostačující?

6. Kde jste z převážné většiny získal/a své vědomosti o křesťanství?

7. Kde jste z převážné většiny získal/a své vědomosti o základech světových náboženství?

8. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace ohledně křesťanství?

9. Poskytla Vám základní škola dostatečné informace o základech světových náboženství?

10. Měla by se dle Vás na státní základní škole náboženská výchova vyučovat jako:

11. Jaký model výuky náboženství byste preferoval/a?

12. Pohlaví:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Kde žijete v současné době?

16. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pálková, J.Výuka náboženství na ZŠ-ano či ne? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuka-nabozenstvi-na-zs-ano.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.