Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka přírodovědných předmětů v základním školství

Výuka přírodovědných předmětů v základním školství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Hejsková
Šetření:22. 10. 2009 - 08. 11. 2009
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou katedry fyziky Univerzity Hradec Králové a předmětem mého zájmu je výuka přírodovědných předmětů v základním školství se zaměřením na jejich integraci.  Dotazník je určen zejména učitelům základních škol.
Cílem je zjistit současný stav této problematiky na základních školách v České republice. Vás bych chtěla poprosit o zodpovězení několika dotazů.
Děkuji předem za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Výuka bloku "Člověk a příroda" je v našem ŠVP je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozdělena do jednotlivých předmětů2100 %100 %  

Graf

2. Jaká je časová dotace bloku "Člověk a příroda" za druhý stupeň základní školy na týden

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222100 %100 %  

Graf

3. Jaká je aprobace učitele integrovaného předmětu pokud jej učíte integrovaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologie - chemie150 %50 %  
integrovaně neučíme150 %50 %  

Graf

4. Jakou máte časovou dotaci předmětu fyzika za druhý stupeň základní školy na týden?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
7150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:12.5
Směrodatná odchylka:3.54
Medián:4.5
Modus:2

Graf

5. Máte na Vaší škole aprobovaného učitele na fyziku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

6. Jakou máte časou dotaci předmětu chemie za druhý stupeň základní školy na týden?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
4150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:3
Modus:2

Graf

7. Máte na vaší škole aprobovaného učitele na chemii

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

8. Jakou máte časou dotaci předmětu přírodopis za druhý stupeň základní školy na týden?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
7150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:12.5
Směrodatná odchylka:3.54
Medián:4.5
Modus:2

Graf

9. Máte na Vaší škole aprobovaného učitele na přírodopis

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

10. Používáte na Vaší škole k výuce projektové vyučování ve kterém je využito integrace přírodovědných předmětů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano, na celý vyučovací den se zrušením klasického rozvrhu150 %50 %  

Graf

11. Vyjádřete svůj názor. Do škol by se měla zavést intergace přírodovědných předmětů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím150 %50 %  
spíše nesouhlasím150 %50 %  

Graf

12. Znáte nějaké vhodné učebnice pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

13. Chybí na trhu náměty pro integrovanou výuku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

14. Chtěli byste vyzkoušet učit integrovaně přírodovědní předměty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

15. Slyšeli jste o výuce předmětu přírodozpyt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

16. Myslíte si, že k integrované výuce chybí vhodně připravení učitelé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

17. Jak si myslíte, že bylo před válkou vyučováno přírodovědným předmětům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodopis zvlášť, chemia a fyzika dohromady2100 %100 %  

Graf

18. Kde se škola nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě150 %50 %  
na vesnici150 %50 %  

Graf

19. V jakém jste kraji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký kraj150 %50 %  
Liberecký kraj150 %50 %  

Graf

20. Kolik žáků má vaše škola

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 a více150 %50 %  
do 200150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hejsková, P.Výuka přírodovědných předmětů v základním školství (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuka-prirodovednych-predmetu-v-zakladnim-skolstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.