Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka přírodovědných předmětů v základním školství

Výuka přírodovědných předmětů v základním školství

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Hejsková
Šetření:22. 10. 2009 - 08. 11. 2009
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou katedry fyziky Univerzity Hradec Králové a předmětem mého zájmu je výuka přírodovědných předmětů v základním školství se zaměřením na jejich integraci.  Dotazník je určen zejména učitelům základních škol.
Cílem je zjistit současný stav této problematiky na základních školách v České republice. Vás bych chtěla poprosit o zodpovězení několika dotazů.
Děkuji předem za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Výuka bloku "Člověk a příroda" je v našem ŠVP je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozdělena do jednotlivých předmětů2100 %100 %  

Graf

2. Jaká je časová dotace bloku "Člověk a příroda" za druhý stupeň základní školy na týden

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222100 %100 %  

Graf

3. Jaká je aprobace učitele integrovaného předmětu pokud jej učíte integrovaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologie - chemie150 %50 %  
integrovaně neučíme150 %50 %  

Graf

4. Jakou máte časovou dotaci předmětu fyzika za druhý stupeň základní školy na týden?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
7150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:12.5
Směrodatná odchylka:3.54
Medián:4.5
Modus:2

Graf

5. Máte na Vaší škole aprobovaného učitele na fyziku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

6. Jakou máte časou dotaci předmětu chemie za druhý stupeň základní školy na týden?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
4150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:3
Modus:2

Graf

7. Máte na vaší škole aprobovaného učitele na chemii

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

8. Jakou máte časou dotaci předmětu přírodopis za druhý stupeň základní školy na týden?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
7150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:12.5
Směrodatná odchylka:3.54
Medián:4.5
Modus:2

Graf

9. Máte na Vaší škole aprobovaného učitele na přírodopis

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

10. Používáte na Vaší škole k výuce projektové vyučování ve kterém je využito integrace přírodovědných předmětů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano, na celý vyučovací den se zrušením klasického rozvrhu150 %50 %  

Graf

11. Vyjádřete svůj názor. Do škol by se měla zavést intergace přírodovědných předmětů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím150 %50 %  
spíše nesouhlasím150 %50 %  

Graf

12. Znáte nějaké vhodné učebnice pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

13. Chybí na trhu náměty pro integrovanou výuku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

14. Chtěli byste vyzkoušet učit integrovaně přírodovědní předměty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

15. Slyšeli jste o výuce předmětu přírodozpyt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

16. Myslíte si, že k integrované výuce chybí vhodně připravení učitelé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

17. Jak si myslíte, že bylo před válkou vyučováno přírodovědným předmětům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodopis zvlášť, chemia a fyzika dohromady2100 %100 %  

Graf

18. Kde se škola nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě150 %50 %  
na vesnici150 %50 %  

Graf

19. V jakém jste kraji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký kraj150 %50 %  
Liberecký kraj150 %50 %  

Graf

20. Kolik žáků má vaše škola

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 a více150 %50 %  
do 200150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejsková, P.Výuka přírodovědných předmětů v základním školství (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vyuka-prirodovednych-predmetu-v-zakladnim-skolstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.