Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka sexuální výchovy na školách- pro učitele 1. st. ZŠ

Výuka sexuální výchovy na školách- pro učitele 1. st. ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kudlová
Šetření:03. 12. 2016 - 02. 02. 2017
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):52 / 39.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:29,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní učitelko, pane učiteli.

Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce Výuka sexuální výchovy na 1. st. ZŠ. Vyplněním přispějete k výzkumu v oblasti sexuální výchovy. 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe na 1. st. ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky98,91 %8,91 %  
1 rok65,94 %5,94 %  
3 roky54,95 %4,95 %  
343,96 %3,96 %  
632,97 %2,97 %  
5 let32,97 %2,97 %  
15 let32,97 %2,97 %  
1221,98 %1,98 %  
2721,98 %1,98 %  
6 let21,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi 12 let
Rok
10 let
4
16 let
1,5 roku
7 let
5
5 měsíců
25 let
8 let
20 let
32 let
20
13 let
1
27 let
28 let
1,5let
5. ročník studia
deset let
4 roky
15let
3roky
23
24
Kratka. Kazdy semestr par dnu.
13
Půl roku
14 let
22
17
18 let
22 let
7
10
několik měsíců
učila jsem zatím jen v rámci praxe na univerzitě
jsem studentka posledního ročníku VŠ
24 let
Učím druhým rokem.
Třiceti a let
Jeden rok
dva roky
Rok a pul
2,5 roku
Pět let
18
18let
8
6261,39 %61,39 % 

Graf

2. Co si představujete pod pojmem sexuální výchova?-NEPOVINNÁ OTÁZKA

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

adekvatne k veku

bavit se s dětmi o věcech, které k životu patří

Deti se uci poznavat lidske telo a jeho promeny, uci se prevenci, bezpecna opatreni pri pohlavnim styku

Informování žáků mladšího školního věku o věcech týkajících se pohlavních orgánů muže a ženy a taktéž sexu.

Informovanost o pojmu ,,sex,´´ co z něj vyplývá, nejen samotný akt, ale uvědomění si navázání hlubokého intimního vztahu s druhou osobou.

Jako seznámení a poučení děti vzhledem k jejich vlastnímu tělu. Pocitům. Rozmnožování a chování vůči sobě i okolí navzájem.

jako to co se týká nejužšího soukromí dané osoby, vztahy mezi lidmi samotnými, odpovědnost v sex. životě, bezpečnost moje (nejen zdravotní ale i osobní)

Je důležitá.patří k životu a děti mají být informovány pravdivě bez předsudků.

Je to předmět, který má žáky seznámit s mezilidskými vztahy, s jejich tělem, připravit je v rámci jejich chápání na budoucí sexuální život

Je to v nezralém věku dětí 1.stupně především záležitost rodiny (tedy funkční a normální rodiny) - na 1. stupeň nepatří. Snad jedině ve formě povzbuzení k úctě ke druhému pohlaví a ke zdůraznění jak má vypadat správná fungující rodina. Dále je to věcí i diskuse s rodiči (i když mnozí nechtějí, či ani netuší co by měli pro své děti dělat)

Klasické téma, které by se mělo probírat.

komlexně, přiměřeně věku

Na 1. stupni bych to viděla: seznámení o změnách v době puberty, jak se bude měnit holky a jak kluci. Jaké větší potřeby budou mít holky se maluji, kluci jsou frajeři. Jak vzniká miminko.

Na 1. stupni spíše v širším pojetí - základy vztahů mezi lidmi, hygiena, člověk jako takový

Na 1.stuoni -naučit děti co je vhodné a co není ukazovat,dělat na veŕejnosti, na co si dát pozor při kontaktu s dospělými,že je něco jako soukromí,naučit je rozumět vlastnímu tělu a změnám které nastanou

Na prvním stupni bych to viděla jako seznámení s tělem ženy a muže, vývojem dítěte v těhotenství,

Na prvním stupni si představuji, že se v tomto předmětu děti seznámí s rozdíly mezi mužem a ženou, o změnách, které probíhají v pubertě a o vztazích mezi holkama a klukama.

Nauka o lidském těle, a hygieně, o obtěžování - nutnost bránit se i před blízkými, co je normální a co už ne, informovat děti o možném riziku

nauka o lidskych pohlavnich organech, pohlavnim styku a vecmi s nim spojenymi

Nauka o těle a osobní intimitě, Jak se to stane, že se narodí miminko

Něco intomního

normálně

o uvědomění si sebe sama, o rozdílnostech mezi pohlavími a ne jen tělesných , o vztazích, o předávání života, o rodině

Odmalička vštěpovat dětem úctu k vlastnímu tělu, úctu k druhému pohlaví.

Odpovedi na dotazy deti ohledne sexualniho zivota

odpovědné chování, znalost o tělesném vývoji, prevence sexuálních rizik, hygiena

Partnerský vztah muže a ženy, jeho vývoj, tělesný vztah, rodinný život.

Poučení o lidském těle, jeho změnách v dospívání sexu a jeho nebezpečí z hlediska nemoci.

Povědomí o tom, jak se plodí děti, rizika pohlavních nemocí, ochrana, antikoncepce,.....

Pro první stupeň ZŠ především objasnění problematiky, v čem přesně se liší dívka/žena a chlapec/muž, vysvětlení, jak vzniká zárodek, zařazení pojmů jako spermie, vajíčko, pohlavní orgány, vysvětlit dětem citlivost tohoto tématu - je důležité si chránit svojí intimitu atd.

Problematika soužití mezi mužem a ženou, hygiena, empatie..

Předávání informací o základech sexuálního chování a pravidel.

Předmět ve škole, naplni jsou informace týkající se sexu

Předmět, který má naučit žáky odpovědnému sexuálnímu životu.

Představit žákům jejich tělo, varovat je před nebezpečím.

příprava na odpovědný život zahrnující i sex

Rodinná, osobní, bezpečnost, poučení.

rozdíly holky X kluci rodina, vztahy

Rozdily mezi muzem a zenou,znasilneni, pohlavni styk, rodicovstvi

Rozumím tomuto pojmu jakozto výchově k zodpovědnosti při sexu, a stejně tak jakozto výchově správného citu k sexu.

sexuální výchova je předmět který se zabývá sexualitou a rodičovstvím a přípravu na ně

Sexuální výchova připravuje jedince na zdravý sexualni život. Zabývá se fyzickým, ale i psychickým stavem jedinců.

Seznámení dětí s lidským tělem, odlišnostmi muže a ženy, vznik dětí - vývoj

seznámení dětí s pojmy

Seznámení se s tělem, u dětí, jaké jsou rozdíly chlapeček - holčička, jak přichází děti na svět, u děvčat bych určitě tak kolem deseti let začala mluvit o menstruaci.

Seznámení se sexualitou člověka - pohlavní orgány, sexuální život.

Seznámení žáků s dospíváním, proměny těla, chování. Připravení na život dospělého jedince , příprava na zodpovědnost při sexuálním styku.

Seznámení žáků se základní stavbou a funkcí rozmnožovací soustavy. A také schopnost rozlišit vhodné a nevhodné jednání.

seznámit děti s pojmy, které se týkají intimity, osobního vztahu apod.

seznamit s žáky základní pojmy...

Sociální věda

součást výchovy ke zdraví a seznámení dětí s lidským tělem

téma v rámci prvouky, přírodovědy - děti se mají naučit zákl. hygieny, mají vědět, co je přiměřené, jak funguje rodina, že mají právo na soukromí, dozví se, jak funguje jejich tělo apod.

Temata jako dospivani, rozdily v pohlavi, nechraneny sex, nasledky, muzske a zenske organy..

to co tam patří

Učení o rozmnožování, sexuálních chorobách, ochraně

Učení o sexu

udělat dětem jasno

vést děti k správnému pochopení sexuality jako takové, její role, úlohy a funkce v životě + výchova k zodpovědnému zacházení s tímto darem

výchova k odpovědnému chování, určitě se prolíná s výchovou ke zdraví

výchova k sexuální zodpovědnosti a k reprodukčnímu zdraví

Výchova k uvědomělému rodičovství

Výchova k zodpovědnému chování, vztahová výchova, hygiena, spolužití...

Vychova ke vztahum, hodnotam v partnerskem zivote; jak vypada muzske a zenske telo; co je to laska, sex

Výchova ke zdravému a zodpovědnému sexuálnímu životu

Výchova nutná k celistvé osobnosti

výchova, která pomáhá zdravému růstu sexuality a sexuálního chování

výchovu zaměřenou na všechny části spojené touto oblastí - biologie mužského a ženského těla, informace ochraně před početím, sexuální zralost (nejen fyz, ale i psychická a sociální atd)

Vysvětlení problematiky sexuálního styku, ochrany, následků - pohlavně přenosné choroby, jejich průběh, léčba, následky.

vysvětlení rozdílu mezi mužem a ženou, změny a fungování orgánů

výuka tématu intimních záležitostí člověka

Výuka týkající se dospívání člověka, jeho změn, rizika sexuálního života.

Výuku

Vývoj dítěte od poceti

vznik nového života, intimní hygiena, sexuální chování, zneužívané dítě, rizika...

Vztah mezi mužem a ženou. Láska, porozumění, tolerance, pochopení, trpělivost, snášenlivost, dobrotu a laskavost mezi partnery.

Vztahy k opačnému pohlaví, vysvětlení pojmů z oblasti sexuality, např. homosexuál, možná rizika apod

vztahy, benefit zdravé, fungující rodiny, láska, intimita, antikoncepce, těhotenství, prevence před komerční sexualitou, následky a rizika tabu v rodinách

Znalost pohlavních orgánů (na prvním stupni rozlišení dívky a chlapce), popřípadě rozmnožování (jak vzniká miminko)

Zodpovedne rodicovstvi,druhy antikoncepce,druhy sexualnich technik.Co jsou sexualni deviace a uchylky

3. Četli jste sexuální příručku z roku 2010, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7877,23 %77,23 %  
ano2322,77 %22,77 %  

Graf

4. Jaký na ni máte názor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Adekvátní text pro pomoc s výukou na ZŠ

Děs

Dobrý

Je nutné si to "přežvýkat" pro svou potřebu

je tam vše potřebné

Jen jsem ji proletela, ale prijde mi zbytecne ucit deti o sexu atd. tak do podrobna

Líbila se mi, myslím si, že je vhodná pro učitele, kteří se chtějí přiučit, co vše by měli dětem předat ze sexuální výchovy.

Má vážné nedostatky

Moc obecné

Myslím si, že je to vhodný materiál pro žáky.

Něco je přehnané, něco ne, jelikož děti, které chodí do školy na prvním stupni mnoho věcí slyšelo a nevědí, co je to ve skutečnosti.

něco se mi líbí něco ne

nepamatuji si

Nevhodná

nic moc

ok

Podle mého názoru je příručka nedostatecna.

prumerná publikace

Rozporuplný, spíše odmítavý.

už si přesně nepamatuji, ale vím, že jsem k ní měla velké výhrady

V něčem inspirativní v něčem perverzní

věkově nepřiměřená

5. Vyučujete sexuální výchovu? (je jedno zda jako samostatný předmět či jako téma v jiném předmětu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6160,4 %60,4 %  
ano4039,6 %39,6 %  

Graf

6. Kdo ve Vaší škole vyučuje nejvíce sexuální výchovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [třídní učiteléotázka č. 8, biologotázka č. 8, doktorotázka č. 8, sexuologotázka č. 8, metodik prevenceotázka č. 8, výchovný poradceotázka č. 8, rodičotázka č. 8, jinýotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídní učitelé2255 %21,78 %  
biolog1025 %9,9 %  
výchovný poradce410 %3,96 %  
jiný37,5 %2,97 %  
metodik prevence12,5 %0,99 %  

Graf

7. Kdo by podle Vás měl vyučovat sexuální výchovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [třídní učiteléotázka č. 9, biologotázka č. 9, doktorotázka č. 9, sexuologotázka č. 9, metodik prevenceotázka č. 9, výchovný poradceotázka č. 9, rodičotázka č. 9, jinýotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič1829,51 %17,82 %  
třídní učitelé1219,67 %11,88 %  
sexuolog914,75 %8,91 %  
biolog711,48 %6,93 %  
doktor58,2 %4,95 %  
metodik prevence58,2 %4,95 %  
jiný34,92 %2,97 %  
výchovný poradce23,28 %1,98 %  

Graf

8. Od které třídy se na Vaší škole vyučuje sexuální výchova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4. třída922,5 %8,91 %  
1. třída820 %7,92 %  
2. stupeň820 %7,92 %  
5. třída717,5 %6,93 %  
3. třída615 %5,94 %  
2. třída25 %1,98 %  

Graf

9. Od které třídy by se pode Vás měla vyučovat sexuální výchova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupeň2236,07 %21,78 %  
5. třída1422,95 %13,86 %  
4. třída914,75 %8,91 %  
3. třída813,11 %7,92 %  
1. třída69,84 %5,94 %  
střední škola11,64 %0,99 %  
2. třída11,64 %0,99 %  

Graf

10. Kolik hodin se věnuje výuce sexuální výchovy na Vaší škole během roku?

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1. třída1.3254.369
2. třída1.5754.744
3. třída2.67511.419
4. třída3.57510.094
5. třída6.7547.938

11. Kolik hodin by se podle Vás mělo věnovat výuce sexuální výchovy během roku?

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1. třída1.3445.996
2. třída1.6237.153
3. třída2.80323.01
4. třída3.86930.901
5. třída6.63964.362

12. Sexuální výchova je na Vaší škole vyučována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jako samostatný předmětotázka č. 16, v rámci jiných předmětůotázka č. 14, v rámci projektůotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci jiných předmětů3690 %35,64 %  
v rámci projektů37,5 %2,97 %  
jako samostatný předmět12,5 %0,99 %  

Graf

13. Sexuální výchova by měla být vyučována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jako samostatný předmětotázka č. 17, v rámci jiných předmětůotázka č. 15, v rámci projektůotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci jiných předmětů3150,82 %30,69 %  
v rámci projektů2134,43 %20,79 %  
jako samostatný předmět914,75 %8,91 %  

Graf

14. Seřaďte předměty podle toho, jak častá je integrace témat sexuální výchovy. 1 - minimální integrace, 7 - maximální integrace

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
český jazyk1.2862.49
prvouka/přírodověda6.1433.551
matematika0.4571.105
tělesná výchova2.9715.513
hudební výchova0.7142.261
výtvarná výchova1.5714.245
cizí jazyk1.7711.605

Graf

15. Seřaďte předměty podle toho, jak častá by měla být integrace témat sexuální výchovy. 1 - minimální integrace, 7 - maximální integrace

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
český jazyk1.1293.209
prvouka/přírodověda6.1942.221
matematika0.6452.1
tělesná výchova2.6455.777
hudební výchova1.0323.063
výtvarná výchova1.7423.933
cizí jazyk1.711.496

Graf

16. Jaká témata považujete v sexuální výchově na 1. stupni za nejdůležitější? 1 - nejméně důležité, 5 - nejdůležitější

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ženské a mužské tělo4.550.748
Pohlavní styk2.7251.399
Oplodnění, těhotenství, porod3.151.528
Puberta a dospívání4.31.01
Intimní a duševní hygiena4.4750.749
Rodina, manželství, partnerství4.251.188
Pohlavní choroby2.41.79
Sexuální zneužívání3.71.61
Linka důvěry4.30.66
Formy sexuálního chování2.751.338
Sexuální identita2.9251.419
Antikoncepce2.42.19
Vznik života4.0751.069
Sebepřijetí4.1751.394
Vztahy a komunikace4.650.578
Šikana a týrání4.550.848
Láska4.5750.594

Graf

17. Jaká témata považujete v sexuální výchově na 1. stupni za nejdůležitější? 1 - nejméně důležité, 5 - nejdůležitější

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ženské a mužské tělo4.0161.721
Pohlavní styk2.5082.119
Oplodnění, těhotenství, porod31.934
Puberta a dospívání3.9841.59
Intimní a duševní hygiena3.7872.135
Rodina, manželství, partnerství3.9342.028
Pohlavní choroby2.7542.153
Sexuální zneužívání3.5251.626
Linka důvěry3.9671.573
Formy sexuálního chování2.6891.428
Sexuální identita2.7541.497
Antikoncepce2.6721.991
Vznik života3.7381.407
Sebepřijetí3.6562.062
Vztahy a komunikace4.0981.99
Šikana a týrání4.1481.634
Láska41.639

Graf

18. Pokud vás napadají i další témata, která považujete za důležitá, vypište je:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

Je těžké postihnout kolik času se tématu dá věnovat, je to dlouhý vývoj osobních postojů a zkušeností daných i rodinou

kyberprostor, nekontrolovaný čas u počítače, předcházet nezdravé zvědavosti dětí, včas je seznamovat a učit je vnímat své tělo.

ne

Nenapadají.

Odpovědnost

Pedofilie

Tolerance ke skupinám gejů a lezbiček.

Vývoj člověka

Zamilovaní pod 15 let - co smíme a co nikoli?

Zneužití sexuality např. v pornografii. Setkala jsem se s několika žáky v 1. třídě, kteří ji viděli ( ať zvědavistí nebo skrz staršího sourozence), potom se sebeukájením, to je velmi rozšířené mezi malými dětmi

19. Pokud vás napadají i další témata, která považujete za důležitá, vypište je:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

.?-

Biblický pohled na rodinu

je treba provadet citlive, ne s poukazem na deviantni chovani, formy jako analni styk apod.

komerční seuxualita - pornografie, reklama, křesťanský pohled na sexualitu, alternativní oblast přirozeného porodu x medicínské prostředí

menstruace, poluce

nic

ohleduplné chování k opačnému pohlaví, pomoc

20. Jaké pomůcky v hodinách sexuální výchovy používáte a jaká je jejich efektivnost? (1 - minimální, 5 – maximální efektivita)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nástěnné obrazy s nahými těly muže a ženy2.9252.069
Malé obrázky s nahými těly muže a ženy3.2752.049
Dřevěný model mužského pohlavního údu1.4250.994
Videa2.9752.274
Antikoncepci1.9751.774
Loutky Adámka a Evičky1.30.46
Učebnice3.7251.699
Encyklopedie4.051.248
Vhodná místnost2.352.228
Uspořádání lavic3.0252.074
Fotografie2.7251.799

Graf

21. Jaké pomůcky v hodinách sexuální výchovy by se měly používat a jaká by dle Vás byla jejich efektivnost? (oznámkujte jako ve škole 1 – minimální, 5 – maximální efektivita)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nástěnné obrazy s nahými těly muže a ženy3.0331.671
Malé obrázky s nahými těly muže a ženy3.231.423
Dřevěný model mužského pohlavního údu21.541
Videa2.7541.759
Antikoncepci2.3771.94
Loutky Adámka a Evičky2.772.013
Učebnice3.2951.454
Encyklopedie3.411.389
Vhodná místnost2.8691.983
Uspořádání lavic3.0821.715
Fotografie2.9022.154

Graf

22. Pokud používáte jiné pomůcky, napište které.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

Kolegyni, erotické pomůcky a vybavení

Kondom

nepoužívám

Neužívám.

pracovní listy

Prezentace-DUMY

Skládací model lidského těla s pohlavními orgány mužskými i ženskými. Výukové programy na počítači.

Vyrobene prwcovni a doplnovaci listy

výukový program sexuální výchova pro ZŠ od Terasoftu, videa o rizicích na internetu seznamsebezpecne.cz, www.prolife.cz - zázrak života, přednášky odborníků

žádné

23. Pokud Vás napadají jiné pomůcky, které by se daly využít, vypište je.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

dobrá lektorka např. Mudr. Fridrichová z Centra pro rodinu v Ostravě;-)

Dřevěný model ženského pohlaví, model porodních cest

nic

Spíš než pomůcky by se hodil zkušený lektor, odborník a dětský psycholog - ovšem takový, jehož pohled na rodinu není pokřiven

24. Žák na 1. stupni by měl umět pojmenovat pohlavní orgány odbornými názvy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5049,5 %49,5 %  
souhlasím2322,77 %22,77 %  
spíše nesouhlasím1817,82 %17,82 %  
nesouhlasím76,93 %6,93 %  
nevím32,97 %2,97 %  

Graf

25. Žák na 1. stupni by měl umět pojmenovat mužské a ženské pohlavní buňky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4140,59 %40,59 %  
souhlasím2928,71 %28,71 %  
spíše nesouhlasím1312,87 %12,87 %  
nevím98,91 %8,91 %  
nesouhlasím98,91 %8,91 %  

Graf

26. Žák na 1. stupni by měl vědět, že splynutím vajíčka a spermie vzniká život.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6059,41 %59,41 %  
spíše souhlasím3130,69 %30,69 %  
nesouhlasím54,95 %4,95 %  
spíše nesouhlasím32,97 %2,97 %  
nevím21,98 %1,98 %  

Graf

27. Žák na 1. stupni by měl vědět, že splynutím vajíčka a spermie vzniká embryo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4140,59 %40,59 %  
spíše souhlasím2726,73 %26,73 %  
spíše nesouhlasím1716,83 %16,83 %  
nevím109,9 %9,9 %  
nesouhlasím65,94 %5,94 %  

Graf

28. Žák na 1. stupni by měl rozumět pojmům oplodnění, těhotenství, porod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5251,49 %51,49 %  
spíše souhlasím3635,64 %35,64 %  
spíše nesouhlasím54,95 %4,95 %  
nevím54,95 %4,95 %  
nesouhlasím32,97 %2,97 %  

Graf

29. Žák na 1. stupni by měl vědět, jaké jsou charakteristické rysy těhotenství.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4039,6 %39,6 %  
souhlasím3332,67 %32,67 %  
spíše nesouhlasím1211,88 %11,88 %  
nevím1211,88 %11,88 %  
nesouhlasím43,96 %3,96 %  

Graf

30. Žák na 1. stupni by měl vědět, co je to pohlavní styk.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3433,66 %33,66 %  
souhlasím2726,73 %26,73 %  
nevím2120,79 %20,79 %  
spíše nesouhlasím1110,89 %10,89 %  
nesouhlasím87,92 %7,92 %  

Graf

31. Žák na 1. stupni by si měl být vědom toho, že pohlavní styk se má odehrávat jen mezi dvěma lidmi, kteří si jím chtějí vyjádřit lásku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5756,44 %56,44 %  
spíše souhlasím2524,75 %24,75 %  
nevím1413,86 %13,86 %  
spíše nesouhlasím32,97 %2,97 %  
nesouhlasím21,98 %1,98 %  

Graf

32. Žák na 1. stupni by měl rozlišovat projevy lásky od sexuálního zneužívání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7170,3 %70,3 %  
spíše souhlasím2625,74 %25,74 %  
nevím32,97 %2,97 %  
spíše nesouhlasím10,99 %0,99 %  

Graf

33. Žák na 1. stupni by měl vědět, na koho se obrátit, pokud se stane obětí sexuálního zneužívání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9695,05 %95,05 %  
spíše souhlasím54,95 %4,95 %  

Graf

34. Žák na 1. stupni by měl vědět, jak předcházet nebezpečným situacím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8887,13 %87,13 %  
spíše souhlasím1110,89 %10,89 %  
nevím21,98 %1,98 %  

Graf

35. Žák na 1. stupni by měl vědět, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8786,14 %86,14 %  
spíše souhlasím1312,87 %12,87 %  
nevím10,99 %0,99 %  

Graf

36. Žák na 1. stupni by měl vědět, co se bude dít s jeho tělem v pubertě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7271,29 %71,29 %  
spíše souhlasím2322,77 %22,77 %  
nevím32,97 %2,97 %  
spíše nesouhlasím32,97 %2,97 %  

Graf

37. Žák na 1. stupni by měl vědět, co je to menstruace a poluce a jaký je jejich význam.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4544,55 %44,55 %  
spíše souhlasím3534,65 %34,65 %  
spíše nesouhlasím1312,87 %12,87 %  
nevím76,93 %6,93 %  
nesouhlasím10,99 %0,99 %  

Graf

38. Žák na 1. stupni by měl dbát na hygienu celého těla, chápat její význam.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9493,07 %93,07 %  
spíše souhlasím76,93 %6,93 %  

Graf

39. Žák na 1. stupni by se měl přijímat takový, jaký je.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9190,1 %90,1 %  
spíše souhlasím87,92 %7,92 %  
spíše nesouhlasím10,99 %0,99 %  
nevím10,99 %0,99 %  

Graf

40. Žák na 1. stupni by si měl uvědomovat svou sexuální identitu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4544,55 %44,55 %  
spíše souhlasím2625,74 %25,74 %  
nevím1918,81 %18,81 %  
spíše nesouhlasím109,9 %9,9 %  
nesouhlasím10,99 %0,99 %  

Graf

41. Žák na 1. stupni by měl vyjadřovat touhu po harmonickém domově.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7776,24 %76,24 %  
spíše souhlasím2120,79 %20,79 %  
nevím21,98 %1,98 %  
spíše nesouhlasím10,99 %0,99 %  

Graf

42. Žák na 1. stupni by měl vědět, že existují smrtelné pohlavní choroby.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3635,64 %35,64 %  
souhlasím3433,66 %33,66 %  
nevím1514,85 %14,85 %  
spíše nesouhlasím1211,88 %11,88 %  
nesouhlasím43,96 %3,96 %  

Graf

43. Žák na 1. stupni by měl vědět, že tyto choroby jsou důsledkem promiskuitního chování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3332,67 %32,67 %  
spíše souhlasím3029,7 %29,7 %  
spíše nesouhlasím1918,81 %18,81 %  
nevím1413,86 %13,86 %  
nesouhlasím54,95 %4,95 %  

Graf

44. Žák na 1. stupni by se neměl vysmívat homosexuálům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7776,24 %76,24 %  
spíše souhlasím1716,83 %16,83 %  
nevím43,96 %3,96 %  
spíše nesouhlasím32,97 %2,97 %  

Graf

45. Žák na 1. stupni by měl vědět, že rodiče mohou regulovat počet dětí, prostřednictvím přirozené nebo umělé antikoncepce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3029,7 %29,7 %  
souhlasím2524,75 %24,75 %  
spíše nesouhlasím2221,78 %21,78 %  
nevím1716,83 %16,83 %  
nesouhlasím76,93 %6,93 %  

Graf

46. Žák na 1. stupni by měl znát typy umělé antikoncepce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3635,64 %35,64 %  
nevím2423,76 %23,76 %  
nesouhlasím2322,77 %22,77 %  
spíše souhlasím1211,88 %11,88 %  
souhlasím65,94 %5,94 %  

Graf

47. Žák na 1. stupni by měl vědět, co je to potrat a jak probíhá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4342,57 %42,57 %  
nesouhlasím2524,75 %24,75 %  
nevím1615,84 %15,84 %  
spíše souhlasím1110,89 %10,89 %  
souhlasím65,94 %5,94 %  

Graf

48. Žák na 1. stupni by měl diskutovat na téma potrat ano, ne.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5049,5 %49,5 %  
spíše nesouhlasím3130,69 %30,69 %  
nevím98,91 %8,91 %  
spíše souhlasím98,91 %8,91 %  
souhlasím21,98 %1,98 %  

Graf

49. Žák na 1. stupni by měl znát nebezpečí reklam.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6463,37 %63,37 %  
spíše souhlasím3130,69 %30,69 %  
nevím43,96 %3,96 %  
spíše nesouhlasím21,98 %1,98 %  

Graf

50. Žák na 1. stupni by měl znát nebezpečí pornografie.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4443,56 %43,56 %  
spíše souhlasím2928,71 %28,71 %  
nesouhlasím109,9 %9,9 %  
nevím109,9 %9,9 %  
spíše nesouhlasím87,92 %7,92 %  

Graf

51. Žák na 1. stupni by měl vytvářet přátelství se stejným i opačným pohlavím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8079,21 %79,21 %  
spíše souhlasím1312,87 %12,87 %  
nevím32,97 %2,97 %  
spíše nesouhlasím32,97 %2,97 %  
nesouhlasím21,98 %1,98 %  

Graf

52. Zde je prostor na Vaše připomínky, postřehy.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hlavními a prvními lidmi, kteří hovoří s dítětem o sexu by měli být jejich rodiče.

Motivující pro domácí rozhovory s vlastními dětmi. Ale na 1. stupni bych byl s některými tématy naprosto opatrný.

Myslím si, že děti na 1. stupni by měly být informovány v oblasti sexuální výchovy v závislosti na jejich věku. V poslední době mi přijde, že je trend říkat vše na plná ústa všem. Malé děti jako je 1. - 3. třída spoustu názvům ani nerozumí a myslím si, že ani nepotřebují v tomto věku vědět.

Myslím, že sexuální výchově není dáván dostatečný prostor. Sexuální aktivita dětí a jejich pohlavní dospívání nastupují čím dál tím dříve.

Omlouvám se, v otázce jsem neodpověděla správně a nešlo mi se vrátit - ročníky, ve kterých se bavíme o sexuálních tématech (3.: 5-10 hodin; 4: 7-12 hodin; 5. ročník: 10-15 hodin). Omlouvám se. Ať se vám vyhodnocování vydaří :).

pěkně formulované otázky :)

sex je krásný a proto se k němu musí přistupovat s láskou a zodpovědností neučme děti polohy, vymyslí si je samy a třeba je i vylepší

Sex je náš

těším se, až maruška vydá příručku pro učitele na toto téma

V dotazníku je pojem 1 stupeň je velmi široký pro vhodný výběr z nabízených odpovědí, je třeba spíše rozlišit 1až 3 třída a 4 a 5 třída.

V poslední době často v 5. třídě začínaji dívky menstruovat, takže by měly být poučeny po domluvě s rodiči. 7. Třídě už bývá pozdě...

Ve školách na 1.st. se např. začínají více objevovat tělesně vyspělejší děti - ve 4.tride menstruace. Spíš se tyto věci řeší individuálně, než v hodině Př, ale zatím jsem měla na třídu štěstí a dalo se vše dobře probrat i v hodině.

XXX

žádné


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kudlová, M.Výuka sexuální výchovy na školách- pro učitele 1. st. ZŠ (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://vyuka-sexualni-vychovy-na-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.