Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka slovotvorby na ZŠ a SŠ

Výuka slovotvorby na ZŠ a SŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Pešková
Šetření:20. 10. 2018 - 10. 11. 2018
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:10,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé,

 

v rámci své disertační práce provádím dotazníkové šetření zaměřené na výuku slovotvorby na základních a středních školách.

Dotazníky jsou anonymní, výsledky tohoto šetření poslouží mj. k posouzení zpracování učiva o tvoření slov v učebnicích a budou následně publikovány.

Velmi Vám děkuji za ochotu a spolupráci!

 

Šárka Pešková

Odpovědi respondentů

1. Na kterém typu školy působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
880 %80 %  
330 %30 %  

Graf

2. Jak dlouho již vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky220 %20 %  
10 let110 %10 %  
30110 %10 %  
8110 %10 %  
11 roků110 %10 %  
29 let110 %10 %  
24110 %10 %  
34110 %10 %  
9110 %10 %  

Graf

3. Seřaďte jednotlivé oblasti českého jazyka dle vaší oblíbenosti:

Uvádějte pořadí oblíbenosti (1 = nejoblíbenější učivo).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pravopis2.62.64
zvuková stránka jazyka4.53.05
tvarosloví3.42.64
nauka o slovní zásobě3.62.44
slovotvorba4.10.49
skladba2.83.56

Graf

4. Vyučujete učivo věnované slovotvorbě ve všech ročnících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne330 %30 %  

Graf

5. Kterému ze způsobů tvoření nových slov se věnujete v největší míře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odvozování990 %90 %  
skládání110 %10 %  

Graf

6. Jakou používáte při výuce učebnici?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPN110 %10 %  
odmaturuj110 %10 %  
několik110 %10 %  
Didaktis - Cvičebnice českého jazyka, Český jazyk a komunikace110 %10 %  
Učebnice ČJ, nakladatelství Nová škola110 %10 %  
Fraus 110 %10 %  
Fraus pro ZŠ, TAKTIK pro ZŠ110 %10 %  
SPN učebnice 110 %10 %  
ČJ pro ZŠ, Hošnová a kol., SPN110 %10 %  
Alter, Nová škola, SPN,..110 %10 %  

Graf

7. Jsou dle Vás teoretické výklady ve Vámi používané učebnici dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne330 %30 %  

Graf

8. Je dle Vašeho názoru v učebnici dostatek cvičení zaměřených na slovotvorbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne770 %70 %  
ano330 %30 %  

Graf

9. Pracují žáci také s příslušným pracovním sešitem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

10. Připravujete si na hodiny vlastní pracovní listy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

11. Z jakého důvodu si tyto pracovní listy připravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individualizace cvičení880 %80 %  
oživení výuky660 %60 %  
nedostatek cvičení v učebnici550 %50 %  
nespokojenost se cvičeními v učebnici330 %30 %  
absence učebnic220 %20 %  

Graf

12. Jaká cvičení v nich převažují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
modelová (např. Podle vzoru utvořte přídavná jména k následujícím podstatným jménům.)660 %60 %  
vyhledávací a určovací (např. Vyhledejte v ukázce slova označující vlastnosti a určete, jakou příponou byla utvořena.)550 %50 %  
obměňovací (např. Utvořte druhý stupeň následujících přídavných jmen.)550 %50 %  
substituční a transformační (např. Uvedená víceslovná pojmenování nahraďte pojmenováními jednoslovnými.)550 %50 %  
problémová (např. V každém řádku vyhledejte slovo, které do něj nepatří.)440 %40 %  
doplňovací (např. Doplňte do textu vynechaná písmena. Doplňte vynechaná slova do slovotvorné řady: balit - _______________ - balíček)440 %40 %  

Graf

13. Využíváte při práci v hodinách také autentické texty ze současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %80 %  
ne220 %20 %  

Graf

14. Věnujete při analýze slov pozornost také věcnému významu slov a jejich částí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10100 %100 %  

Graf

15. Provádíte se žáky slovotvorné rozbory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %80 %  
ne220 %20 %  

Graf

16. V následujícím slovotvorném rozboru slova stolek zaškrtněte vhodnější způsob zápisu, případně uveďte vlastní způsob:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stůl- slovotvorný prostředek: -ek, ů - o550 %50 %  
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stol- slovotvorný prostředek: -ek330 %30 %  
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stůl- slovotvorný prostředek: -ek110 %10 %  
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stol- slovotvorný prostředek: -ek, ů -o110 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pešková, Š.Výuka slovotvorby na ZŠ a SŠ (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vyuka-slovotvorby-na-zs-a-ss.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.