Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výuka slovotvorby na ZŠ, SŠ a VŠ

Výuka slovotvorby na ZŠ, SŠ a VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Pešková
Šetření:20. 11. 2018 - 31. 12. 2018
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé,

 

v rámci své disertační práce provádím dotazníkové šetření zaměřené na výuku slovotvorby na základních a středních školách.

Dotazníky jsou anonymní, výsledky tohoto šetření poslouží mj. k posouzení zpracování učiva o tvoření slov v učebnicích a budou následně publikovány.

Velmi Vám děkuji za ochotu a spolupráci!

 

Šárka Pešková

Odpovědi respondentů

1. Na kterém typu školy působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
562,5 %62,5 %  
225 %25 %  
112,5 %12,5 %  

Graf

2. Jak dlouho již vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let112,5 %12,5 %  
18 let112,5 %12,5 %  
Vyučuji šestým rokem.112,5 %12,5 %  
1 rok112,5 %12,5 %  
4 roky112,5 %12,5 %  
1. rok112,5 %12,5 %  
28 let ale ne čj112,5 %12,5 %  
20 let112,5 %12,5 %  

Graf

3. Seřaďte jednotlivé oblasti českého jazyka dle vaší oblíbenosti

Uvádějte pořadí oblíbenosti (1 = nejoblíbenější učivo).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pravopis21.25
zvuková stránka jazyka51
tvarosloví3.3751.734
nauka o slovní zásobě3.3752.234
slovotvorba4.1252.609
skladba3.1253.609

Graf

4. Vyučujete učivo věnované slovotvorbě ve všech ročnících?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

5. Kterému ze způsobů tvoření nových slov se věnujete v největší míře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odvozování787,5 %87,5 %  
skládání112,5 %12,5 %  

Graf

6. Jakou používáte při výuce učebnici?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou žádnou (své pracovní listy), výjiměčně Fraus112,5 %12,5 %  
Nová škola112,5 %12,5 %  
SPN – vydání, která jsou zpracována v souladu s RVP ZV.112,5 %12,5 %  
nepoužívám učebnice112,5 %12,5 %  
Český jazyk pro základní školy112,5 %12,5 %  
Český jazyk112,5 %12,5 %  
SPN, Fraus, Jinan,....112,5 %12,5 %  
komunikace pro střední školy112,5 %12,5 %  

Graf

7. Jsou podle Vás teoretické výklady v oddíle věnovaném slovotvorbě ve Vámi používané učebnici dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

8. Je dle Vašeho názoru v učebnici dostatek cvičení zaměřených na slovotvorbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %62,5 %  
ano337,5 %37,5 %  

Graf

9. Pracují žáci také s příslušným pracovním sešitem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
ano225 %25 %  

Graf

10. Připravujete si na hodiny vlastní pracovní listy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

11. Z jakého důvodu si tyto pracovní listy připravujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší metodické zpracování, vytvořím si více cvičení na problematické učivo, graficka (pomocná políčka atd.112,5 %12,5 %  
rozšíření učiva, procvičení toho, co nám nejde112,5 %12,5 %  
Kvůli nedostatku cvičení v učebnicích, často jsou zde zbytečně těžké příklady.112,5 %12,5 %  
učím to, co chci já, nikoliv to, co chce učebnice112,5 %12,5 %  
Někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jaká cvičení z učebnice stihneme- pr.list oživí hodinu :-)112,5 %12,5 %  
Mohu lépe přizpůsobit výuku nárokům učitele na studenty112,5 %12,5 %  
kombinace cvičení v učebnicích a prac sešitech mi nevyhovuje112,5 %12,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

12. Jaká cvičení v nich převažují?

(Můžete zaškrtnout více možností.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obměňovací (např. Utvořte druhý stupeň následujících přídavných jmen.)787,5 %87,5 %  
substituční a transformační (např. Uvedená víceslovná pojmenování nahraďte pojmenováními jednoslovnými.)787,5 %87,5 %  
problémová (např. V každém řádku vyhledejte slovo, které do něj nepatří.)675 %75 %  
vyhledávací a určovací (např. Vyhledejte v ukázce slova označující vlastnosti a určete, jakou příponou byla utvořena.)562,5 %62,5 %  
modelová (např. Podle vzoru utvořte přídavná jména k následujícím podstatným jménům.)562,5 %62,5 %  
doplňovací (např. Doplňte do textu vynechaná písmena. Doplňte vynechaná slova do slovotvorné řady: balit - _______________ - balíček)562,5 %62,5 %  

Graf

13. Využíváte při práci v hodinách také autentické texty ze současnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

14. Věnujete při analýze slov pozornost také věcnému významu slov a jejich částí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

15. Provádíte se žáky slovotvorné rozbory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8100 %100 %  

Graf

16. V následujícím slovotvorném rozboru slova stolek zaškrtněte vhodnější způsob zápisu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stol- slovotvorný prostředek: -ek, ů-o337,5 %37,5 %  
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stůl- slovotvorný prostředek: -ek, ů-o337,5 %37,5 %  
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stůl- slovotvorný prostředek: -ek112,5 %12,5 %  
základové slovo: stůl slovotvorný základ: stol- slovotvorný prostředek: -ek112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pešková, Š.Výuka slovotvorby na ZŠ, SŠ a VŠ (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vyuka-slovotvorby-na-zs-ss-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.