Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využitelnost eLearningu

Využitelnost eLearningu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Roupcová
Šetření:23. 07. 2008 - 06. 08. 2008
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Prosím Vás o účast v průzkumu na téma "Využitelnost eLearningu". Průzkum se zabývá:
- dostupností techniky nutné k eLearningu
- přístupem uživatelů k technice komunikace

eLaerning je vzdělávací metoda podobná korenspodenčním kurzům v minulosti. Vyučující se osobně setkává se studentem v úvodu a závěru výuky a během několika málo konzultací. K zadávání úkolů pro studenta, zobrazení všech důležitých termínů, průběžnému testování znalostí a odevzdávání vypracovaných úkolů obvykle slouží internetová aplikace, do které mají přístup studenti i vyučující. Komunikace probíhá mezi vyučujícím a jedním studentem, vyučujícím a všemi studenty a nebo studenty mezi sebou, k tomu je využíváno buď E-mailu, nebo výše zmíněné aplikace.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Pavla Roupcová

Odpovědi respondentů

1. Účastnil jste se již někdy v minulosti eLearningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatím jsem neměl možnost3158,49 %58,49 %  
Ano2241,51 %41,51 %  

Graf

2. Myslíte si, že je tato metoda rozšířena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečně 3260,38 %60,38 %  
Dostatečně 1120,75 %20,75 %  
Nevím1018,87 %18,87 %  

Graf

3. Myslíte si, že má tato metoda smysl ve vzdělávání studentů na středních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve vhodných oborech 2852,83 %52,83 %  
Spíše ne, pouze výjimečně pro výuku předmětů s malým rozsahem učiva 1222,64 %22,64 %  
Ano, na všech středních školách 815,09 %15,09 %  
Ne, rozhodně ne 47,55 %7,55 %  
Je mi to jedno11,89 %1,89 %  

Graf

4. Máte možnost pracovat na počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dostatečně často 5196,23 %96,23 %  
Ne. Mám přístup k počítači, ale nemůžu jej využít k dalším aktivitám např. vzdělávání. 11,89 %1,89 %  
Ano, ale ne tak často jak bych potřeboval(a) 11,89 %1,89 %  

Graf

5. Jak často pracujete s internetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně, několik hodin 4177,36 %77,36 %  
Denně, krátce 1120,75 %20,75 %  
Několikrát za týden 11,89 %1,89 %  

Graf

6. Kde máte možnost pracovat s internetem a nejčastěji s ním pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma3158,49 %58,49 %  
V práci nebo ve škole 1935,85 %35,85 %  
v práci a doma11,89 %1,89 %  
doma = v práci11,89 %1,89 %  
veřejné WC11,89 %1,89 %  

Graf

7. K psané komunikaci po internetu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail 5298,11 %98,11 %  
Jiné 2343,4 %43,4 %  
Chat2037,74 %37,74 %  
Hromadné rozesílání E-mailů1018,87 %18,87 %  

Graf

8. Při čtení E-mailu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové rozhraní 4686,79 %86,79 %  
Outlook nebo jiné programy 2649,06 %49,06 %  
Nevím11,89 %1,89 %  

Graf

9. Využíváte prostřednictvím internetového rozhraní tyto aplikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové bankovnictví 3975 %73,58 %  
Elektronický index, portály studenta nebo učitele 3771,15 %69,81 %  
Nakupování na internetu 3669,23 %67,92 %  
Knihovní výpůjčky 3057,69 %56,6 %  
Správa vlastní fotogalerie, blogu ... 2242,31 %41,51 %  
Jiné2140,38 %39,62 %  

Graf

10. Jak často využíváte aplikace, které jste měli na mysli v předchozím bodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdně2343,4 %43,4 %  
Denně 2139,62 %39,62 %  
Měsíčně815,09 %15,09 %  
Nikdy11,89 %1,89 %  

Graf

11. Pokud obdržíte E-mailem textové informace nebo pokyny. Jakými způsoby je obvykle zpracováváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uložím je na disk nebo na přenosné médium 1833,96 %33,96 %  
O uložení se nestarám, mám Outlook nebo jiný program, který automaticky ukládá maily na disk 1630,19 %30,19 %  
Přečtu si to, co mě zajímá. Pouze v případě nutnosti si udělám poznámky a mail hned mažu1120,75 %20,75 %  
Vytisknu si je 23,77 %3,77 %  
Nechám na serveru, abych se k nim mohla vrátit.11,89 %1,89 %  
přečtu si, co mě zajímá, ale email nemažu11,89 %1,89 %  
odpověď č. 4 ale maily nemažu11,89 %1,89 %  
mapi11,89 %1,89 %  
v Gmailu si k nim dám hvězdičku11,89 %1,89 %  
Vytisknu a papír poté sním. Tak je dostanu do těla11,89 %1,89 %  

Graf

12. Myslíte si, že průměrný student střední školy má dostatečný přístup k počítači, aby mohl zpracovávat úkoly zadané prostřednictvím eLearningu v elektronické podobě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3362,26 %62,26 %  
ne1222,64 %22,64 %  
nevím815,09 %15,09 %  

Graf

13. Myslíte si, že průměrný student střední školy má dostatečný přístup k internetu, aby mohl komunikovat s učitelem a mohl odevzdávat zadané práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3566,04 %66,04 %  
ne1018,87 %18,87 %  
nevím815,09 %15,09 %  

Graf

14. Myslíte si, že střední školy mají dostatečné technické vybavení, aby mohly zajišťovat E-learning?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 2241,51 %41,51 %  
Nevím1120,75 %20,75 %  
Ano, ale nemají prostor pro studenty, kteří by chtěli využít vybavení školy pro komunikaci s učitelem a zpracovávání úkolů 1018,87 %18,87 %  
Ano 1018,87 %18,87 %  

Graf

15. Myslíte si, že střední školy mají dostatek vyučujících, kteří mohou vyučovat metodou E-learningu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3260,38 %60,38 %  
nevím1630,19 %30,19 %  
ano59,43 %9,43 %  

Graf

16. Myslíte si, že střední školy mají dostatek osob schopných technicky zajišťovat E-learning?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2649,06 %49,06 %  
nevím1833,96 %33,96 %  
ano916,98 %16,98 %  

Graf

17. Myslíte si, že student střední školy je sám dostatečně vzdělaný, nebo že jej škola dokáže vzdělat, aby byl schopen zvládnout technickou stránku E-learningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 3056,6 %56,6 %  
Ano, studenti již jsou na takové úrovni, že je škola nic učit nemusí 1120,75 %20,75 %  
Nevím713,21 %13,21 %  
Ne 59,43 %9,43 %  

Graf

18. Otázky na respondenta: Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3362,26 %62,26 %  
Muž2037,74 %37,74 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 35 let 4381,13 %81,13 %  
35 až 60 let 713,21 %13,21 %  
Do 19 let 23,77 %3,77 %  
60 let a více11,89 %1,89 %  

Graf

20. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2750,94 %50,94 %  
Středoškolské 2445,28 %45,28 %  
Základní 23,77 %3,77 %  

Graf

21. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sídlo nad 100 tisíc méně než milion 1833,96 %33,96 %  
Praha 1630,19 %30,19 %  
Sídlo nad 10 tisíc méně než 100 tisíc 1426,42 %26,42 %  
Sídlo méně než 10 tisíc59,43 %9,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (90,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Roupcová, P.Využitelnost eLearningu (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://vyuzitelnost-elearningu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.