Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využitelnost eLearningu

Využitelnost eLearningu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Roupcová
Šetření:23. 07. 2008 - 06. 08. 2008
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Prosím Vás o účast v průzkumu na téma "Využitelnost eLearningu". Průzkum se zabývá:
- dostupností techniky nutné k eLearningu
- přístupem uživatelů k technice komunikace

eLaerning je vzdělávací metoda podobná korenspodenčním kurzům v minulosti. Vyučující se osobně setkává se studentem v úvodu a závěru výuky a během několika málo konzultací. K zadávání úkolů pro studenta, zobrazení všech důležitých termínů, průběžnému testování znalostí a odevzdávání vypracovaných úkolů obvykle slouží internetová aplikace, do které mají přístup studenti i vyučující. Komunikace probíhá mezi vyučujícím a jedním studentem, vyučujícím a všemi studenty a nebo studenty mezi sebou, k tomu je využíváno buď E-mailu, nebo výše zmíněné aplikace.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Pavla Roupcová

Odpovědi respondentů

1. Účastnil jste se již někdy v minulosti eLearningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatím jsem neměl možnost3158,49 %58,49 %  
Ano2241,51 %41,51 %  

Graf

2. Myslíte si, že je tato metoda rozšířena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečně 3260,38 %60,38 %  
Dostatečně 1120,75 %20,75 %  
Nevím1018,87 %18,87 %  

Graf

3. Myslíte si, že má tato metoda smysl ve vzdělávání studentů na středních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve vhodných oborech 2852,83 %52,83 %  
Spíše ne, pouze výjimečně pro výuku předmětů s malým rozsahem učiva 1222,64 %22,64 %  
Ano, na všech středních školách 815,09 %15,09 %  
Ne, rozhodně ne 47,55 %7,55 %  
Je mi to jedno11,89 %1,89 %  

Graf

4. Máte možnost pracovat na počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dostatečně často 5196,23 %96,23 %  
Ne. Mám přístup k počítači, ale nemůžu jej využít k dalším aktivitám např. vzdělávání. 11,89 %1,89 %  
Ano, ale ne tak často jak bych potřeboval(a) 11,89 %1,89 %  

Graf

5. Jak často pracujete s internetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně, několik hodin 4177,36 %77,36 %  
Denně, krátce 1120,75 %20,75 %  
Několikrát za týden 11,89 %1,89 %  

Graf

6. Kde máte možnost pracovat s internetem a nejčastěji s ním pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma3158,49 %58,49 %  
V práci nebo ve škole 1935,85 %35,85 %  
v práci a doma11,89 %1,89 %  
doma = v práci11,89 %1,89 %  
veřejné WC11,89 %1,89 %  

Graf

7. K psané komunikaci po internetu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail 5298,11 %98,11 %  
Jiné 2343,4 %43,4 %  
Chat2037,74 %37,74 %  
Hromadné rozesílání E-mailů1018,87 %18,87 %  

Graf

8. Při čtení E-mailu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové rozhraní 4686,79 %86,79 %  
Outlook nebo jiné programy 2649,06 %49,06 %  
Nevím11,89 %1,89 %  

Graf

9. Využíváte prostřednictvím internetového rozhraní tyto aplikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové bankovnictví 3975 %73,58 %  
Elektronický index, portály studenta nebo učitele 3771,15 %69,81 %  
Nakupování na internetu 3669,23 %67,92 %  
Knihovní výpůjčky 3057,69 %56,6 %  
Správa vlastní fotogalerie, blogu ... 2242,31 %41,51 %  
Jiné2140,38 %39,62 %  

Graf

10. Jak často využíváte aplikace, které jste měli na mysli v předchozím bodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdně2343,4 %43,4 %  
Denně 2139,62 %39,62 %  
Měsíčně815,09 %15,09 %  
Nikdy11,89 %1,89 %  

Graf

11. Pokud obdržíte E-mailem textové informace nebo pokyny. Jakými způsoby je obvykle zpracováváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uložím je na disk nebo na přenosné médium 1833,96 %33,96 %  
O uložení se nestarám, mám Outlook nebo jiný program, který automaticky ukládá maily na disk 1630,19 %30,19 %  
Přečtu si to, co mě zajímá. Pouze v případě nutnosti si udělám poznámky a mail hned mažu1120,75 %20,75 %  
Vytisknu si je 23,77 %3,77 %  
Nechám na serveru, abych se k nim mohla vrátit.11,89 %1,89 %  
přečtu si, co mě zajímá, ale email nemažu11,89 %1,89 %  
odpověď č. 4 ale maily nemažu11,89 %1,89 %  
mapi11,89 %1,89 %  
v Gmailu si k nim dám hvězdičku11,89 %1,89 %  
Vytisknu a papír poté sním. Tak je dostanu do těla11,89 %1,89 %  

Graf

12. Myslíte si, že průměrný student střední školy má dostatečný přístup k počítači, aby mohl zpracovávat úkoly zadané prostřednictvím eLearningu v elektronické podobě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3362,26 %62,26 %  
ne1222,64 %22,64 %  
nevím815,09 %15,09 %  

Graf

13. Myslíte si, že průměrný student střední školy má dostatečný přístup k internetu, aby mohl komunikovat s učitelem a mohl odevzdávat zadané práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3566,04 %66,04 %  
ne1018,87 %18,87 %  
nevím815,09 %15,09 %  

Graf

14. Myslíte si, že střední školy mají dostatečné technické vybavení, aby mohly zajišťovat E-learning?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 2241,51 %41,51 %  
Nevím1120,75 %20,75 %  
Ano, ale nemají prostor pro studenty, kteří by chtěli využít vybavení školy pro komunikaci s učitelem a zpracovávání úkolů 1018,87 %18,87 %  
Ano 1018,87 %18,87 %  

Graf

15. Myslíte si, že střední školy mají dostatek vyučujících, kteří mohou vyučovat metodou E-learningu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3260,38 %60,38 %  
nevím1630,19 %30,19 %  
ano59,43 %9,43 %  

Graf

16. Myslíte si, že střední školy mají dostatek osob schopných technicky zajišťovat E-learning?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2649,06 %49,06 %  
nevím1833,96 %33,96 %  
ano916,98 %16,98 %  

Graf

17. Myslíte si, že student střední školy je sám dostatečně vzdělaný, nebo že jej škola dokáže vzdělat, aby byl schopen zvládnout technickou stránku E-learningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 3056,6 %56,6 %  
Ano, studenti již jsou na takové úrovni, že je škola nic učit nemusí 1120,75 %20,75 %  
Nevím713,21 %13,21 %  
Ne 59,43 %9,43 %  

Graf

18. Otázky na respondenta: Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3362,26 %62,26 %  
Muž2037,74 %37,74 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 35 let 4381,13 %81,13 %  
35 až 60 let 713,21 %13,21 %  
Do 19 let 23,77 %3,77 %  
60 let a více11,89 %1,89 %  

Graf

20. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2750,94 %50,94 %  
Středoškolské 2445,28 %45,28 %  
Základní 23,77 %3,77 %  

Graf

21. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sídlo nad 100 tisíc méně než milion 1833,96 %33,96 %  
Praha 1630,19 %30,19 %  
Sídlo nad 10 tisíc méně než 100 tisíc 1426,42 %26,42 %  
Sídlo méně než 10 tisíc59,43 %9,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Roupcová, P.Využitelnost eLearningu (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://vyuzitelnost-elearningu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.