Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využitelnost elektronického bankovnictví v ČR

Využitelnost elektronického bankovnictví v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Minks
Šetření:15. 08. 2011 - 18. 08. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem student  vysoké školy a tímto si vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku  na téma využití elektronického bankovnictví v ČR. Výsledky tohoto dotazníku poslouží jako podklad k vypracování bakalářské práce. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2552,08 %52,08 %  
Žena2347,92 %47,92 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 273675 %75 %  
28 - 401020,83 %20,83 %  
41 - 5524,17 %4,17 %  

Graf

3. U jaké banky máte založen účet? (V případě, že máte účty u více bank vyberte tu kterou využíváte nejčastěji)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna (ČS)2347,92 %47,92 %  
Komerční banka (KB)918,75 %18,75 %  
Jiná714,58 %14,58 %  
Československá obchodní banka (ČSOB)510,42 %10,42 %  
mBanka36,25 %6,25 %  
Raiffeisenbank (RB)12,08 %2,08 %  

Graf

4. Elektronické bankovnictví je prostředek elektronické komunikace klienta s bankou zahrnující např. používání platební karty, zadávání plateb nebo kontrola stavu účtu pomocí telefonu, internetu nebo televize. Používáte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4185,42 %85,42 %  
Ne714,58 %14,58 %  

Graf

5. Jaké 2 formy elektronického bankovnictví nejčastěji využíváte? (vyberte 2 nejčastější formy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové bankovnictví41100 %85,42 %  
Platební karty3687,8 %75 %  
Mobilní bankovnictví (SMS,SIM Toolkit,WAP,JAVA)37,32 %6,25 %  
Telefonní bankovnictví12,44 %2,08 %  

Graf

6. Jak často využíváte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do měsíce2151,22 %43,75 %  
3-4x do týdne1843,9 %37,5 %  
Několikrát do roka12,44 %2,08 %  
Denně12,44 %2,08 %  

Graf

7. Jste spokojeni se službami elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3585,37 %72,92 %  
Ne614,63 %12,5 %  

Graf

8. Co vám nelíbí na elektronickém bankovnictví?(možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevidím žádné nedostatky2253,66 %45,83 %  
Cena služeb1536,59 %31,25 %  
Zabezpečení819,51 %16,67 %  
Nepřehledné rozhraní614,63 %12,5 %  
Potřeba technického vybavení37,32 %6,25 %  
Jiné12,44 %2,08 %  

Graf

9. Co se vám naopak na elektronickém bankovnictví líbí?(možnost i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost obsluhy odkudkoli a kdykoli3687,8 %75 %  
Rychlost obsluhy a vyřízení transakcí3380,49 %68,75 %  
Široký sortiment poskytovaných služeb614,63 %12,5 %  
Nižší poplatky614,63 %12,5 %  
Jiné12,44 %2,08 %  

Graf

10. Jak dlouho již využíváte elektronické bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let3175,61 %64,58 %  
5 a více let717,07 %14,58 %  
Do 1 roku37,32 %6,25 %  

Graf

11. Vlastníte a využíváte kreditní kartu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevlastním2356,1 %47,92 %  
Vlastním a využívám1229,27 %25 %  
Vlastním, ale nevyužívám614,63 %12,5 %  

Graf

12. Jaké služby nejčastěji využíváte v INTERNETOVÉM bankovnictví?(možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednorázový příkaz k úhradě41100 %85,42 %  
Přehled účtu a zůstatku (historie plateb,....)3687,8 %75 %  
Trvalý příkaz k úhradě1843,9 %37,5 %  
Dobití kreditu na mobilní telefon1434,15 %29,17 %  
Přehledy kreditní karty a limitu úvěru49,76 %8,33 %  

Graf

13. Považujete internetové bankovnictví za bezpečné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3687,8 %75 %  
ne512,2 %10,42 %  

Graf

14. Považujete prostředí internetového bankovnictví za přehledné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3280 %66,67 %  
ne820 %16,67 %  

Graf

15. Ovlivnila ekonomická krize vaše využívání elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3175,61 %64,58 %  
Spíše ne1024,39 %20,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Považujete prostředí internetového bankovnictví za přehledné?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevidím žádné nedostatky na otázku 8. Co vám nelíbí na elektronickém bankovnictví?(možnost více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž, nebo žena?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. U jaké banky máte založen účet? (V případě, že máte účty u více bank vyberte tu kterou využíváte nejčastěji)

4. Elektronické bankovnictví je prostředek elektronické komunikace klienta s bankou zahrnující např. používání platební karty, zadávání plateb nebo kontrola stavu účtu pomocí telefonu, internetu nebo televize. Používáte elektronické bankovnictví?

5. Jaké 2 formy elektronického bankovnictví nejčastěji využíváte? (vyberte 2 nejčastější formy)

6. Jak často využíváte elektronické bankovnictví?

7. Jste spokojeni se službami elektronického bankovnictví?

8. Co vám nelíbí na elektronickém bankovnictví?(možnost více odpovědí)

9. Co se vám naopak na elektronickém bankovnictví líbí?(možnost i více odpovědí)

10. Jak dlouho již využíváte elektronické bankovnictví?

11. Vlastníte a využíváte kreditní kartu?

12. Jaké služby nejčastěji využíváte v INTERNETOVÉM bankovnictví?(možnost více odpovědí)

13. Považujete internetové bankovnictví za bezpečné?

14. Považujete prostředí internetového bankovnictví za přehledné?

15. Ovlivnila ekonomická krize vaše využívání elektronického bankovnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž, nebo žena?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. U jaké banky máte založen účet? (V případě, že máte účty u více bank vyberte tu kterou využíváte nejčastěji)

4. Elektronické bankovnictví je prostředek elektronické komunikace klienta s bankou zahrnující např. používání platební karty, zadávání plateb nebo kontrola stavu účtu pomocí telefonu, internetu nebo televize. Používáte elektronické bankovnictví?

5. Jaké 2 formy elektronického bankovnictví nejčastěji využíváte? (vyberte 2 nejčastější formy)

6. Jak často využíváte elektronické bankovnictví?

7. Jste spokojeni se službami elektronického bankovnictví?

8. Co vám nelíbí na elektronickém bankovnictví?(možnost více odpovědí)

9. Co se vám naopak na elektronickém bankovnictví líbí?(možnost i více odpovědí)

10. Jak dlouho již využíváte elektronické bankovnictví?

11. Vlastníte a využíváte kreditní kartu?

12. Jaké služby nejčastěji využíváte v INTERNETOVÉM bankovnictví?(možnost více odpovědí)

13. Považujete internetové bankovnictví za bezpečné?

14. Považujete prostředí internetového bankovnictví za přehledné?

15. Ovlivnila ekonomická krize vaše využívání elektronického bankovnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Minks, P.Využitelnost elektronického bankovnictví v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vyuzitelnost-elektronickeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.