Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití a potenciál historie napoleonských bitev v ČR.

Využití a potenciál historie napoleonských bitev v ČR.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Hrušková
Šetření:29. 11. 2010 - 29. 12. 2010
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):27 / 13.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci bakalářské práce v oboru cestovního ruchu s názvem "Využití a potenciál historie napoleonských bitev v ČR pro rozvoj cestovního ruchu" zkoumám zájem veřejnosti o návštěvu míst a akcí v České republice spojených s císařem a vojevůdcem Napoleonem Bonaparte.

Daný dotazník je zcela anonymní, slouží ke statistickým a informativním účelům.

Předem velice děkuji za věnovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás historie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9780,17 %80,17 %  
ne2419,83 %19,83 %  

Graf

2. Jaký způsobem svůj zájem naplňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěvou historických památek7476,29 %61,16 %  
z knih a časopisů6465,98 %52,89 %  
z TV a ze záznamových medií jako je cd,dvd,…5455,67 %44,63 %  
zjišťováním informací na internetu5152,58 %42,15 %  
navštěvuji kurzy, přednášky,...1515,46 %12,4 %  
návštěvou rekonstrukcí bitev, jízd hist. vlaků ap.11,03 %0,83 %  
aktivně se věnuji v klubu voj. historie11,03 %0,83 %  
jsem členem šermířského spolku11,03 %0,83 %  
klub voj. historie11,03 %0,83 %  
realizace historických akcí (bitvy atd.)11,03 %0,83 %  
aktivní činnost v klubu vojenské historie11,03 %0,83 %  
člen klubu vojenské historie11,03 %0,83 %  
společenské hry zaměřené na všeobecné otázky11,03 %0,83 %  
living history akce11,03 %0,83 %  
Studuji historii11,03 %0,83 %  

Graf

3. Jaké historické období je Vám nejbližší?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. a 2. svetova valka

1. světová válka, 2. světová válka

18-19 stoleti

1805-1815 napoleonské války ,1866 - prusko rakouská válka

1866

19. století

19. století

1914-1945

2 000 př. n . l - 500 n. l.

2. sv. v.

2. sv. válka

2. světová válka

2. světová válka

2. světová válka

2.světová válka

2.světová válka

20. století Římská říše objevitelské plavby napoleonské války

8 - 11. století

80. léta 20. století

antika

antika

antika, středověk 19 st.

Antika, středověk

antika, středověk, raný novověk

Asi tak 10. až 16. století.

doba před první světovou válkou a antika

druhá světová válka

druhá světová válka

druhá světová válka

gotika

gotika

halštat, latén, raný středověk

I. sv válka

Křída

Moderní dějiny islámských zemí, středověk, české moderní dějiny-vojenské

napoleonské války

Napoleonské války

Nejvíc se zajímám o středověk a Husity. Dále 2. světová válka

Nemám oblíbené období.

nemám preferované

Období 2 světové války.

období keltů

od období 3300 let př. n. l. do 4.12.2010 14:57

pozdní středověk

pravěk

Pravěk

Prusko - Rakouská válka 1866, Druhá světová válka 1939-1945

ranná gotika -období Vikingů a Slovanů

Ranný středověk, konec 19. století, 60. léta 20. století.

raný středověk

Raný středověk

Renesance

renesance, přelom 19.-20. století a 20 století

Řecko-Perské války, Ranný středověk, vrcholný středověk, ranný novověk, Imperiální věk (zámořské objevy), Napoleonské války, válka za nezávislost USA, Sever x Jihu (USA), 1.sv, 2sv. Nejvíce období 1918-1945

Secese

Starověk

Starověk

starověk

starověk, novověk

starověk, středověk a 2.světová válka

starověký Řím, středověk, moderní historie

středověk

středověk

Středověk

středověk

středověk

středověk

středověk

středověk - doba křížových výprav

středověk - starověké řecko, řím

středověk, baroko

Středověk, moderní dějiny

Středověk, pak 17. 18. století a počátek 20. století (světové války)

středověk, válečné období

viktoriánské

WWII

4. Je pro Vás atraktivní období napoleonských válek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5051,55 %41,32 %  
ne4748,45 %38,84 %  

Graf

5. Navštěvujete někdy historické památky, nebo místa odkazující na nějakou významnou historickou událost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2291,67 %18,18 %  
ne28,33 %1,65 %  

Graf

6. Jaký druh památek Vás zajímá nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hrady a zámky1780,95 %14,05 %  
objekty lidové architektury a skanzeny523,81 %4,13 %  
technické památky523,81 %4,13 %  
památníky419,05 %3,31 %  
sakrální stavby a památky29,52 %1,65 %  
archeologická naleziště14,76 %0,83 %  

Graf

7. Navštívil/a jste někdy památku nebo místo odkazující na pobyt císaře Napoleona Bonaparte na území Čech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8470,59 %69,42 %  
ano3529,41 %28,93 %  

Graf

8. O jaké místo/místa se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bojiště u Hradce Králové.

Bojiště u Slavkova

Jablonné v Podještědí a vesnice Slavkov (vim bitva byla vlastně jinde)

Lipsko, Slavkov, Watterloo,

místo bitvy u Slavkova

Památník bitvy U Slavkova

REKONSTRUKCE BITVI U SLAVKOVA

Santon, Zuran, Prace...

Slavkov

Slavkov

Slavkov

Slavkov

slavkov

Slavkov

Slavkov

Slavkov

Slavkov

Slavkov

Slavkov

Slavkov

Slavkov a okolí

slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Slavkov, Znojmo, Chlumec

Zámek ve Slavkově u Brna např.

9. Navštívil/a jste někdy rekonstrukci napoleonské bitvy na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10184,87 %83,47 %  
ano1815,13 %14,88 %  

Graf

10. O jakou rekonstrukci šlo a kde probíhala?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Austerlitz -Slavkov 1995 -2010 každý rok Lipsko - 1996 2010 každý rok Watterloo 2005

Austerlitz (Bitva u Slavkova 2.12.1805)

bitva tří císařů

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ, Slavkov

Bitva u Slavkova

Bitva u Slavkova

Horní ředice

Mikulov

Rekonstrukce Bitvy tří císařů u Slavkova

Slavkov

Slavkov

Slavkov ,1805 Chlum,1813

Slavkov u Brna

Slavkov, Znojmo, Letní slavkov, Mikulov

Tradiční rekonstukce Bitvy tří císařů u Tvarožné

Waterloo, Paříž, Dinard, Lipsko, Peschiera

11. Jak jste se o akci dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel nebo rodiny738,89 %5,79 %  
prostřednictvím médií (TV, internet, noviny,...)316,67 %2,48 %  
nic15,56 %0,83 %  
jako účastník15,56 %0,83 %  
poštou - z letáčku, pozvánkou15,56 %0,83 %  
KVH15,56 %0,83 %  
člen historické jednotky z tohoto období15,56 %0,83 %  
Účastnil jsem se jako voják napoleonovy armády15,56 %0,83 %  
od školy15,56 %0,83 %  
Klub přátel mrtvých francouzských vojáků15,56 %0,83 %  

Graf

12. Byl jste spokojen s průběhem akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1688,89 %13,22 %  
ne211,11 %1,65 %  

Graf

13. Co především oceňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zápal a nadšení účinkujících1275 %9,92 %  
atmosféru1168,75 %9,09 %  
autentičnost provedení/historickou přesnost1062,5 %8,26 %  
doprovodné akce212,5 %1,65 %  
možnost zakoupení občerstvení, dárkových předmětů,...212,5 %1,65 %  
stačí když nebude pršet a mrznout16,25 %0,83 %  
Fotografování16,25 %0,83 %  
vše výše uvedeno16,25 %0,83 %  
scénáře, a dekorace 16,25 %0,83 %  
Velikost akce .... ve smyslu počet účinkujících16,25 %0,83 %  

Graf

14. Je něco - co Vám na akci/v programu chybělo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi ne

ne

Ne

někdy pěkné počasí

Nic podstatného, takže ne.

tlumící sluchátka na uši

15. Proč jste nebyl/a s průběhem akce spokojen?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

úroveň akce v poslední době klesá.

16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně - s větší skupinou lidí1161,11 %9,09 %  
individuálně - sám/sama950 %7,44 %  
individuálně - s rodinou15,56 %0,83 %  

Graf

17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1372,22 %10,74 %  
nevím422,22 %3,31 %  
ne15,56 %0,83 %  

Graf

18. Využili jste ubytovacích nebo stravovacích služeb v rámci účasti na podobné akci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1372,22 %10,74 %  
ne527,78 %4,13 %  

Graf

19. Proč jste rekonstrukci napoleonské bitvy nenavštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec nevím kde a kdy podobné akce probíhají4847,52 %39,67 %  
nemám o akce tohoto typu zájem2423,76 %19,83 %  
akce se konala příliš daleko2322,77 %19,01 %  
akce se konala v nevhodném čase1817,82 %14,88 %  
nebyl volný čas10,99 %0,83 %  
Nemám ponětí o co jde10,99 %0,83 %  
nenapadlo mě, že někdo dělá bitvy z této doby10,99 %0,83 %  
nezajímám se o toto téma10,99 %0,83 %  
Zajímá mě česká historie a Napoleon není Čech10,99 %0,83 %  
práce+ fakt zima10,99 %0,83 %  
lenost10,99 %0,83 %  

Graf

20. Máte zájem podobnou akci navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5554,46 %45,45 %  
ne4645,54 %38,02 %  

Graf

21. Měl/a byste zájem o využití ubytovacích, stravovacích, služeb v rámci účasti na podobné akci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2545,45 %20,66 %  
ano2036,36 %16,53 %  
ne1018,18 %8,26 %  

Graf

22. Měl/a byste zájem o využití služeb CK při realizaci výletu/zájezdu na tuto akci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5372,6 %43,8 %  
nevím1317,81 %10,74 %  
ano79,59 %5,79 %  

Graf

23. Jak velkou sumu jste ochoten/ochotna za podobnou akci utratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1.000 5676,71 %46,28 %  
1.000-5.000 1723,29 %14,05 %  

Graf

24. Kolik dní jste ochoten/ochotna na podobné akci strávit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 dny4054,79 %33,06 %  
1 den a méně2838,36 %23,14 %  
3 a víc56,85 %4,13 %  

Graf

25. Máte pocit, že je o podobných akcích veřejnost dostatečně informována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5372,6 %43,8 %  
nevím1115,07 %9,09 %  
ano912,33 %7,44 %  

Graf

26. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6856,2 %56,2 %  
muž5343,8 %43,8 %  

Graf

27. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-307763,64 %63,64 %  
16-201714,05 %14,05 %  
41-50119,09 %9,09 %  
31-40108,26 %8,26 %  
méně než 1543,31 %3,31 %  
51-6021,65 %1,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zajímá Vás historie?

 • odpověď ne:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Navštěvujete někdy historické památky, nebo místa odkazující na nějakou významnou historickou událost?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hrady a zámky na otázku 6. Jaký druh památek Vás zajímá nejvíce?

2. Jaký způsobem svůj zájem naplňujete?

 • odpověď návštěvou historických památek:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi atmosféru na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi autentičnost provedení/historickou přesnost na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?
 • odpověď z knih a časopisů:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi navštěvuji kurzy, přednášky,... na otázku 2. Jaký způsobem svůj zájem naplňujete?

4. Je pro Vás atraktivní období napoleonských válek?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Využili jste ubytovacích nebo stravovacích služeb v rámci účasti na podobné akci?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi atmosféru na otázku 13. Co především oceňujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuálně - s větší skupinou lidí na otázku 16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?

5. Navštěvujete někdy historické památky, nebo místa odkazující na nějakou významnou historickou událost?

 • odpověď ano:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hrady a zámky na otázku 6. Jaký druh památek Vás zajímá nejvíce?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Zajímá Vás historie?

7. Navštívil/a jste někdy památku nebo místo odkazující na pobyt císaře Napoleona Bonaparte na území Čech?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl jste spokojen s průběhem akce?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Využili jste ubytovacích nebo stravovacích služeb v rámci účasti na podobné akci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zápal a nadšení účinkujících na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi atmosféru na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuálně - s větší skupinou lidí na otázku 16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?

9. Navštívil/a jste někdy rekonstrukci napoleonské bitvy na území ČR?

 • odpověď ano:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl jste spokojen s průběhem akce?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi atmosféru na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi autentičnost provedení/historickou přesnost na otázku 13. Co především oceňujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zápal a nadšení účinkujících na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuálně - s větší skupinou lidí na otázku 16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Využili jste ubytovacích nebo stravovacích služeb v rámci účasti na podobné akci?

12. Byl jste spokojen s průběhem akce?

 • odpověď ano:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi atmosféru na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi autentičnost provedení/historickou přesnost na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zápal a nadšení účinkujících na otázku 13. Co především oceňujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Využili jste ubytovacích nebo stravovacích služeb v rámci účasti na podobné akci?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuálně - s větší skupinou lidí na otázku 16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?

20. Máte zájem podobnou akci navštívit?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Měl/a byste zájem o využití ubytovacích, stravovacích, služeb v rámci účasti na podobné akci?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Měl/a byste zájem o využití ubytovacích, stravovacích, služeb v rámci účasti na podobné akci?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 21. Měl/a byste zájem o využití ubytovacích, stravovacích, služeb v rámci účasti na podobné akci?
 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám o akce tohoto typu zájem na otázku 19. Proč jste rekonstrukci napoleonské bitvy nenavštívil/a?

23. Jak velkou sumu jste ochoten/ochotna za podobnou akci utratit?

 • odpověď do 1.000 :
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 den a méně na otázku 24. Kolik dní jste ochoten/ochotna na podobné akci strávit?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 21. Měl/a byste zájem o využití ubytovacích, stravovacích, služeb v rámci účasti na podobné akci?

24. Kolik dní jste ochoten/ochotna na podobné akci strávit?

 • odpověď 1-2 dny:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1.000-5.000 na otázku 23. Jak velkou sumu jste ochoten/ochotna za podobnou akci utratit?

26. Jste muž nebo žena?

 • odpověď muž:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi atmosféru na otázku 13. Co především oceňujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuálně - s větší skupinou lidí na otázku 16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás historie?

2. Jaký způsobem svůj zájem naplňujete?

4. Je pro Vás atraktivní období napoleonských válek?

5. Navštěvujete někdy historické památky, nebo místa odkazující na nějakou významnou historickou událost?

6. Jaký druh památek Vás zajímá nejvíce?

7. Navštívil/a jste někdy památku nebo místo odkazující na pobyt císaře Napoleona Bonaparte na území Čech?

8. O jaké místo/místa se jednalo?

9. Navštívil/a jste někdy rekonstrukci napoleonské bitvy na území ČR?

12. Byl jste spokojen s průběhem akce?

13. Co především oceňujete?

16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?

17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?

18. Využili jste ubytovacích nebo stravovacích služeb v rámci účasti na podobné akci?

19. Proč jste rekonstrukci napoleonské bitvy nenavštívil/a?

20. Máte zájem podobnou akci navštívit?

21. Měl/a byste zájem o využití ubytovacích, stravovacích, služeb v rámci účasti na podobné akci?

22. Měl/a byste zájem o využití služeb CK při realizaci výletu/zájezdu na tuto akci?

23. Jak velkou sumu jste ochoten/ochotna za podobnou akci utratit?

24. Kolik dní jste ochoten/ochotna na podobné akci strávit?

25. Máte pocit, že je o podobných akcích veřejnost dostatečně informována?

26. Jste muž nebo žena?

27. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás historie?

2. Jaký způsobem svůj zájem naplňujete?

4. Je pro Vás atraktivní období napoleonských válek?

5. Navštěvujete někdy historické památky, nebo místa odkazující na nějakou významnou historickou událost?

6. Jaký druh památek Vás zajímá nejvíce?

7. Navštívil/a jste někdy památku nebo místo odkazující na pobyt císaře Napoleona Bonaparte na území Čech?

8. O jaké místo/místa se jednalo?

9. Navštívil/a jste někdy rekonstrukci napoleonské bitvy na území ČR?

12. Byl jste spokojen s průběhem akce?

13. Co především oceňujete?

16. Jakým způsobem byla zajištěna Vaše účast a doprava na tuto akci?

17. Máte v plánu jet na tuto nebo podobnou akci znovu?

18. Využili jste ubytovacích nebo stravovacích služeb v rámci účasti na podobné akci?

19. Proč jste rekonstrukci napoleonské bitvy nenavštívil/a?

20. Máte zájem podobnou akci navštívit?

21. Měl/a byste zájem o využití ubytovacích, stravovacích, služeb v rámci účasti na podobné akci?

22. Měl/a byste zájem o využití služeb CK při realizaci výletu/zájezdu na tuto akci?

23. Jak velkou sumu jste ochoten/ochotna za podobnou akci utratit?

24. Kolik dní jste ochoten/ochotna na podobné akci strávit?

25. Máte pocit, že je o podobných akcích veřejnost dostatečně informována?

26. Jste muž nebo žena?

27. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hrušková, M.Využití a potenciál historie napoleonských bitev v ČR. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-a-potencial-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.