Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití alternativní u mentálně a tělesně postižených

Využití alternativní u mentálně a tělesně postižených

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Drážková
Šetření:16. 11. 2010 - 23. 11. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké formy komunikace využívají rodiče u mentálně a tělesně postižených jedinců. Zda došlo během změny alternativní komunikace k lepší socializaci. Zda napomáhá alternativní komunikace k lepším komunikačním schopnostem.

Odpovědi respondentů

1. 2. Jaké formy komunikace využíváte?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
VOKS10
MAKATON30
PIKTOGRAMY20
BLISS40
PŘEDMĚTY50

Graf

2. 1. Využíváte ke komunikaci alternativní a augmentativní komunikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

3. 3. Využívali jste alternativní komunikaci již před nástupem Vašeho dítěte do školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

4. 4. Kolik forem alternativní komunikace využíváte?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dvě10
jednu20
žádnou30
tři40

Graf

5. Kdy jste změnili alternativní formu komunikace?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
během školní docházky dítěte10
před nástupem dítěte do školy20

Graf

6. Změnili jste alternativní formu komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

7. Jakou formu alternativní komunikace jste využívali dříve?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Piktogramy20
VOKS10
Makaton30
Předměty40

Graf

8. 8. K jaké změně došlo u vašeho dítěte při změně alternativní komunikace?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
k lepší změně10
k horší změně30
k žádné změně20

Graf

9. 9. Myslíte si, že došlo pomocí alternativní komunikace u vašeho dítěte k lepší socializaci?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
průměrně20
ano10
ne30
spíše ne40
spíše ano50

Graf

10. Dochází pomocí alternativní komunikace ke zlepšení komunikačních schopností?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
ano10
ne40
spíše ne30
spíše ano20

Graf

11. Měli jste obavy před zavedením AAK systému, že vaše dítě nebude mluvit?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
ano20
spíše ne50
nepřemýšleli jsme10
spíše ano40
ne30

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Drážková, J.Využití alternativní u mentálně a tělesně postižených (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-alternativni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.