Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití animoterapie pedagogy

Využití animoterapie pedagogy

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michala Smrčková
Šetření:28. 01. 2013 - 04. 02. 2013
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní, vážený pane,

 

jmenuji se Michala Smrčková a jsem studentkou 2. ročníku magisterského studijního programu Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského.

 

Dovolte, abych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé diplomové práce na téma Duševní hygiena učitelů a animoterapie. Dotazník je zaměřen na skupinu pedagogů.

 

Ráda bych Vás ujistila, že tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit primárně pro zpracování empirické části mé diplomové práce. Jejím cílem je zjistit povědomí o animoterapii a její využití v oblasti duševní hygieny pedagogů.

 

 

                                                                                                                                       Michala Smrčková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6476,19 %76,19 %  
muž2023,81 %23,81 %  

Graf

2. Na jakém stupni školy vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní škola - první stupeň2327,38 %27,38 %  
střední škola, učiliště2226,19 %26,19 %  
základní škola - druhý stupeň2023,81 %23,81 %  
vyšší odborná škola, vysoká škola1922,62 %22,62 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s pojmem animoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4553,57 %53,57 %  
ne3946,43 %46,43 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s některým druhem animoterapie (canisterapie, felinoterapie,…) v běžném životě jako vykonavatel, případně pozorovatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, aktivně se ji věnujiotázka č. 5, ano, ale sám/sama se jí nevěnujiotázka č. 5, o těchto druzích terapie mám informace pouze z médiíotázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3238,1 %38,1 %  
ano, ale sám/sama se jí nevěnuji2934,52 %34,52 %  
o těchto druzích terapie mám informace pouze z médií2327,38 %27,38 %  

Graf

5. Kde jste se s animoterapií setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ústavech pro osoby s mentálním či fyzickým postižením1241,38 %14,29 %  
jinde1034,48 %11,9 %  
v ústavech pro seniory724,14 %8,33 %  
ve školách během výuky620,69 %7,14 %  
v dětských domovech413,79 %4,76 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na animoterapii? Prosím, zaškrtněte takové tvrzení, které nejvíce vystihuje Váš názor.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to výborný pomocný prostředek při práci se znevýhodněnými skupinami osob a dovedu si představit, že zvíře využiji i jako terapeuta, když se necítím dobře4553,57 %53,57 %  
nemohu hodnotit, o tuto problematiku se nezajímám1821,43 %21,43 %  
nemám vyhraněný názor1517,86 %17,86 %  
je to výborný pomocný prostředek při práci se znevýhodněnými skupinami osob, ale nedovedu si představit jeho využití v oblasti duševní hygieny67,14 %7,14 %  

Graf

7. Myslíte si, že má animoterapie pozitivní vztah na člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7386,9 %86,9 %  
ne1113,1 %13,1 %  

Graf

8. Vnímáte animoterapii jako vhodný prostředek v oblasti duševní hygieny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3136,9 %36,9 %  
spíše ano2934,52 %34,52 %  
nevím2125 %25 %  
spíše ne33,57 %3,57 %  

Graf

9. Jaké si myslíte, že může mít účinky přítomnost zvířete na člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení psychické kondice5565,48 %65,48 %  
zlepšení celkového stavu4250 %50 %  
zlepšení fyzické kondice2630,95 %30,95 %  
zhoršení zdravotního stavu (např. alergie)78,33 %8,33 %  
zvýšení fyzické i psychické zátěže spojené s negativními dopady67,14 %7,14 %  

Graf

10. Co by podle Vás mohlo rozšířit využití animoterapie v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší propagace této metody4755,95 %55,95 %  
větší informovanost veřejnosti organizacemi, které se animoterapií zabývají či ji aktivně využívají3339,29 %39,29 %  
větší informovanost veřejnosti médii3238,1 %38,1 %  
více osob edukovaných v této oblasti2327,38 %27,38 %  
větší informovanost veřejnosti státními orgány (např. ministerstva)1315,48 %15,48 %  

Graf

11. Je Vám osobně příjemný kontakt se zvířetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7184,52 %84,52 %  
ne1315,48 %15,48 %  

Graf

12. Máte domácího mazlíčka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5666,67 %66,67 %  
ne2833,33 %33,33 %  

Graf

13. Jakého domácího mazlíčka máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psa4068,97 %47,62 %  
kočku2237,93 %26,19 %  
králíka915,52 %10,71 %  
jiného915,52 %10,71 %  
rybičky610,34 %7,14 %  
papouška46,9 %4,76 %  
koně11,72 %1,19 %  

Graf

14. Pozorujete změnu v chování Vašich domácích mazlíčků, pokud se cítíte špatně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2034,48 %23,81 %  
spíše ano1831,03 %21,43 %  
nemohu určit1118,97 %13,1 %  
spíše ne915,52 %10,71 %  

Graf

15. Jakou změnu v chování zvířete pozorujete? Prosím, zvolte taková tvrzení, které nejvíce vystihuje danou situaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snaží se být co nejtěsněji u mě3358,93 %39,29 %  
je více mazlivý2137,5 %25 %  
odejde z mého dosahu a čeká, až se uklidním916,07 %10,71 %  
snaží se mě rozveselit hrou814,29 %9,52 %  
je bázlivější58,93 %5,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkali jste se někdy s pojmem animoterapie?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 5. Kde jste se s animoterapií setkali?
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že má animoterapie pozitivní vztah na člověka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu hodnotit, o tuto problematiku se nezajímám na otázku 6. Jaký je Váš názor na animoterapii? Prosím, zaškrtněte takové tvrzení, které nejvíce vystihuje Váš názor.

4. Setkali jste se někdy s některým druhem animoterapie (canisterapie, felinoterapie,…) v běžném životě jako vykonavatel, případně pozorovatel?

 • odpověď ano, ale sám/sama se jí nevěnuji:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 5. Kde jste se s animoterapií setkali?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v ústavech pro osoby s mentálním či fyzickým postižením na otázku 5. Kde jste se s animoterapií setkali?
 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že má animoterapie pozitivní vztah na člověka?

6. Jaký je Váš názor na animoterapii? Prosím, zaškrtněte takové tvrzení, které nejvíce vystihuje Váš názor.

 • odpověď je to výborný pomocný prostředek při práci se znevýhodněnými skupinami osob a dovedu si představit, že zvíře využiji i jako terapeuta, když se necítím dobře:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více osob edukovaných v této oblasti na otázku 10. Co by podle Vás mohlo rozšířit využití animoterapie v ČR?

8. Vnímáte animoterapii jako vhodný prostředek v oblasti duševní hygieny?

 • odpověď nevím:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že má animoterapie pozitivní vztah na člověka?

12. Máte domácího mazlíčka?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kočku na otázku 13. Jakého domácího mazlíčka máte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 14. Pozorujete změnu v chování Vašich domácích mazlíčků, pokud se cítíte špatně?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 14. Pozorujete změnu v chování Vašich domácích mazlíčků, pokud se cítíte špatně?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je více mazlivý na otázku 15. Jakou změnu v chování zvířete pozorujete? Prosím, zvolte taková tvrzení, které nejvíce vystihuje danou situaci.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi snaží se být co nejtěsněji u mě na otázku 15. Jakou změnu v chování zvířete pozorujete? Prosím, zvolte taková tvrzení, které nejvíce vystihuje danou situaci.

13. Jakého domácího mazlíčka máte?

 • odpověď psa:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je více mazlivý na otázku 15. Jakou změnu v chování zvířete pozorujete? Prosím, zvolte taková tvrzení, které nejvíce vystihuje danou situaci.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Na jakém stupni školy vyučujete?

3. Setkali jste se někdy s pojmem animoterapie?

4. Setkali jste se někdy s některým druhem animoterapie (canisterapie, felinoterapie,…) v běžném životě jako vykonavatel, případně pozorovatel?

5. Kde jste se s animoterapií setkali?

6. Jaký je Váš názor na animoterapii? Prosím, zaškrtněte takové tvrzení, které nejvíce vystihuje Váš názor.

7. Myslíte si, že má animoterapie pozitivní vztah na člověka?

8. Vnímáte animoterapii jako vhodný prostředek v oblasti duševní hygieny?

9. Jaké si myslíte, že může mít účinky přítomnost zvířete na člověka?

10. Co by podle Vás mohlo rozšířit využití animoterapie v ČR?

11. Je Vám osobně příjemný kontakt se zvířetem?

12. Máte domácího mazlíčka?

13. Jakého domácího mazlíčka máte?

14. Pozorujete změnu v chování Vašich domácích mazlíčků, pokud se cítíte špatně?

15. Jakou změnu v chování zvířete pozorujete? Prosím, zvolte taková tvrzení, které nejvíce vystihuje danou situaci.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Na jakém stupni školy vyučujete?

3. Setkali jste se někdy s pojmem animoterapie?

4. Setkali jste se někdy s některým druhem animoterapie (canisterapie, felinoterapie,…) v běžném životě jako vykonavatel, případně pozorovatel?

5. Kde jste se s animoterapií setkali?

6. Jaký je Váš názor na animoterapii? Prosím, zaškrtněte takové tvrzení, které nejvíce vystihuje Váš názor.

7. Myslíte si, že má animoterapie pozitivní vztah na člověka?

8. Vnímáte animoterapii jako vhodný prostředek v oblasti duševní hygieny?

9. Jaké si myslíte, že může mít účinky přítomnost zvířete na člověka?

10. Co by podle Vás mohlo rozšířit využití animoterapie v ČR?

11. Je Vám osobně příjemný kontakt se zvířetem?

12. Máte domácího mazlíčka?

13. Jakého domácího mazlíčka máte?

14. Pozorujete změnu v chování Vašich domácích mazlíčků, pokud se cítíte špatně?

15. Jakou změnu v chování zvířete pozorujete? Prosím, zvolte taková tvrzení, které nejvíce vystihuje danou situaci.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smrčková, M.Využití animoterapie pedagogy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vyuziti-animoterapie-pedagog.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.