Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití digitálních technologií ve vzdělávání finanční gramotnosti

Využití digitálních technologií ve vzdělávání finanční gramotnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Ovsíková
Šetření:28. 10. 2018 - 28. 11. 2018
Počet respondentů:245
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Fakt, že je úroveň finanční gramotnosti v České republice na nízké úrovni, je poměrně známá věc. Tento dotazník je vytvořen tak, aby odhalil postoje lidí k finanční gramotnosti, jejímu vzdělávání a také vzdělávání online. Vaše odpovědi mi pomohou zvolit nejvíce preferovanou formu, jak úroveň finanční gramotnosti zvýšit. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14760 %60 %  
Muž9840 %40 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 4011948,57 %48,57 %  
19 – 258032,65 %32,65 %  
41 – 603112,65 %12,65 %  
18 a méně145,71 %5,71 %  
61 a více10,41 %0,41 %  

Graf

3. Dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské12852,24 %52,24 %  
Středoškolské10241,63 %41,63 %  
Základní135,31 %5,31 %  
Nedokončené základní20,82 %0,82 %  

Graf

4. Ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec13153,47 %53,47 %  
Student7229,39 %29,39 %  
OSVČ, podnikatel2711,02 %11,02 %  
Nezaměstnaný124,9 %4,9 %  
Důchodce31,22 %1,22 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s pojmem finanční gramotnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23395,1 %95,1 %  
Ne124,9 %4,9 %  

Graf

6. Myslíte si, že je finanční vzdělání důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23495,51 %95,51 %  
Nevím72,86 %2,86 %  
Ne41,63 %1,63 %  

Graf

7. Které prostředí nejvíce ovlivnilo vaše finanční vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina11446,53 %46,53 %  
Zaměstnání5221,22 %21,22 %  
Škola4719,18 %19,18 %  
Jiné249,8 %9,8 %  
Nevím83,27 %3,27 %  

Graf

8. Kdy si myslíte, že je nejlepší se finančně vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola13555,1 %55,1 %  
Střední škola9036,73 %36,73 %  
Předškolní věk114,49 %4,49 %  
Vysoká škola52,04 %2,04 %  
Nevím41,63 %1,63 %  

Graf

9. Na jaké úrovni si myslíte, že se nachází vaše finanční vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrné11848,16 %48,16 %  
Nadprůměrné8032,65 %32,65 %  
Vysoké218,57 %8,57 %  
Podprůměrné208,16 %8,16 %  
Nízké62,45 %2,45 %  

Graf

10. Myslíte si, že své finanční znalosti umíte plně využívat v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12751,84 %51,84 %  
Spíše ne4819,59 %19,59 %  
Ano4518,37 %18,37 %  
Nevím166,53 %6,53 %  
Ne93,67 %3,67 %  

Graf

11. Myslíte si, že by vám lepší finanční vzdělání pomohlo v orientaci a při výběru mezi finančními produkty a případně i jejich četnějšímu využití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10643,27 %43,27 %  
Spíše ano8835,92 %35,92 %  
Spíše ne239,39 %9,39 %  
Nevím166,53 %6,53 %  
Ne124,9 %4,9 %  

Graf

12. Chtěli byste se dále finančně vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17571,43 %71,43 %  
Nevím4217,14 %17,14 %  
Ne2811,43 %11,43 %  

Graf

13. Využili byste možnosti dalšího finančního vzdělání, pokud by bylo poskytnuto zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18173,88 %73,88 %  
Nevím4016,33 %16,33 %  
Ne249,8 %9,8 %  

Graf

14. Jaká forma finančního vzdělávání vám připadá účinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet, aplikace, videa, vzdělávací hry17270,2 %70,2 %  
Vzdělávací kurzy a semináře15563,27 %63,27 %  
Škola13655,51 %55,51 %  
Odborná literatura6526,53 %26,53 %  
Televizní pořad3915,92 %15,92 %  
Letáky, brožury, tisk228,98 %8,98 %  

Graf

15. Jaká digitální zařízení využíváte? (možné více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobilní telefon23997,55 %97,55 %  
Stolní počítač / notebook23897,14 %97,14 %  
Tablet6827,76 %27,76 %  
E-book čtečka4618,78 %18,78 %  
Mp3 přehrávač208,16 %8,16 %  
Jiné93,67 %3,67 %  

Graf

16. Které z těchto zařízení využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobilní telefon17872,65 %72,65 %  
Stolní počítač / notebook6024,49 %24,49 %  
Tablet62,45 %2,45 %  
Jiné10,41 %0,41 %  

Graf

17. Využili jste někdy možnosti online vzdělávání? (příklady v další otázce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19177,96 %77,96 %  
Ne5422,04 %22,04 %  

Graf

18. Jaké online vzdělávací prostředky jste využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetový vyhledávač pro získávání informací (například do školy nebo do zaměstnání)17872,65 %72,65 %  
Naučná videa13856,33 %56,33 %  
Online kurzy10342,04 %42,04 %  
Aplikace9739,59 %39,59 %  
Hry3715,1 %15,1 %  
Nevzdělávám se online3413,88 %13,88 %  
Jiné124,9 %4,9 %  

Graf

19. Máte na svém digitálním zařízení nějakou vzdělávací aplikaci nebo vzdělávací hru? (příklad: Duolingo, Khan academy, Memrise, WolframAlpha....)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12651,43 %51,43 %  
Ano11948,57 %48,57 %  

Graf

20. Sestavujete si vlastní rozpočet/rozpočet domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12751,84 %51,84 %  
Ano11848,16 %48,16 %  

Graf

21. Využíváte k sestavení rozpočtu aplikaci na svém digitálním zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13354,29 %54,29 %  
Nesestavuji rozpočet8936,33 %36,33 %  
Ano239,39 %9,39 %  

Graf

22. Myslíte si, že zapojení her do vzdělávání má pozitivní účinek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22893,06 %93,06 %  
Ne176,94 %6,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předškolní věk na otázku 8. Kdy si myslíte, že je nejlepší se finančně vzdělávat?

14. Jaká forma finančního vzdělávání vám připadá účinná?

 • odpověď Škola:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Dokončené vzdělání

17. Využili jste někdy možnosti online vzdělávání? (příklady v další otázce)

 • odpověď Ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevzdělávám se online na otázku 18. Jaké online vzdělávací prostředky jste využili?

20. Sestavujete si vlastní rozpočet/rozpočet domácnosti?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 21. Využíváte k sestavení rozpočtu aplikaci na svém digitálním zařízení?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesestavuji rozpočet na otázku 21. Využíváte k sestavení rozpočtu aplikaci na svém digitálním zařízení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dokončené vzdělání

4. Ekonomická aktivita

5. Setkali jste se někdy s pojmem finanční gramotnost?

6. Myslíte si, že je finanční vzdělání důležité?

7. Které prostředí nejvíce ovlivnilo vaše finanční vzdělání?

8. Kdy si myslíte, že je nejlepší se finančně vzdělávat?

9. Na jaké úrovni si myslíte, že se nachází vaše finanční vzdělání?

10. Myslíte si, že své finanční znalosti umíte plně využívat v praxi?

11. Myslíte si, že by vám lepší finanční vzdělání pomohlo v orientaci a při výběru mezi finančními produkty a případně i jejich četnějšímu využití?

12. Chtěli byste se dále finančně vzdělávat?

13. Využili byste možnosti dalšího finančního vzdělání, pokud by bylo poskytnuto zdarma?

14. Jaká forma finančního vzdělávání vám připadá účinná?

15. Jaká digitální zařízení využíváte? (možné více odpovědí)

16. Které z těchto zařízení využíváte nejčastěji?

17. Využili jste někdy možnosti online vzdělávání? (příklady v další otázce)

18. Jaké online vzdělávací prostředky jste využili?

19. Máte na svém digitálním zařízení nějakou vzdělávací aplikaci nebo vzdělávací hru? (příklad: Duolingo, Khan academy, Memrise, WolframAlpha....)

20. Sestavujete si vlastní rozpočet/rozpočet domácnosti?

21. Využíváte k sestavení rozpočtu aplikaci na svém digitálním zařízení?

22. Myslíte si, že zapojení her do vzdělávání má pozitivní účinek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dokončené vzdělání

4. Ekonomická aktivita

5. Setkali jste se někdy s pojmem finanční gramotnost?

6. Myslíte si, že je finanční vzdělání důležité?

7. Které prostředí nejvíce ovlivnilo vaše finanční vzdělání?

8. Kdy si myslíte, že je nejlepší se finančně vzdělávat?

9. Na jaké úrovni si myslíte, že se nachází vaše finanční vzdělání?

10. Myslíte si, že své finanční znalosti umíte plně využívat v praxi?

11. Myslíte si, že by vám lepší finanční vzdělání pomohlo v orientaci a při výběru mezi finančními produkty a případně i jejich četnějšímu využití?

12. Chtěli byste se dále finančně vzdělávat?

13. Využili byste možnosti dalšího finančního vzdělání, pokud by bylo poskytnuto zdarma?

14. Jaká forma finančního vzdělávání vám připadá účinná?

15. Jaká digitální zařízení využíváte? (možné více odpovědí)

16. Které z těchto zařízení využíváte nejčastěji?

17. Využili jste někdy možnosti online vzdělávání? (příklady v další otázce)

18. Jaké online vzdělávací prostředky jste využili?

19. Máte na svém digitálním zařízení nějakou vzdělávací aplikaci nebo vzdělávací hru? (příklad: Duolingo, Khan academy, Memrise, WolframAlpha....)

20. Sestavujete si vlastní rozpočet/rozpočet domácnosti?

21. Využíváte k sestavení rozpočtu aplikaci na svém digitálním zařízení?

22. Myslíte si, že zapojení her do vzdělávání má pozitivní účinek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ovsíková, J.Využití digitálních technologií ve vzdělávání finanční gramotnosti (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vyuziti-digalnich-technologi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.